Yếu tố cơ bản của thị trường chứng khoán

Tài liệu Yếu tố cơ bản của thị trường chứng khoán: MỞ ĐẦU Tính cấp thiết của đề tài Bên cạnh thị trường niêm yết còn tồn tại thị trường chứng khoán phi tập trung OTC cũng phát triển mãnh liệt, thị trường này là một bộ phận không thể tách rời cảu thị trường chứng khoán. Hơn nữa, nó là tiền đề cho sự ra đời và phát triển của thị trường chứng khoán. Chính vì vậy, để phát triển thị trường chứng khoán, công việc vô cùng quan trọng là phát triển thị trường phi tập trung này. Tuy nhiên khi giao dịch trên thị trường chứng khoán phi tập trung OTC nhà đ... Ebook Yếu tố cơ bản của thị trường chứng khoán

doc41 trang | Chia sẻ: huyen82 | Lượt xem: 1628 | Lượt tải: 1download
Tóm tắt tài liệu Yếu tố cơ bản của thị trường chứng khoán, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ầu tư gặp nhiều vấn đề khó khăn, đầu tiên đó là vấn đề cung cầu, muốn giao dịch chứng khoán trên thị trường này các nhà đầu tư phải tìm đến nhau thông qua Internet, môi giới, … do đó nó làm mất tính thanh khoản của cổ phiếu. Thứ hai, đó là vấn đề về thông tin, đây là một vấn đề vô cùng nghiêm trọng, bởi vì thông tin về các loại cổ phiếu trên thị trường này không đầy đủ, thiếu chính xác, thông tin về các doanh nghiệp không thể cập nhật liên tục đến nhà đầu tư được. Do đó giá của các loại cổ phiếu này thường được thổi phồng hoặc ép giá, làm lợi bất chính cho giới môi giới, đầu cơ,…gây thiệt hại đến các nhà đàu tư. Tiếp đó, do cần phải gặp mặt, giao dịch trực tiếp, trao tay giữa người bán và người mua với một số lượng tiền rất lớn, đây là một cơ hội tốt cho những kẻ trục lợi bất chính ra tay. Hướng giải quyết Do đó để giảm rủi ro của thị trường chứng khoán phi tập trung OTC, trước hết cần phải tập trung thị trường chứng khoán phi tập trung OTC, để minh bạch thông tin, thông tin của các doanh nghiệp phải truyền đạt 1 cách chính xác và nhanh chóng nhất đến nhà đầu tư, giúp các nhà đầu tư đánh giá đúng giá trị thực của doanh nghiệp, từ đó đưa ra các quyết định chính xác, nâng cao tính thanh khoản cho các cổ phiếu OTC, giúp các nhà đầu tư giao dịch dễ dàng, giảm thiểu chi phí đi lại, giao dịch, giảm rủi ro khi giao dịch trực tiếp. Trong chuyên đề này, tôi nghiên cứu ảnh hưởng của thị trường niêm yết đối với thị trường chứng khoán phi tập trung OTC. Qua đấy chúng ta có thể định hướng một cách tương đối về biến động của cổ phiếu OTC. Xin chân thành cảm ơn thầy Trần Thái Ninh đã giúp đỡ tôi hoàn thành tốt chuyên đề này. CHƯƠNG 1 THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 1. Tổng quan về Thị trường chứng khoán Việt Nam 1.1. Sự ra đời thị trường chứng khoán Việt Nam Để thực hiện mục tiêu đến năm 2020 phấn đấu đưa Việt Nam trở thành một nước công nghiệp phát triển đòi hỏi trong nước phải có một nguồn vốn lớn để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nền kinh tế. Vì vậy, Việt Nam cần phải có chính sách huy động tối đa mọi nguồn lực tài chính trong và ngoài nước để chuyển các nguồn vốn nhàn rỗi trong nền kinh tế thành nguồn vốn đầu tư và thị trường chứng khoán tất yếu sẽ ra đời vì nó giữ vai trò quan trọng đối với việc huy động vốn trung và dài hạn cho hoạt động kinh tế. Nhận thức rõ việc xây dựng thị trường chứng khoán là một nhiệm vụ chiến lược có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tiến trình xây dựng và phát triển đất nước, trước yêu cầu đổi mới và phát triển kinh tế, phù hợp với các điều kiện kinh tế – chính trị và xã hội trong nước và xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, trên cơ sở tham khảo có chọn lọc các kinh nghiệm và mô hình thị trường chứng khoán trên thế giới, thị trường chứng khoán Việt Nam đã ra đời. Sự ra đời của thị trường chứng khoán Việt Nam được đánh dấu bằng việc đưa vào vận hành Trung tâm giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh ngày 20/07/2000 và thực hiện phiên giao dịch đầu tiên vào ngày 28/07/2000. 