Giáo trình Thực hành hàn hơi và cắt kim loại

Giáo trình 4D - TH hàn hơi & cắt kim loại Trình độ Cao đẳng/Đại học Lời nói đầu Giỏo trỡnh “Thực hành hàn hơi và cắt kim loại” được biờn soạn dựa trờn cơ sở chương trỡnh đào tạo thực hành Cao đẳng/ Đại học chuyờn ngành cụng nghệ Hàn thuộc Bộ mụn Cụng nghệ Hàn, Khoa Cơ khớ - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định do Bộ Giỏo dục & Đào tạo quy định. Giỏo trỡnh “Thực hành hàn hơi và cắt kim loại” được thiết kế theo phương phỏp dạy học thực hành (4D). Do đú, việc biờn soạn giỏo trỡ

pdf124 trang | Chia sẻ: Tài Huệ | Ngày: 17/02/2024 | Lượt xem: 109 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Giáo trình Thực hành hàn hơi và cắt kim loại, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
nh đảm bảo tớnh khoa học phự hợp với nội dung của từng kỹ năng theo năng lực thực hiện nhằm đạt được hiệu quả cao nhất trong Dạy – Học thực hành. Giỏo trỡnh “Thực hành hàn hơi và cắt kim loại” gồm cỏc cụng nghệ tiờn tiến đó và đang được ỏp dụng rộng rói trong lĩnh vực sản xuất như Hàn - Cắt hơi; Cắt bằng hồ quang điện, Cắt bằng hồ quang Plasma phục vụ cho cụng tỏc Dạy - Học thực hành theo phương phỏp 4 D tại trường Đại học sư phạm kỹ thuật Nam Định gúp phần vào việc đào tạo đội ngũ Giỏo viờn Dạy nghề trỡnh độ Cao đẳng/Đại học đỏp ứng nhu cầu ngày càng phỏt triển của xó hội. Để giỏo trỡnh được hoàn thiện, chỳng tụi mong được sự gúp ý kiến rộng rói của cỏc độc giả. Cỏc ý kiến đúng gúp xin được gửi về Email: nguyenngochung456@yahoo.com Xin trõn trọng cảm ơn! T/M cỏc tỏc giả TS. Nguyễn Ngọc Hùng TS Nguyễn Ngọc Hùng,Ths Vũ Ngọc Th•ơng Đại học SPKT Nam Định 1 Giáo trình 4D - TH hàn hơi & cắt kim loại Trình độ Cao đẳng/Đại học MụC LụC Lời nói đầu .......................................................................................................................... 1 MụC LụC ................................................................................................................................. 2 giáo trình (4d) Thực hành hàn hơi và cắt kim loại ................................. 6 I. Vị trí ......................................................................................................................... 6 II. Mục tiêu của giáo trình ........................................................................................... 6 III. Nội dung ................................................................................................................ 6 Bài 1: vận hành bộ thiết bị hàn hơi .................................................................... 8 I. Mục tiêu: .................................................................................................................. 8 II. Các nguồn lực : ....................................................................................................... 8 III. Nội dung: ............................................................................................................... 8 Phiếu số 1: Phiếu thiết kế học tập .......................................................................... 9 Phiếu số 2: Phiếu làm việc ................................................................................... 11 Phiếu số 3: Phiếu chi tiết học tập ......................................................................... 12 Phiếu số 4: Phiếu h•ớng dẫn thực hiện ................................................................ 13 Phiếu số 5A: Phiếu học tập .................................................................................. 16 Phiếu số 5B: Phiếu học tập ................................................................................... 17 Phiếu số 6: Phiếu đánh giá kết quả học tập ......................................................... 18 Phiếu số 7A: Giao bài tập nhóm .......................................................................... 19 Phiếu số 7B: Giao bài tập nhóm ........................................................................... 20 Bài 2: Hàn giáp mối thép các bon thấp( CT 31, S=2mm) bằng ph•ơng pháp hàn hơi ở vị trí hàn bằng ......................................................... 21 I. Mục tiêu ................................................................................................................. 21 II. Các nguồn lực ....................................................................................................... 21 III. Nội dung .............................................................................................................. 21 Phiếu số 1: Phiếu thiết kế học tập ........................................................................ 22 Phiếu số 2: Phiếu làm việc ................................................................................... 24 Phiếu số 3A: Phiếu chi tiết học tập ...................................................................... 25 Phiếu số 3B: Phiếu chi tiết học tập....................................................................... 26 Phiếu số 4: Phiếu h•ớng dẫn thực hiện ................................................................ 27 Bản vẽ phôi hàn ..................................................................................................... 29 Phiếu số 5A: Phiếu học tập .................................................................................. 30 Phiếu số 5B: Phiếu học tập ................................................................................... 31 Phiếu số 6: Phiếu đánh giá kết quả học tập ......................................................... 32 Phiếu số 7A: Phiếu giao bài tập nhóm ................................................................. 33 Phiếu số 7B: Phiếu giao bài tập nhóm ................................................................. 34 Bài 3: Hàn giáp mối thép các bon thấp( CT 31, S=2mm) bằng ph•ơng pháp hàn hơi ở vị trí hàn ngang ...................................................... 35 I. Mục tiêu ................................................................................................................. 35 II. Các nguồn lực ...................................................................................................... 35 III. Nội dung: ............................................................................................................. 35 Phiếu số 1: Phiếu thiết kế học tập ........................................................................ 36 Phiếu số 2: Phiếu làm việc ................................................................................... 38 Phiếu số 3A: Phiếu chi tiết học tập ...................................................................... 39 TS Nguyễn Ngọc Hùng,Ths Vũ Ngọc Th•ơng Đại học SPKT Nam Định 2 Giáo trình 4D - TH hàn hơi & cắt kim loại Trình độ Cao đẳng/Đại học Phiếu số 3B: Phiếu chi tiết học tập ....................................................................... 40 Phiếu số 4: Phiếu h•ớng dẫn thực hiện ................................................................ 41 Bản vẽ phôi hàn ..................................................................................................... 43 Phiếu số 5A: Phiếu học tập .................................................................................. 44 Phiếu số 5B: Phiếu học tập ................................................................................... 45 Phiếu số 6: Phiếu đánh giá kết quả học tập .......................................................... 46 Phiếu số 7A: Phiếu giao bài tập nhóm ................................................................. 47 Phiếu số 7B: Phiếu giao bài tập nhóm .................................................................. 48 Bài 4: Hàn giáp mối thép các bon thấp( CT 31, S=2mm) bằng ph•ơng pháp hàn hơi ở vị trí hàn đứng ............................................................................ 49 I. Mục tiêu ................................................................................................................. 49 II. Các nguồn lực ....................................................................................................... 49 III. Nội dung .............................................................................................................. 49 Phiếu số 1: Phiếu thiết kế học tập ........................................................................ 50 Phiếu số 2: Phiếu làm việc ................................................................................... 52 Phiếu số 3A: Phiếu chi tiết học tập ....................................................................... 53 Phiếu số 3A: Phiếu chi tiết học tập ....................................................................... 54 Phiếu số 4: Phiếu h•ớng dẫn thực hiện ................................................................. 55 Bản vẽ phôi hàn ..................................................................................................... 57 Phiếu số 5A: Phiếu học tập .................................................................................. 58 Phiếu số 5B: Phiếu học tập ................................................................................... 59 Phiếu số 6: Phiếu đánh giá kết quả học tập .......................................................... 60 Phiếu số 7A: Phiếu giao bài tập nhóm ................................................................. 61 Phiếu số 7B: Phiếu giao bài tập nhóm .................................................................. 62 Bài 5: Hàn giáp mối thép các bon thấp( CT 31, S=2mm) bằng ph•ơng pháp hàn hơi ở vị trí hàn trần ............................................................................. 63 I. Mục tiêu ................................................................................................................. 63 II. Các nguồn lực ...................................................................................................... 63 III. Nội dung .............................................................................................................. 63 Phiếu số 1: Phiếu thiết kế học tập ........................................................................ 64 Phiếu số 2: Phiếu làm việc ................................................................................... 66 Phiếu số 3A: Phiếu chi tiết học tập ....................................................................... 67 Phiếu số 3A: Phiếu chi tiết học tập ....................................................................... 68 Phiếu số 4: Phiếu h•ớng dẫn thực hiện ................................................................. 69 Bản vẽ phôi hàn ..................................................................................................... 71 Phiếu số 5A: Phiếu học tập .................................................................................. 72 Phiếu số 5B: Phiếu học tập ................................................................................... 73 Phiếu số 6: Phiếu đánh giá kết quả học tập .......................................................... 