Nguồn tài liệu điện tử ngân hàng thế giới trung tâm học liệu- Đại học huế

Nguồn tài liệu điện tử Ngân Hàng Thê ́ Giới Trung tâm Học liệu- Đại học Huế Người trình bày: Nguyễn Diệu Huyền Tháng 12/2010 Nội dung  Giới thiệu nguồn tài nguyên điện tử có tại Trung tâm Học liệu – Đại học Huế  Hướng dẫn sử dụng cơ sở dữ liệu Proquest  E-Library (WB)  CSDL Global Development Finance (GDF) Giới thiệu nguồn tài liệu điện tử- Trung tâm Học liệu- Đại học Huế Loại hình  Cơ sở dữ liệu điện tử  Báo/tạp chí điện tử  Sách điện tử Loại

pdf40 trang | Chia sẻ: huongnhu95 | Lượt xem: 479 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Nguồn tài liệu điện tử ngân hàng thế giới trung tâm học liệu- Đại học huế, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hình 1: Cơ sở dữ liệu điện tử  Tập hợp gồm nhiều tài liệu điện tử được chuẩn hóa và hệ thống, có thể truy cập và tìm kiếm qua máy tính;  Tài liệu được mô tả dưới dạng biểu ghi, bao gồm các thông tin như tác giả, nhan đề, số quyển/tập, thời gian xuất bản, tóm tắt nội dung, liên kết đến toàn văn Ví dụ: Pubmed, ProQuest Central Loại hình 2: Tạp chí điện tử  Phiên bản số hóa của tạp chí dạng in, hoặc tạp chí được xuất bản chỉ dưới dạng điện tử  Ví dụ:  Nghiên cứu tôn giáo (trong Vietnamese Journals Online): chọn Cơ sở dữ liệu > V  Biomedical Journal: Loại hình 3: Sách điện tử  Sách được xuất bản chỉ dưới dạng điện tử, ví dụ ở dạng web [HTML, PDF], hoặc dạng đĩa [CD-ROM]  Ví dụ:  Project Gutenberg  The OnLine books page Truy cập  Đường dẫn:  Vào trang chủ:  Chọn “Thư mục và tài liệu điện tử”  Hình thức truy cập  Truy cập tại Trung tâm Học liệu (qua địa chỉ IP)  Liên hệ quầy Dịch vụ Thông tin (dùng Usename và Password)  Truy cập tự do (miễn phí) Cơ sở dữ liệu ProQuest Central Giới thiệu  Cơ sở dữ liệu đa ngành cung cấp quyền truy cập tới hơn 11.000 ấn phẩm với 8.000 bài toàn văn.  Bao gồm các tạp chí khoa học, các ẩn phẩm thương mại, các bài báo cáo thường niên, luận văn.... liên quan đến 160 lĩnh vực như: kinh tế - thương mại, y học, công nghệ, năng lượng, môi trường, luật, hàng không và vũ trụ, xây dựng,quảng cáo và quan hệ công chúng.... Chức năng  Tìm cơ bản  Tìm nâng cao  Dò tìm theo chủ đề hoặc ấn phẩm Tìm cơ bản  Tìm kiếm các bài báo theo từ khóa, hay theo cụm từ có trong các bài trích dẫn (tên tác giả, nhan đề bài báo, tên tạp chí...)  Cho phép sử dụng các toán tử AND, OR, NOT giữa các từ, và cụm từ. Toán tử tìm kiếm A AND B A OR B A NOT B A B A B Tìm cơ bản: Thu hẹp kết quả Chọn:  Database: ví dụ: Interdisciplinary – ProQuest Central  Date range: giới hạn thời gian các bài báo được xuất bản  Full text documents only: Bấm chọn ô này để có danh mục các bài toàn văn  Scholarly journals, including peer-reviewed: cho phép tìm những bài báo đã được thẩm định nội dung. Tìm nâng cao  Nhập từ khóa vào các ô tìm kiếm  Chọn trường (field) thích hợp liệt kê trong menu xổ xuống ở bên phải, ví dụ trường Subject (chủ đề)  Sử dụng toán tử Boolean (AND, OR, NOT) liệt kê trong menu xổ xuống ở bên trái để nối các từ khóa  Nếu trong phép tìm kiếm có 4 từ khóa trở lên, chọn Add a row và lặp lại các bước như trên.  Dùng dấu “ngoặc kép” nếu từ khóa nhập vào nhiều hơn 3 từ Ký tự thay thế  Ký tự giản lược (truncation)  Dấu * sau một từ để tìm các bài báo có chứa biến thể của từ đó.  