1.2. Tổng quan về thị trường chứng khoán Việt Nam. Thị trường chứng khoán là nơi diễn ra các hoạt động giao dịch mua bán chứng khoán trung và dài hạn. Việc mua bán này được tiến hành ở thị trường sơ cấp khi người mua mua được chứng khoán lần đầu từ những người phát hành, và ở những thị trường thứ cấp khi có sự mua đi bán lại các chứng khoán đã được phát hành ở thị trường sơ cấp. 1.3. Chức năng của thị trường chứng khoán Việt Nam - TTCK là một kênh huy động vốn cho nền kinh tế; - TTCK cung cấp môi trường đầu tư cho công chúng; - TTCK tạo tính thanh khoản cho các chứng khoán; - TTCK đánh giá hoạt động của các chủ thể phát hành chứng khoán; - TTCK tạo môi trường giúp Chính phủ thực hiện các chính sách kinh tế vĩ mô. 1.4. Vai trò của thị trường chứng khoán Việt Nam - TTCK là công cụ khuyến khích dân chúng tiết kiệm và thu hút mọi nguồn vốn nhàn rỗi vào đầu tư. - TTCK là phương tiện huy động vốn. - TTCK là công cụ làm giảm áp lực lạm phát. - TTCK thúc đẩy các doanh nghiệp làm ăn hiệu quả hơn. - TTCK tạo thói quen về đầu tư. - TTCK thu hút vốn đầu tư từ nước ngoài. 1.5. Các chủ thể tham gia thị trường chứng khoán * Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) UBCKNN thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán. * Sở Giao dịch chứng khoán Sở giao dịch chứng khoán là cơ quan thực hiện vận hành thị trường và ban hành những quyết định điều chỉnh các hoạt động giao dịch chứng khoán trên Sở phù hợp với các quy định của luật pháp và UBCKNN. * Trung tâm Giao dịch Chứng khoán (TTGDCK) TTGDCK có chức năng tổ chức, quản lý, điều hành và giám sát hệ thống giao dịch và các hoạt động mua, bán chứng khoán trên thị trường. * Công ty chứng khoán (CTCK) CTCK là tổ chức tài chính trung gian thực hiện một hoặc một số nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán bao gồm: môi giới, tự doanh, bảo lãnh phát hành, lưu ký chứng khoán. Công ty chứng khoán Kim Long là công ty chứng khoán thứ 19 được cấp phép và hiện đang hoạt động trên Thị trường chứng khoán Việt Nam. * Các tổ chức phát hành chứng khoán Các tổ chức được phép phát hành chứng khoán ở Việt Nam gồm: Chính phủ, chính quyền địa phương, các công ty cổ phần, các quỹ đầu tư chứng khoán và công ty quản lý quỹ. * Nhà đầu tư chứng khoán Nhà đầu tư là những cá nhân hay tổ chức tham gia mua và bán chứng khoán trên thị trường chứng khoán. Các tổ chức đầu tư có thể là các công ty đầu tư, công ty bảo hiểm, công ty tài chính, ngân hàng thương mại và các công ty chứng khoán. * Các tổ chức có liên quan khác - Các ngân hàng thương mại; - Hiệp hội các nhà kinh doanh chứng khoán; - Các tổ chức tài trợ chứng khoán. * Căn cứ vào phương thức hoạt động của thị trường Thị trường chứng khoán được phân thành thị trường tập trung (Sở giao dịch chứng khoán) và phi tập trung (thị trường OTC). * Căn cứ vào hàng hoá trên thị trường Thị trường chứng khoán cũng có thể được phân thành các thị trường: thị trường cổ phiếu, thị trường trái phiếu, thị trường các công cụ chứng khoán phái sinh. Thị trường cổ phiếu: thị trường cổ phiếu là thị trường giao dịch và mua bán các loại cổ phiếu, bao gồm cổ phiếu thường, cổ phiếu ưu đãi. Thị trường trái phiếu: thị trường trái phiếu là thị trường giao dịch và mua bán các trái phiếu đã được phát hành, các trái phiếu này bao gồm các trái phiếu công ty, trái phiếu đô thị và trái phiếu chính phủ. Thị trường các chứng khoán phái sinh là thị trường phát hành và mua đi bán lại các chứng từ tài chính khác như: quyền mua cổ phiếu, chứng quyền, hợp đồng quyền chọn... 2. Công ty Cổ phần chứng khoán FPT (Fpts) Nhận giấy phép thành lập chính thức ngày 13/07/2007 Vốn điều lệ 440 tỷ VND Trụ sở chính tại Hà Nội Chi nhánh tại TP.HCM Tầng 2, Tòa nhà 71 Tầng 3 và 12, Tòa nhà Citylight Nguyễn Chí Thanh 45 Võ Thị Sáu, Quận 1 Phone: + (84 4) 7737070 Phone: + (84 8) 2908686 Fax: + (84 4) 7739058 Fax: + (84 8) 2906070 Website HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ FPTS Ông Hoàng Minh Châu - Chủ tịch HĐQT