Giáo trình Nguyên lý thiết kế cấu tạo kiến trúc - Chương 5: Cấu tạo cầu thang

CHƯƠNG V. CẤU TẠO CẦU THANG I. KHÁI QUÁT CHUNG. II. PHÂN LOẠI CẦU THANG. III. TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ CẦU THANG. IV.CẤU TẠO CÁC LOẠI CẦU THANG BTCT. V. CẤU TẠO CHI TIẾT CÁC BỘ PHẬN CẦU THANG V. CẤU TẠO CẦU THANG KHÁI QUÁT CHUNG SƠ ĐỒ QUAN HỆ KHÔNG GIAN GIAO THÔNG TRONG CÔNG TRÌNH KHÁI QUÁT VỀ GIAO THÔNG BÊN TRONG CÔNG TRÌNH 1 - KHÔNG GIAN GIAO THÔNG THEO PHƯƠNG NGANG (hành lang, cầu nối) 2 - KHÔNG GIAN GIAO THÔNG THE

pdf63 trang | Chia sẻ: huongnhu95 | Ngày: 06/09/2021 | Lượt xem: 158 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Giáo trình Nguyên lý thiết kế cấu tạo kiến trúc - Chương 5: Cấu tạo cầu thang, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
O PHƯƠNG ĐỨNG (thang bộ, thang máy, thang cuốn, ramp dốc) 3 - ĐẦU MỐI GIAO THÔNG (sảnh, đại sảnh) V. CẤU TẠO CẦU THANG KHÔNG GIAN GIAO THÔNG NGANG HÀNH LANG VA ØCẦU NỐI TRÊN TỔNG THỂ VÀ BÊN TRONG CÔNG TRÌNH HÀNH LANG TẠO MỐI LIÊN HỆ GIỮA CÁC KHÔNG GIAN SỬ DỤNG TRONG CÙNG MỘT TẦNG V. CẤU TẠO CẦU THANG KHÔNG GIAN GIAO THÔNG NGANG CẦU NỐI (cầu trời): TẠO MỐI LIÊN HỆ GIAO THÔNG GIỮA CÁC KHỐI NHÀ, HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH KHÁC VỚI HÀNH LANG, CẦU NỐI THƯỜNG KHÔNG CÓ KHÔNG GIAN TIẾP CẬN V. CẤU TẠO CẦU THANG ĐẦU MỐI GIAO THÔNG ĐẦU MỐI GIAO THÔNG CÓ VAI TRÒ TẬP TRUNG VÀ PHÂN TÁN LUỒNG NGƯỜI – HÀNG HÓA TRONG CÔNG TRÌNH V. CẤU TẠO CẦU THANG ĐẦU MỐI GIAO THÔNG ĐẠI SẢNH LÀ ĐẦU MỐI GIAO THÔNG CHÍNH TRONG CÔNG TRÌNH, ĐỒNG THỜI HÌNH THÀNH GIÁ TRỊ THẨM MỸ ĐẶC TRƯNG CỦA CÔNG TRÌNH V. CẤU TẠO CẦU THANG BỐ TRÍ RAMP DỐC (mặt dốc, đường dốc):  PHÍA TRƯỚC CÔNG TRÌNH HÀNH CHÍNH, KHÁCH SẠN,  SẢNH CẤP CỨU BỆNH VIỆN  GIAO THÔNG DÀNH CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT  GIAO THÔNG LÊN XUỐNG GIỮA CÁC TẦNG, ĐẶC BIỆT LÀ GIAO THƠNG XUỐNG TẦNG HẦM KHÔNG GIAN GIAO THÔNG ĐỨNG RAMP DỐC BỐ TRÍ TẠI SẢNH CẤP CỨU BỆNH VIỆN V. CẤU TẠO CẦU THANG RAMP DỐC CHO TẦNG HẦM  VỊ TRÍ VÀ HÌNH DẠNG RAMP DỐC PHÙ HỢP VỚI HÌNH KHỐI CÔNG TRÌNH  TỐT NHẤT CHIỀU RỘNG RAMP DỐC ĐỦ CHO 2 LÀN XE HOẶC QUY ĐỊNH RÕ ĐƯỜNG LÊN, XUỐNG HẦM KHÔNG GIAN GIAO THÔNG ĐỨNG V. CẤU TẠO CẦU THANG KHÔNG GIAN GIAO THÔNG ĐỨNG YÊU CẦU THIẾT