74 Phiếu số 7A: Phiếu giao bài tập nhóm .................................................................. 75 Phiếu số 7B: Phiếu giao bài tập nhóm ................................................................... 76 Bài 6: Hàn vảy đồng bằng ngọn lửa hàn hơi .............................................. 77 I. Mục tiêu ................................................................................................................. 77 II. Các nguồn lực ....................................................................................................... 77 III. Nội dung .............................................................................................................. 77 Phiếu số 1. Phiếu thiết kế học tập ......................................................................... 78 Phiếu sô 2: Phiếu làm việc ................................................................................... 80 Phiếu số 3A: Phiếu chi tiết học tập ....................................................................... 81 Phiếu số 3B: Phiếu chi tiết học tập ........................................................................ 82 TS Nguyễn Ngọc Hùng,Ths Vũ Ngọc Th•ơng Đại học SPKT Nam Định 3 Giáo trình 4D - TH hàn hơi & cắt kim loại Trình độ Cao đẳng/Đại học Phiếu số 4: Phiếu h•ớng dẫn thực hiện ................................................................. 83 Bản vẽ phôi hàn ..................................................................................................... 85 Phiếu số 5A: Phiếu học tập .................................................................................. 86 Phiếu số 5B: Phiếu học tập ................................................................................... 87 Phiếu số 6: Phiếu đánh giá kết quả học tập ......................................................... 88 Phiếu số 7A: Phiếu giao bài tập nhóm ................................................................. 89 Phiếu số 7B: Phiếu giao bài tập nhóm ................................................................. 90 Bài 7: Cắt kim loại bằng ngọn lửa khí cháy O2 + C2H2 ............................. 91 I. Mục tiêu ................................................................................................................. 91 II. Các nguồn lực ....................................................................................................... 91 III. Nội dung .............................................................................................................. 91 Phiếu số 2: Phiếu làm việc .................................................................................. 94 Phiếu số 3: Phiếu chi tiết học tập ......................................................................... 95 Phiếu sô 4: Phiếu h•ớng dẫn thực hiện ................................................................ 96 Phiếu số 5A: Phiếu học tập .................................................................................. 97 Phiếu số 5B: Phiếu học tập ................................................................................... 98 Phiếu số 6: Phiếu đánh giá kết quả học tập ......................................................... 99 Phiếu số 7A: Phiếu giao bài tập nhóm ............................................................... 100 Phiếu số 7B: Phiếu giao bài tập nhóm ............................................................... 101 Bài 8: Cắt kim loại bằng hồ quang điện ...................................................... 102 I. Mục tiêu ............................................................................................................... 102 II. Các nguồn lực ..................................................................................................... 102 III. Nội dung ............................................................................................................ 102 Phiếu số 1: Phiếu thiết kế học tập ...................................................................... 103 Phiếu số 2: Phiếu làm việc ................................................................................. 105 Phiếu số 3: Phiếu chi tiết học tập ....................................................................... 106 Phiếu số 4: Phiếu h•ớng dẫn thực hiện .............................................................. 107 Phiếu số 5A: Phiếu học tập ................................................................................. 108 Phiếu số 5B: Phiếu học tập ................................................................................. 109 Phiếu số 6: Phiếu đánh giá kết quả học tập ....................................................... 110 Phiếu số 7A: Phiếu giao bài tập nhóm ................................................................ 111 Phiếu số 7A: Phiếu giao bài tập nhóm ............................................................... 112 Bài 9: Cắt kim lọai bằng hồ quang Plasma............................................... 113 I. Mục tiêu ............................................................................................................... 113 II. Các nguồn lực ..................................................................................................... 113 III. Nội dung ............................................................................................................ 113 Phiếu số 1: Thiết kế học tập ............................................................................... 114 Phiếu số 2: Phiếu làm việc ................................................................................. 116 Phiếu số 3: Phiếu chi tiết học tập ....................................................................... 117 Phiếu số 4: Phiếu h•ớng dẫn thực hiện ............................................................... 118 Phiếu số 5A: Phiếu học tập ................................................................................ 119 Phiếu số 5B: Phiếu học tập .................................................................................. 120 Phiếu số 6: Phiếu đánh giá kết quả học tập ....................................................... 121 Phiếu số 7A: Phiếu giao bài tập nhóm ............................................................... 122 Phiếu số 7B: Phiếu giao bài tập nhóm ............................................................... 123 Tài liệu tham khảo ................................................................................................... 124 TS Nguyễn Ngọc Hùng,Ths Vũ Ngọc Th•ơng Đại học SPKT Nam Định 4 Giáo trình 4D - TH hàn hơi & cắt kim loại Trình độ Cao đẳng/Đại học TS Nguyễn Ngọc Hùng,Ths Vũ Ngọc Th•ơng Đại học SPKT Nam Định 5 Giáo trình 4D - TH hàn hơi & cắt kim loại Trình độ Cao đẳng/Đại học giáo trình (4d) Thực hành hàn hơi và cắt kim loại Trình độ đào tạo : Cao đẳng/Đại học Ngành đào tạo : Công nghệ Hàn Thời gian : 2 ĐVHT (60giờ) I. Vị trí Giáo trình phục vụ học phần thực hành hàn hơi và cắt kim loại đ•ợc bố trí sau khi học xong các học phần thực hành nguội, thực hành gia công kim loại tấm, thực hành cơ bản hàn bằng II. Mục tiêu của giáo trình - Vận hành sử dụng thành thạo thiết bị hàn hơi, cắt Plasma, cắt hồ quang điện - Nhận biết đúng các loại vật liệu dùng trong hàn hơi và cắt kim loại nh• oxy, khí cháy, que hàn, thuốc hàn, điện cực. - lựa chọn chế độ hàn, cắt phù hợp với chiều dày vật hàn, vật cắt - Hàn các mối hàn cơ bản đảm bảo yêu cầu kỹ thuật - Thực hiện tốt công tác an toàn, phòng chống cháy nổ và vệ sinh x•ởng. III. Nội dung 1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian Phân bổ thời gian Tên kỹ Nội dung Tài liệu Tổng Thực năng Kiểm tra số giờ hành 1 Vận hành bộ thiết bị hàn hơi 5 5 0 Hàn giáp mối thép các bon thấp (CT 2 31, S = 2mm) bằng ph•ơng pháp hàn 10 10 0 khí ở vị trí hàn bằng Hàn giáp mối thép các bon thấp 3 (CT 31, S = 2mm) bằng ph•ơng pháp 5 5 0 hàn khí ở vị trí hàn ngang. Hàn giáp mối thép các bon thấp (CT 4 31, S = 2mm) bằng ph•ơng pháp hàn 10 10 0 khí ở vị trí hàn đứng 5 Hàn giáp mối thép các bon thấp (CT 5 5 0 TS Nguyễn Ngọc Hùng,Ths Vũ Ngọc Th•ơng Đại học SPKT Nam Định 6 Giáo trình 4D - TH hàn hơi & cắt kim loại Trình độ Cao đẳng/Đại học 31, S = 2mm ) bằng ph•ơng pháp hàn khí ở vị trí hàn trần 6 Hàn vảy đồng bằng ngọn lửa hàn khí. 5 5 0 Cắt kim loại bằng ngọn lửa khí cháy 7 10 7 3 O2 + C2H2. 8 Cắt kim lọai bằng hồ quang điện. 5 5 0 9 Cắt kim lọai bằng hồ quang Plasma 5 5 0 Tổng 60 57 3 2. Nội dung chi tiết TS Nguyễn Ngọc Hùng,Ths Vũ Ngọc Th•ơng Đại học SPKT Nam Định 7 Giáo trình 4D - TH hàn hơi & cắt kim loại Trình độ Cao đẳng/Đại học Bài 1: vận hành bộ thiết bị hàn hơi I. Mục tiêu: Kết nối thiết bị, lắp mỏ hàn, ống dẫn khí, van giảm áp vào bình ôxy, bình khí Axetylen. Thao tác lắp ráp trên thiết bị hàn khí chính xác theo yêu cầu kỹ thuật. Thực hiện đầy đủ các b•ớc kiểm tra độ kín, độ an toàn của thiết bị hàn tr•ớc khi tiến hành hàn. Thực hiện tốt công tác an toàn phòng chống cháy nổ và vệ sinh phân x•ởng. II. Các nguồn lực : 1. Dụng cụ- Thiết bị: a. Dụng cụ cầm tay: - Kìm, tuốc nơ vít hai cạnh, clê 16,18 mỏ lết cỡ từ 12 đến 22, hộp dụng cụ vạn năng, dụng cụ đánh lửa. b. Thiết bị: - Van giảm áp đơn cấp, ống dẫn khí, bình khí ôxy, bình khí axêtylen - Mỏ hàn hơi 2. Nguyên vật liệu: - Khí oxy định mức 106lít/1SV/1ca thực tập - Khí axêtylen 88lít/1SV/1 ca thực tập 3. Các điều kiện khác: Giáo trình Kỹ thuật hàn, máy chiếu đa năng, máy chiếu vật thể, máy tính, x•ởng thực hành, tủ đựng dụng cụ, trang bị bảo hộ lao động. III. Nội dung: TS Nguyễn Ngọc Hùng,Ths Vũ Ngọc Th•ơng Đại học SPKT Nam Định 8 Giáo trình 4D - TH hàn hơi & cắt kim loại Trình độ Cao đẳng/Đại học phiếu số 1: Phiếu thiết kế học tập Công việc/Kỹ năng: Thời gian: 300’ Vận hành bộ thiết bị hàn hơi 1. SV phải làm đ•ợc - Lắp mỏ hàn, ống dẫn khí, van giảm áp vào bình ôxy, bình khí gì trong công việc? Axetylen. - Thao tác lắp ráp trên thiết bị hàn khí chính xác theo yêu cầu kỹ thuật. - Thực hiện đầy đủ các b•ớc kiểm tra độ kín, độ an toàn của thiết bị hàn tr•ớc khi tiến hành hàn. - Thực hiện tốt công tác an toàn phòng chống cháy nổ và vệ sinh phân x•ởng. 2. SV làm công việc Theo phiếu h•ớng dẫn thực hiện. đó nh• thế nào? 3. SV phải làm đ•ợc Cung cấp: Phiếu h•ớng dẫn thực hiện gì khi kết thúc huấn Tín hiệu: Theo yêu cầu của GV h•ớng dẫn luyện? (Mục tiêu thực Ai: SV ngành Công nghệ Hàn có khả năng. hiện cuối cùng) Làm gì: Vận hành bộ thiết bị hàn hơi Trong thời gian: 25' Tốt thế nào: Đúng quy trình và đảm bảo an toàn 4. Tổ chức dạy học 1. Thực hành lại sau khi GV trình diễn kỹ năng (12 SV) nh• thế nào? 2. Thực hành có h•ớng dẫn. A. SV cần có những 3. Thực hành độc lập. hoạt động gì? B. Cần có những 1. Phiếu h•ớng dẫn thực hiện; máy chiếu Projector; máy vi dụng cụ trực quan tính, bản vẽ góc độ mỏ hàn, dao động mỏ hàn, các loại phôi hay tài liệu học tập hàn cho từng b•ớc theo phiếu h•ớng dẫn thực hiện. gì? 2. Bản vẽ nguyên lý cấu tạo thiết bị hàn hơi C. GV cần có những 1. Kiểm tra sĩ số, phù hiệu, trang phục bảo hộ lao động. hoạt động nào khác? 2. Mục tiêu bài giảng. 