Bà Trương Thị Thanh Thanh – Ủy viên HĐQT Ông Hoàng Nam Tiến – Ủy viên HĐQT Ông Nguyễn Điệp Tùng – Ủy viên HĐQT – Tổng giám đốc TẦM NHÌN FPTS “FPTS mong muốn trở thành một định chế tài chính hùng mạnh, bằng nỗ lực xây dựng đội ngũ cán bộ và năng lực công nghệ, mang lại những sản phẩm dịch vụ chất lượng cao nhất cho khách hàng và cuộc sống đầy đủ về vật chất, phong phú về tinh thần cho mọi thành viên” MỤC TIÊU 2007 - 2010 Trở thành công ty Chứng khoán số 1 Việt Nam với công nghệ hiện đại và chất lượng dịch vụ vượt trội Niêm yết trên sàn giao dịch Chứng khoán Đối tác chiến lược của các nhà đầu tư nước ngoài ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN Hơn 200 nhân viên có kinh nghiệm làm việc ở các tổ chức tài chính trong nước và quốc tế Phong cách làm việc chuyên nghiệp Tuân thủ chặt chẽ Quy định đạo đức nghề nghiệp CÔNG NGHỆ Hệ thống hoạt động an toàn nhất. (Cơ chế máy chủ clustering, hạ tầng mạng song song và trung tâm dữ liệu dự phòng ) Tiện ích giao dịch qua internet và điện thoại với khả năng bảo mật nhất (sử dụng công nghệ RSA Token Card) Hệ thống Core hiện đại, lần đầu tiên được triển khai tại Việt Nam do đối tác CMS được sử dụng rộng rãi tại Úc, Anh, HongKong, Singapore,… HỆ THỐNG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP Hệ thống Quản trị nguồn lực doanh nghiệp của Oracle (ERP) Hệ thống hỗ trợ ra quyết định (FIFA/MIS) Quản trị nguồn nhân lực (FHRM) Hệ thống chất lượng ISO 9000: 2001 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2007 Doanh thu Tổng doanh thu thuần toàn Công ty là 45.350 tỷ đồng. Doanh thu từ hoạt động môi giới chứng khoán là 14.827 tỷ đồng chiếm 32.70%, doanh thu hoạt động tự doanh là 26.647 tỷ đồng chiếm 58.77% doanh thu. Số lượng tài khoản nhà đầu tư mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại Công ty thời điểm 31/12/2007 là 6,169 (Trong đó HN là 4,341, HCM là 1,826). Lợi nhuận Mặc dù mới chính thức đi vào hoạt động 03 tháng tại Hà Nội và 02 tháng tại Hồ Chí Minh và phải đầu tư lớn vào hệ thống công nghệ thông tin, trang bị nội thất văn phòng, sàn giao dịch nhưng Công ty đã có lãi ngay từ năm đầu hoạt động. . ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2007 Công ty chứng khoán FPT được cấp phép thành lập và hoạt động theo Giấy phép của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 13/7/2007, với các nghiệp vụ kinh doanh: Môi giới chứng khoán; Tự doanh chứng khoán; Tư vấn đầu tư chứng khoán và Lưu ký chứng khoán. Ngoài các chỉ tiêu về doanh số và lợi nhuận kể trên, Công ty còn triển khai được rất nhiều hoạt động nhằm chuẩn bị nền móng cho sự phát triển lâu dài và bền vững. Con người Xác định con người là sức mạnh cốt lõi, Công ty chứng khoán FPT luôn chú trọng xây dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, mang đậm văn hóa FPT. Nhờ những nỗ lực trong việc xây dựng đội ngũ nhân sự, trọng dụng nhân tài, quan tâm đào tạo cán bộ, đề cao đạo đức nghề nghiệp, đến cuối năm 2007, Công ty đã có 200 cán bộ, chuyên gia có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm làm việc ở cả môi trường trong nước và quốc tế. Công nghệ Đầu tư tập trung, khai thác tối đa các ưu thế về công nghệ, Công ty đã xây dựng thành công hệ thống công nghệ thông tin đạt tiêu chuẩn quốc tế. Với các thiết bị hiện đại, kỹ thuật tiên tiến, hệ thống giao dịch của Công ty có thể phục vụ được số lượng rất lớn khách hàng với tốc độ cao, mọi lúc, mọi nơi tại sàn giao dịch cũng như qua điện thoại hay internet. Các phần mềm phục vụ giao dịch chứng khoán được lựa chọn để đáp ứng yêu cầu hiện tại và tương lai theo tiêu chuẩn quốc tế, đang được sử dụng rộng rãi tại các quốc gia có thị trường chứng khoán rất phát triển như Úc, Anh, Hồng Kông, Ấn độ, Malaysia, Singapore,... Các trang WEB của Công ty được chứng thực bởi tổ chức có uy tín trên thế giới Verisign với giao thức SSL, đảm bảo an toàn về dữ liệu truy cập và dữ liệu trên đường truyền. Các giao dịch từ xa qua Internet, qua