Phương hướng và giải pháp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm giai đoạn 2006 - 2010 (61tr)

Tài liệu Phương hướng và giải pháp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm giai đoạn 2006 - 2010 (61tr): ... Ebook Phương hướng và giải pháp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm giai đoạn 2006 - 2010 (61tr)

docChia sẻ: huyen82 | Lượt xem: 1711 | Lượt tải: 0download

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docNKT201.DOC
Tài liệu liên quan