Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý quy hoạch và cấp phép xây dựng trên địa bàn Quận Ba Đình

PHẦN MỞ ĐẦU Ngày nay với tốc độ Đô thị hóa ngày càng cao diễn ra ở khắp các Tỉnh, Thành phố, Quận huyện trên cả nước đòi hỏi cần phải có1 hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại để đáp ứng kịp thời cho sư phát triển kinh tế, văn hóa, xã hôi…của con người trong nền kinh tế thị trường. Mặt khác nó còn làm nảy sinh ra rất nhiều vấn đề phức tạp cần được giải quyết trong đó là nhu cầu về nhà ở và giải phóng mặt bằng ngày càng trở lên cấp bách. Qua đây cho thấy vai trò của công tác quản lý đô thị ng

doc58 trang | Chia sẻ: huyen82 | Lượt xem: 1175 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý quy hoạch và cấp phép xây dựng trên địa bàn Quận Ba Đình, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ày càng trở lên quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của mỗi đô thị. Quận Ba Đình có vị trí là Trung tâm hành chính - chính trị quốc gia của Thủ đô Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung, nơi tập trung các cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ. Đây còn là trung tâm ngoại giao, đối ngoại. Ba Đình có trụ sở nhiều tổ chức quốc tế, sứ quán các nước, nơi thường xuyên diễn ra các hội nghị quan trọng của Nhà nước, quốc tế và khu vực. Trong những năm qua dưới sự phấn đẫu nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao của Đảng bộ chính quyền và nhân dân Quận Ba Đình đã đạt được những thành tựu đáng kể trên các mặt, nổi bật là sự chuyển biến tích cực trong xây dựng và quản lý Đô thị.Tuy nhiên bên cạnh đó còn có một số khó khăn, vướng mắc cần được giải quyết như là tình trạng mọc lên một cách nhanh chóng các công trình xây dựng, cơ sở hạ tầng, nhà ở…không được quản lý theo quy hoạch, quy chuẩn xây dựng, và không được cấp phép xây dựng gây nên ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. Và cho đến thời điểm hiện tại đây được coi là những bài toán hóc búa đối với các cơ quan quản lý Đô thị. Đối với cá nhân em là một sinh viên chuyên ngành Kinh tế và Quản lý Đô thị, qua quá trình thực tập tại phòng Quản lý Đô thị Quận Ba Đình em nhận thấy các tình trạng ở trên vẫn đang diễn ra và gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý quy hoạch và cấp phép xây dựng ở hầu hết các đô thị. Dưới sự hưỡng dẫn, chỉ bảo tận tình của giáo viên hướng dẫn TS.Nguyễn Hữu Đoàn em đã quyết định chọn đề tài “ Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý quy hoạch và cấp phép xây dựng trên địa bàn Quận Ba Đình” . Bằng các phương pháp luận, phương pháp thu thập xử lý số liệu , đánh giá trên thống kê…thì em nghĩ việc nghiên cứu đề tài trên sẽ được xem xét trong mối quan hệ tác động qua lại giữa lý luận và thực tiễn, từ đó có thể đề ra giải pháp khắc phục những tồn tại. Em hy vọng với đề tài này, em có thể đóng góp một phần nhỏ hiểu biết của mình vào việc hoàn thiện hơn nữa công tác quản lý quy hoạch và cấp phép xây dựng trên địa bàn Quận. Với vốn kiến thức và thời gian có hạn chắc hẳn bài viết vẫn còn nhiều thiếu xót. Rất mong được sự đóng góp ý kiến của thầy cô và các bạn. Em xin chân thành cảm ơn! CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA CÔNG TÁC QUẢN LÝ QUY HOẠCH VÀ CẤP PHÉP XÂY DỰNG I.Khái niệm chung về quản lý quy hoạch 1.1. Khái niệm Quản lý quy hoạch đô thị là tổng thể các biện pháp, cách thức mà chính quyền đô thị vận dụng các công cụ quản lý để tác động vào các hoạt động xây dựng và phát triển đô thị ( chủ yếu là phát triển không gian vật thể) nhằm đạt được các mục tiểu đề ra. 1.2. Nội dung quản lý nhà nước về quản lý quy hoạch đô thị Theo điều lệ quản lý quy hoạch đô thị ban hành kèm theo nghị định số 91-CP ngày 17-8-1994 của Chính Phủ đã xác định nội dung quản lý nhà nước về quy hoạch đô thị bao gồm : a. Ban hành các quy định về quản lý quy hoạch đô thị b. Lập và xét duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng đô thị c. Quản lý việc cải tạo và xây dựng các công trình trong