điện thoại được bảo mật bằng Thiết bị xác thực người dùng - Token Card của Hãng RSA. Trong năm 2007 Công ty đã hoàn thành và đưa vào sử dụng các sản phẩm dịch vụ trực tuyến: EzTrade – Đặt lệnh giao dịch trực tuyến; EzSearch – Cổng thông tin trực tuyến; EzTransfer – Đặt lệnh chuyển tiền trực tuyến; EzOpen – Mở Tài khoản trực tuyến; EzLink – Quản lý Cổ đông trực tuyến; và đang nghiên cứu, phát triển nhiều các sản phẩm tiện ích khác. Văn phòng Văn phòng của Công ty được xây dựng với các trang thiết bị qui mô và hiện đại. Đặc biệt, sàn giao dịch chứng khoán của Công ty tại Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh được đánh giá là một trong những sàn có qui mô và hiện đại nhất tại Việt nam. Phát triển mạng lưới Trong năm 2007, Công ty đã thành lập Chi nhánh tại TP.Hồ Chí Minh theo đúng mô hình của trụ sở chính tại Hà Nội. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2008 Kế hoạch tăng trưởng năm 2008 Thị trường năm 2008 được nhận định là sẽ khó khăn hơn do nguy cơ về khủng hoảng kinh tế cục bộ và toàn cầu. Dự báo kinh tế thế giới sẽ phát triển chậm, lạm phát tại Việt Nam tăng. Các nhân tố ảnh hưởng lớn đến thị trường chứng khoán năm 2007 sẽ tiếp tục ảnh hưởng trong năm 2008 như Chỉ thị 03 của Ngân hàng Nhà nước, thuế chứng khoán, lộ trình cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước lớn. Năm 2008, các cơ quan quản lý thị trường như: UBCK, HOSE, HASTC, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán đều có kế hoạch đầu tư công nghệ. Theo dự kiến, HASTC sẽ triển khai dự án xây dựng thị trường chứng khoán phi tập trung OTC vào khoảng cuối quí 2/2008. Cạnh tranh giữa các công ty chứng khoán sẽ ngày càng quyết liệt. Căn cứ vào tình hình kinh doanh hiện tại và dự kiến tình hình thị trường năm 2008, Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2008 như sau: Đơn vị tính: nghìn đồng Chỉ tiêu dự kiến Năm 2008 Doanh số 163,000,000 Lãi ròng 80,000,000 Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn CSH (ROE) 18% DỊCH VỤ DO FPTS CUNG CẤP DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP Tư vấn cổ phần hoá Tư vấn IPO Tư vấn phát hành Tư vấn bảo lãnh phát hành Tư vấn niêm yết Tư vấn tái cấu trúc vốn Tư vấn thẩm định dự án đầu tư Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư DỊCH VỤ MUA BÁN VÀ SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP (M&A) Tư vấn mua bán và sáp nhập doanh nghiệp Tư vấn hoàn thiện doanh nghiệp Sàn giao dịch M&A trực tuyến DỊCH VỤ PHÂN TÍCH ĐẦU TƯ Định giá doanh nghiệp Rà soát đặc biệt Dự báo tài chính DỊCH VỤ TƯ VẤN CỔ PHẦN HÓA Dịch vụ tư vấn cổ phần hóa bao gồm toàn bộ các hoạt động cơ bản liên quan đến quá trình chuyển đổi, giúp khách hàng đạt được kết quả cao nhất của giai đoạn trong và sau CPH trên các khía cạnh: mô hình hoạt động, hiệu quả tài chính, uy tín và thương hiệu. DỊCH VỤ TƯ VẤN CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN Dịch vụ tư vấn chào bán chứng khoán của FPTS giúp khách hàng hoạch địch và thực hiện các công việc cần thiết để chào bán chứng khoán hiệu quả, tạo giá trị tối ưu và nâng cao tính thanh khoản của cổ phiếu công ty. DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÁT HÀNH Dịch vụ tư vấn phát hành chúng tôi cung cấp giúp doanh nghiệp lựa chọn giải pháp huy động vốn phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh của mình, đảm bảo các mục tiêu về cơ cấu vốn, cơ cấu cổ đông tối ưu, đồng thời hỗ trợ tối đa khách hàng thực hiện giải pháp nhằm đạt kết quả tốt nhất trên các phương diện về tài chính, thương hiệu, quan hệ đối tác. DỊCH VỤ TƯ VẤN NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN Dịch vụ tư vấn niêm yết chúng tôi cung cấp giúp doanh nghiệp hoạch định và thực hiện các công việc phải làm và nên làm giai đoạn trước, trong và sau khi niêm yết để đạt tối đa lợi ích của việc niêm yết và hạn chế các rủi ro có thể xảy ra sau khi niêm yết. DỊCH VỤ TƯ VẤN TÁI CẤU TRÚC VỐN Dịch vụ tư vấn tái cấu trúc vốn chúng tôi cung cấp giúp doanh nghiệp đạt được cơ cấu vốn tối ưu, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, năng lực tài chính và năng lực cạnh tranh DỊCH VỤ TƯ VẤN BẢO LÃNH PHÁT HÀNH Dịch vụ tư vấn bảo lãnh phát hành chúng tôi cung cấp giúp doanh nghiệp lựa chọn được tổ chức bảo lãnh với phương án bảo lãnh phát hành hiệu quả nhất cho tổ chức phát hành. DỊCH VỤ TƯ VẤN LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ Khi tư vấn lập dự án đầu tư, chúng tôi tiến hành xem xét đầy đủ các yếu tố cần và đủ để đảm bảo tính khả thi của dự án giai đoạn triển khai và vận hành, phân tích các rủi ro và đưa ra giải pháp phòng ngừa, giúp khách hàng có được bức tranh tổng thể và chi tiết nhất về dự án đầu tư để có quyết định đầu tư đúng đắn và hiệu quả. Kết quả của quá trình tư vấn lập dự án đầu tư cũng sẽ hỗ trợ hiệu quả cho chủ đầu tư trong quá trình thu hút/huy động vốn đầu tư. DỊCH VỤ TƯ VẤN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ Dịch vụ tư vấn thẩm định dự án đầu tư nhằm mục đích kiểm tra tính khả thi của một dự án. Chúng tôi rà soát dự án một cách toàn diện nhất tất cả các khía cạnh của một dự án. Với kết quả đó, khách hàng có thể nhận thấy tính khả thi của một dự án ở mức nào, có những rủi ro nào có thể xảy ra và các biện pháp giảm thiểu. Đồng thời, khách hàng có thể tiến hành hiệu chỉnh dự án cho phù hợp với tình hình thực tế và quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo tính khả thi cao hơn cũng như việc huy động vốn từ ngân hàng và các nhà đầu tư khác được dễ dàng hơn. DỊCH VỤ TƯ VẤN MUA BÁN, SÁT NHẬP DOANH NGHIỆP Cùng với xu thế phát triển và hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu, hoạt động hợp tác đầu tư, kinh doanh với đối tác nước ngoài của các doanh nghiệp Việt Nam đang trở thành xu thế phổ biến. Dịch vụ tư vấn mua bán sáp nhập FPTS tư vấn công ty có được quyết định đúng đắn và giải pháp tối ưu thực hiện thành công DỊCH VỤ TƯ VẤN HOÀN THIỆN DOANH NGHIỆP Sử dụng dịch vụ Tư vấn hoàn thiện doanh nghiệp của chúng tôi, khách hàng có thể nhận diện được một bức tranh cụ thể về tình hình của mình, các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức có thể xảy ra. Từ đó, chúng tôi cung cấp cho khách hàng các giải pháp nâng cao tiềm lực của công ty trên mọi nguồn lực. DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐỊNH GIÁ Dịch vụ tư vấn định giá chúng tôi cung cấp cho khách hàng một cách chuyên nghiệp nhất, kết quả định giá doanh nghiệp sát với thực tế của doanh nghiệp, cổ phiếu, tài sản ... Căn cứ và kết quả định giá của chúng tôi, khách hàng có thể đưa ra được các quyết định hợp lý, phù hợp với mục tiêu để ra của mình. DỊCH VỤ RÀ SOÁT ĐẶC BIỆT Dịch vụ rà soát đặc biệt cung cấp cho nhà đầu tư những thông tin chính xác về toàn bộ tình hình của đối tượng rà soát như tình hình tài chính, quản lý, hoạt động sản xuất kinh doanh, nhân lực ... Dựa trên kết quả rà soát, khách hàng sẽ nhận biết được điểm mạnh và điểm yếu của đối tượng rà soát, những cơ hội và rủi ro có thể xảy ra, các hướng khắc phục hoặc giảm thiểu.. DỊCH VỤ QUẢN LÝ CỔ ĐÔNG Quản lý và theo dõi danh sách CĐ: Tùy thuộc vào chiến lược phát triển kinh doanh, huy động nguồn lực tối ưu trong từng giai đoạn mà doanh nghiệp cần có một cơ cấu cổ đông thích hợp như các cổ đông đầu tư dài hạn, nhóm các cổ đông đầu tư ngắn hạn, nhóm các cổ đông chiến lược…. việc quản lý, theo dõi danh sách và tỷ lệ sở hữu của từng nhóm các cổ đông này được Ban lãnh đạo  các doanh nghiệp đặc biệt quan tâm . Đáp ứng nhu cầu này của ban lãnh đạo các doanh nghiệp, dịch vụ quản lý cổ đông của Công ty Chứng khoán FPT giúp Ban lãnh đạo Công ty có thể kiểm soát doanh nghiệp mình một cách hiệu quả nhất,  hệ thống phần mềm tiên tiến nhất hiện nay sẽ cung cấp các công cụ giúp cho Ban lãnh đạo Công ty có thể truy cập trực tuyến mọi nơi, mọi lúc. Hệ thông báo cáo chuẩn mực về danh sách CĐ, tỷ lệ sở hữu của từng cổ đông, cơ cấu cổ đông các cổ đông đặc biệt (có tỷ lệ sở hữu trên 1%VĐL) sẽ giúp cho ban lãnh đạo Công ty kiểm soát, theo dõi sát sao nhất. Theo dõi và thực hiện quá trình chia, tách, tăng, giảm cổ phần cho cổ đông, chi trả cổ tức: Đây là một trong những vấn đề mà nhiều doanh nghiệp đang trăn trở, nắm bắt được nhu cầu này công ty Chứng khoán FPT nhận các chứng từ liên quan đến việc chia, tách, tăng, giảm,chi trả cổ tức, thưởng của công ty, phân bổ các quyền liên quan theo tỷ lệ chi trả cho từng cổ đông hiện hữu. Chuyển nhượng cổ phần:  Việc chuyển nhượng cổ phần cho các cổ đông của Công ty được thực hiện tập trung tại Công ty Chứng khoán FPT, đây là môi trường kinh doanh với các thông tin được cập nhật đầy đủ, kịp thời và minh bạch, tạo được lòng tin của nhà đầu tư, từ đó cổ phiếu của các cổ đông có thể dễ dàng trao đổi, chuyển nhượng, tính thanh khoản của cổ phiếu cao do đó sẽ nâng cao khả năng huy động vốn của Doanh nghiệp. Công ty chứng khoán FPT cung cấp mã số để Ban lãnh đạo Công ty truy cập trực tuyến theo dõi các báo cáo về việc chuyển nhượng, sự chuyển dịch cơ cấu Cổ đông. Để Tạo điều kiện tốt nhất và giảm thiếu tối đa chi phí về thời gian và đi lại cho các cổ đông, Công ty Chứng khoán FPT cung cấp mã số cho các cổ đông truy cập trực tuyến để truy vấn các thông tin cá nhân về loại chứng khoán, mã chứng khoán sở hữu, số dư tài khoản, số dư tiền, số chứng khoán được phép giao dịch và Công ty chứng khoán FPT là công ty duy nhất có sàn giao dịch cho các cổ phiếu OTC giúp cho các nhà đầu tư giao dịch trực tiếp với đầy đủ các thông tin rõ ràng và minh bạch. DỊCH VỤ MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN Môi giới chứng khoán niêm yết Thị trường Chứng khoán Việt Nam đang ở giai đoạn đầu của sự phát triển với tốc độ tăng trưởng cao, cho tới nay đã có tới gần 200 công ty được niêm yết trên sàn giao dịch chính thức, hiện tổng giá trị giao dịch trên thị trường chiếm khoảng 30% GDP (giá trị ước tính khoảng 20 tỷ USD) và hàng ngàn công ty đang được cổ phần hóa, bán đấu giá và giao dịch trên thị trường phi tập trung. Mối quan tâm của chính phủ, các nhà đầu tư nước ngoài và toàn xã hội đối với thị trường Chứng khoán là rất lớn. Số lượng các nhà đầu tư tham gia thị trường đang tăng trưởng mạnh mẽ. Năm 2007 sẽ là năm bản lề của quá trình cổ phần hóa các doanh nghiệp lớn nhà nước, các tập đoàn kinh tế, các tổng công ty 90, 91. Để giúp các nhà đầu tư có tổ chức cũng như các nhà đầu tư cá nhân trong và ngoài nước có quyết định đúng đắn trong chiến lược đầu tư và tối ưu hóa lợi nhuận của mình, FPTS cung cấp các dịch vụ môi giới OTC sau đây: Môi giới chứng khoán chưa niêm yết FPTS có đội ngũ cán bộ môi giới xuất sắc, có kinh nghiệm chuyên biệt nhiều năm về các yếu tố then chốt để giúp khách hàng thực hiện thành công các giao dịch đầu tư. Phong cách làm việc chuyên nghiệp, khoa học của đội ngũ cán bộ tư vấn môi giới OTC của FPTS sẽ giúp các nhà đầu tư đạt được mục tiêu một cách hiệu quả nhất. Để hỗ trợ khách hàng hiệu quả nhất, FPTS xây dựng sàn giao dịch OTC trực tuyến, hỗ trợ cho hoạt động mua bán OTC của Quý khách hàng. Chúng tôi kết nối các nhà đầu tư thông qua hệ thống đăng tin mua bán, tìm đối tác miễn phí. Hệ thống bảo mật và công nghệ thông tin hàng đầu thị trường mà FPTS xây dựng chắc chắn sẽ đem lại sự hài lòng cho Quý khách. Ủy thác đấu giá FPTS cung cấp dịch vụ ủy thác đấu giá dựa trên đội ngũ cán bộ phân tích được đào tạo trong và ngoài nước, hiểu biết và kinh nghiệm sâu rộng về phân tích vị thế doanh nghiệp cũng như khả năng đánh giá các giả định sát với thực tế nhất cho mục đích dự báo tương lai của các doanh nghiệp trong tất cả các lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh, FPTS sử dụng các phương pháp định giá doanh nghiệp tiên tiến nhất trên thế giới, có thể áp dụng phù hợp cho các thị trường mới nổi ở Châu Á, trong đó có Việt Nam, nhằm đưa ra kết quả định giá doanh nghiệp chính xác và tin cậy cho các nhà