Hoạt động kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hoá bằng đường không tại Công ty Danzas/nhật minh quốc - Thực trạng và giải pháp hoàn thiện

1. Marketing quốc tế, PTS Nguyễn Cao Văn, nhà xuất bản giáo dục Hà nội, 1999. 2. Giáo trình Vận tải và bảo hiểm trong ngoại thương,PGS,TS Hoàng Văn Châu,nhà xuất bản giáo dục, 1997 3. Giáo trình Kinh tế thương mại - dịch vụ, PGS, TS Đặng Đình Đào, nhà xuất bản Thống Kê, 1997 4. Giáo trình Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương, PGS Vũ Hữu Tửu, nhà xuất bản giáo dục, 1998 5. Giáo trình nghiệp vụ giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu, PGS, TS Hoàng Văn Châu, nhà xuất bản khoa học kỹ thuật, 1999 6. G

doc100 trang | Chia sẻ: huyen82 | Lượt xem: 1761 | Lượt tải: 1download
Tóm tắt tài liệu Hoạt động kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hoá bằng đường không tại Công ty Danzas/nhật minh quốc - Thực trạng và giải pháp hoàn thiện, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
iáo trình quản trị marketing dịch vụ, Lưu văn Nghiêm - Nhà xuất bản lao động, 1997 7. Điều lệ hiệp hội giao nhận kho vận Việt Nam, VIFFAS, 1994 8. Các văn bản chọn lọc hướng nghiệp, VIFFAS, 1998 9. Các báo cáo tổng kết của DANZASHN từ năm 1997-2002 11. tnb. Fedex.com qtd.fedex.com 13. Các văn bản pháp luật về Hải quan, nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà nội, 1997. 14. Pháp lệnh Hải quan 20/02/1990. 15. Luật thương mại, NXB Chính trị quốc gia, Hà nội, 1997. 16. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, nhập khẩu. 17. Nghị định số 16/1999/ NĐ - CP ngày 27/03/1999 của Chính phủ quy định về thủ tục hải quan, giám sát hải quan và lệ phí hải quan. Cải cách hành chính hải quan, NXB Tài chính, Hà nội - 10/2000 Quy chế tạm thời quản lý dịch vụ thủ tục hải quan ngày 08/01/1999 ban hành kèm theo Quyết định số 15/1999/ QĐ - TCHQ. Quy chế tạm thời dịch vụ thủ tục hải quan ngày 08/04/1999 ban hành kèm theo Quyết định số 111/1999/ QĐ - TCHQ. Thông tư 01/1999/TT - TCHQ ngày 10/05/1999 của Tổng cục Hải quan. Tông tư 3673/TCHQ - GSQL ngày 08/07/1999 của Tổng cục Hải quan. Cơ sở khoa học và các điều kiện pháp lý của việc áp dụng hình thức dịch vụ khai thuê trong lĩnh vực hải quan - Báo cáo khoa học, Tổng cục Hải quan, Hà nội - 12/2000. Giáo trình Đại cương nghiệp vụ hải quan, PGS Vũ Hữu Tửu, Trường ĐH Ngoại Thương Hà nội - 1998. Báo cáo Hội nghị cải tiến quy trình thủ tục hải quan và tờ khai hải quan - 09/2000. Thời báo kinh tế số 29 ngày 17/ 11/99. Báo hải quan số 43 ngày 23/11/2000; số 45 ngày 06/11/2000. Tài liệu nước ngoài: - Công ước Kyoto ngày 18/05/1973. - Tài liệu của IFCBA, FACBA. www: danzas.com Báo Management Mail số 4 – 2002 Và các trang Web khác trên internet. Mục lục Trang Phần mở đầu 1 Chương I. Tổng quan về dịch vụ giao nhận nói chung và dịch vụ giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường không. 3 I. Khái niệm chung về dịch vụ giao nhận 3 1. Dịch vụ giao nhận và vai trò của dịch vụ giao nhận trong thương mại quốc tế 3 1.1. Khái niệm dịch vụ giao nhận 3 1.2. Vai trò của giao nhận đối với sự phát triển của thương mại quốc tế. 3 2. Người giao nhận vận tải hàng không 4 2.1. Khái niệm người giao nhận. 4 2.2. Người giao nhận thuần tuý (đại lý hàng hóa). 4 2.3. Người giao nhận tổng hợp (vai trò mới của người giao nhận) 7 3. Phạm vi các dịch vụ giao nhận 11 3.1. Thay mặt người gửi hàng (người xuất khẩu). 11 3.2. Thay mặt người nhận hàng (người nhập khẩu). 