KẾ RAMP DỐC:  CHIỀU RỘNG RAMP DỐC TÙY THUỘC ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG - RAMP DỐC CHO XE LĂN, NGƯỜI ĐI BỘ: TỪ 1,2 – 2 M - RAMP DỐC CHO XE 4 BÁNH: TỪ 3,5 – 4M/ 1 LÀN XE  BÁN KÍNH CONG TỐI THIỂU PHẢI ĐẢM BẢO GÓC QUAY XE: Rmin = 6m  ĐỘ DỐC ĐƯỢC THIẾT KẾ TÙY THUỘC ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN - CHO NGƯỜI ĐI BỘ VÀ XE LĂN: TỪ 5% - 8% - CHO PHƯƠNG TIỆN CƠ GIỚI: TỪ 12,5 – 20% Độ dốc 1 : 12,5 (8 %) Độ dốc 1 : 8 (12,5%) V. CẤU TẠO CẦU THANG KHÔNG CHỈ DÀNH CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT, RAMP DỐC CÒN ĐƯỢC TỔ CHỨC NHƯ MỘT HÌNH THỨC GIAO THÔNG LIÊN HỆ GIỮA CÁC TẦNG KHÔNG GIAN GIAO THÔNG ĐỨNG BỐ TRÍ KẾT HỢP THANG BỘ VÀ RAMP DỐC V. CẤU TẠO CẦU THANG KHÁI QUÁT CHUNG BỐ TRÍ THANG MÁY: - CÔNG TRÌNH CAO TỪ 6 TẦNG TRỞ LÊN ( TCVN) - CÔNG TRÌNH CÓ YÊU CẦU ĐẶC BIỆT VỀ VẬN CHUYỂN THEO PHƯƠNG ĐỨNG (NHÀ MÁY, XÍ NGHIỆP), VỀ CHẤT LƯỢNG TIỆN NGHI SỬ DỤNG (BỆNH VIỆN, KHÁCH SẠN, ) - SỐ LƯỢNG VÀ VỊ TRÍ THANG MÁY PHỤ THUỘC DIỆN TÍCH MẶT BẰNG, SỐ TẦNG CAO VÀ CHỨC NĂNG SỬ DỤNG CỦA CÔNG TRÌNH MẶT CẮT QUA CẤU TRÚC THANG MÁY V. CẤU TẠO CẦU THANG KHÁI QUÁT CHUNG THANG MÁY ĐÁP ỨNG YÊU CẦU GIAO THÔNG THEO PHƯƠNG ĐỨNG GIỮA NHIỀU TẦNG NHƯNG GIỚI HẠN SỐ NGƯỜI SỬ DỤNG THANG CHIỀU RỘNG SẢNH THANG MÁY BỐ TRÍ KẾT HỢP THANG MÁY VÀ THANG BỘ HÌNH THÀNH LÕI CỨNG NHÀ CAO TẦNG V. CẤU TẠO CẦU THANG BỐ TRÍ LÕI CỨNG TRONG CÔNG TRÌNH BỐ TRÍ LÕI CỨNG TRÊN MẶT BẰNG TẦNG ĐIỂN HÌNH CAO ỐC VĂN PHÒNG LÕI CỨNG Ở TRUNG TÂM KHỐI NHÀ LÕI CỨNG NẰM MỘT BÊN V. CẤU TẠO CẦU THANG BỐ TRÍ LÕI CỨNG TRONG CÔNG TRÌNH LÕI CỨNG CÁC CÔNG TRÌNH CHUNG CƯ CAO TẦNG, KHÁCH SẠN, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI V. CẤU TẠO CẦU THANG BỐ TRÍ LÕI CỨNG TRONG CÔNG TRÌNH V. CẤU TẠO CẦU THANG KẾT HỢP LÕI CỨNG VỚI THANG THOÁT HIIỂM KẾT HỢP HÀI HÒA LÕI CỨNG TẠI VỊ TRÍ TRUNG TÂM VỚI HỆ THỐNG THANG THOÁT HIỂM V. CẤU TẠO CẦU THANG KẾT HỢP LÕI CỨNG VỚI THANG THOÁT HIIỂM V. CẤU TẠO CẦU THANG LÕI CỨNG TRONG CÔNG TRÌNH PHỨC HỢP V. CẤU TẠO CẦU THANG LỰA CHỌN THANG MÁY LỰA CHỌN THANG MÁY: - DIỆN TÍCH BUỒNG THANG MÁY TỐI THIỂU: Thang máy thông thường:1,2m x 1,6 m Thang máy trong nhà hàng:0,6m x 0,6m - THIẾT KẾ VÀ LẮP ĐẶT THANG MÁY DỰA TRÊN TIÊU CHUẨN CỦA NHÀ SẢN XUẤT: Trong nước: SÀI