Thu hút và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ chính thức trong phát triển Nông nghiệp Việt Nam

Thu hút và sử dụng ODA trong phát triển nông nghiệp Việt Nam Chương I: Tổng quan về ODA 1.1 Khái niệm về oda Định nghĩa Mục tiêu Phân loại Phương thức cung cấp Các tổ chức tài trợ Quản lý nhà nước về ODA 1.2Vai trò của ODA Đối với nền kinh tế nói chung Đối với ngành nông nghiệp Chương II: THực trạng thu hút và sử dụng ODA trong nông nghiệp Qui trình thu hút quản lý và sử dụng ODA Chuẩn bị thẩm định, phê duyệt nói chung ODA Đàm phán, ký kết điều ước quốc tế cụ thể về ODA Quản lý thực hiện chương

ppt7 trang | Chia sẻ: huyen82 | Lượt xem: 1139 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Thu hút và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ chính thức trong phát triển Nông nghiệp Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
trình ODA Theo dõi đánh giá dự án Tổng quan chung về thu hút sử dụng ODA Thực trạn cam kết và giải ngân nguồn vốn ODA Nguồn vốn ODA cho vay chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nguồn vốn được giải ngân Phân bổ ODA theo lĩnh vực Tình hình thu hút và sử dụng ODA trong nông nghiệp kể từ năm 1991 đến nay Tổng hợp ODA theo tình trạng dự án Tổng hơp ODA theo lĩnh vực Tổng hợp ODA theo nhà tài trợ Đánh giá hiệu quả sử dụng ODA trong nông nghiệp Tiêu thức đánh giá hiệu quả Hiệu quả sử dụng nguồn vốn ODA Chương III: định hướng và giải pháp thu hút, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn ODA định hướng thu hút và sử dụng ODA trong nông nghiệp Mục tiêu phát triển của ngành giai đoạn 2001-2010 Chiến lược thu hút ODA trong phát triển nông nghiệp Giải pháp thu hút và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn ODA Giải pháp chung Đối với các chương trình, dự án trong nông nghiệp Giải pháp chung Hoàn thiện khung điều phối về ODA Hài hoà thủ tục, một cách làm để nâng cao hiệu quả sử dụng ODA Thiết lập diễn đàn trao đổi đối thoại, chia sẻ thông tin. Nâng cao năng lực quản lý nguồn vốn Tiếp tục triển khai phương thức quốc gia điều hành Trong nông nghiệp Xây dựng chiến lược dài hạn thu hút và sử dụng ODA Giải pháp về tổ chức cán bộ Thiết lập mối quan hệ với các nhà tài trợ quốc tế thông qua hoạt động của nhóm hỗ trợ quốc tế ISG Chuyển mạnh từ phương thức tiếp cận theo dự án hiện nay, sang phương thức tiếp cận mới theo chương trình ._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptoda hien.ppt
  • docdanhmucvt.doc
  • docMUCLUC.doc
  • doctailieuthamkhao.doc
  • docvientro.doc
Tài liệu liên quan