đô thị theo quy hoạch được duyệt d. Bảo vệ cảnh quan và môi trường sống đô thị đ. Quản lý việc sử dụng và khai thác cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị e. Giải quyết tranh chấp, thanh tra và xử lý vi phạm những quy định về quản lý đô thị. 1.2.1. Soạn thảo và ban hành các quy định về quản lý quy hoạch xây dựng đô thị Trong quá trình quản lý quy hoạch xây dựng nói riêng và quản lý đô thị nói chung thì một trong những yếu tố trợ giúp đắc lực cho các cấp chính quyền quản lý một cách tốt nhất đó là các bộ luật liên quan đến lĩnh vực trên. Nhưng với tốc độ phát triển đô thị nhanh chóng theo thời gian như hiện nay thì đã có rất nhiều vấn đề nảy sinh trong quá trình quản lý quy hoạch xây dựng. Và những bộ luật sẽ không thể thay đổi kịp thời để đáp ứng nhu cầu giải quyết các vấn đề nảy sinh trên trong từng giai đoạn. Bởi vậy, việc soạn thảo và ban hành các quy định về quản lý quy hoạch xây dựng do các cơ quan nhà nước như Chính phủ, các Bộ và cơ quan ngang Bộ, các Sở ban ngành có liên quan, UBND các cấp sẽ giúp cho công tác quản lý quy hoạch xây dựng đô thị hoàn thiện hơn trong mọi giai đoạn. Các văn bản pháp quy về quản lý quy hoạch xây dựng đô thị là các văn bản về lập, xét duyệt quy hoạch và kế hoạch Đô thị, các văn bản về kiểm soát phát triển đô thị theo quy hoạch; giới thiệu địa điểm cấp chứng chỉ quy hoạch , xét duyệt các dự án đầu tư; giao cho thuê đất, lập thẩm định các thiết kế xây dựng, cấp giấy phép đầu tư, cấp giấy phép các công trình xây dựng, kiểm tra giám định chất lượng công trình; lập hồ sơ hoàn công; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu công trình; các văn bản về thanh tra kiểm tra, xử phạt hành chính trong quản lý trật tự xây dựng… Để các cơ quan quản lý các cấp có cơ sở để thực hiện tốt công tác quản lý của mình thì Chính phủ, các Bộ, Sở ban ngành có liên quan và UBND các cấp đã ban hành một số văn bản pháp quy như : Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02 /2009 của Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Thông tư số 09/2005/TT-BXD ngày 06/05/2005 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn một số nội dung về giấy phép xây dựng Quyết định số 04/2010/Q Đ-UBND ngày 20/01/2010 của UBND Thành phố Hà Nội về ban hành quy định cấp phép xây dựng và quản lý việc xây dựng công trình theo giấy phép trên địa bàn thành phố Hà Nội 1.2.2. Lập và xét duyệt quy hoạch xây dựng đô thị Công tác lập và xét duyệt quy hoạch xây dựng đô thị là một trong những công tác quan trọng trong nội dung quy hoạch chung xây dựng đô thị của thành phố, và trên thực tế nó thường mang tính “ bắt buộc ”. Theo Nghị Định 91/CP ngày 17/8/1994 của Chính Phủ đã quy định : “tất cả các đô thị đều phải được xây dựng và phát triển theo quy hoạch và các quy định của pháp luật nhằm phục vụ cho các mục tiêu chính trị, kinh tế, văn hóa, an ninh quốc phòng”, do vậy muc tiêu của công tác lập và xét quyệt quy hoạch xây dựng đô thị là nhằm xác lập cơ sở pháp lý và khoa học cho việc quản lý, phát triển đô thị, thực hiện muc tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, từng bước hình thành mạng lưới đô thị hợp lý, tránh không tạo thành các siêu đô thị, đẩy mạnh quá trình đô thị hóa và điều hòa sự tăng trưởng phát triển của các đô thị lớn. Hệ thống các đồ án quy hoạch xây dựng phát triển đô thị là cở sở pháp lý để quản lý đô thị. Hệ thống này bao gồm 2 loại đô án quy hoạch: - Đồ án quy hoạch chung đô thị: bao gồm phạm vi đất đai đô thị và đât đai ngoại đô cho phát triển đô thị và phạm vi đất đai lập quy hoạch chung phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch đô thị đó quyết định. Ý nghĩ của đồ án quy hoạch chung đô thị là nhằm xác định phương hướng phát triển không gian đô thị, xây dựng cơ sở hạ tấng kỹ thuật tạo lập môi trường sống thích hợp có xét đến sự cân đối hài hóa giữa việc mở rộng đô thị với các hoạt động sản xuất nông nghiệp, hoạt động kinh tế và đảm bảo an ninh quốc phòng với việc bảo tồn các di tích lịch sử , cảnh quan thiên