Ví dụ: khi gõ econom* sẽ tìm được các bài báo chứa economy, economics, economical  Ký tự đại diện (wildcard):  Dấu ? đại diện cho một ký tự nằm giữa một từ  Ví dụ: khi gõ wom?n sẽ tìm được các tài liệu có chứa woman và women, hoặc organi?ation sẽ có kết quả là organisation hoặc organization. Dò tìm theo chủ đề và ấn phẩm  Theo chủ đề (Topics)  Gõ chủ đề cần tìm, hoặc  Nhấp chuột vào “browse the subject director” để tìm theo chủ đề  Theo ấn phẩm (Publications): nhan đề tạp chí được sắp xếp theo trật tự chữ cái từ A-Z  Nhấp chuột vào chữ cái cần tìm Chức năng “My research”  Tạo thông tin thư mục về tài liệu đã chọn  Email các tài liệu đã được chọn (marked)  Xuất thông tin thư mục của các bài được chọn sang các công cụ quản lý trích dẫn như Endnote, Refwork  Tạo một trang web gồm các bài được chọn Giới thiệu E- Library Giới thiệu CSDL e-library  Vào mục CSDL của trang web TTHL  Chọn CSDL e-library  Bộ sưu tập các tài liệu số hóa có thể tải xuống miễn phí qua mạng Điểm đặc biệt  Các chủ đề nóng bỏng về phát triển kinh tế xã hội  Giao diện thân thiện  Dễ sử dụng  Có thể tìm theo ngày xuất bản  Chọn phương pháp tìm kiếm theo vùng Các chủ đề chính  Nông nghiệp  Định cư con người và các cộng đồng  Xung đột và Phát triển  Giáo dục  Năng lượng  Môi trường  Tài chính và Phát triển khối tài chính  Giới tính  Y tế, Dinh dưỡng và Dân số  Công nghiệp Thông tin và Truyền thông  Tài chính và Kinh tế hạ tầng cơ sở Các chủ đề chính (tt.) * Kinh tế quốc tế và Thương mại * Luật và Phát triển * Kinh tế vĩ mô và tăng trưởng kinh tế * Giảm nghèo * Phát triển khối tư nhân * Phát triển khối nhà nước * Phát triển nông thôn * Khoa học và Công nghệ phát triển * Phát triển Xã hội * Lao động và bảo hộ xã hội * Giao thông vận tải * Phát triển đô thị * Tài nguyên nước * Vệ sinh và Cung cấp nước * Ngân hàng thế giới Giao diện chính của CSDL e-library Các bước tìm kiếm: Tìm cơ bản Các bước tìm kiếm: Tìm nâng cao Tìm theo vùng Tìm theo chủ đề Giới thiệu CSDL Global Development Finance (GDF) Global Development Finance  Global Development Finance (GDF ):  gồm hơn 200 báo cáo nợ và các chỉ số tài chính của 128 quốc gia, 209 nền kinh tế.  Đường dẫn: Trang chủ > Thư mục và tài liệu điện tử > Tài liệu điện tư > CSDL > Chọn chữ cái G. Global Development Finance  Truy cập miễn phí tại TTHL  Kết quả có thể được thu hẹp lại, xem bằng biểu đồ, bản đồ, lập chỉ mục đối với một năm cụ thể.  Có thể tải kết quả về theo định dạng Excel Cách tìm kiếm dữ liệu:  Dữ liệu được tìm kiếm thông qua các thẻ Search (Tìm kiếm), Countries (quốc gia), Series (chuỗi), và Years (năm) Tìm dữ liệu trong Global Development Finance  Tìm “Giá trị xuất khẩu qua các mặt: hàng hóa, dịch vụ, thu nhập và tiền người lao động chuyển” của 3 nước Đông Dương từ 2000 – 2007, tính bằng tỷ USD  Exports of goods, services, income and workers’ remittances (US $) (xem thao tác trực tiếp ở mục Tìm kiếm mẫu) Minh họa các bước tìm kiếm H.1: Trường Quốc Gia (Country)  Tìm “lượng tiền xuất khẩu các mặt: hàng hóa, dịch vụ, thu nhập và tiền người lao động chuyển” của 3 nước Đông Dương từ 2000 – 2007, tính bằng tỷ USD Ba mục trong trường Country đã được lựa chọn Bước 1: Nhấp chuột vào các quốc gia/vùng kinh tế cần xác định Bước 2: Ấn Select để xác nhận lựa chọn Bước 3: Ấn Next để sang trường kế tiếp Minh họa các bước tìm kiếm H.2: Trường Chuỗi (Series) Một mục trong trường Series đã được lựa chọn Bước 1: Xác định các chuỗi Bước 2: Ấn Select để xác nhận lựa chọn Bước 3: Ấn Next để sang trường kế tiếp Minh họa các bước tìm kiếm H.3: Trường Thời gian (Time) Các năm trong trường Time đã được lựa chọn Bước 1: Nhấp chuột vào các năm cần xác định. Bước 2: Ấn Select để xác nhận lựa chọn Bước 3: Ấn Next để sang trường kế tiếp Minh họa các bước tìm kiếm H.4: Trường Kết quả (Show Report) Report: Báo cáo bằng văn bản Chart: Báo cáo bằng biểu đồ Map: Báo cáo bằng bản đồ Tài liệu tham khảo  Bài giảng có sử dụng tài liệu giảng dạy của  Tôn Nữ Phương Mai  Võ Trọng Phi  Tài liệu tham khảo khác  University of Washington Information Literacy Learning. (2001). Truncation and Wildcards. Truy cập ngày 27 tháng 12, 2010 từ địa chỉ ch.htm  The Cambridge Advanced Learner's Dictionary. Definition. Truy cập ngày 27 tháng 12, 2010 từ địa chỉ book

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfnguon_tai_lieu_dien_tu_ngan_hang_the_gioi_trung_tam_hoc_lieu.pdf
Tài liệu liên quan