3. Trình diễn kỹ năng kết nối vận hành bộ thiết bị hàn hơi. 4. GV nhận xét về thao tác và kỹ năng thực hành (của 12 SV) TS Nguyễn Ngọc Hùng,Ths Vũ Ngọc Th•ơng Đại học SPKT Nam Định 9 Giáo trình 4D - TH hàn hơi & cắt kim loại Trình độ Cao đẳng/Đại học 5. Các dạng hỏng, nguyên nhân, cách khắc phục. 6. Tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm buổi thực tập. D. Cần giao những đề Nghiên cứu đ•a ra những nhận xét của cá nhân về kinh nghiệm án hoặc những vấn đề khi thực hiện bài tập (các dạng hỏng mà bản thân gặp phải gì cần giải quyết trong quá trình thực tập. Liên hệ với vận hành thiết bị hàn hồ trong t•ơng lai? Điều quang tay) kiện thực hiện? Thiết bị và vật liệu hàn. TS Nguyễn Ngọc Hùng,Ths Vũ Ngọc Th•ơng Đại học SPKT Nam Định 10 Giáo trình 4D - TH hàn hơi & cắt kim loại Trình độ Cao đẳng/Đại học Phiếu số 2: Phiếu làm việc Họ và tên.............. Cấu phần Tuyên bố Thời gian dự kiến 5 phút - Bản quy trình vận hành Cung cấp: - Các yêu cầu kỹ thuật của thiết bị (theo phiếu 4D). Tín hiệu: Theo yêu cầu của GV h•ớng dẫn Ai: SV ngành Công nghệ Hàn có khả năng. Làm gì: Vận hành bộ thiết bị hàn hơi Trong thời gian: 25’ Tốt thế nào: - Đúng quy trình - Đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ TS Nguyễn Ngọc Hùng,Ths Vũ Ngọc Th•ơng Đại học SPKT Nam Định 11 Giáo trình 4D - TH hàn hơi & cắt kim loại Trình độ Cao đẳng/Đại học Phiếu số 3: Phiếu chi tiết học tập Các yêu cầu vận hành thiết bị Thời gian dự kiến: 10 phút - Máy tính. - Các yêu cầu kỹ thuật của thiết bị - Máy Projector - Phông máy chiếu Yêu cầu kỹ thuật: - Đảm bảo kín khít - Đúng vị trí - Sử đụng đúng loại van giảm áp, đúng áp suất khí đ•ợc quy định - Điều chỉnh đúng áp suất làm việc Chú ý: - Thực hiện ở phần 2 mục tiêu bài giảng. - Nêu rõ các yêu cầu kỹ thuật để SV nắm đ•ợc và thực hiện tốt. TS Nguyễn Ngọc Hùng,Ths Vũ Ngọc Th•ơng Đại học SPKT Nam Định 12 Giáo trình 4D - TH hàn hơi & cắt kim loại Trình độ Cao đẳng/Đại học Phiếu số 4: Phiếu h•ớng dẫn thực hiện Khóa học Cao đẳng/ Đại học ngành Công nghệ Hàn Công việc Vận hành bộ thiết bị Hàn hơi Liệt kê toàn bộ các b•ớc và kiến thức về kỹ thuật để tiến hành công việt từ lúc khởi điểm đến hoàn thành. Đánh số thứ tự các b•ớc. Viết hoặc in rõ ràng, dễ đọc. Sử dụng mặt sau của phiếu nếu cần TT Các b•ớc Có Không Chuẩn bị thiết bị hàn: Mỏ hàn hơi, bình khí Oxy, van giảm áp 1 bình ôxy, bình khí axetylen, ống dẫn khí, bép hàn Chuẩn bị dụng cụ: Kéo tay, máy mài, bàn chải sắt, giũa, đe, búa, 2 th•ớc lá 500mm, mỏ lết cỡ từ 12 đến 22, chìa vặn van bình khí Lắp van giảm áp vào bình khí oxy - Kiểm tra gioăng của van giảm áp 3 - Lắp van giảm áp ôxy vào bình sao cho lỗ xả khí của van an toàn quay xuống phía d•ới - Dùng mỏ lết xiết chặt đai ốc Nới lỏng vít điều chỉnh van giảm áp 4 - Nới lỏng vít điều chỉnh tới khi quay nhẹ nhàng Mở van ở bình khí oxy - Không đứng phía tr•ớc van giảm áp 5 - Quay chìa vặn mở van bình khí nhẹ nhàng khoảng 1 vòng. - Kiểm tra áp suất bình khí trên đồng hồ áp suất cao. - Để chìa vặn trên van chai khí Kiểm tra rò khí - Dùng n•ớc xà phòng để kiểm tra 6 - Kiểm tra các bộ phận: van bình khí, chỗ lắp ghép giữa van giảm áp và bình khí, chỗ lắp ghép giữa vít điều chỉnh và thân van giảm áp, chỗ lắp đồng hồ đo áp suất. TS Nguyễn Ngọc Hùng,Ths Vũ Ngọc Th•ơng Đại học SPKT Nam Định 13 Giáo trình 4D - TH hàn hơi & cắt kim loại Trình độ Cao đẳng/Đại học Lắp van giảm áp Axetylen - Kiểm tra các h• hại của gioăng - Điều chỉnh phần dẫn khí vào van giảm áp nhô ra khỏi mặt trong 7 của gá kẹp khoảng 20cm. - Để van giảm áp nghiêng 450 - Xiết chặt gá kẹp Nới lỏng vít điều chỉnh van giảm áp 8 - Nới lỏng vít điều chỉnh tới khi quay nhẹ nhàng Mở van ở bình khí axetylen - Không đứng phía tr•ớc van giảm áp 9 - Quay chìa vặn mở van bình khí nhẹ nhàng khoảng vòng. - Kiểm tra áp suất bình khí trên đồng hồ áp suất cao. - Để chìa vặn trên van chai khí Kiểm tra rò khí - Dùng n•ớc xà phòng để kiểm tra 10 - Kiểm tra các bộ phận: van bình khí, chỗ lắp ghép giữa van giảm áp và bình khí, chỗ lắp ghép giữa vít điều chỉnh và thân van giảm áp, chỗ lắp đồng hồ đo áp suất. Lắp bép hàn 11 - Lựa chọn bép hàn phù hợp chiều dày vật hàn Lắp ống dẫn khí ôxy - Lắp ống dẫn khí oxy vào vị trí nối của van giảm áp và vào mỏ 12 hàn (chú ý ống dẫn ôxy màu xanh) - Xiết chặt đầu nối bằng vòng hãm Điều chỉnh áp suất khí ôxy - Quay nhẹ nhàng vít điều chỉnh van giảm áp ôxy cùng chiều kim 13 đồng hồ. - Điều chỉnh áp suất ôxy ở mức 1,5kg/cm2 Kiểm tra độ hút 14 - Mở van Axetylen, mở van oxy TS Nguyễn Ngọc Hùng,Ths Vũ Ngọc Th•ơng Đại học SPKT Nam Định 14 Giáo trình 4D - TH hàn hơi & cắt kim loại Trình độ Cao đẳng/Đại học - Kiểm tra độ hút tại điểm nối ống dây axetylen trên mỏ hàn( trong tr•ờng hợp không có độ hút thì thay mỏ hàn). - Đóng van ôxy và axetylen Lắp ống dẫn khí Axetylen 15 - Lắp ống dẫn khí axetylen vào van giảm áp và mỏ hàn(ống màu đỏ). - Xiết chặt điểm nối bằng vòng hãm Điều chỉnh áp suất khí axetylen 16 - Quay nhẹ vít điều chỉnh van giảm áp cùng chiều kim đồng hồ. - Điều chỉnh áp suất khí axetylen ở mức 0,15kg/cm2 Kiểm tra rò khí ở các vị trí: - Phần nối ống dẫn khí vào van giảm áp. 17 - Phần nối ống dẫn khí vào mỏ hàn - Các van của mỏ hàn - Phần lắp ghép bép hàn vào đầu mỏ hàn Xả khí hỗn hợp kiểm tra sự l•u thông khí - Tr•ớc khi xả khí kiểm tra xung quanh không có lửa. - Mở van axetylen khoảng 10 giây. 18 - Kiểm tra khí xả bằng cách đ•a mỏ hàn lại gần thùng đựng n•ớc và quan sát mặt n•ớc. - Sau khi xả khí kiểm tra đóng các van lại Kết thúc quá trình vận hành - Đóng van ở bình khí Axêtylen và bình oxy - Quan sát đồng hồ đến khi l•ợng khí còn d• trong ống đã thoát 19 hết ra ngoài mỏ hàn. - Vặn chặt nút điều chỉnh xêtylen ở mỏ hàn. - Vặn chặt nút điều chỉnh oxy ở mỏ hàn TS Nguyễn Ngọc Hùng,Ths Vũ Ngọc Th•ơng Đại học SPKT Nam Định 15 Giáo trình 4D - TH hàn hơi & cắt kim loại Trình độ Cao đẳng/Đại học Phiếu số 5A: Phiếu học tập Các dạng hỏng, nguyên nhân và Thời gian dự cách khắc phục kiến: 5 phút Các dạng hỏng, nguyên nhân cách khắc phục. 1. Khí bị rò tại các nút nối Nguyên nhân: - Máy Projector. - Siết các đai ốc ch•a chặt, ống bị rò tại đầu - Máy vi tính Khắc phục - Siết lại đai ốc - Phông máy chiếu - Cắt bớt đầu một ít qua phần bị rò 2. Đầu chai bị rò khí Nguyên nhân - Siết các đai ốc ch•a chặt - Bề mặt nối bị mòn Khắc phục - Siết lại đai ốc - Lót thêm miếng da 3. Kim áp kế áp suất thấp chỉ giá trị quá cao Nguyên nhân - Điều chỉnh áp suất quá lớn - Hỏng van giảm áp Khắc phục - Điều chỉnh lại - Thay van giảm áp Chú ý:: Đây là những dạng sai hỏng chính phát sinh khi hàn khí. TS Nguyễn Ngọc Hùng,Ths Vũ Ngọc Th•ơng Đại học SPKT Nam Định 16 Giáo trình 4D - TH hàn hơi & cắt kim loại Trình độ Cao đẳng/Đại học Phiếu số 5B: Phiếu học tập An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp Thời gian dự kiến: 5 phút - Máy Projector. * Kỹ thuật an toàn đối với bình khí: - Bình Axêtylen và bình ôxy phải để cách xa ngọn lửa trần ít - Máy vi tính nhất 5mét. - Phông máy chiếu - Truớc khi lắp van giảm áp phải khẽ mở van khoá để thổi hết bụi bẩn nằm trên đ•ờng dẫn khí, việc mở van khoá phải nhẹ nhàng tránh xảy ra hiện t•ợng cháy nổ bình ôxy do mở van quá nhanh. Sau khi lắp van giảm áp cần phải mở van khoá từ từ để tránh làm hỏng màng của van giảm áp. - Không đuợc để bình Axêtylen và bình ôxy ở gần đầu mỡ, các chất cháy và các chai dễ bắt lửa. - Khi vận chuyển các bình Axêtylen và bình ôxy phải thật nhẹ nhàng tránh va chạm mạnh. * Kỹ thuật an toàn đối với van giảm áp: - Van giảm áp của loại khí nào chỉ đuợc phép dùng riêng cho khí ấy, không đ•ợc dùng lẫn lộn. - Tr•ớc khi lắp van giảm áp phải kiểm tra xem ống nhánh trên van khoá của bình Axêtylen và bình ôxy có dầu mỡ và bụi bẩn không. - Khi ngừng hàn hoặc cắt trong một thời gian ngắn phải đóng kín các van khoá trên nguồn cung cấp khí. Nếu ngừng làm việc lâu (từ 1 g...ao động và vệ sinh công nghiệp Thời gian dự kiến: 5 phút - Máy Projector. - Quần áo bảo hộ lao động giày mũ gọn gàng đúng quy định. - Máy vi tính - Bình chứa Axêtylen và bình ôxy phải để cách xa ngọn lửa trần ít nhất 5 mét. - Phông máy chiếu - Không đuợc để các bình Axêtylen và bình ôxy ở gần dầu mỡ, các chất cháy và các chất dễ bắt lửa - Axêtylen có thể gây độc cho con ng•ời, khi thấy choáng váng, buồn nôn phải ngồi nơi thoáng mát nh•ng không để gió thổi gây lạnh. - Thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng cháy chữa cháy. Chú ý:: Đây là những kỹ thuật cơ bản về an toàn khi hàn hơi. TS Nguyễn Ngọc Hùng,Ths Vũ Ngọc Th•ơng Đại học SPKT Nam Định 45 Giáo trình 4D - TH hàn hơi & cắt kim loại Trình độ Cao đẳng/Đại học Phiếu số 6: Phiếu đánh giá kết quả học tập Đánh giá kết quả Thời gian dự kiến: 5 phút - Máy Projector. Nội dung - Máy vi tính 1. Kiến thức: Tính toán lựa chọn chế độ hàn hơi - Phông máy chiếu * Ph•ơng thức đánh giá: Thông qua vấn đáp, đàm thoại 2.Kỹ năng: - Chọn, điều chỉnh chế độ hàn hơi - Gá đính - Hàn giáp mối * Ph•ơng thức đánh giá: Thông qua quan sát ghi ở sổ theo dõi, Quan sát quá trình hàn 3. Thái độ: An toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, tính kiên trì. * Ph•ơng thức đánh giá: Thông qua quan sát, kết quả ghi ở sổ theo dõi. 4. Chất l•ợng sản phẩm: Mối hàn phẳng, thẳng, đúng kích th•ớc, không bị khuyết tật, bề mặt mối hàn không bị ôxy hóa * Ph•ơng thức đánh giá: Quan sát, đo, kiểm tra bằng mắt TS Nguyễn Ngọc Hùng,Ths Vũ Ngọc Th•ơng Đại học SPKT Nam Định 46 Giáo trình 4D - TH hàn hơi & cắt kim loại Trình độ Cao đẳng/Đại học Phiếu số 7A: phiếu giao bài tập nhóm Kỹ năng: Hàn giáp mối thép các bon thấp ( CT 31, S=2mm) bằng ph•ơng pháp hàn hơi ở vị trí hàn ngang. Kiểu hoạt động nhóm (chọn một) - Động não. - Thực hành kỹ năng - Nghiên cứu tình huống - sắm vai. - Giả định . - Đóng kịch. - Nhóm tập trung. - Kinh nghiệm. Mục tiêu hoạt động - Tại sao bạn chọn hoạt động đó? - SV thực hành kỹ năng - Bạn muốn SV thực hiện những gì? - Thực hành độc lập kỹ năng theo ba nhóm có - Mong đợi kết quả gì? sự h•ớng dẫn của GV - SV thành thạo kỹ năng: Hàn ngang giáp mối 2 tấm thép CT31 bằng ph•ơng pháp hàn hơi. - SV sẽ đ•ợc học những gì? - Trình tự thực hiện kỹ năng Hàn ngang giáp mối 2 tấm thép CT31 bằng ph•ơng pháp hàn hơi. Hình thức nhóm - Bao nhiêu nhóm? - 3 nhóm. - Số ng•ời mỗi nhóm (4  7) - 7 ng•ời. - Chia nhóm (theo ngẫu nhiên, nhóm nghề, - Ngẫu nhiên. chuyên đề) Thời gian Chuẩn bị Làm việc thực sự của nhóm Báo cáo Rút kinh Tổng cộng nhóm nghiệm 10’ 15’ 7hv = 105’ 20’ 135’ Công Nhóm 1: (Làm ở máy số 1) Thực hành kỹ năng Hàn ngang giáp mối 2 việc tấm thép CT31 bằng ph•ơng pháp hàn hơi. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu h•ớng dẫn thực hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và đ•a ra nhận xét cá nhân. GV tham gia h•ớng dẫn. Nhóm 2: (Làm ở máy số 2) Thực hành kỹ năng Hàn ngang giáp mối 2 tấm thép CT31 bằng ph•ơng pháp hàn hơi. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu h•ớng dẫn thực hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và đ•a ra nhận xét cá nhân. GV tham gia h•ớng dẫn. Nhóm 3: (Làm ở máy số 3) Thực hành kỹ năng Hàn ngang giáp mối 2 tấm thép CT31 bằng ph•ơng pháp hàn hơi. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu h•ớng dẫn thực hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và đ•a ra nhận xét cá nhân. GV tham gia h•ớng dẫn Thời gian 135’ Trình bày TS Nguyễn Ngọc Hùng,Ths Vũ Ngọc Th•ơng Đại học SPKT Nam Định 47 Giáo trình 4D - TH hàn hơi & cắt kim loại Trình độ Cao đẳng/Đại học Phiếu số 7B: phiếu giao bài tập nhóm Kỹ năng: Hàn giáp mối thép các bon thấp ( CT 31, S=2mm) bằng ph•ơng pháp hàn hơi ở vị trí hàn ngang. Kiểu hoạt động nhóm (chọn một) - Động não. - Thực hành kỹ năng - Nghiên cứu tình huống - sắm vai. - Giả định . - Đóng kịch. - Nhóm tập trung. - Kinh nghiệm. Mục tiêu hoạt động - Tại sao bạn chọn hoạt động đó? - SV thực hành kỹ năng - Bạn muốn SV thực hiện những gì? - Thực hành độc lập kỹ năng theo ba nhóm - Mong đợi kết quả gì? - SV thành thạo kỹ năng: Hàn ngang giáp mối 2 tấm thép CT31 bằng ph•ơng pháp hàn hơi. - SV sẽ đ•ợc học những gì? - Trình tự thực hiện kỹ năng Hàn ngang giáp mối 2 tấm thép CT31 bằng ph•ơng pháp hàn hơi. Hình thức nhóm - Bao nhiêu nhóm? - 3 nhóm. - Số ng•ời mỗi nhóm (4  7) - 7 ng•ời. - Chia nhóm (theo ngẫu nhiên, nhóm nghề, - Ngẫu nhiên. chuyên đề) Thời gian Chuẩn bị Làm việc thực sự của nhóm Báo Rút kinh Tổng cộng nhóm cáo nghiệm 10’ 15’ 7hv = 105’ 20’ 135’ Công việc Nhóm 1: (Làm ở máy số 1) Thực hành kỹ năng Hàn ngang giáp mối 2 tấm thép CT31 bằng ph•ơng pháp hàn hơi. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu h•ớng dẫn thực hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và đ•a ra nhận xét cá nhân. GV quan sát. Nhóm 2: (Làm ở máy số 2) Thực hành kỹ năng Hàn ngang giáp mối 2 tấm thép CT31 bằng ph•ơng pháp hàn hơi. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu h•ớng dẫn thực hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và đ•a ra nhận xét cá nhân. GV quan sát. Nhóm 3: (Làm ở máy số 3) Thực hành kỹ năng Hàn ngang giáp mối 2 tấm thép CT31 bằng ph•ơng pháp hàn hơi. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu h•ớng dẫn thực hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và đ•a ra nhận xét cá nhân. GV quan sát Thời gian 135’ Trình bày TS Nguyễn Ngọc Hùng,Ths Vũ Ngọc Th•ơng Đại học SPKT Nam Định 48 Giáo trình 4D - TH hàn hơi & cắt kim loại Trình độ Cao đẳng/Đại học Bài 4: Hàn giáp mối thép các bon thấp( CT 31, S=2mm) bằng ph•ơng pháp hàn hơi ở vị trí hàn đứng I .Mục tiêu: - Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ thiết bị hàn hơi, dụng cụ đo kiểm - Chuẩn bị phôi hàn và gá phôi đảm bảo yêu cầu kỹ thuật - Chọn đ•ờng kính que, công suất ngọn lửa, vận tốc hàn phù hợp. Chọn đúng ph•ơng pháp hàn, ngọn lửa hàn, góc nghiêng mỏ và ph•ơng pháp chuyển động mỏ hàn, que hàn. - Hàn mối hàn giáp mối ở vị trí hàn đứng đảm bảo độ sâu ngấu và không rỗ khí, cháy cạnh, nứt - Kiểm tra đánh giá đúng chất l•ợng - Thực hiện tốt công tác an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp II. Các nguồn lực : 1. Dụng cụ- Thiết bị: a. Dụng cụ cầm tay: Kìm, tuốc nơ vít hai cạnh, clê 16, mỏ lết cỡ 12 đến 22, hộp dụng cụ vạn năng, dụng cụ đánh lửa. b. Thiết bị: Van giảm áp đơn cấp, ống dẫn khí, bình khí ôxy, bình khí axêtylen, mỏ hàn hơi 2. Nguyên vật liệu: - Khí oxy định mức 106lit/1SV/1ca thực tập - Khí axêtylen 88lít/1SV/1 ca thực tập - Thép tấm dày 2 mm 0,36 kg/1SV/1ca thực tập - Dây hàn phụ 0,07kg/1SV/1ca thực tập 3. Các điều kiện khác: Giáo trình Kỹ thuật hàn, máy chiếu đa năng, máy chiếu vật thể, máy tính , x•ởng thực hành, tủ đựng dụng cụ, trang bị BHLĐ. III. Nội dung: TS Nguyễn Ngọc Hùng,Ths Vũ Ngọc Th•ơng Đại học SPKT Nam Định 49 Giáo trình 4D - TH hàn hơi & cắt kim loại Trình độ Cao đẳng/Đại học Phiếu số 1: Phiếu thiết kế học tập Công việc/Kỹ năng: Hàn giáp mối thép các bon thấp (CT31, S=2mm)bằng ph•ơng pháp hàn hơi ở vị trí hàn Thời gian: 600’ đứng 1. SV phải làm đ•ợc - Hàn đ•ợc mối Hàn đứng giáp mối 2 tấm thép CT31 bằng gì trong công việc? ph•ơng pháp hàn hơi đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật: - Bề rộng mối hàn b = 6 mm; chiều cao mối hàn h = 1 mm. Bề mặt mối hàn phẳng; Mối hàn không rỗ khí, cháy cạnh. - Trong thời gian 35' 2. SV làm công việc Theo phiếu h•ớng dẫn thực hiện. đó nh• thế nào? 3. SV phải làm đ•ợc Cung cấp: Bản vẽ chế tạo mối hàn giáp mối; Các yêu cầu kỹ gì khi kết thúc huấn thuật của mối hàn. Phiếu h•ớng dẫn thực hiện luyện? (Mục tiêu Tín hiệu: Theo yêu cầu của GV h•ớng dẫn thực hiện cuối cùng) Ai: SV ngành Công nghệ Hàn. Làm gì: Hàn đứng giáp mối 2 tấm thép CT31 bằng ph•ơng pháp hàn hơi. Trong thời gian: 35' Tốt thế nào: Mối hàn đảm bảo kích th•ớc: bề rộng mối hàn b = 6 mm; chiều cao mối hàn h = 1 mm. Bề mặt mối hàn phẳng; Mối hàn không rỗ xỉ, rỗ khí, cháy cạnh.. 4. Tổ chức dạy học 1. Thực hành lại sau khi GV trình diễn kỹ năng (12 SV) nh• thế nào? 2. Thực hành có h•ớng dẫn. A. SV cần có những 3. Thực hành độc lập. hoạt động gì? B. Cần có những 1. Máy chiếu Projector, máy vi tính: Bản vẽ và các yêu cầu dụng cụ trực quan KT của mối hàn. hay tài liệu học tập 2. Phiếu h•ớng dẫn thực hiện; máy chiếu Projector; máy vi gì? tính, bản vẽ phôi; gá đính phôi; góc độ mỏ hàn, dao động mỏ hàn, các loại phôi hàn cho từng b•ớc theo phiếu h•ớng dẫn TS Nguyễn Ngọc Hùng,Ths Vũ Ngọc Th•ơng Đại học SPKT Nam Định 50 Giáo trình 4D - TH hàn hơi & cắt kim loại Trình độ Cao đẳng/Đại học thực hiện. 3. Máy chiếu Projector, máy vi tính và bản vẽ các dạng hỏng. C. GV cần có những 1. Kiểm tra sĩ số, phù hiệu, trang phục bảo hộ lao động. hoạt động nào khác? 2. Mục tiêu bài giảng. 3. Trình diễn kỹ năng Hàn đứng giáp mối 2 tấm thép CT31 bằng ph•ơng pháp hàn hơi. 4. GV nhận xét về thao tác và kỹ năng thực hành (của 12 SV) 5. Các dạng hỏng, nguyên nhân, cách khắc phục. 6. Tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm buổi thực tập. D. Cần giao những Nghiên cứu đ•a ra những nhận xét của cá nhân về kinh đề án hoặc những nghiệm khi thực hiện bài tập (các dạng hỏng mà bản thân gặp vấn đề gì cần giải phải trong quá trình thực tập. Liên hệ với hàn hồ quang tay) quyết trong t•ơng lai? Điều kiện th•c hiện? Thiết bị hàn, Vật hàn. TS Nguyễn Ngọc Hùng,Ths Vũ Ngọc Th•ơng Đại học SPKT Nam Định 51 Giáo trình 4D - TH hàn hơi & cắt kim loại Trình độ Cao đẳng/Đại học Phiếu số 2: Phiếu làm việc Họ và tên.................... Cấu phần Tuyên bố Thời gian dự kiến 5 phút - Bản vẽ chế tạo mối hàn giáp mối Cung cấp: - Các yêu cầu kỹ thuật của mối hàn (theo phiếu 4D). Tín hiệu: Theo yêu cầu của GV h•ớng dẫn Ai: SV ngành Công nghệ hàn Làm gì: Hàn giáp mối thép các bon thấp ( CT 31, S=2mm ) bằng ph•ơng pháp hàn hơi ở vị trí hàn đứng Trong thời gian: 25’ Tốt thế nào: - Mối hàn đảm bảo kích th•ớc bề rộng mối hàn b =6 mm; chiều cao mối hàn h = 1mm. - Bề mặt mối hàn đồng đều - Mối hàn không rỗ xỉ, rỗ khí, cháy cạnh... TS Nguyễn Ngọc Hùng,Ths Vũ Ngọc Th•ơng Đại học SPKT Nam Định 52 Giáo trình 4D - TH hàn hơi & cắt kim loại Trình độ Cao đẳng/Đại học Phiếu số 3A: phiếu chi tiết học tập Bản vẽ và các yêu cầu của mối hàn Thời gian dự kiến: 5 phút - Máy tính. - Bản vẽ và các yêu cầu kỹ thuật của mối hàn. - Máy Projector - Phông máy chiếu Yêu cầu kỹ thuật: - Mối hàn đảm bảo kích th•ớc: Bề rộng mối hàn b = 6 mm, Chiều cao mối hàn h = 1 mm; - Bề mặt mối hàn đồng đều - Mối hàn không rỗ khí, cháy cạnh, mối hàn bị xốp. Chú ý: - Thực hiện ở phần 2 mục tiêu bài giảng. - Nêu rõ các yêu cầu kỹ thuật để SV nắm đ•ợc và thực hiện tốt. TS Nguyễn Ngọc Hùng,Ths Vũ Ngọc Th•ơng Đại học SPKT Nam Định 53 Giáo trình 4D - TH hàn hơi & cắt kim loại Trình độ Cao đẳng/Đại học Phiếu số 3A: phiếu chi tiết học tập Bản vẽ phôi, gá đính, góc độ mỏ hàn Thời gian dự kiến: 5 phút - Tài liệu phát tay: phiếu h•ớng dẫn thực hiện. - Máy vi tính. - Bản vẽ phôi, gá đính phôi, góc độ mỏ hàn... - Máy Projector - Phông máy chiếu Góc độ mỏ hàn: - Trục mỏ hàn tạo với trục mối hàn về phía đã hàn một góc  = 40  50o. - Mặt phẳng tạo bởi trục mỏ hàn với trục mối hàn hợp với mặt phẳng phôi một góc  = 900. - Que hàn tạo với trục đ•ờng hàn về phía ch•a hàn một góc 40-500 - Dây hàn phụ dao động hình răng c•a Chú ý:- Thực hiện ở phần 3. Trình diễn kỹ năng. - Nêu các chú ý khi hàn nh• góc độ mỏ hàn và dây hàn phụ, cách bón que hàn... TS Nguyễn Ngọc Hùng,Ths Vũ Ngọc Th•ơng Đại học SPKT Nam Định 54 Giáo trình 4D - TH hàn hơi & cắt kim loại Trình độ Cao đẳng/Đại học Phiếu số 4: phiếu h•ớng dẫn thực hiện Khóa học Cao đẳng/ Đại học ngành Công nghệ Hàn Công việc Hàn giáp mối thép các bon thấp (CT 31, S=2mm) bằng ph•ơng pháp hàn hơI ở vị trí hàn đứng Liệt kê toàn bộ các b•ớc và kiến thức về kỹ thuật để tiến hành công việt từ lúc khởi điểm đến hoàn thành. Đánh số thứ tự các b•ớc. Viết hoặc in rõ ràng, dễ đọc. Sử dụng mặt sau của phiếu nếu cần TT Các b•ớc Có Không Chuẩn bị thiết bị dụng cụ: Mỏ hàn hơi, van giảm áp, bình khí Oxy, bình khí axetylen, ống dẫn khí, bép hàn số hiệu 100, que hàn 1 đ•ờng kính 1,6 mm Kéo tay, máy mài, bàn chải sắt, giũa, đe, búa, th•ớc lá, mỏ lết, chìa vặn van bình khí Chuẩn bị phôi: - Cắt phôi đúng kích th•ớc 2 - Nắn phôi và làm sạch mép hàn Mồi lửa - Mở van ôxy khoảng 1/4 vòng quay. 3 - Mở van Axêtylen khoảng 1/2 vòng quay - Dùng bật lửa để mồi lửa Điều chỉnh ngọn lửa trung tính - Mở thêm van Axêtylen và xác định chiều dài nhân ngọn 4 lửa. - Mở từ từ van ôxy và điều chỉnh nhân ngọn lửa để đạt đ•ợc ngọn lửa trung tính Hàn đính 5 - Đặt hai tấm phôi lên trên bề mặt tấm thép phẳng sao TS Nguyễn Ngọc Hùng,Ths Vũ Ngọc Th•ơng Đại học SPKT Nam Định 55 Giáo trình 4D - TH hàn hơi & cắt kim loại Trình độ Cao đẳng/Đại học chỉnh cho hai tấm đều phẳng và không có khe hở. - Hàn đính các điểm đầu, giữa và cuối - Khi đính xong dùng búa gõ nhẹ vào vị trí hàn đính để khử biến dạng và nắn phẳng nếu hai tấm bị lệch. Hàn đ•ờng hàn thứ nhất trên mặt không đính - Đặt phôi lên bàn hàn lật mặt không có mối đính - Điều chỉnh ngọn lửa giữ mỏ hàn nghiêng một góc 400- 6 500 so với h•ớng đã hàn. - Góc nghiêng que hàn khoảng 400-500 so với h•ớng hàn - Dao động tạo bề rộng đều trên suốt chiều dài đ•ờng hàn. Hàn đ•ờng hàn thứ hai trên mặt còn lại - Làm sạch và lật phôi - Điều chỉnh ngọn lửa giữ mỏ hàn nghiêng một góc 400- 7 500 so với h•ớng đã hàn. - Góc nghiêng que hàn khoảng 400-500 so với h•ớng hàn - Dao động tạo bề rộng đều trên suốt chiều dài đ•ờng hàn. Kiểm tra mối hàn - Hình dạng, độ thẳng, bề rộng mối hàn 8 - Mức độ đồng đều của kim loại đắp - Điểm đầu điểm cuối đ•ờng hàn. 9 Ghi tên nộp bài TS Nguyễn Ngọc Hùng,Ths Vũ Ngọc Th•ơng Đại học SPKT Nam Định 56 Giáo trình 4D - TH hàn hơi & cắt kim loại Trình độ Cao đẳng/Đại học Bản vẽ phôi hàn Hình 1: Kích th•ớc phôi * Yêu cầu kỹ thuật của phối: - Nắn thẳng, phẳng. - Làm sạch mép hàn và bề mặt chỗ hàn từ 15  20mm * Gá đính phôi - Phôi phẳng, thẳng không bị pavia - Phôi đúng kích th•ớc - Chọn chế độ hàn hợp lý - Mối đính nhỏ gọn, chắc, đúng vị trí Hình 2. Gá đính phôi hàn TS Nguyễn Ngọc Hùng,Ths Vũ Ngọc Th•ơng Đại học SPKT Nam Định 57 Giáo trình 4D - TH