GÒN, THIÊN NAM, THÁI BÌNH, Á CHÂU, OTIS, SCHINDLER, LG, MITSUBISHI, - CÁC THÔNG SỐ LỰA CHỌN THANG MÁY: TRỌNG TẢI: NGƯỜI – KG VẬN TỐC VẬN CHUYỂN: M/S NGUYÊN TẮC VẬN HÀNH: CÁP TREO, THỦY LỰC, KẾT HỢP CÁP TREO – THỦY LỰC MẶT CẮT QUA CẤU TRÚC THANG MÁY V. CẤU TẠO CẦU THANG THANG MÁY MẶT CẮT CÔNG TRÌNH QUA VỊ TRÍ LÕI CỨNG V. CẤU TẠO CẦU THANG THANG MÁY MÔ HÌNH THANG MÁY CẤU TẠO BẢN NÂNG HÀNG V. CẤU TẠO CẦU THANG THANG MÁY THANG MÁY NÂNG HÀNG DÙNG CÁP TREO (TỜI KÉO) THANG MÁY DÙNG CÁP TREO KẾT HỢP THỦY LỰC V. CẤU TẠO CẦU THANG THANG MÁY V. CẤU TẠO CẦU THANG THANG CUỐN THANG CUỐN VÀ CẤU TRÚC VẬN HÀNH BÊN DƯỚI V. CẤU TẠO CẦU THANG THANG CUỐN BỐ TRÍ THANG CUỐN: - ĐẠI SẢNH CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG ĐÔNG NGƯỜI SỬ DỤNG (SIÊU THỊ, NHÀ GA, SÂN BAY, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI, ) - KẾT HỢP VỚI THANG MÁY HÌNH THÀNH KHÔNG GIAN GIAO THÔNG TRUNG TÂM CÔNG TRÌNH Thang cuốn có độ dốc từ 28°-35° Băng chuyền có độ dốc 0°, 6° hoặc 10°. V. CẤU TẠO CẦU THANG BĂNG CHUYỀN BĂNG CHUYỀN CÓ TÍNH ĐỊNH HƯỚNG GIAO THÔNG Ở CÁC CÔNG TRÌNH PHỨC HỢP (SÂN BAY, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI, ) V. CẤU TẠO CẦU THANG THANG CUỐN TRONG ĐẠI SẢNH THANG CUỐN CÓ THỂ VẬN CHUYỂN ĐÔNG NGƯỜI THEO CÙNG MỘT HƯỚNG LÊN - XUỐNG TỪNG TẦNG THANG CUỐN BỐ TRÍ TRONG ĐẠI SẢNH CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG ĐÔNG NGƯỜI SỬ DỤNG V. CẤU TẠO CẦU THANG THANG CUỐN MẶT CẮT CÔNG TRÌNH QUA VỊ TRÍ THANG CUỐN V. CẤU TẠO CẦU THANG THANG CUỐN CẤU TẠO VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT THANG CUỐN V. CẤU TẠO CẦU THANG THANG CUỐN CẤU TẠO VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT THANG CUỐN V. CẤU TẠO CẦU THANG THANG BỘ THANG BỘ  LÀ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG THEO PHƯƠNG ĐỨNG CƠ BẢN VÀ PHỔ BIẾN NHẤT TRONG CÔNG TRÌNH  ĐẢM NHẬN VAI TRÒ THOÁT HIỂM KHI CÓ SỰ CỐ XẢY RA V. CẤU TẠO CẦU THANG MỘT SỐ HÌNH THỨC THANG BỘ V. CẤU TẠO CẦU THANG CÁC HÌNH THỨC THANG BỘ CÁC HÌNH THỨC THANG THẲNG V. CẤU TẠO CẦU THANG CÁC HÌNH THỨC THANG BỘ V. CẤU TẠO CẦU THANG CÁC HÌNH THỨC THANG BỘ CÁC HÌNH THỨC THANG CONG: - THANG CONG XÁC ĐỊNH ĐƯỢC BÁN KÍNH - THANG CONG TỰ DO, CÓ NHIỀU BÁN KÍNH CONG, KHÔNG XÁC ĐỊNH ĐƯỢC BÁN