đầu tư chiến lược trong và ngoài nước đối với dịch vụ ủy thác đấu giá. SẢN PHẨM EzSEARCH CỦA FPTS & DỊCH VỤ QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ DỊCH VỤ QUAN HỆ CỔ ĐÔNG Quan hệ cổ đông (IR) là công tác quan trọng đóng góp vào sự thành công của một doanh nghiệp trên Thị trường chứng khoán. Nhận thấy xu hướng tất yếu của thị trường, ngay từ khi thành lập, FPTS đã dành cho IR một vị trí quan trọng trong hoạt động tư vấn doanh nghiệp. Dịch vụ IR của FPTS được thiết kế nhằm đảm bảo các mục tiêu cơ bản trong công tác quan hệ cổ đông mà mỗi doanh nghiệp hướng tới. SẢN PHẨM EzSEARCH Một sản phẩm chuyên biệt chưa từng có tại Việt Nam, cung cấp thông tin và các công cụ hỗ trợ phân tích có chất lượng và hiệu quả không chỉ cho nhà đầu tư mà còn cho cả các doanh nghiệp. Cấu trúc của EzSearch bao gồm: Hệ thống thông tin quốc gia, thông tin kinh tế, xã hội phục vụ phân tích vĩ mô tình hình kinh tế, và môi trường kinh doanh; Hệ thống thông tin ngành, mô hình Michael Porter hỗ trợ phân tích ngành, phân tích doanh nghiệp trong không gian ngành, thông tin tài chính và cổ phiếu ngành, giúp nhà đầu tư xác định vị thế và triển vọng của ngành trong môi trường kinh tế tổng thể; Hệ thống cơ sở dữ liệu cập nhật, chi tiết và khách quan về các công ty niêm yết và chưa niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, như thông tin tổng quan, vị thế của doanh nghiệp trong ngành, bộ máy và năng lực quản trị, hoạt động kinh doanh, các báo cáo tài chính quá khứ và kế hoạch, các báo cáo quản trị chi tiết, các thống kê cổ phiếu, nhận xét và dự báo tình hình doanh nghiệp...; Các bài viết phân tích, nhận định xu hướng thị trường được thực hiện bởi các chuyên gia giàu kinh nghiệm của FPTS; Các báo cáo phân tích đặc thù theo yêu cầu của Quý khách hàng; Các công cụ chuyên nghiệp hỗ trợ phân tích và quản lý chứng khoán cho khách hàng như: công cụ quản lý danh mục đầu tư, công cụ tìm kiếm và so sánh chứng khoán. CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ CƠ BẢN CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 1. Một số chỉ số của thị trường chứng khoán Viêt Nam 1.1 Chỉ số chứng khoán Việt Nam VN – Index Chỉ số thị trường chứng khoán là đại lượng chỉ ra mức giá cả trên thị trường chứng khoán trong một ngày cụ thể so sánh với mức giá cả tại thời điểm gốc. Chỉ số chứng khoán Việt Nam VN – Index quý I năm 2008 Mean 703.0485 Median 692.9100 Maximum 878.4100 Minimum 496.6400 Std. Dev. 119.8701 Skewness -0.208578 Kurtosis 1.701742 Jarque-Bera 4.106378 Probability 0.128325 Sum 37261.57 Sum Sq. Dev. 747179.5 Observations 53 Bảng 2.1 Các thống kê đặc trưng của VnIndex Dựa vào bảng các thống kê đặc trưng của chỉ số VnIndex ta thấy giá trị trung bình của chỉ số này là 703.0485, thời điểm cao nhất của thị trường trong quý I năm 2008 là 878.41 ngày 09/01/2008 và thời điểm thấp nhất 496.64 ngày 25/03/2008. Hình 2.1 Đồ thị của VnIndex theo thời gian 1.2 Chí số chứng khoán giao dịch tại sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội Hastc - Index Hastc-Index là một chỉ số thị trường chứng khoán của Việt Nam. Cho đến giữa tháng 1/2007, rổ đại diện để tính Hastc Index bao gồm tất cả các cổ phiếu được niêm yết trên Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội. Chỉ số chứng khoán niêm yết trên Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội: Mean 241.2630 Median 237.8900 Maximum 298.2000 Minimum 166.5700 Std. Dev. 40.88473 Skewness -0.219188 Kurtosis 1.668603 Jarque-Bera 4.338914 Probability 0.114240 Sum 12786.94 Sum Sq. Dev. 86921.18 Observations 53 Bảng 2.2 Các thống kê đặc trưng của HasIndex Dựa vào bảng các thống kê đặc trưng của chỉ số HastcIndex ta thấy giá trị trung bình của chỉ số này là 241.2630, thời điểm cao nhất của thị trường trong quý I năm 2008 là 298.2 ngày 01/02/2008 và thời điểm thấp nhất 166.57 ngày 25/03/2008. Hình 2.2 Đồ thị của HasIndex theo thời gian 1.3 Thị trường chứng khoán phi tập trung OTC