hàn hơi & cắt kim loại Trình độ Cao đẳng/Đại học Phiếu số 5A: Phiếu học tập Các dạng hỏng, nguyên nhân và cách khắc phục Thời gian dự kiến: 5 phút - Bản vẽ: Các dạng hỏng, nguyên nhân cách khắc phục. 1.Mối hàn không ngấu - Công suất nhiệt nhỏ - Máy Projector. - Góc độ mỏ ch•a đúng - Máy vi tính - Tốc độ hàn nhanh - Phông máy chiếu 2. Mối hàn bị vón cục - Tốc độ đẩy kim loại phụ vào bể hàn quá nhanh - Công suất ngọn lửa nhỏ Chú ý: - Dùng cho phần 6: các dạng hỏng, nguyên nhân và cách khắc phục - Chú ý giải thích: Đây là những dạng chính phát sinh khi hàn khí. Còn nhiều các dạng khác t•ơng tự nh• hàn hồ quang điện. TS Nguyễn Ngọc Hùng,Ths Vũ Ngọc Th•ơng Đại học SPKT Nam Định 58 Giáo trình 4D - TH hàn hơi & cắt kim loại Trình độ Cao đẳng/Đại học Phiếu số 5B: Phiếu học tập An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp Thời gian dự kiến: 5 phút - Máy Projector. - Quần áo bảo hộ lao động giày mũ gọn gàng đúng quy định. - Máy vi tính - Bình chứa Axêtylen và bình ôxy phải để cách xa ngọn lửa trần ít nhất 5 mét. - Phông máy chiếu - Không đuợc để các bình Axêtylen và bình ôxy ở gần dầu mỡ, các chất cháy và các chai dễ bắt lửa - Axêtylen có thể gây độc cho con ng•ời, khi thấy choáng váng, buồn nôn phải ngồi nơi thoáng mát nh•ng không để gió thổi gây lạnh. - Thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng cháy chữa cháy. Chú ý:: Đây là những kỹ thuật cơ bản về an toàn khi hàn hơi. TS Nguyễn Ngọc Hùng,Ths Vũ Ngọc Th•ơng Đại học SPKT Nam Định 59 Giáo trình 4D - TH hàn hơi & cắt kim loại Trình độ Cao đẳng/Đại học Phiếu số 6: Phiếu đánh giá kết quả học tập Đánh giá kết quả Thời gian dự kiến: 5 phút - Máy Projector. Nội dung - Máy vi tính 1. Kiến thức: Tính toán lựa chọn chế độ hàn hơi - Phông máy chiếu * Ph•ơng thức đánh giá: Thông qua vấn đáp, đàm thoại 2.Kỹ năng: - Chọn, điều chỉnh chế độ hàn khí - Gá đính - Hàn giáp mối * Ph•ơng thức đánh giá: Thông qua quan sát ghi ở sổ theo dõi, Quan sát quá trình hàn 3. Thái độ: An toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, tính kiên trì. * Ph•ơng thức đánh giá: Thông qua quan sát, kết quả ghi ở sổ theo dõi. 4. Chất l•ợng sản phẩm: Mối hàn phẳng, thẳng, đúng kích th•ớc, không bị khuyết tật, bề mặt mối hàn không bị ôxy hóa * Ph•ơng thức đánh giá: Quan sát, đo, kiểm tra bằng mắt TS Nguyễn Ngọc Hùng,Ths Vũ Ngọc Th•ơng Đại học SPKT Nam Định 60 Giáo trình 4D - TH hàn hơi & cắt kim loại Trình độ Cao đẳng/Đại học Phiếu số 7A: phiếu giao bài tập nhóm Kỹ năng: Hàn giáp mối thép các bon thấp ( CT 31, S=2mm) bằng ph•ơng pháp hàn hơi ở vị trí hàn đứng Kiểu hoạt động nhóm (chọn một) - Động não. - Thực hành kỹ năng - Nghiên cứu tình huống - sắm vai. - Giả định . - Đóng kịch. - Nhóm tập trung. - Kinh nghiệm. Mục tiêu hoạt động - Tại sao bạn chọn hoạt động đó? - SV thực hành kỹ năng - Bạn muốn SV thực hiện những gì? - Thực hành độc lập kỹ năng theo ba nhóm - Mong đợi kết quả gì? có sự h•ớng dẫn của GV - SV thành thạo kỹ năng: Hàn đứng giáp mối 2 tấm thép CT31 bằng ph•ơng pháp - SV sẽ đ•ợc học những gì? hàn hơi. - Trình tự thực hiện kỹ năng Hàn đứng giáp mối 2 tấm thép CT31 bằng ph•ơng pháp hàn hơi. Hình thức nhóm - Bao nhiêu nhóm? - 3 nhóm. - Số ng•ời mỗi nhóm (4  7) - 7 ng•ời. - Chia nhóm (theo ngẫu nhiên, nhóm nghề, - Ngẫu nhiên. chuyên đề) Thời gian Chuẩn bị Làm việc thực sự của nhóm Báo Rút kinh Tổng cộng nhóm cáo nghiệm 15’ 35’ 7hv = 245’ 25’ 285’ Công việc Nhóm 1: (Làm ở máy số 1) Thực hành kỹ năng Hàn đứng giáp mối 2 tấm thép CT31 bằng ph•ơng pháp hàn hơi. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu h•ớng dẫn thực hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và đ•a ra nhận xét cá nhân. GV tham gia h•ớng dẫn. Nhóm 2: (Làm ở máy số 2) Thực hành kỹ năng Hàn đứng giáp mối 2 tấm thép CT31 bằng ph•ơng pháp hàn hơi. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu h•ớng dẫn thực hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và đ•a ra nhận xét cá nhân. GV tham gia h•ớng dẫn. Nhóm 3: (Làm ở máy số 3) Thực hành kỹ năng Hàn đứng giáp mối 2 tấm thép CT31 bằng ph•ơng pháp hàn hơi. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu h•ớng dẫn thực hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và đ•a ra nhận xét cá nhân. GV tham gia h•ớng dẫn Thời gian 285’ Trình bày TS Nguyễn Ngọc Hùng,Ths Vũ Ngọc Th•ơng Đại học SPKT Nam Định 61 Giáo trình 4D - TH hàn hơi & cắt kim loại Trình độ Cao đẳng/Đại học Phiếu số 7B: phiếu giao bài tập nhóm Kỹ năng: Hàn giáp mối thép các bon thấp ( CT 31, S=2mm) bằng ph•ơng pháp hàn hơi ở vị trí hàn đứng. Kiểu hoạt động nhóm (chọn một) - Động não. - Thực hành kỹ năng - Nghiên cứu tình huống - sắm vai. - Giả định . - Đóng kịch. - Nhóm tập trung. - Kinh nghiệm. Mục tiêu hoạt động - Tại sao bạn chọn hoạt động đó? - SV thực hành kỹ năng - Bạn muốn SV thực hiện những gì? - Thực hành độc lập kỹ năng theo ba nhóm - Mong đợi kết quả gì? - SV thành thạo kỹ năng: Hàn đứng giáp mối 2 tấm thép CT31 bằng ph•ơng pháp hàn hơi. - SV sẽ đ•ợc học những gì? - Trình tự thực hiện kỹ năng Hàn đứng giáp mối 2 tấm thép CT31 bằng ph•ơng pháp hàn hơi. Hình thức nhóm - Bao nhiêu nhóm? - 3 nhóm. - Số ng•ời mỗi nhóm (4  7) - 7 ng•ời. - Chia nhóm (theo ngẫu nhiên, nhóm nghề, - Ngẫu nhiên. chuyên đề) Thời gian Chuẩn bị Làm việc thực sự của nhóm Báo cáo Rút kinh Tổng cộng nhóm nghiệm 15’ 35’ 7hv = 245’ 25’ 285’ Công việc Nhóm 1: (Làm ở máy số 1) Thực hành kỹ năng Hàn đứng giáp mối 2 tấm thép CT31 bằng ph•ơng pháp hàn hơi. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu h•ớng dẫn thực hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và đ•a ra nhận xét cá nhân. GV quan sát. Nhóm 2: (Làm ở máy số 2) Thực hành kỹ năng Hàn đứng giáp mối 2 tấm thép CT31 bằng ph•ơng pháp hàn hơi. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu h•ớng dẫn thực hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và đ•a ra nhận xét cá nhân. GV quan sát. Nhóm 3: (Làm ở máy số 3) Thực hành kỹ năng Hàn đứng giáp mối 2 tấm thép CT31 bằng ph•ơng pháp hàn hơi. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu h•ớng dẫn thực hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và đ•a ra nhận xét cá nhân. GV quan sát Thời gian 285’ Trình bày TS Nguyễn Ngọc Hùng,Ths Vũ Ngọc Th•ơng Đại học SPKT Nam Định 62 Giáo trình 4D - TH hàn hơi & cắt kim loại Trình độ Cao đẳng/Đại học Bài 5: Hàn giáp mối thép các bon thấp( CT 31, S=2mm) bằng ph•ơng pháp hàn hơi ở vị trí hàn trần I .Mục tiêu: - Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ thiết bị hàn hơi, dụng cụ đo kiểm - Chuẩn bị phôi hàn và gá phôi đảm bảo yêu cầu kỹ thuật - Chọn đ•ờng kính que, công suất ngọn lửa, vận tốc hàn phù hợp. Chọn đúng ph•ơng pháp hàn, ngọn lửa hàn, góc nghiêng mỏ và ph•ơng pháp chuyển động mỏ hàn, que hàn. - Hàn mối hàn giáp mối ở vị trí hàn trần đảm bảo độ sâu ngấu và không rỗ khí, cháy cạnh, nứt - Kiểm tra đánh giá đúng chất l•ợng - Thực hiện tốt công tác an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp II. Các nguồn lực : 1. Dụng cụ- Thiết bị: a. Dụng cụ cầm tay: Kìm, tuốc nơ vít hai cạnh, clê 16, mỏ lết cỡ từ 12 đến 22, hộp dụng cụ vạn năng, dụng cụ đánh lửa. b. Thiết bị: Van giảm áp đơn cấp, ống dẫn khí, bình khí ôxy, bình khí axêtylen, mỏ hàn hơi 2. Nguyên vật liệu: - Khí oxy định mức 106lit/1SV/1ca thực tập - Khí axêtylen 88lít/1SV/1 ca thực tập - Thép tấm dày 2 mm 0,36 kg/1SV/1ca thực tập - Dây hàn phụ 0,07kg/1SV/1ca thực tập 3. Các điều kiện khác: Giáo trình Kỹ thuật hàn, máy chiếu đa năng, máy chiếu vật thể, máy tính , x•ởng thực hành, tủ đựng dụng cụ, trang bị BHLĐ. III. Nội dung: TS Nguyễn Ngọc Hùng,Ths Vũ Ngọc Th•ơng Đại học SPKT Nam Định 63 Giáo trình 4D - TH hàn hơi & cắt kim loại Trình độ Cao đẳng/Đại học Phiếu số 1: Phiếu thiết kế học tập Công việc/Kỹ năng: Hàn giáp mối thép các bon thấp (CT31, S=2mm) bằng ph•ơng pháp hàn hơi ở vị trí hàn Thời gian: 300’ trần. 1. SV phải làm đ•ợc - Hàn đ•ợc mối Hàn trần giáp mối 2 tấm thép CT31 bằng gì trong công việc? ph•ơng pháp hàn hơi đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật: - Bề rộng mối hàn b = 6 mm; chiều cao mối hàn h = 1 mm. Bề mặt mối hàn phẳng; Mối hàn không rỗ khí, cháy cạnh. - Trong thời gian 25' 2. SV làm công việc Theo phiếu h•ớng dẫn thực hiện. đó nh• thế nào? 3. SV phải làm đ•ợc Cung cấp: Bản vẽ chế tạo mối hàn giáp mối; Các yêu cầu gì khi kết thúc huấn kỹ thuật của mối hàn. Phiếu h•ớng dẫn thực hiện luyện? (Mục tiêu thực Tín hiệu: Theo yêu cầu của GV h•ớng dẫn hiện cuối cùng) Ai: SV ngành Công nghệ Hàn. Làm gì: Hàn trần giáp mối 2 tấm thép CT31 bằng ph•ơng pháp hàn hơi. Trong thời gian: 25' Tốt thế nào: Mối hàn đảm bảo kích th•ớc: bề rộng mối hàn b = 6 mm; chiều cao mối hàn h = 1 mm. Bề mặt mối hàn phẳng; Mối hàn không rỗ xỉ, rỗ khí, cháy cạnh.. 4. Tổ chức dạy học 1. Thực hành lại sau khi GV trình diễn kỹ năng (12 SV) nh• thế nào? 2. Thực hành có h•ớng dẫn. A. SV cần có những 3. Thực hành độc lập. hoạt động gì? B. Cần có những dụng 1. Máy chiếu Projector, máy vi tính: Bản vẽ và các yêu cầu cụ trực quan hay tài KT của mối hàn. liệu học tập gì? 2. Phiếu h•ớng dẫn thực hiện; máy chiếu Projector; máy vi tính, bản vẽ phôi; gá đính phôi; góc độ mỏ hàn, dao động mỏ hàn, các loại phôi hàn cho từng b•ớc theo phiếu h•ớng dẫn thực hiện. TS Nguyễn Ngọc Hùng,Ths Vũ Ngọc Th•ơng Đại học SPKT Nam Định 64 Giáo trình 4D - TH hàn hơi & cắt kim loại Trình độ Cao đẳng/Đại học 3. Máy chiếu Projector, máy vi tính và bản vẽ các dạng hỏng. C. GV cần có những 1. Kiểm tra sĩ số, phù hiệu, trang phục bảo hộ lao động. hoạt động nào khác? 2. Mục tiêu bài giảng. 