nhiên và mỹ quan đô thị. - Đồ án quy hoạch chi tiết: là loại đồ án chi tiết, cụ thể hóa chính xác các quy định của đồ án quy hoạch chung đô thị. Đồ án này được lập cho từng phần đất của phạm vi đô thị, kể cả các đất đai ngoại đô nằm trong đô thị đã được duyệt và phải được lập đồng bộ đáp ứng các nhu cầu và cải tạo xây dựng và là cơ sở lập các dự án đầu tư, giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp giấy phép đầu tư xây dựng các công trình kiến trúc, các công trình trên mặt đất cũng như các công trình ngầm. Và đồ án này được lập trên cơ sở bản đồ địa hình và địa chính ( tỷ lệ 1/500 và tỷ lệ 1/2000) của Đô thị. Các đồ án quy hoạch xây dựng đô thị phải do các cơ quan chuyên môn Nhà nước hoặc các tổ chức có tư cách pháp nhân lập ra và phải tuân thủ theo các tiêu chuẩn quy phạm, quy trình thiết kế… do Nhà nước ban hành. Khi các đồ án quy hoạch xây dựng đô thị được phê duyệt cần phải được công khai cho dân cư Đô thị biết và thực hiện. Trong quá trình thực hiện các đồ án quy hoạch cần được bổ sung, xem xét, và điều chỉnh cho phù hợp với thực tế phát sinh và phát triển đô thị mà trong quy hoạch chưa lường hết được và phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. 1.2.3. Quản lý xây dựng các công trình trong đô thị Các công trình trong đô thị bao gồm các công trình trên mặt đất, các công trình ngầm hoặc trên không, kể cả các công trình điều khắc, áp phích, biển quản cáo đều phải được thiết kế, xây dựng theo quy hoạch chung , quy hoạch chi tiết, theo dự án đầu tư và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt. Công tác quản lý nhà nước trong cải tạo và xây dựng công trình đô thị theo quy hoạch bao gồm các bước sau: a. Lựa chọn địa điểm xây dựng và cấp chứng chỉ quy hoạch để hướng dẫn việc sử dụng đất đô thị. b. Cấp giấy phép xây dựng hoặc ra quyết định đình chỉ việc xây dựng, cải tạo các công trình trong đô thị. c. Hướng dẫn việc cải tạo và xây dựng các công trình trong đô thị. d. Đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình. đ. Điều tra, thống kê và lưu trữ hồ sơ các công trình trong đô thị. 1.2.3.1 Quá trình tiến hành trong cải tạo và xây dựng công trình đô thị theo quy hoạch Quá trình tiến hành trong 3 giai đoạn , kể từ lúc chuẩn bị đầu tư đến kết thúc đầu tư xây dựng. Giai đoạn 1: Giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Khi chủ đầu tư tiến hành lập dự án khả thi hoặc thiết kế xây dựng công trình trong đô thị phải xin cơ quan quản lý quy hoạch đô thị giới thiệu địa điểm xây dựng. Khi địa điểm đã được xác định, Kiến trúc sư trưởng hoặc Sở Xây dựng (đối với các đô thị không có Kiến trúc sư trưởng) cấp chứng chỉ quy hoạch theo đề nghị của chủ đầu tư. Sau khi dự án đầu tư xây dựng được duyệt, chủ đầu tư tiến hành làm các thủ tục nhận đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giấy phép xây dựng tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.Việc cấp giấy phép cải tạo và xây dựng phải căn cứ vào các giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất và sở hữu công trình, các điều kiện tối thiểu về vệ sinh công trình, các yêu cầu về quy hoạch kiến trúc đô thị, về mỹ quan công trình, cảnh quan đô thị, các yếu tố tiện, bất tiện được xác định cụ thể trong tiêu chuẩn, quy phạm về quy hoạch đô thị và các quy định về xây dựng đô thị. Đối với công trình lớn, quan trọng trước khi cấp giấy phép xây dựng các Bộ có liên quan phải xem xét kỹ về ổn định kết cấu và kỹ thuật xây dựng, về môi trường, môi sinh, an ninh quốc phòng, an toàn phòng cháy, chữa cháy và về các vấn đề khác, khi cần thiết phải được Hội đồng kiến trúc quy hoạch tỉnh hoặc thành phố trực thuộc Trung ương xem xét trước khi trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Giai đoạn 2: Giai đoạn tiến hành đầu tư Khi khởi công xây dựng, chủ đầu tư phải thông báo cho Uỷ ban nhân dân phường, xã, thị trấn sở tại biết. Trong quá trình thi công các công trình lớn quan trọng, đơn vị thi công phải có biển báo cố định tại địa điểm thi công, trong đó phải ghi rõ tên công trình, tên đơn vị thi công, số giấy phép xây dựng, thời hạn thi công, kể cả bản vẽ phối cảnh công trình. Việc xây dựng, duy tu sửa chữa các công trình không được gây tổn hại cho các công trình trên mặt đất, ngầm và trên không trực tiếp có liên quan, đồng thời phải có biện pháp bảo đảm giao thông thông suốt và an toàn trên đường phố. Việc xây dựng các công trình ngầm dưới các tuyến đường chính phải được tiến hành đồng bộ, cùng một lúc. Trong trường hợp chưa đủ điều kiện xây dựng đồng bộ mà vẫn phải tiến hành xây dựng từng phần thì phải có giải pháp quá độ và phải được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho phép. Gian đoạn 3: Giai đoạn kết thúc đầu tư xây dựng Sau khi xây dựng hoặc cải tạo công trình, chủ đầu tư phải lập hồ sơ hoàn công theo quy định và phải nộp cho các cơ quan sau đây: a) Kiến trúc sư trưởng hoặc Sở Xây dựng đối với đô thị không có Kiến trúc sư trưởng b) Cơ quan quản lý nhà đất (nếu là công trình kiến trúc) hoặc cơ quan giao thông công trình (nếu là công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật) của tỉnh hoặc thành phố trực thuộc Trung ương để lưu trữ. Và cuối cùng là làm các thủ tục đăng ký, xin cấp chứng nhận quyền sở hữu công trình và quyền sử dụng đất tại cơ quan Nhà nước cấp có thẩm quyền. 1.2.3.2 Cấp chứng chỉ quy hoạch Cấp chứng chỉ về quy hoạch( CCQH) là giấy chứng nhận về quy hoạch, nhằm cung cấp các dự liệu về sử dụng đất đai, yêu cầu xây dựng công trình trên khu đất, và việc sử dụng các cơ sở Hạ tầng có liên quan đến khu đất cho các chủ đầu tư thực hiện triển khai xây dựng theo đúng quy hoạch được duyệt. Chủ đầu tư có đất Hoàn tất giấy tờ đât đai và cấp phép quy hoạch Xem xét cấp CCQH Chuẩn bị nộp hồ sơ cấp CCQH Sở ĐC nhà đất VPKTST Cấp chứng chỉ quy hoạch( và quyền sử dụng đất) Chủ đầu tư chưa có đất Giới thiệu địa điểm (VPKTST) Chủ đầu tư chưa có đất Thủ tục nghĩa vụ sử dụng đất đai tài chính( thuế) Thỏa thuận ghi nhớ (VPKTST) (VOKTKS Chủ đầu tư có đất Sơ đồ quy trình cấp chứng chỉ quy hoạch *Chú thích: (VPKTST): Văn phòng kiến trúc sư trưởng (CCQH) : Chứng chỉ quy hoạch 1.2.4. Bảo vệ cảnh quan và môi trường sống của đô thị Cảnh quan đô thị và môi trường sống của đô thị là một trong những tiêu chí cơ bản để đánh giá vẻ đẹp và chât lượng cuôc sống của một đô thị. Ngày nay trong quá trình phát triển đô thị, bên cạnh những cảnh quan thiên nhiên rất đẹp đã có từ xa xưa thì mọc lên hàng loạt các cảnh quan nhân tạo như là các tòa nhà cao tầng, các khu vui chời giải trí…Cùng với sự phát triển của thời gian thì các cảnh quan thiên nhiên dần dần bị phá hủy và biến mất bởi bàn tay của con người.Thay vào đó là các cảnh quan nhân tạo, và các cảnh quan nhân tạo này sẽ dần như là một cách phổ biến để con người tô thêm vè đẹp cho đô thị. Nhưng đó cũng chính là nguồn gốc để gây lên sự ô nhiễm môi trường, rồi đăc biệt nghiêm trọng hơn nữa trong phạm vi rộng hơn đó là các hiện tượng tự nhiên mang tính toàn cầu như hiệu ứng nhà kính, sự nóng lên của trái đất theo thời gian hay là mức nước biển ngày càng dâng cao do sự tan băng, sóng thần, động đât…ảnh hưởng trầm trọng đến sự tồn tại của loài người. Do vậy, vấn đề bảo vệ cảnh quan và môi trường sống của đô thị ngày nay đang được quan tâm và xem xét rất nhiều. 1.2.5. Quản lý và khai thác các công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị Các công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị bao gồm: giao thông, cấp nước, thoát nước, vệ sinh môi trường, cung cấp năng lượng, chiếu sáng công cộng, thông tin bưu điện và các công trình khác. Mọi công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị khi xây dựng xong phải được tổ chức nghiệm thu. Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giao cho các cơ quan chuyên trách quản lý sử dụng và khai thác các công trình đó. Nội dung quản lý sử dụng và khai thác các công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị gồm: a. Lập và lưu trữ lý lịch, hồ sơ kỹ thuật hoàn công xây dựng công trình b. Phát hiện các hư hỏng sự hoạt động bình thường cho các công trình c. Thực hiện chế độ duy tu, bảo dưỡng, cải tạo nâng cấp để duy trì chất lượng công trình theo định kỳ và kế hoạch hàng năm d. Ký kết các hợp đồng cung cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng và hướng dẫn việc thực hiện chế độ khai thác và sử dụng các công trình theo đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật Nhà nước đ. Phát hiện và xử lý các vi phạm về chế độ sử dụng và khai thác các công trình cơ sở hạ tầng đô thị. 1.2.6. Giải quyết tranh chấp, thanh tra và xử lý vi phạm những quy định về quản lý đô thị Nội dung thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định quản lý quy hoạch xây dựng đô thị là phát hiện các vi phạm về quy hoạch xây dựng ở đô thị mà trong thực tế thường phát sinh: phát hiện và xử lý các trường hợp cấp giấy phép xây dựng không đúng thẩm quyền; tiến hành xây dựng hoặc tháo dỡ các công trình xây dựng khi chưa được cấp phép xây dựng hay chưa được sự đồng ý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; vi phạm việc bảo vệ cảnh quan môi trường sống của đô thị; các vi phạm về sử dụng và khai thác công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị như cấp nước sinh hoạt, điện dân dụng…không có giấy phép. Uỷ ban nhân dân phường, xã, thị trấn thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát hoạt động của các tổ chức và cá nhân trên địa bàn về việc thực hiện các quy định quản lý quy hoạch đô thị và pháp luật; thực hiện việc cưỡng chế thi hành các quyết định xử lý của cơ quan Nhà nước. Uỷ ban nhân dân thành phố, thị xã, quận, huyện có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc kiểm tra, thanh tra và chỉ đạo UBND các cấp dưới xử lý các vi phạm về quy hoạch, xây dựng, khai thác và sử dụng công trình trong đô thị theo pháp luật. Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành các quy định và chỉ đạo Uỷ ban nhân dân cấp dưới thực hiện việc thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm về quản lý quy hoạch xây dựng đô thị trong địa phương. Các Sở chuyên ngành chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý Nhà nước về quy hoạch đô thị, hướng dẫn UBND cấp dưới về chuyên môn nghiệp vụ và chịu trách nhiệm về hiệu quả quản lý của ngành mình trên các địa bàn các thành phố, thị xã và thị trấn. Uỷ ban nhân dân các cấp phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước trên địa bàn được giao quản lý có trách nhiệm kiểm tra, phát hiện các vi phạm trật tự xây dựng và có biện pháp xử lý kịp thời. II.Mục đích và quy trình cấp phép xây dựng Căn cứ Luật Tổ chức H ĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Xây dựng; Luật sửa đổi; Nghị định số 209/2004/N Đ-CP ngày16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình; Nghị định số 08/2005/N Đ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng; Nghị định số 180/2007/N Đ-CP ngày 07/12/2007 quy định chi tiết hướng dẫn một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm về trật tự đô thị; Nghị định số 12/2009/N Đ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/N Đ-CP về sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/N Đ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng công trình;Căn cứ Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội; Nghị định số 92/2005/N Đ-CP ngày 12/07/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh thủ đô Hà Nội;Căn cứ Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/03/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dụng của Nghị định số 12/2009/N Đ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ;Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại văn bản số 8648/SXD-QLCP ngày 02/11/2009. Ủy ban nhân dân Thành phố ra quy định “ cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng công trình theo giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội” ( ban hành kèm theo Quyết định số 04/2010/Q Đ-UBND ngày 20/1/2010 của UBND thành phố Hà Nội). 