KÍNH V. CẤU TẠO CẦU THANG TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ THANG BỘ  KHUNG THANG (BUỒNG THANG)  VẾ THANG, CHIẾU NGHỈ, BẬC THANG, ĐƯỜNG BƯỚC  KHOẢNG THÔNG THỦY, LAN CAN, TAY VỊN  DẦM MÓNG, DẦM SÀN, DẦM KHUNG THANG  DẦM CHÂN THANG, DẦM CHIẾU NGHỈ, DẦM LIMON MÔ TẢ CÁC BỘ PHẬN THANG BỘ V. CẤU TẠO CẦU THANG TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ THANG BỘ CẤU TẠO MỘT BẬC THANG: MẶT BẬC, MŨI BẬC, ĐỐI BẬC - CHIỀU RỘNG MẶT BẬC: g - CHIỀU CAO BẬC THANG: h - MŨI BẬC: PHẦN NHÔ RA KHỎI ĐỐI BẬC: 10 – 25; CHIỀU CAO: 20 - 30 V. CẤU TẠO CẦU THANG TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ THANG BỘ V. CẤU TẠO CẦU THANG TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ THANG BỘ V. CẤU TẠO CẦU THANG TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ THANG BỘ V. CẤU TẠO CẦU THANG TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ THANG BỘ V. CẤU TẠO CẦU THANG TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ CẦU THANG LỰA CHỌN SỐ BẬC THANG: Gọi n là số bậc thang của 1 tầng -SỐ BẬC THANG: n = 4i + 1 hoặc n = 4i + 2 theo cách đếm: sinh – lão – bệnh – tử n = 1, 2 – 5, 6 – 9, 10 – 13, 14 – 17, 18 – 21, 22 – 25, 26, - SỐ BẬC THANG: n = 2i + 1 (số lẻ) theo quan niệm ÂM – DƯƠNG của người Việt, cũng phù hợp với cách đếm: sinh – bệnh – lão - tử -SỐ BẬC THANG: n = 2i + 1 (số lẻ): bậc bước đầu tiên và bậc bước cuối cùng đều tương ứng với chân phải n = 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, V. CẤU TẠO CẦU THANG TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ CẦU THANG CHIỀU RỘNG VẾ THANG, CHIẾU NGHỈ: -CHIỀU RỘNG VẾ THANG (thân thang): B = chiều rộng vế thang (thân thang): phụ thuộc tính chất của thang, nhu cầu sử dụng của từng công trình. Cơ sở: Chiều rộng luồng người b = 600 CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG: B >= 2 b (từ 1200 trở lên) NHÀ Ở: B = 1,5 b (từ 800 – 1000) -CHIỀU RỘNG CHIẾU NGHỈ: L = chiều rộng chiếu nghỉ: đảm bảo yêu cầu xoay góc đổi hướng và vận chuyển đồ vật khi di chuyển trên thang Yêu cầu: Lmin = B V. CẤU TẠO CẦU THANG TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ CẦU THANG ĐỘ DỐC CẦU THANG: - Ảnh hưởng đến mức độ tiện nghi, thoải mái khi sử dụng thang - Phụ thuộc vào diện