3. Trình diễn kỹ năng Hàn trần giáp mối 2 tấm thép CT31 bằng ph•ơng pháp hàn hơi. 4. GV nhận xét về thao tác và kỹ năng thực hành (của 12 SV) 5. Các dạng hỏng, nguyên nhân, cách khắc phục. 6. Tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm buổi thực tập. D. Cần giao những đề Nghiên cứu đ•a ra những nhận xét của cá nhân về kinh án hoặc những vấn đề nghiệm khi thực hiện bài tập (các dạng hỏng mà bản thân gì cần giải quyết gặp phải trong quá trình thực tập. Liên hệ với hàn hồ quang trong t•ơng lai? tay) Điều kiện th•c hiện? Thiết bị hàn, Vật hàn. TS Nguyễn Ngọc Hùng,Ths Vũ Ngọc Th•ơng Đại học SPKT Nam Định 65 Giáo trình 4D - TH hàn hơi & cắt kim loại Trình độ Cao đẳng/Đại học Phiếu số 2: Phiếu làm việc Họ và tên.................... Cấu phần Tuyên bố Thời gian dự kiến 5 phút - Bản vẽ chế tạo mối hàn giáp mối Cung cấp: - Các yêu cầu kỹ thuật của mối hàn (theo phiếu 4D). Tín hiệu: Theo yêu cầu của GV h•ớng dẫn Ai: SV ngành Công nghệ hàn Làm gì: Hàn giáp mối thép các bon thấp ( CT 31, S=2mm ) bằng ph•ơng pháp hàn hơi ở vị trí hàn trần Trong thời gian: 25’ Tốt thế nào: - Mối hàn đảm bảo kích th•ớc bề rộng mối hàn b =6 mm; chiều cao mối hàn h = 1mm. - Bề mặt mối hàn đồng đều - Mối hàn không rỗ xỉ, rỗ khí, cháy cạnh... TS Nguyễn Ngọc Hùng,Ths Vũ Ngọc Th•ơng Đại học SPKT Nam Định 66 Giáo trình 4D - TH hàn hơi & cắt kim loại Trình độ Cao đẳng/Đại học Phiếu số 3A: phiếu chi tiết học tập Bản vẽ và các yêu cầu của mối hàn Thời gian dự kiến: 5 phút - Máy tính. - Bản vẽ và các yêu cầu kỹ thuật của mối hàn. - Máy Projector - Phông máy chiếu Yêu cầu kỹ thuật: - Mối hàn đảm bảo kích th•ớc: Bề rộng mối hàn b = 6 mm, Chiều cao mối hàn h = 1 mm; - Bề mặt mối hàn đồng đều - Mối hàn không rỗ khí, cháy cạnh, mối hàn bị xốp. Chú ý: - Thực hiện ở phần 2 mục tiêu bài giảng. - Nêu rõ các yêu cầu kỹ thuật để SV nắm đ•ợc và thực hiện tốt. TS Nguyễn Ngọc Hùng,Ths Vũ Ngọc Th•ơng Đại học SPKT Nam Định 67 Giáo trình 4D - TH hàn hơi & cắt kim loại Trình độ Cao đẳng/Đại học Phiếu số 3A: phiếu chi tiết học tập Bản vẽ phôi, gá đính, góc độ mỏ hàn Thời gian dự kiến: 5 phút - Tài liệu phát tay: phiếu h•ớng dẫn thực hiện. - Máy vi tính. - Bản vẽ phôi, gá đính phôi, góc độ mỏ hàn... - Máy Projector - Phông máy chiếu Góc độ mỏ hàn: - Trục mỏ hàn tạo với trục mối hàn về phía đã hàn một góc  = 40  50o. - Mặt phẳng tạo bởi trục mỏ hàn với trục mối hàn hợp với mặt phẳng phôi một góc  = 900. - Que hàn tạo với trục đ•ờng hàn về phía ch•a hàn một góc 40-500 - Dây hàn phụ dao động hình răng c•a Chú ý:- Thực hiện ở phần 3. Trình diễn kỹ năng. - Nêu các chú ý khi hàn nh• góc độ mỏ hàn và dây hàn phụ, cách bón que hàn... TS Nguyễn Ngọc Hùng,Ths Vũ Ngọc Th•ơng Đại học SPKT Nam Định 68 Giáo trình 4D - TH hàn hơi & cắt kim loại Trình độ Cao đẳng/Đại học Phiếu số 4: phiếu h•ớng dẫn thực hiện Khóa học Cao đẳng/ Đại học ngành Công nghệ Hàn Công việc Hàn giáp mối thép các bon thấp (CT 31, S=2mm) bằng ph•ơng pháp hàn hơi ở vị trí hàn trần Liệt kê toàn bộ các b•ớc và kiến thức về kỹ thuật để tiến hành công việt từ lúc khởi điểm đến hoàn thành. Đánh số thứ tự các b•ớc. Viết hoặc in rõ ràng, dễ đọc. Sử dụng mặt sau của phiếu nếu cần TT Các b•ớc Có Không Chuẩn bị thiết bị dụng cụ: Mỏ hàn hơi, van giảm áp, bình khí Oxy, bình khí axetylen, ống dẫn khí, bép hàn, que hàn đ•ờng kính 1,6 mm 1 Kéo tay, máy mài, bàn chải sắt, giũa, đe, búa, th•ớc lá, mỏ lết, chìa vặn van bình khí Chuẩn bị phôi: - Cắt phôi đúng kích th•ớc 2 - Nắn phôi và làm sạch mép hàn Mồi lửa - Mở van ôxy khoảng 1/4 vòng quay. 3 - Mở van Axêtylen khoảng 1/2 vòng quay - Dùng bật lửa để mồi lửa Điều chỉnh ngọn lửa trung tính - Mở thêm van Axêtylen và xác định chiều dài nhân ngọn 4 lửa. - Mở từ từ van ôxy và điều chỉnh nhân ngọn lửa để đạt đ•ợc ngọn lửa trung tính Hàn đính 5 - Đặt hai tấm phôi lên trên bề mặt tấm thép phẳng sao chỉnh cho hai tấm đều phẳng và không có khe hở. TS Nguyễn Ngọc Hùng,Ths Vũ Ngọc Th•ơng Đại học SPKT Nam Định 69 Giáo trình 4D - TH hàn hơi & cắt kim loại Trình độ Cao đẳng/Đại học - Hàn đính các điểm đầu, giữa và cuối - Khi đính xong dùng búa gõ nhẹ vào vị trí hàn đính để khử biến dạng và nắn phẳng nếu hai tấm bị lệch. Hàn đ•ờng hàn thứ nhất trên mặt không đính - Đặt phôi lên bàn hàn lật mặt không có mối đính - Điều chỉnh ngọn lửa giữ mỏ hàn nghiêng một góc 400-500 6 so với h•ớng đã hàn. - Góc nghiêng que hàn khoảng 400-500 so với h•ớng hàn - Dao động tạo bề rộng đều trên suốt chiều dài đ•ờng hàn. Hàn đ•ờng hàn thứ hai trên mặt còn lại - Làm sạch và lật phôi - Điều chỉnh ngọn lửa giữ mỏ hàn nghiêng một góc 400-500 7 so với h•ớng ng•ợc h•ớng hàn. - Góc nghiêng que hàn khoảng 400-500 so với h•ớng hàn - Dao động tạo bề rộng đều trên suốt chiều dài đ•ờng hàn. Kiểm tra mối hàn - Hình dạng, độ thẳng, bề rộng mối hàn 8 - Mức độ đồng đều của kim loại đắp - Điểm đầu điểm cuối đ•ờng hàn. 9 Ghi tên nộp bài TS Nguyễn Ngọc Hùng,Ths Vũ Ngọc Th•ơng Đại học SPKT Nam Định 70 Giáo trình 4D - TH hàn hơi & cắt kim loại Trình độ Cao đẳng/Đại học Bản vẽ phôi hàn Hình 1: Kích th•ớc phôi * Yêu cầu kỹ thuật của phối: - Nắn thẳng, phẳng. - Làm sạch mép hàn và bề mặt chỗ hàn từ 15  20mm * Gá đính phôi - Phôi phẳng, thẳng không bị pavia - Phôi đúng kích th•ớc - Chọn chế độ hàn hợp lý - Mối đính nhỏ gọn, chắc, đúng vị trí Hình 2. Gá đính phôi hàn TS Nguyễn Ngọc Hùng,Ths Vũ Ngọc Th•ơng Đại học SPKT Nam Đ...ắc phục : Đệm miếng da hoặc cao su ở giữa phần nối - Máy Projector. 2.Khó mồi và điều chỉnh ngọn lửa - Máy vi tính Nguyên nhân: áp suất khí ch•a phù hợp - Phông máy chiếu Khắc phục: Điều chỉnh áp suất khí phù hợp 3. Quá trình cắt bị gián đoạn, mép cắt không thủng Nguyên nhân: Chế độ cắt ch•a đúng Khắc phục: Tăng công suất ngọn lửa 4. Đang cắt có tiếng nổ nhỏ và lửa bị tắt Nguyên nhân : Đầu bép cắt bị kim loại lỏng bắn vào gây bẩn Khắc phục: Tháo bép, làm sạch bằng cách dùng dây đồng mềm để cọ, thông Chú ý: - Dùng cho phần 5: các dạng hỏng, nguyên nhân và cách khắc phục - Chú ý giải thích: Đây là những dạng chính phát sinh khi cắt khí. TS Nguyễn Ngọc Hùng,Ths Vũ Ngọc Th•ơng Đại học SPKT Nam Định 97 Giáo trình 4D - TH hàn hơi & cắt kim loại Trình độ Cao đẳng/Đại học Phiếu số 5B: phiếu học tập An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp Thời gian dự kiến: 5 phút - Máy Projector. - Quần áo bảo hộ lao động giày mũ gọn gàng đúng quy định. - Máy vi tính - Bình chứa Axêtylen và bình ôxy phải để cách xa ngọn lửa trần ít nhất 5 mét. - Phông máy chiếu - Không đuợc để các bình Axêtylen và bình ôxy ở gần dầu mỡ, các chất cháy và các chai dễ bắt lửa - Axêtylen có thể gây độc cho con ng•ời, khi thấy choáng váng, buồn nôn phải ngồi nơi thoáng mát nh•ng không để gió thổi gây lạnh. - Thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng cháy chữa cháy. Chú ý:: Đây là những kỹ thuật cơ bản về an toàn khi hàn và cắt hơi. TS Nguyễn Ngọc Hùng,Ths Vũ Ngọc Th•ơng Đại học SPKT Nam Định 98 Giáo trình 4D - TH hàn hơi & cắt kim loại Trình độ Cao đẳng/Đại học Phiếu số 6: Phiếu đánh giá kết quả học tập Đánh giá kết quả Thời gian dự kiến: 5 phút - Máy Projector. Nội dung - Máy vi tính 1. Kiến thức: Tính toán lựa chọn chế độ cắt hơi - Phông máy chiếu * Ph•ơng thức đánh giá: Thông qua vấn đáp, đàm thoại 2.Kỹ năng: - Chọn, điều chỉnh chế độ cắt khí - Cắt đ•ờng thẳng, đ•ờng tròn * Ph•ơng thức đánh giá: Thông qua quan sát ghi ở sổ theo dõi, Quan sát quá trình cắt 3. Thái độ: An toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, tính kiên trì. * Ph•ơng thức đánh giá: Thông qua quan sát, kết quả ghi ở sổ theo dõi. 4. Chất l•ợng sản phẩm: Mạch cắt phẳng, thẳng, đúng kích th•ớc, không bị khuyết tật * Ph•ơng thức đánh giá: Quan sát, đo, kiểm tra bằng mắt TS Nguyễn Ngọc Hùng,Ths Vũ Ngọc Th•ơng Đại học SPKT Nam Định 99 Giáo trình 4D - TH hàn hơi & cắt kim loại Trình độ Cao đẳng/Đại học Phiếu số 7A: phiếu giao bài tập nhóm Kỹ năng: Cắt kim loại bằng ngọn lửa khí cháy O2 + C2H2 Kiểu hoạt động nhóm (chọn một) - Động não. - Thực hành kỹ năng - Nghiên cứu tình huống - Sắm vai. - Giả định . - Đóng kịch. - Nhóm tập trung. - Kinh nghiệm. Mục tiêu hoạt động - Tại sao bạn chọn hoạt động đó? - SV thực hành kỹ năng - Bạn muốn SV thực hiện những gì? - Thực hành độc lập kỹ năng theo ba nhóm có - Mong đợi kết quả gì? sự h•ớng dẫn của GV - SV thành thạo kỹ năng: Cắt kim loại bằng ngọn lửa khí cháy O2 + C2H2 - SV sẽ đ•ợc học những gì? - Trình tự thực hiện kỹ năng Cắt kim loại bằng ngọn lửa khí cháy O2 + C2H2 Hình thức nhóm - Bao nhiêu nhóm? - 3 nhóm. - Số ng•ời mỗi nhóm (4  7) - 7 ng•ời. - Chia nhóm (theo ngẫu nhiên, nhóm nghề, chuyên đề) - Ngẫu nhiên. Thời gian Chuẩn bị Làm việc thực sự của Báo cáo Rút kinh nghiệm Tổng cộng nhóm nhóm 15’ 35’ 7hv = 245’ 25’ 285’ Công việc Nhóm 1: (Làm ở máy số 1) Thực hành kỹ năng Cắt kim loại bằng ngọn lửa khí cháy O2 + C2H2 Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu h•ớng dẫn thực hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và đ•a ra nhận xét cá nhân. GV tham gia h•ớng dẫn. Nhóm 2: (Làm ở máy số 2) Thực hành kỹ năng Cắt kim loại bằng ngọn lửa khí cháy O2 + C2H2 Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu h•ớng dẫn thực hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và đ•a ra nhận xét cá nhân. GV tham gia h•ớng dẫn. Nhóm 3: (Làm ở máy số 3) Thực hành kỹ năng Cắt kim loại bằng ngọn lửa khí cháy O2 + C2H2 Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu h•ớng dẫn thực hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và đ•a ra nhận xét cá nhân. GV tham gia h•ớng dẫn. Thời gian 285 phút Trình bày TS Nguyễn Ngọc Hùng,Ths Vũ Ngọc Th•ơng Đại học SPKT Nam Định 100 Giáo trình 4D - TH hàn hơi & cắt kim loại Trình độ Cao đẳng/Đại học Phiếu số 7B: phiếu giao bài tập nhóm Kỹ năng: Cắt kim loại bằng ngọn lửa khí cháy O2 + C2H2 Kiểu hoạt động nhóm (chọn một) - Động não. - Thực hành kỹ năng - Nghiên cứu tình huống - Sắm vai. - Giả định . - Trò chơi - Đóng kịch. - Nhóm tập trung. - Đề án - Kinh nghiệm. Mục tiêu hoạt động - Tại sao bạn chọn hoạt động đó? - SV thực hành kỹ năng - Bạn muốn SV thực hiện những gì? - Thực hành độc lập kỹ năng theo ba nhóm - Mong đợi kết quả gì? có sự h•ớng dẫn của GV - SV thành thạo kỹ năng: Cắt kim loại bằng ngọn lửa khí cháy O2 + C2H2 - SV sẽ đ•ợc học những gì? - Trình tự thực hiện kỹ năng Cắt kim loại bằng ngọn lửa khí cháy O2 + C2H2 Hình thức nhóm - Bao nhiêu nhóm? - 3 nhóm. - Số ng•ời mỗi nhóm (4  7) - 7 ng•ời. - Chia nhóm (theo ngẫu nhiên, nhóm nghề, chuyên đề) - Ngẫu nhiên. Thời gian Chuẩn bị Làm việc thực sự của Báo cáo Rút kinh nghiệm Tổng cộng nhóm nhóm 15’ 35’ 7hv = 245’ 25’ 285’ Công việc Nhóm 1: (Làm ở máy số 1) Thực hành kỹ năng Cắt kim loại bằng ngọn lửa khí cháy O2 + C2H2 Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu h•ớng dẫn thực hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và đ•a ra nhận xét cá nhân. GV quan sát. Nhóm 2: (Làm ở máy số 2) Thực hành kỹ năng Cắt kim loại bằng ngọn lửa khí cháy O2 + C2H2 Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu h•ớng dẫn thực hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và đ•a ra nhận xét cá nhân. GV quan sát. Nhóm 3: (Làm ở máy số 3) Thực hành kỹ năng Cắt kim loại bằng ngọn lửa khí cháy O2 + C2H2 Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu h•ớng dẫn thực hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và đ•a ra nhận xét cá nhân. GV quan sát. Thời gian 285 phút Trình bày TS Nguyễn Ngọc Hùng,Ths Vũ Ngọc Th•ơng Đại học SPKT Nam Định 101 Giáo trình 4D - TH hàn hơi & cắt kim loại Trình độ Cao đẳng/Đại học Bài 8: Cắt kim loại bằng hồ quang điện I. Mục tiêu: - Chuẩn bị phôi đúng hình dáng và kích th•ớc - Chọn đúng chế độ cắt ( dòng điện cắt, tốc độ cắt, góc nghiêng que hàn) - Gá kẹp phôi đảm bảo kỹ thuật - Đ•ờng cắt theo đúng yêu cầu kỹ thuật không pavia, mạch cắt thẳng - Thực hiện tốt công tác an toàn phòng chống cháy nổ II. Các nguồn lực: 1. Dụng cụ- Thiết bị a. Dụng cụ cầm tay: Kìm, tuốc nơ vít, clê 16, mỏ lết, búa nguội, hộp dụng cụ vạn năng b. Thiết bị: - Máy hàn điện hồ quang 2. Nguyên vật liệu: - Que hàn 0,3 kg/1SV/1cathựctập - Thép tấm, thép hình 1,8 kg/1SV/1ca thực tập 3. Các điều kiện khác: Giáo trình Kỹ thuật hàn khí, tài liệu tham khảo, máy chiếu đa năng, máy chiếu vật thể, máy tính , x•ởng thực hành, tủ đựng dụng cụ, trang bị BHLĐ. III. Nội dung: ơ TS Nguyễn Ngọc Hùng,Ths Vũ Ngọc Th•ơng Đại học SPKT Nam Định 102 Giáo trình 4D - TH hàn hơi & cắt kim loại Trình độ Cao đẳng/Đại học Phiếu số 1: phiếu thiết kế học tập Công việc/Kỹ năng: Cắt kim loại bằng hồ quang điện Thời gian: 300’ 1. SV phải làm đ•ợc - Cắt kim loại bằng hồ quang điện đảm bảo các yêu cầu kỹ gì trong công việc? thuật: - Bề rộng rãnh cắt b= 7mm. Chiều dài 250mm - Trong thời gian 15' 2. SV làm công việc Theo phiếu h•ớng dẫn thực hiện. đó nh• thế nào? 3. SV phải làm đ•ợc Cung cấp: Bản vẽ và các yêu cầu kỹ thuật của đ•ờng cắt. gì khi kết thúc huấn Phiếu h•ớng dẫn thực hiện luyện? (Mục tiêu Tín hiệu: Theo yêu cầu của GV h•ớng dẫn thực hiện cuối cùng) Ai: SV ngành Công nghệ Hàn. Làm gì: Cắt kim loại bằng hồ quang điện Trong thời gian: 15' Tốt thế nào: Đ•ờng cắt đảm bảo kích th•ớc: bề rộng đ•ờng cắt b = 7 mm; rãnh cắt không pavia 4. Tổ chức dạy học 1. Thực hành lại sau khi GV trình diễn kỹ năng (12 SV) nh• thế nào? 2. Thực hành có h•ớng dẫn. A. SV cần có những 3. Thực hành độc lập. hoạt động gì? B. Cần có những dụng 1. Máy chiếu Projector, máy vi tính: Bản vẽ và các yêu cầu KT cụ trực quan hay tài của đ•ờng cắt liệu học tập gì? 2. Phiếu h•ớng dẫn thực hiện; máy chiếu Projector; máy vi tính, bản vẽ các loại phôi cho từng b•ớc theo phiếu h•ớng dẫn thực hiện. 3. Máy chiếu Projector, máy vi tính và bản vẽ các dạng hỏng. C. GV cần có những 1. Kiểm tra sĩ số, phù hiệu, trang phục bảo hộ lao động. hoạt động nào khác? 2. Mục tiêu bài giảng. 