2.1. Muc đích của cấp phép xây dựng - Cấp giấy phép xây dựng các công trình nhằm mục đích là tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình thực hiện các công trình nhanh chóng, thuận tiện trên cơ sở có sự bảo hộ của pháp luật. - Đảm bảo việc quản lý xây dựng theo quy hoạch và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan: bảo vệ cảnh quan thiên nhiên , môi trường, bảo tồn các di tích văn hóa lịch sử, danh lam thắng cảnh và các công trình kiến trúc có giá trị… - Làm căn cứ để cơ quan chức năng kiểm tra , giám sát quá trình thi công và xử lý các khiếu nại, tố cáo và vi phạm trật tư xây dựng. ( Căn cứ theo thông tư 09/1999 TTLB BXD-TCĐC ngày 10 tháng 12 năm 1999) 2.2. Đối tượng xin cấp phép xây dựng Tất cả các đối tượng không thuộc các trường hợp sau đây đều phải xin cấp giấy phép xây dựng: a.Công trình thuộc bi mật nhà nước b.Công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp c.Công trình tạm phục vụ xây dựng công trình chính d.Công trình xây dựng theo tuyến không đi qua đô thịnh nhưng phù hợp với quy hoạch xây dựng được duyệt đ.Công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê quyệt e.Công trình thuộc dự án khu đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu nhà ở có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt g. Các công trình sửa chữa , cải tạọ, lắp đặt thiết bị bên trong không làm thay đổi kiến trúc, kết cấu chịu lực và an toàn của công trình h. Công trình hạ tầng kỹ thuật chỉ phải lập báo cáo kinh tế kỹ thuật thuộc các xã vùng sâu, vùng xa không nằm trong các khu bảo vệ di tích i. Nhà ở riêng lẻ tại các vung sâu, vùng xa không thuộc đô thị, không thuộc địa điểm dân cư tập trung, nhà ở riêng lẻ tại các địa điểm dân cư nông thôn chưa có quy hoạch xây dựng được duyệt k. Công trình xây dựng chỉ phải lập báo cáo kinh tế kỹ thuật( công trình có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng không bao gồm tiền sử dụng đât) được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng hoặc cơ quan quản lý nhà nước cấp trên có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng phê quyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công. 2.3. Nội dung giấy phép xây dựng Nội dung giấy phép xây dựng bao gồm: - Địa điểm, vị trí công trình, tuyến xây dựng công trình. - Loại, cấp công trình - Cốt xây dựng công trình - Chỉ giới đường, chỉ giới xây dựng - Bảo vệ môi trường và an toàn công trình - Đối với công trình dân dụng, công trình công nghiệp trong đô thị ngoài các nôi dung quy định tại các điểm a,b,c,d và đ còn phải có nội dụng diện tích xây dựng tầng 1, tổng diện tích sàn xây dựng, số tầng, chiều cao tối đa toàn công trình. - Những nội dung khác quy định đối với từng loại công trình - Hiệu lực của giấy phép. 2.4. Hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng do chủ đầu tư lập * Quy hoạch xây dựng chi tiết do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; các văn bản thỏa thuận chuyên ngành của cơ quan có liên quan * Quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy phạm về quy hoạch, xây dựng, vệ sinh môi trường và các văn bản Pháp luật có liên quan. * Hiện trạng công trình, đất đai, cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật, môi trường và quan hệ với các công trình liền kề, lân cận tại điểm dự kiến xây dựng công trình. 2.5. Hồ sơ cấp phép xây dựng Theo Nghị đinh số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình thì hồ sơ cấp giấy phép xây dựng bao gồm : Đối với công trình và nhà ở đô thị bao gồm : a. Đơn xin cấp Giấy phép xây dựng theo mẫu tại phụ lục IV kèm theo Nghị định này. Trường hợp xin cấp Giấy phép xây dựng tạm có thời hạn thì trong đơn xin cấp Giấy phép xây dựng còn phải có cam kết tự phá dỡ công trình khi Nhà nước thực hiện giải phóng mặt bằng. b. Bản sao một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. c. Bản vẽ thiết kế thể hiện được vị trí mặt bằng, mặt cắt, các mặt đứng chính; mặt bằng móng của công trình; sơ đồ vị trí hoặc tuyến công trình; sơ đồ hệ thống và điểm đấu nối kỹ thuật cấp