Do thị trường chứng khoán phi tập trung, do đó vấn đề thu thập số liệu về thị trường rất khó khăn, vì vậy tôi chỉ có thể thu thập được số liệu về giá của một số công ty cổ phần sau đây: Ngân hàng TMCP Vietcombank (VCB) Ngân hàng TMCP XNK ViệtNam (EIB) Ngân hàng TMCP Habubank (HBB) Ngân hàng TMCP Quân đội MB Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) Ngân hàng TMCP Phương Nam (PNB) Ngân hàng TMCP An Bình (ABB) Ngân hàng TMCP Hàng Hải (MSB) Ngân hàng TMCP Các Dn ngoài QD (VPB) Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) CTCP Bảo hiểm Việt Nam (BVI) CTCP Tài chính Dầu khí (PVFC) CTCP Chứng khoán FPT (FPTS) 1.3.1 Giá trung bình trên thị trường chứng khoán phi tập trung OTC (PTB) Mean 14.15173 Median 14.33333 Maximum 17.12500 Minimum 9.666667 Std. Dev. 2.096355 Skewness -0.355385 Kurtosis 1.921477 Jarque-Bera 3.684397 Probability 0.158469 Sum 750.0417 Sum Sq. Dev. 228.5246 Observations 53 Bảng 2.3 Các thống kê đặc trưng của giá trung bình thị trường chứng khoán OTC Dựa vào bảng các thống kê đặc trưng của giá trung bình thị trường chứng khoán OTC ta thấy giá trị trung bình của chỉ số này là 14.15173, thời điểm cao nhất của thị trường trong quý I năm 2008 là 17.125 ngày 09/01/2008 và thời điểm thấp nhất 9.667 ngày 25/03/2008. Hình 2.3 Đồ thị của giá trung bình thị trường chứng khoán OTC theo thời gian ADF Test Statistic -2.199151 1% Critical Value* -4.1498 5% Critical Value -3.5005 10% Critical Value -3.1793 *MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(PTB) Method: Least Squares Date: 05/08/08 Time: 12:18 Sample(adjusted): 4 53 Included observations: 50 after adjusting endpoints Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. PTB(-1) -0.228332 0.103827 -2.199151 0.0329 D(PTB(-1)) 0.287314 0.157819 1.820524 0.0752 C 3.926874 1.871135 2.098659 0.0414 @TREND(1) -0.027414 0.015097 -1.815784 0.0759 R-squared 0.122031 Mean dependent var -0.077500 Adjusted R-squared 0.064772 S.D. dependent var 0.535583 S.E. of regression 0.517947 Akaike info criterion 1.598730 Sum squared resid 12.34037 Schwarz criterion 1.751692 Log likelihood -35.96826 F-statistic 2.131216 Durbin-Watson stat 2.012202 Prob(F-statistic) 0.109183 Bảng 2.4 Kiểm định tính dừng của chuỗi Ptb ADF Test Statistic -5.046537 1% Critical Value* -4.1540 5% Critical Value -3.5025 10% Critical Value -3.1804 *MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(PTB,2) Method: Least Squares Date: 05/08/08 Time: 12:22 Sample(adjusted): 5 53 Included observations: 49 after adjusting endpoints Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. D(PTB(-1)) -0.986187 0.195419 -5.046537 0.0000 D(PTB(-1),2) 0.126548 0.148644 0.851354 0.3991 C -0.218772 0.177171 -1.234807 0.2233 @TREND(1) 0.004912 0.005569 0.881901 0.3825 R-squared 0.447627 Mean dependent var -0.005102 Adjusted R-squared 0.410802 S.D. dependent var 0.709488 S.E. of regression 0.544597 Akaike info criterion 1.700568 Sum squared resid 13.34639 Schwarz criterion 1.855002 Log likelihood -37.66391 F-statistic 12.15557 Durbin-Watson stat 2.030436 Prob(F-statistic) 0.000006 Bảng 2.5 Kiểm định tính dừng sai phân bậc nhất của chuỗi Ptb Bảng 2.6 lược đồ tương quan sai phân bậc nhất của chuỗi ptb 1.3.2 Công ty cổ phần chứng khoán FPT 1.3.2.1 Số lượng giao dịch cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT QFPTS Mean 16365.75 Median 8600.000 Maximum 144400.0 Minimum 0.000000 Std. Dev. 23610.14 Skewness 3.416852 Kurtosis 17.80275 Jarque-Bera 587.0213 Probability 0.000000 Sum 867385.0 Sum Sq. Dev. 2.90E+10 Observations 53 Bảng 2.7 Các thống kê đặc trưng của lượng giao dịch cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT Dựa vào bảng thống kê đặc trưng của lượng giao dịch cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT ta thấy giá trị trung bình của chỉ số này là 16365.75, thời điểm cao nhất lượ._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc11115.doc
Tài liệu liên quan