12 3.3 Dịch vụ giao nhận đặc biệt. 12 4. Mối quan hệ của người giao nhận với các bên 15 4.1. Chính phủ và các nhà đương cục khác. 15 4.2. Các bên tư nhân. 15 II. Giao nhận hàng hóa Xuất nhập khẩu chuyên chở bằng đường hàng không 16 1. Các tổ chức có liên quan đến giao nhận hàng hóa bằng đường không. 16 1.1.Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế - ICAO. 17 1.2. Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế - IATA. 18 1.3. Liên đoàn hiệp hội giao nhận quốc tế FIATA. 19 1.4. Hiệp hội các hãng hàng không Châu á Thái Bình Dương - AAPA (Association of Asia Pacific Airlines). 20 1.5. Hiệp hội giao nhận Việt Nam VIFFAS (Viet Nam Freight Forwarders Association). 21 2. Giao nhận vận tải hàng không 22 2.1. Khái niệm, vai trò, đặc điểm của vận tải hàng không. 22 2.2. Khái niệm về giao nhận hàng không. 23 2.3. Phạm vi, vai trò của đại lý hàng hóa hàng không và người giao nhận hàng không. 23 2.4. Các công việc chung của dịch vụ giao nhận hàng hóa XNK chuyên chở bằng đường không. 26 3. Quy trình chung về giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường hàng không 27 Chương II Thực trạng hoạt động kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng không ở DANZAS/Nhật Minh Quốc 34 I. Giới thiệu khái quát về DANZAS/Nhật Minh Quốc 34 1. Quá trình hình thành và phát triển của DANZAS/Nhật Minh Quốc. 34 2. Chức năng, nhiệm vụ chủ yếu của công ty TNHH Nhật Minh Quốc 35 2.1.Chức năng: 35 2.2. Nhiệm vụ: 36 2.3. Tổ chức hoạt động của DANZASHN 37 3. Quy mô của công ty 39 II. Thực trạng hoạt động kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng không ở DANZAS/Nhật Minh Quốc 40 1. Tình hình kinh doanh của công ty trong những năm gần đây 40 2.Tình hình kết quả hoạt động giao nhận vận tải hàng hoá bằng đường không của công ty giai đoạn 1997-2002. 43 3. Thực trạng hoạt động kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng không ở Danzas/Nhật Minh Quốc 49 3.1. DANZASHN với vai trò là đại lý hàng hóa IATA 49 3.2. DANZASHN với vai trò là người giao nhận hàng không 55 III. Phân tích và đánh giá hoạt động kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường hàng không ở DANZAS/Nhật Minh Quốc 56 1. Phân tích về thị trường 56 1.1.Với thị trường trong nước: 56 1.2. Với thị trường quốc tế 57 2. Phân tích đối thủ cạnh tranh 59 3. Thuận lợi và những thành công 63 4. Những khó khăn, hạn chế tồn tại và nguyên nhân 66 Chương III: Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường hàng không ở DANZAS/ Nhật Minh Quốc 70 I. Mục tiêu, phương hướng phát triển hoạt động kinh doanh dịch vụ giao nhận bằng đường không của Việt Nam và công ty 70 1. Triển vọng phát triển dịch vụ giao nhận quốc tế ở Việt Nam 70 2. Mục tiêu và phương hướng hoạt động của công ty DANZASHN. 70 II. Một số kinh nghiệm trong hoạt động kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hóa bằng đường hàng không của một số hãng trên thế giới 73 1. Fedex 73 2. NISSHIN 74 3. KONOIKE 74 III. Các giải pháp hoàn thiện hoạt động kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng không của công ty DANZASHN 76 1. Giải pháp vĩ mô 76 1.1. Nhà nước cần có những thay đổi về mặt chính sách và thủ tục để giúp công ty thoát khỏi cơ chế cứng như hiện nay 77 1.2. Hỗ trợ về mặt tài chính 77 1.3. Nhà nước cần có chính sách hợp lý đầu tư xây dựng, nâng cấp và phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ cho công tác giao nhận hàng không 77 2. Các giải pháp vi mô 78 2.1. Các giải pháp