điện, cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước thải. Riêng đối với công trình sửa chữa, cải tạo yêu cầu phải có Giấy phép xây dựng thì phải có ảnh chụp hiện trạng công trình. Đối với nhà ở nông thôn bao gồm : a. Đơn xin cấp Giấy phép xây dựng theo mẫu tại phụ luc V kèm theo Nghị Định này b. Bản sao một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. c. Sơ đồ mặt bằng xây dựng công trình trên lô đất và các công trình liền kề nếu có do chủ nhà ở đó tự vẽ. 2.6. Chủ thể quản lý công tác cấp phép xây dựng * Ủy ban nhân dân cấp quận - Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát quy hoạch thuộc địa bàn quản lý, xác định vùng quy hoạch chưa có điều kiện triển khai thực hiện để làm cơ sở cho việc cấp giấy phép xây dựng tạm. - Quy định thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng đối với các trung tâm xã, cụm xã có hướng phát triển thành đô thị, nhưng chưa có quy hoạch xây dựng được duyệt. - Tổ chức, chỉ đạo các phòng chức năng, Ủy ban nhân dân cấp phường phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thực hiện các quy định của Nhà nước và Thành phố về cấp phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng. - Báo cáo định kỳ (tháng, quý, 6 tháng, năm) và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu về công tác cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn về Sở Xây dựng để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố và Bộ Xây dựng. * Sở Xây dựng - Chịu trách nhiệm tổ chức cấp giấy phép xây dựng theo thẩm quyền; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ và kiểm tra định kỳ, đột xuất việc thực hiện quy định cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn Thành phố. - Chỉ đạo Thanh tra Sở Xây dựng hướng dẫn, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho thanh tra xây dựng cấp quận và cấp phường; phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành thanh tra, kiểm tra và xử lý các vi phạm trật tự xây dựng. * Ủy ban nhân dân cấp phường - Tổ chức phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thực hiện các quy định của nhà nước và thành phố về quản lý và cấp phép xây dựng - Quản lý, theo dõi, kiểm tra phát hiện kịp thời, lập biên bản đình chỉ xây dựng và ra quyết định thực hiện xử lý các hành vi vi phạm trật tự xây dựng Sở, ngành, đơn vị liên quan * Sở Nội vụ Tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành quy định cụ thể về bộ phận chuyên môn giúp việc cho Ủy ban nhân dân xã thực hiện việc cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại các xã có đủ điều kiện cấp giấy phép xây dựng theo quy định. * Sở Quy hoạch - Kiến trúc - Cung cấp đầy đủ hồ sơ quy hoạch chi tiết được duyệt, thiết kế đô thị, kiến trúc các khu vực trong vòng 10 ngày làm việc sau khi được phê duyệt cho các cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng để phục vụ công tác quản lý và cấp giấy phép xây dựng - Thỏa thuận bằng văn bản về quy hoạch, kiến trúc các công trình cụ thể theo yêu cầu của chủ đầu tư hoặc cơ quan cấp giấy phép xây dựng * Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Tổ chức tiếp nhận hồ sơ và cấp giấy phép xây dựng công trình biển quảng cáo tấm lớn. - Cung cấp cho cơ quan cấp giấy phép xây dựng danh mục các di tích đã được xếp hạng và phạm vi, ranh giới các khu vực bảo vệ của từng di tích. 2.7. Quy trình cấp phép xây dựng Căn cứ theo thông tư 09/1999 TTLB BXD-TCĐC của Bộ Xây dựng và Tổng cục Địa chính về hướng dẫn cấp phép cải tạo và xây dựng công trình trong đô thị thì trình tự cấp phép xây dựng được tiến hành như sau: (1) Tiếp nhận và phân loại hồ sơ xin cấp phép xây dựng Cơ quan cấp có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng có nhiệm vụ cử cán bộ có đủ thẩm quyền và năng lực tiếp nhận hồ sơ xin cấp phép xây dựng, kiểm tra nội dung và quy cách hồ sơ, sau đó phân loại ghi vào sổ theo dõi. Khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, người tiếp nhận hồ sơ phải ghi mã số vào phiếu nhận, có chữ ký của bên giao, biên nhận hồ sơ và có giấy hẹn