Tìm hiểu mô hình VoIP với giao thức SIP

Tài liệu Tìm hiểu mô hình VoIP với giao thức SIP: ... Ebook Tìm hiểu mô hình VoIP với giao thức SIP

pdf113 trang | Chia sẻ: huyen82 | Lượt xem: 1959 | Lượt tải: 1download

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfXT3488.pdf
Tài liệu liên quan