về thị trường: 78 2.2. Các biện pháp về cơ sở vật chất kỹ thuật: 81 2.3. Các biện pháp về tổ chức quản lý: 82 3. Một số kiến nghị đối với các cơ quan hữu quan 86 3.1. Kiến nghị đối với các cơ quan hải quan 86 3.2. Kiến nghị đối với các hãng hàng không 89 Kết luận 92 Tài liệu tham khảo 93 Lời cam đoan Sau quá trình học tập tại trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân và khoảng thời gian nhỏ thực tập tại công ty TNHH DANZAS/Nhật Minh Quốc. Phát huy những kiến thức cơ bản, hiểu biết qua cọ xát thực tế, đã giúp cho em hoàn thành tốt luận văn của mình. Em xin cam đoan với các thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn sinh viên trong trường, các cô chú anh chị trong công ty DANZAS/ Nhật Minh Quốc rằng: luận văn của em được viết trên cơ sở những kiến thức của bản thân, và các tài liệu có được từ hoạt động thực tế của công ty, sách báo, internet. Nếu sai em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước hội đồng kỷ luật của nhà trường. Lời Cảm Ơn Trong tất cả các lĩnh vực con người không thể tách rời tập thể, hoạt động độc lập. Thật vinh dự cho em được học tập nghiên cứu dưói mái trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân, một môi trường học tập lành mạnh nơi có mặt đội ngũ cán bộ giáo viên giảng dạy nhiệt tình tâm huyết. Để hoàn thành tốt luận văn tốt nghiệp của mình, em đã có được sự giúp đỡ tận tình của các thầy cô giáo trong trường, trong đó có các thầy cô khoa Kinh Tế Và Kinh Doanh Quốc Tế, cùng tập thể các bạn lớp Quản Trị Kinh Doanh Quốc Tế 41 A. Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các thầy cô giáo, đặc biệt là cô giáo - Thạc sỹ-Nguyễn Thị Thanh Hà, người đã trực tiếp hướng dẫn em trong suốt quá trình hoàn thành luận văn tốt nghiệp này về phương pháp luận, định hướng đề tài nghiên cứu. Nhân dịp này em thật lòng cảm ơn các các cô chú và anh chị làm việc tại DANZAS/Nhật Minh Quốc đã nhiệt tình giúp đỡ em hoàn thành nhiệm vụ. Qua đó em xin gửi tất cả tình yêu thương nhất tới gia đình, bè bạn những người bên cạnh động viên giúp đỡ em về mọi mặt trong quá trình học tập suốt một thời gian dài cho đến khi hoàn thành luận văn tốt nghiệp. Sinh Viên: Phạm Minh Cảnh - QTKDQT 41A. Danh mục Danh mục các bảng theo trình tự: Bảng 1.1: Những dịch vụ được người giao nhận thực hiện 13 Bảng 2.1: Cơ cấu tổ chức lao động của công ty Bảng 2.2: Lương trung bình cán bộ công nhân viên công ty giai đoạn 1997-2002 Bảng 2.3: Bảng kết quả kinh doanh của công ty giai đoạn 1997-2002 Bảng 2.4: Tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước Bảng 2.5: Cơ cấu các hoạt động (HĐ) của công ty Bảng 2.6: Kết quả kinh doanh từ dịch vụ giao nhận hàng hoá vận tải hàng không giai đoạn 1997-2002 Bảng 2.7: Tổng sản lượng hàng hóa giao nhận (GN) hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường không và đường biển Bảng 2.8: Tổng sản lượng và chủng loại hàng hoá xuất nhập khẩu (XNK) giao nhận bằng đường không Bảng 3.1: Một số chỉ tiêu kinh tế và hoạt động kinh doanh của Công ty DANZASHN Danh mục các hình theo trình tự: Hình 1.1: Sơ đồ dịch vụ của người giao nhận Hình 1.2: Sơ đồ thể hiện mối quan hệ giữa người giao nhận với các bên Hình 2.1: Sơ đồ tổ chức hoạt động của công ty Hình 2.2: Biểu đồ tỉ lệ % lợi nhuận đạt được trên tổng doanh thu của công ty Hình 2.3: Biểu đồ lợi nhuận sau thuế về giao nhận hàng hoá bằng đường không của công ty DANZASHN ._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc37035.doc
Tài liệu liên quan