3. Trình diễn kỹ năng Cắt kim loại bằng hồ quang điện TS Nguyễn Ngọc Hùng,Ths Vũ Ngọc Th•ơng Đại học SPKT Nam Định 103 Giáo trình 4D - TH hàn hơi & cắt kim loại Trình độ Cao đẳng/Đại học 4. GV nhận xét về thao tác và kỹ năng thực hành (của 12 SV) 5. Các dạng hỏng, nguyên nhân, cách khắc phục. 6. Tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm buổi thực tập. D. Cần giao những Nghiên cứu đ•a ra những nhận xét của cá nhân về kinh nghiệm đề án hoặc những khi thực hiện bài tập (các dạng hỏng mà bản thân gặp phải vấn đề gì cần giải trong quá trình thực tập. quyết trong t•ơng lai? Điều kiện th•c hiện? Thiết bị và vật liệu hàn. TS Nguyễn Ngọc Hùng,Ths Vũ Ngọc Th•ơng Đại học SPKT Nam Định 104 Giáo trình 4D - TH hàn hơi & cắt kim loại Trình độ Cao đẳng/Đại học Phiếu số 2: Phiếu làm việc Họ và tên................. Cấu phần Tuyên bố Thời gian dự kiến 5 phút - Bản vẽ đ•ờng cắt Cung cấp: - Các yêu cầu kỹ thuật của đ•ờng cắt (theo phiếu 4D). Tín hiệu: Theo yêu cầu của GV h•ớng dẫn Ai: SV ngành Công nghệ Hàn có khả năng. Làm gì: Cắt kim loại bằng hồ quang điện Trong thời gian: 15’ Tốt thế nào: - Đ•ờng cắt đảm bảo kích th•ớc bề rộng b = 7mm; - Rãnh cắt sạch. TS Nguyễn Ngọc Hùng,Ths Vũ Ngọc Th•ơng Đại học SPKT Nam Định 105 Giáo trình 4D - TH hàn hơi & cắt kim loại Trình độ Cao đẳng/Đại học [[ Phiếu số 3: phiếu chi tiết học tập Bản vẽ và các yêu cầu của đ•ờng cắt Thời gian dự kiến: 10 phút - Máy tính. - Bản vẽ và các yêu cầu kỹ thuật của đ•ờng cắt. - Máy Projector - Phông máy chiếu Yêu cầu kỹ thuật: - Đ•ờng cắt đảm bảo kích th•ớc bề rộng b =7mm; - Rãnh cắt thẳng, sạch. Chú ý: - Thực hiện ở phần 2 mục tiêu bài giảng. - Nêu rõ các yêu cầu kỹ thuật để SV nắm đ•ợc và thực hiện tốt. Hình 1: Kích th•ớc phôi * Yêu cầu kỹ thuật của phối: - Nắn thẳng, phẳng. - Làm sạch bề mặt TS Nguyễn Ngọc Hùng,Ths Vũ Ngọc Th•ơng Đại học SPKT Nam Định 106 Giáo trình 4D - TH hàn hơi & cắt kim loại Trình độ Cao đẳng/Đại học Phiếu số 4: phiếu h•ớng dẫn thực hiện Khóa học Cao đẳng/Đại học Kỹ thuật ngành Công nghệ Hàn Công việc Cắt kim loại bằng hồ quang điện Liệt kê toàn bộ các b•ớc và kiến thức về kỹ thuật để tiến hành công việt từ lúc khởi điểm đến hoàn thành. Đánh số thứ tự các b•ớc. Viết hoặc in rõ ràng, dễ đọc. Sử dụng mặt sau của phiếu nếu cần TT Các b•ớc Có Không 1 Chuẩn bị thiết bị hàn; máy hàn, kính hàn Chuẩn bị dụng cụ, kéo cần, máy mài, bàn chải sắt, 2 giũa, đe, búa, th•ớc lá, mỏ lết 3 Chuẩn bị phôi: Vạch dấu đ•ờng cắt 4 Chọn và điều chỉnh dòng điện cắt Icắt =1,5I hàn Gây hồ quang ở đầu đ•ờng cắt. Nung kim loại ở vị trí 5 cần cắt đến nhiệt độ nóng chảy Que hàn chuyển động tịnh tiến đẩy kim loại lỏng ra 6 khỏi kim loại cơ bản tạo rãnh cắt ( que hàn hợp với đ•ờng cắt một góc từ 850-900) 5 Đánh sạch đ•ờng cắt : Dùng bàn chải sắt 7 Kiểm tra đ•ờng cắt quan sát mắt th•ờng 8 Ghi tên, nộp bài. TS Nguyễn Ngọc Hùng,Ths Vũ Ngọc Th•ơng Đại học SPKT Nam Định 107 Giáo trình 4D - TH hàn hơi & cắt kim loại Trình độ Cao đẳng/Đại học Phiếu số 5A: phiếu học tập Các dạng hỏng, nguyên nhân và cách khắc phục Thời gian dự kiến: 5 phút - Bản vẽ: Các dạng hỏng, 1. Bề rộng rãnh cắt không đều Nguyên nhân : Tốc độ cắt không đều nguyên nhân cách khắc phục. Khác phục Tốc độ cắt phải ổn định - Máy Projector. 2. Pa via nhiều - Máy vi tính Nguyên nhân:Dòng điện nhỏ và góc độ que không đúng - Phông máy chiếu Khắc phục: Điều chỉnh dòng và góc độ que phù hợp Chú ý: - Dùng cho phần 5: các dạng hỏng, nguyên nhân và cách khắc phục TS Nguyễn Ngọc Hùng,Ths Vũ Ngọc Th•ơng Đại học SPKT Nam Định 108 Giáo trình 4D - TH hàn hơi & cắt kim loại Trình độ Cao đẳng/Đại học Phiếu số 5B: Phiếu học tập An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp Thời gian dự kiến: 5 phút - Máy Projector. - Quần áo bảo hộ lao động giày mũ gọn gàng đúng quy định. - Máy vi tính - Quần áo bảo hộ lao động giày mũ gọn gàng đúng quy định. - Phông máy chiếu - Chú ý an toàn về cháy nổ xung quanh khu vực cắt Chú ý:: Đây là những kỹ thuật cơ bản về an toàn khi cắt bằng hồ quang TS Nguyễn Ngọc Hùng,Ths Vũ Ngọc Th•ơng Đại học SPKT Nam Định 109 Giáo trình 4D - TH hàn hơi & cắt kim loại Trình độ Cao đẳng/Đại học Phiếu số 6: Phiếu đánh giá kết quả học tập Đánh giá kết quả Thời gian dự kiến: 5 phút - Máy Projector. Nội dung - Máy vi tính 1. Kiến thức: Tính toán lựa chọn chế độ cắt - Phông máy chiếu * Ph•ơng thức đánh giá: : Thông qua vấn đáp, đàm thoại 2.Kỹ năng: - Chọn, điều chỉnh chế độ cắt - Cắt đ•ờng thẳng, đ•ờng tròn * Ph•ơng thức đánh giá: :Thông qua quan sát ghi ở sổ theo dõi, Quan sát quá trình cắt 3. Thái độ: An toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, tính kiên trì. * Ph•ơng thức đánh giá: Thông qua quan sát, kết quả ghi ở sổ theo dõi. 4. Chất l•ợng sản phẩm: Mạch cắt phẳng, thẳng, đúng kích th•ớc, không bị khuyết tật * Ph•ơng thức đánh giá: Quan sát, đo, kiểm tra bằng mắt TS Nguyễn Ngọc Hùng,Ths Vũ Ngọc Th•ơng Đại học SPKT Nam Định 110 Giáo trình 4D - TH hàn hơi & cắt kim loại Trình độ Cao đẳng/Đại học Phiếu số 7A: phiếu giao bài tập nhóm Kỹ năng: Cắt kim loại bằng hồ quang điện Kiểu hoạt động nhóm (chọn một) - Động não. - Thực hành kỹ năng - Nghiên cứu tình huống - Sắm vai. - Giả định . - Đóng kịch. - Nhóm tập trung. - Kinh nghiệm. Mục tiêu hoạt động - Tại sao bạn chọn hoạt động đó? - SV thực hành kỹ năng - Bạn muốn SV thực hiện những gì? - Thực hành độc lập kỹ năng theo ba nhóm - Mong đợi kết quả gì? có sự h•ớng dẫn của GV - SV thành thạo kỹ năng: Cắt kim loại bằng hồ quang điện - SV sẽ đ•ợc học những gì? - Trình tự thực hiện kỹ năng Cắt kim loại bằng hồ quang điện Hình thức nhóm - Bao nhiêu nhóm? - 3 nhóm. - Số ng•ời mỗi nhóm (4  7) - 7 ng•ời. - Chia nhóm (theo ngẫu nhiên, nhóm nghề, chuyên đề) - Ngẫu nhiên. Thời gian Chuẩn bị Làm việc thực sự của Báo cáo Rút kinh nghiệm Tổng cộng nhóm nhóm 10’ 15’ 7hv = 105’ 20’ 135’ Công việc Nhóm 1: (Làm ở máy số 1) Thực hành kỹ năng Cắt kim loại bằng hồ quang điện Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu h•ớng dẫn thực hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và đ•a ra nhận xét cá nhân. GV sẽ tham gia h•ớng dẫn. Nhóm 2: (Làm ở máy số 2) Thực hành kỹ năng Cắt kim loại bằng hồ quang điện Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu h•ớng dẫn thực hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và đ•a ra nhận xét cá nhân. GV sẽ tham gia h•ớng dẫn. Nhóm 3: (Làm ở máy số 3) Thực hành kỹ năng Cắt kim loại bằng hồ quang điện Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu h•ớng dẫn thực hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và đ•a ra nhận xét cá nhân. GV sẽ tham gia h•ớng dẫn. Thời gian 135’ Trình bày TS Nguyễn Ngọc Hùng,Ths Vũ Ngọc Th•ơng Đại học SPKT Nam Định 111 Giáo trình 4D - TH hàn hơi & cắt kim loại Trình độ Cao đẳng/Đại học Phiếu số 7A: phiếu giao bài tập nhóm Kỹ năng: Cắt kim loại bằng hồ quang điện Kiểu hoạt động nhóm (chọn một) - Động não. - Thực hành kỹ năng - Nghiên cứu tình huống - Sắm vai. - Giả định . - Đóng kịch. - Nhóm tập trung. - Kinh nghiệm. Mục tiêu hoạt động - Tại sao bạn chọn hoạt động đó? - SV thực hành kỹ năng - Bạn muốn SV thực hiện những gì? - Thực hành độc lập kỹ năng theo ba nhóm - Mong đợi kết quả gì? có sự h•ớng dẫn của GV - SV thành thạo kỹ năng: Cắt kim loại bằng hồ quang điện - SV sẽ đ•ợc học những gì? - Trình tự thực hiện kỹ năng Cắt kim loại bằng hồ quang điện Hình thức nhóm - Bao nhiêu nhóm? - 3 nhóm. - Số ng•ời mỗi nhóm (4  7) - 7 ng•ời. - Chia nhóm (theo ngẫu nhiên, nhóm nghề, chuyên đề) - Ngẫu nhiên. Thời gian Chuẩn bị Làm việc thực sự của Báo cáo Rút kinh nghiệm Tổng cộng nhóm nhóm 10’ 15’ 7hv = 105’ 20’ 135’ Công việc Nhóm 1: (Làm ở máy số 1) Thực hành kỹ năng Cắt kim loại bằng hồ quang điện Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu h•ớng dẫn thực hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và đ•a ra nhận xét cá nhân. GV sẽ quan sát. Nhóm 2: (Làm ở máy số 2) Thực hành kỹ năng Cắt kim loại bằng hồ quang điện Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu h•ớng dẫn thực hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và đ•a ra nhận xét cá nhân. GV sẽ quan sát. Nhóm 3: (Làm ở máy số 3) Thực hành kỹ năng Cắt kim loại bằng hồ quang điện Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu h•ớng dẫn thực hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và đ•a ra nhận xét cá nhân. GV sẽ quan sát. Thời gian 135’ Trình bày TS Nguyễn Ngọc Hùng,Ths Vũ Ngọc Th•ơng Đại học SPKT Nam Định 112 Giáo trình 4D - TH hàn hơi & cắt kim loại Trình độ Cao đẳng/Đại học Bài 9: Cắt kim lọai bằng hồ quang Plasma I. Mục tiêu: Học xong bài này sinh viên có khả năng: - Sử dụng thành thạo máy cắt plasma - Khai triển tính toán phôi đúng hình dáng và kích th•ớc chi tiết - Chọn chế độ cắt phù hợp với chiều dày và tính chất vật liệu - Cắt phôi theo các biên dạng khác nhau nh• đ•ờng thẳng, đ•ờng cong, đ•ờng tròn. Mạch cắt đảm bảo phẳng ít pa via - Thực hiện tốt công tác an toàn và vệ sinh công nghiệp II. Các nguồn lực: 1. Dụng cụ- Thiết bị: Kìm, tuốc nơ vít, clê 14, mỏ lết, hộp dụng cụ vạn năng, máy cắt plasma SPARCON, máy nén khí 1/2 HP 2. Nguyên vật liệu: - Điện cực 0,1 chiếc/1SV/1ca thực tập - Thép tấm, thép hình 1,8 kg/1SV/1ca thực tập 3. Các điều kiện khác: Giáo trình kỹ thuật hàn, tài liệu tham khảo, máy chiếu đa năng, máy chiếu vật thể, máy tính, x•ởng thực hành, nguồn điện 3 pha, tủ đựng dụng cụ, trang bị BHLĐ. III. Nội dung: TS Nguyễn Ngọc Hùng,Ths Vũ Ngọc Th•ơng Đại học SPKT Nam Định 113 Giáo trình 4D - TH hàn hơi & cắt kim loại Trình độ Cao đẳng/Đại học ơ Phiếu số 1: thiết kế học tập Công việc/Kỹ năng: Cắt kim loại bằng hồ quang plasma Thời gian: 300’ 1. SV phải làm đ•ợc - Cắt kim loại bằng hồ quang điện đảm bảo các yêu cầu kỹ gì trong công