ngày giải quyết, phiếu nhận hồ sơ làm thành 2 bản, một bản giao cho chủ đầu tư và một bản lưu tại cơ quan cấp giây phép xây dựng. (2) Xin ý kiến các tổ chức có liên quan Khi giải quyết cấp giấy phép xây dựng, trong trường hợp cần thiết cơ quan cấp giấy phép xây dựng có thể gửi văn bản cho các tổ chức có liên quan như: kiến trúc, quy hoạch, địa chính, văn hóa, y tế…và Ủy ban nhân dân sở tại đề xin ý kiến. Sau 10 ngày kể từ khi nhận được công văn xin ý kiến, các tổ chức và cá nhân được hỏi ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho cơ quan cấp giấy phép xây dựng. (3) Giải quyết các khiếu nại Khi nhận được khiếu nại về việc cấp giấy phép xây dựng thì cơ quan cấp giấy phép xây dựng phải cử cán bộ có đủ khả năng và thẩm quyền nhận đơn và trả lời cho chủ đầu tư. Trường hợp chủ đầu tư vẫn không thống nhất với ý kiến trả lời của người đại diện cơ quan cấp giấy phép xây dựng, thì thủ trưởng của cơ quan cấp giấy phép xây dựng phải trực tiếp gặp và giải quyết khiếu nại đó của người dân hoặc chủ đầu tư; nếu chủ đầu tư vẫn không thống nhất với cách giải quyết của thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng, thì khiếu nại lên cơ quan cấp có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. (4) Thẩm tra hồ sơ, quyết định cấp giấy phép xây dựng và thu lệ phí Căn cứ vào hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng, các ý kiến tham vấn chứng chỉ quy hoạch (nếu có) , quy chuẩn, tiêu chuẩn về xây dựng và các văn bản pháp luật khác có liên quan, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng thẩm định hồ sơ, kiểm tra tại thực địa để quyết định hoặc từ chối cấp giấy phép xây dựng. Trước khi cấp giấy phép xây dựng cho chủ đầu tư, cơ quan cấp giấy phép xây dựng thu lệ phí theo quy định của Bộ Tài chính. Trước khi khởi công chủ đầu tư phải thông báo ngày khởi công cho cơ quan cấp giấy phép xây dựng và chính quyền sở tại cấp xã biết. Trong thời hạn 12 tháng kể từ khi nhận được giấy phép xây dựng mà công trình vẫn chưa có điều kiện khởi công thì chủ đầu tư phải xin phép gia hạn. Thời hạn gia thêm hạn là 12 tháng, quá thời hạn trên àm chủ đầu tư vẫn chưa khởi công xây dựng công trình thì giấy phép xây dựng không còn giá trị. (5) Kiểm tra, theo dõi việc thực hiện giấy phép xây dựng Các chủ đầu tư phải chấp hành nghiêm chỉnh các quy định giấy phép xây dựng. Khi có nhu cầu thay đổi bổ sung những nội dung ghi trong giấy phép xây dựng, thì chủ đầu tư phải làm đơn xin phép cơ quan cấp giấy phép xây dựng, trong đó phải giải trình rõ lý do và nội dung cần thay đổi. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng xem xét và quyết định thay đổi, bổ sung giấy phép xây dựng trong thời gian không quá 10 ngày kể từ khi nhận được đơn giải trình của chủ đầu tư. Khi công trình đã được xây dựng xong, chủ đầu tư phải tổ chức nghiệm thu theo đúng quy định của Bộ Xây dựng tại Điều lệ quản lý chất lượng công trình xây dựng. Trường hợp công trình xây dựng không đúng với giấy phép xây dựng đã cấp, nhưng có lý do chính đáng và đã được cơ quan cấp giấy phép chấp thuận cho phép điều chỉnh thì chủ đầu tư phải lập hồ sơ hoàn công. Thành phần hồ sơ hoàn công như thành phần hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng và chỉ thể hiện lại những bản vẽ mà thực tế xây dựng công trình có thay đổi so với giấy phép xây dựng. (6) Lưu trữ hồ sơ cấp phép xây dựng và hồ sơ hoàn công Cơ quan cấp giấy phép xây dựng có trách nhiệm lưu trữ hồ sơ cấp giấy phép xây dựng và hồ sơ hoàn công để quản lý chặt chẽ việc cải tạo và xây dựng các công trình. CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ QUY HOẠCH VÀ CẤP PHÉP XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN BA ĐÌNH Ba Đình là một trong bốn Quận nội thành cũ của Hà Nội, tại đây có khu trung tâm Ba Đình- đầu não chính trị của các nước, là nơi đặt khu cơ quan ngoài giao đoàn và một số tổ chức quốc tế. Quận Ba Đình nằm ở phía Tây Bắc nội th._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc31223.doc
Tài liệu liên quan