tích buồng thang, độ cao tầng nhà và số bậc thang - Độ dốc cho phép: từ 28°-35° ĐỘ DỐC CẦU THANG THỰC CHẤT LÀ ĐỘ DỐC TỪNG BẬC THANG: Chiều rộng bậc thang: g Chiều cao bậc thang: h Mối quan hệ giữa g và h chính là độ dốc bậc thang, thể hiện trong 3 công thức sau: 2h + g = 600 – 650 (1) g + h = 440 – 470 (2) g – h = 100 – 120 (3) V. CẤU TẠO CẦU THANG TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ CẦU THANG THÔNG SỐ g VÀ h TỐI ƯU: g = 290 ; h = 170 V. CẤU TẠO CẦU THANG THANG BTCT DẠNG BẢN BẬC MẶT BẰNG, MẶT CẮT VÀ CHI TIẾT BẬC THANG MỘT SỐ DẠNG THANG BTCT V. CẤU TẠO CẦU THANG KHÁI QUÁT CHUNG CẤU TẠO CẦU THANG CONG DẠNG BẢN CHỊU LỰC BTCT, BẬC XÂY BẰNG GẠCH THANG CONG CÒN LÀ MỘT PHƯƠNG TIỆN TRANG TRÍ TRONG KHÔNG GIAN ĐẠI SẢNH V. CẤU TẠO CẦU THANG MỘT SỐ DẠNG THANG BTCT THANG BTCT CÓ BẬC ĐÚC LIÊN TỤC V. CẤU TẠO CẦU THANG MỘT SỐ DẠNG THANG BTCT THANG BTCT DẠNG XƯƠNG CÁ V. CẤU TẠO CẦU THANG MỘT SỐ DẠNG THANG BTCT THIẾT KẾ CẦU THANG XƯƠNG CÁ CẤU TẠO BẬC THANG RIÊNG, THI CÔNG BÊN NGOÀI; DẦM THANG ĐÚC TẠI CHỖ PHÙ HỢP VỚI CẦU THANG TRANG TRÍ CHO KHÔNG GIAN SẢNH, THOÁNG, ĐẸP V. CẤU TẠO CẦU THANG THANG BẰNG THÉP V. CẤU TẠO CẦU THANG CẤU TẠO BẬC THANG CẤU TẠO BẬC THANG TẠI CÁC VỊ TRÍ DẦM CHÂN THANG, DẦM CHIẾU NGHỈ VÀ DẦM SÀN V. CẤU TẠO CẦU THANG CẤU TẠO CHI TIẾT BẬC THANG, LAN CAN, TAY VỊN - TAY VỊN CẦU THANG GỖ XOAN ĐÀO, ĐÁNH VERNIS MÀU VÀNG NHẠT. - LAN CAN SẮT TRÒN D = 14 SƠN MÀU ĐEN, LIÊN KẾT VÀO TRỤ ĐỨNG GỖ XOAN ĐÀO ĐÁNH VERNIS MÀU CÁNH GIÁN . - MẶT BẬC THANG ỐP ĐÁ NHÂN TẠO ĐÔNG TÂM, MÃ SỐ - LỚP VỮA LÓT MAC 75, DÀY 10 - BẬC THANG XÂY BẰNG GẠCH THẺ -BẢN THANG ĐÚC BẰNG BTCT - TRẦN THANG TÔ VỮA MAC 75, DÀY 10, BẢ MASTIC, SƠN NƯỚC MÀU TRẮNG. THỰC HÀNH THIẾT KẾ CẦU THANG MẶT BẰNG TRỆT THỰC HÀNH THIẾT KẾ CẦU THANG MẶT BẰNG LẦU THỰC HÀNH THIẾT KẾ CẦU THANG MẶT CẮT NGANG THỰC HÀNH THIẾT KẾ CẦU THANG MẶT CẮT DỌC THỰC HÀNH THIẾT KẾ CẦU THANG MẶT BẰNG CẦU THANG THỰC HÀNH THIẾT KẾ CẦU THANG MẶT CẮT CẦU THANG CHI TIẾT BẬC THANG, LAN CAN, TAY VỊN THỰC HÀNH THIẾT KẾ CẦU THANG THỰC HÀNH THIẾT KẾ CẦU THANG THỰC HÀNH THIẾT KẾ CẦU THANG THỰC HÀNH THIẾT KẾ CẦU THANG

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfgiao_trinh_nguyen_ly_thiet_ke_cau_tao_kien_truc_chuong_5_cau.pdf
Tài liệu liên quan