việc? thuật: - Bề rộng rãnh cắt b= 2mm, chiều dài 250mm - Trong thời gian 20' 2. SV làm công việc Theo phiếu h•ớng dẫn thực hiện. đó nh• thế nào? 3. SV phải làm đ•ợc Cung cấp: Bản vẽ và các yêu cầu kỹ thuật của đ•ờng cắt. gì khi kết thúc huấn Phiếu h•ớng dẫn thực hiện luyện? (Mục tiêu thực Tín hiệu: Theo yêu cầu của GV h•ớng dẫn hiện cuối cùng) Ai: SV ngành Công nghệ Hàn. Làm gì: Cắt kim loại bằng hồ quang plasma Trong thời gian: 15' Tốt thế nào: Đ•ờng cắt đảm bảo kích th•ớc: bề rộng đ•ờng cắt b = 2 mm; rãnh cắt không bavia 4. Tổ chức dạy học 1. Thực hành lại sau khi GV trình diễn kỹ năng (12 SV) nh• thế nào? 2. Thực hành có h•ớng dẫn. A. SV cần có những 3. Thực hành độc lập. hoạt động gì? B. Cần có những dụng 1. Máy chiếu Projector, máy vi tính: Bản vẽ và các yêu cầu cụ trực quan hay tài KT của đ•ờng cắt liệu học tập gì? 2. Phiếu h•ớng dẫn thực hiện; máy chiếu Projector; máy vi tính, bản vẽ phôi; gá đính phôi; góc độ mỏ cắt, dao động mỏ cắt, các loại phôi hàn cho từng b•ớc theo phiếu h•ớng dẫn thực hiện. 3. Máy chiếu Projector, máy vi tính và bản vẽ các dạng hỏng. C. GV cần có những 1. Kiểm tra sĩ số, phù hiệu, trang phục bảo hộ lao động. hoạt động nào khác? 2. Mục tiêu bài giảng. TS Nguyễn Ngọc Hùng,Ths Vũ Ngọc Th•ơng Đại học SPKT Nam Định 114 Giáo trình 4D - TH hàn hơi & cắt kim loại Trình độ Cao đẳng/Đại học 3. Trình diễn kỹ năng Cắt kim loại bằng hồ quang plasma 4. GV nhận xét về thao tác và kỹ năng thực hành (của 12 SV) 5. Các dạng hỏng, nguyên nhân, cách khắc phục. 6. Tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm buổi thực tập. D. Cần giao những đề Nghiên cứu đ•a ra những nhận xét của cá nhân về kinh án hoặc những vấn đề nghiệm khi thực hiện bài tập (các dạng hỏng mà bản thân gặp gì cần giải quyết phải trong quá trình thực tập. trong t•ơng lai? Điều kiện th•c hiện? Thiết bị hàn, Vật hàn. TS Nguyễn Ngọc Hùng,Ths Vũ Ngọc Th•ơng Đại học SPKT Nam Định 115 Giáo trình 4D - TH hàn hơi & cắt kim loại Trình độ Cao đẳng/Đại học Phiếu số 2: Phiếu làm việc Họ và tên....................... Cấu phần Tuyên bố Thời gian dự kiến 5 phút - Bản vẽ đ•ờng cắt Cung cấp: - Các yêu cầu kỹ thuật của đ•ờng cắt (theo phiếu 4D). Tín hiệu: Theo yêu cầu của GV h•ớng dẫn Ai: SV ngành Công nghệ Hàn có khả năng. Làm gì: Cắt kim loại bằng hồ quang plasma Trong thời gian: 35’ Tốt thế nào: - Đ•ờng cắt đảm bảo kích th•ớc bề rộng b = 2mm; - Rãnh cắt sạch. TS Nguyễn Ngọc Hùng,Ths Vũ Ngọc Th•ơng Đại học SPKT Nam Định 116 Giáo trình 4D - TH hàn hơi & cắt kim loại Trình độ Cao đẳng/Đại học Phiếu số 3: phiếu chi tiết học tập Bản vẽ và các yêu cầu của đ•ờng cắt Thời gian dự kiến: 10 phút - Máy tính. - Bản vẽ và các yêu cầu kỹ thuật của mối hàn. - Máy Projector - Phông máy chiếu Yêu cầu kỹ thuật: - Đ•ờng cắt đảm bảo kích th•ớc bề rộng b = 2mm; - Rãnh cắt thẳng, sạch. Chú ý: - Thực hiện ở phần 2 mục tiêu bài giảng. - Nêu rõ các yêu cầu kỹ thuật để SV nắm đ•ợc và thực hiện tốt. Hình 1: Kích th•ớc phôi * Yêu cầu kỹ thuật của phối: - Nắn thẳng, phẳng. - Làm sạch bề mặt TS Nguyễn Ngọc Hùng,Ths Vũ Ngọc Th•ơng Đại học SPKT Nam Định 117 Giáo trình 4D - TH hàn hơi & cắt kim loại Trình độ Cao đẳng/Đại học Phiếu số 4: phiếu h•ớng dẫn thực hiện Khóa học Cao đẳng/Đại học Kỹ thuật ngành Công nghệ Hàn Công việc Cắt kim loại bằng hồ quang plasma Liệt kê toàn bộ các b•ớc và kiến thức về kỹ thuật để tiến hành công việt từ lúc khởi điểm đến hoàn thành. Đánh số thứ tự các b•ớc. Viết hoặc in rõ ràng, dễ đọc. Sử dụng mặt sau của phiếu nếu cần TT Các b•ớc Có Không Chuẩn bị thiết bị cắt plasma, máy nén khí, dụng cụ kéo 1 cần, máy mài, bàn chải sắt, giũa, đe, búa, th•ớc lá, mỏ lết 2 Chuẩn bị phôi, vạch dấu đ•ờng cắt 3 Kết nối thiết bị 4 Di chuyển mỏ cắt vào vị trí cần cắt Bấm công tắc trên mỏ thì sẽ phát sinh hồ quang dẫn sau 5 1,5 giây Đ•a đầu bép cắt cách điểm bắt đầu cắt khoảng 1-3mm, khi 6 đó hồ quang Plasma sẽ phát sinh. Để bép cắt tiếp xúc với bề mặt cắt theo đ•ờng vạch dấu 7 một cách nhẹ nhàng và tiền hành di chuyển mỏ cắt Khi cắt gần đến điểm cuối đ•ờng cắt nhấc đầu bép cắt lên 8 cách tấm khoảng 1-3 mm và tiếp tục cắt hết đ•ờng cắt Khi cắt hết đ•ờng cắt hồ quang plasma sẽ bị ngắt và công 9 tắc trên mỏ cắt cũng tự động ngắt 10 Làm sạch và nộp bài TS Nguyễn Ngọc Hùng,Ths Vũ Ngọc Th•ơng Đại học SPKT Nam Định 118 Giáo trình 4D - TH hàn hơi & cắt kim loại Trình độ Cao đẳng/Đại học Phiếu số 5A: phiếu học tập Các dạng hỏng, nguyên nhân và cách khắc phục Thời gian dự kiến: 5 phút - Bản vẽ: Các dạng hỏng, 1. Bề rộng rãnh cắt không đều Nguyên nhân : Tốc độ cắt không đều nguyên nhân cách khắc phục. Khắc phục: Tốc độ cắt phải ổn định - Máy Projector. 2. Mạch cắt không sạch - Máy vi tính Nguyên nhân:Dòng điện nhỏ và góc độ mỏ cắt không - Phông máy chiếu đúng Khắc phục: Điều chỉnh dòng và góc độ phù hợp Chú ý: - Dùng cho phần 5: các dạng hỏng, nguyên nhân và cách khắc phục TS Nguyễn Ngọc Hùng,Ths Vũ Ngọc Th•ơng Đại học SPKT Nam Định 119 Giáo trình 4D - TH hàn hơi & cắt kim loại Trình độ Cao đẳng/Đại học Phiếu số 5B: phiếu học tập An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp Thời gian dự kiến: 5 phút - Máy Projector. - Máy vi tính - Quần áo bảo hộ lao động giày mũ gọn gàng đúng quy định. - Chú ý an toàn về cháy nổ xung quanh khu vực cắt - Phông máy chiếu Chú ý:: Đây là những kỹ thuật cơ bản về an toàn khi cắt bằng plasma TS Nguyễn Ngọc Hùng,Ths Vũ Ngọc Th•ơng Đại học SPKT Nam Định 120 Giáo trình 4D - TH hàn hơi & cắt kim loại Trình độ Cao đẳng/Đại học Phiếu số 6: Phiếu đánh giá kết quả học tập Đánh giá kết quả Thời gian dự kiến: 5 phút - Máy Projector. Nội dung - Máy vi tính 1. Kiến thức: Tính toán lựa chọn chế độ cắt - Phông máy chiếu * Ph•ơng thức đánh giá : Thông qua vấn đáp, đàm thoại 2.Kỹ năng: - Chọn, điều chỉnh chế độ cắt - Cắt đ•ờng thẳng, đ•ờng tròn * Ph•ơng thức đánh giá :Thông qua quan sát ghi ở sổ theo dõi, Quan sát quá trình cắt 3. Thái độ: An toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, tính kiên trì. * Ph•ơng thức đánh giá: Thông qua quan sát, kết quả ghi ở sổ theo dõi. 4. Chất l•ợng sản phẩm: Mạch cắt phẳng, thẳng, đúng kích th•ớc, không bị khuyết tật * Ph•ơng thức đánh giá: Quan sát, đo, kiểm tra bằng mắt TS Nguyễn Ngọc Hùng,Ths Vũ Ngọc Th•ơng Đại học SPKT Nam Định 121 Giáo trình 4D - TH hàn hơi & cắt kim loại Trình độ Cao đẳng/Đại học Phiếu số 7A: phiếu giao bài tập nhóm Kỹ năng: Cắt kim loại bằng hồ quang plasma Kiểu hoạt động nhóm (chọn một) - Động não. - Thực hành kỹ năng - Nghiên cứu tình huống - Sắm vai. - Giả định . - Đóng kịch. - Nhóm tập trung. - Kinh nghiệm. Mục tiêu hoạt động - Tại sao bạn chọn hoạt động đó? - SV thực hành kỹ năng - Bạn muốn SV thực hiện những gì? - Thực hành độc lập kỹ năng theo ba nhóm có sự - Mong đợi kết quả gì? h•ớng dẫn của GV - SV thành thạo kỹ năng: Cắt kim loại bằng hồ quang plassma - SV sẽ đ•ợc học những gì? - Trình tự thực hiện kỹ năng Cắt kim loại bằng hồ quang plasma Hình thức nhóm - Bao nhiêu nhóm? - 3 nhóm. - Số ng•ời mỗi nhóm (4  7) - 7 ng•ời. - Chia nhóm (theo ngẫu nhiên, nhóm nghề, chuyên đề) - Ngẫu nhiên. Thời gian Chuẩn bị Làm việc thực sự của Báo cáo Rút kinh nghiệm Tổng cộng nhóm nhóm 10’ 15’ 7hv = 105’ 20’ 135’ Công việc Nhóm 1: (Làm ở máy số 1) Thực hành kỹ năng Cắt kim loại bằng hồ quang plasma Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu h•ớng dẫn thực hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và đ•a ra nhận xét cá nhân. GV sẽ tham gia h•ớng dẫn. Nhóm 2: (Làm ở máy số 2) Thực hành kỹ năng Cắt kim loại bằng hồ quang plasma Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu h•ớng dẫn thực hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và đ•a ra nhận xét cá nhân. GV sẽ tham gia h•ớng dẫn. Nhóm 3: (Làm ở máy số 3) Thực hành kỹ năng Cắt kim loại bằng hồ quang plasma Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu h•ớng dẫn thực hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và đ•a ra nhận xét cá nhân. GV sẽ tham gia h•ớng dẫn. Thời gian 135’ Trình bày TS Nguyễn Ngọc Hùng,Ths Vũ Ngọc Th•ơng Đại học SPKT Nam Định 122 Giáo trình 4D - TH hàn hơi & cắt kim loại Trình độ Cao đẳng/Đại học Phiếu số 7B: phiếu giao bài tập nhóm Kỹ năng: Cắt kim loại bằng hồ quang plasma Kiểu hoạt động nhóm (chọn một) - Động não. - Thực hành kỹ năng - Nghiên cứu tình huống - Sắm vai. - Giả định . - Đóng kịch. - Nhóm tập trung. - Kinh nghiệm. Mục tiêu hoạt động - Tại sao bạn chọn hoạt động đó? - SV thực hành kỹ năng - Bạn muốn SV thực hiện những gì? - Thực hành độc lập kỹ năng theo ba nhóm có sự - Mong đợi kết quả gì? h•ớng dẫn của GV - SV thành thạo kỹ năng: Cắt kim loại bằng hồ quang plassma - SV sẽ đ•ợc học những gì? - Trình tự thực hiện kỹ năng Cắt kim loại bằng hồ quang plasma Hình thức nhóm - Bao nhiêu nhóm? - 3 nhóm. - Số ng•ời mỗi nhóm (4  7) - 7 ng•ời. - Chia nhóm (theo ngẫu nhiên, nhóm nghề, chuyên đề) - Ngẫu nhiên. Thời gian Chuẩn bị Làm việc thực sự của Báo cáo Rút kinh nghiệm Tổng cộng nhóm nhóm 10’ 15’ 7hv = 105’ 20’ 135’ Công việc Nhóm 1: (Làm ở máy số 1) Thực hành kỹ năng Cắt kim loại bằng hồ quang plasma Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu h•ớng dẫn thực hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và đ•a ra nhận xét cá nhân. GV quan sát. Nhóm 2: (Làm ở máy số 2) Thực hành kỹ năng Cắt kim loại bằng hồ quang plasma Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu h•ớng dẫn thực hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và đ•a ra nhận xét cá nhân. GV quan sát. Nhóm 3: (Làm ở máy số 3) Thực hành kỹ năng Cắt kim loại bằng hồ quang plasma Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu h•ớng dẫn thực hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và đ•a ra nhận xét cá nhân. GV quan sát. Thời gian 135’ Trình bày TS Nguyễn Ngọc Hùng,Ths Vũ Ngọc Th•ơng Đại học SPKT Nam Định 123 Giáo trình 4D - TH hàn hơi & cắt kim loại Trình độ Cao đẳng/Đại học Tài liệu tham khảo Tiếng Việt [1] Nguyễn Bá An (1998) – Sổ tay thợ Hàn, NXB XD, Hà Nội [2] Tr•ơng Công Đạt (2002) – Kỹ thuật Hàn, NXB KHKT, Hà Nội [3] Ngô Lê Thông (2005) - CNHNC (tập 2), NXB KH-KT, Hà Nội [4] Nguyễn Văn Thông (2002) – Vật liệu Hàn và Công nghệ Hàn, NXB KHKT, Hà Nội [5] Hoàng Tùng và tập thể bộ môn Hàn(1977) – Sổ tay công nghệ hàn cắt tiên tiến; ĐH BK Hà Nội [6] Giáo trình CNH tập 1,2 Dự án Jica [7] Nguyễn Ngọc Hùng (2007); Nghiên cứu ứng dụng ph•ơng pháp dạy nghề theo năng lực thực hiện trong đào tạo giáo viên dạy nghề tại Tr•ờng ĐHSPKT NĐ; Chủ nhiệm đề tài NCKH cấp Bộ Mã số: CB 2007 - 03- 10. [8] Nguyễn Ngọc Hùng (2008); “ Đánh giá kỹ năng nghề ” tại tr•ờng ĐH SPKT NĐ theo QĐ số 1243/QĐ - ĐH SPKT NĐ ngày 31 tháng 1 năm 2008. Tiếng n•ớc ngoài [9] American Welding Society Inc, 1997 [10] Basic Operation - Daihen Corporation [11] International Welding Engeneer [12] User Guide - Pulse MIG Welding - ESAB Co [13] Welding Operation - Daihen Corporation TS Nguyễn Ngọc Hùng,Ths Vũ Ngọc Th•ơng Đại học SPKT Nam Định 124

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfgiao_trinh_thuc_hanh_han_hoi_va_cat_kim_loai.pdf