Bài giảng Cơ lý thuyết - Tĩnh học - Chương 6: Trọng tâm và Mômen quán tính của tiết diện - Đường Công Truyền

5/10/2021 1 CƠ LÝ THUYẾT – TĨNH HỌC (Engineering Mechanics - Statics) Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM Đường Công Truyền Bài giảng môn học: Sức bền vật liệu TS. Đường Công Truyền Trọng tâm và Mômen quán tính của tiết diện Chương 6: 2 5/10/2021 2 Bài giảng môn học: Sức bền vật liệu TS. Đường Công Truyền Trọng tâm của vật rắn 3 : tọa độ trọng tâm G của vật rắn : tọa độ điểm bất kỳ trong vật rắn Bài giảng môn học: Sức bền vật liệu TS. Đường Công Truyền Khối tâm của vật rắn

pdf15 trang | Chia sẻ: Tài Huệ | Ngày: 19/02/2024 | Lượt xem: 48 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Bài giảng Cơ lý thuyết - Tĩnh học - Chương 6: Trọng tâm và Mômen quán tính của tiết diện - Đường Công Truyền, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
4 : tọa độ khối tâm Cm của vật rắn : tọa độ điểm bất kỳ trong vật rắn 5/10/2021 3 Bài giảng môn học: Sức bền vật liệu TS. Đường Công Truyền Tâm thể tích của vật rắn 5 : tọa độ tâm thể tích C của vật rắn : tọa độ điểm bất kỳ trong vật rắn Bài giảng môn học: Sức bền vật liệu TS. Đường Công Truyền Tâm của một đường HAY 6 5/10/2021 4 Bài giảng môn học: Sức bền vật liệu TS. Đường Công Truyền Tâm của một tiết diện 7 : tọa độ tâm tiết diện : tọa độ điểm bất kỳ trong tiết diện  Tâm tiết diện trong mặt phẳng xy: Bài giảng môn học: Sức bền vật liệu TS. Đường Công Truyền VD1: Tìm tâm của tam giác vuông 8 5/10/2021 5 Bài giảng môn học: Sức bền vật liệu TS. Đường Công Truyền VD2: Tìm tâm của ¼ hình tròn 9 Bài giảng môn học: Sức bền vật liệu TS. Đường Công Truyền VD2: Tìm tâm của ¼ hình tròn 10 5/10/2021 6 Bài giảng môn học: Sức bền vật liệu TS. Đường Công Truyền VD3: Tìm tâm của tiết diện bất kỳ • Trường hợp 1: 11 Bài giảng môn học: Sức bền vật liệu TS. Đường Công Truyền VD3: Tìm tâm của tiết diện bất kỳ 12 5/10/2021 7 Bài giảng môn học: Sức bền vật liệu TS. Đường Công Truyền VD3: Tìm tâm của tiết diện bất kỳ • Trường hợp 2: 13 Bài giảng môn học: Sức bền vật liệu TS. Đường Công Truyền VD3: Tìm tâm của tiết diện bất kỳ • Trường hợp 2: 14 5/10/2021 8 Bài giảng môn học: Sức bền vật liệu TS. Đường Công Truyền Tâm của tiết diện phức tạp 15  Tâm của tiết diện phức tạp bằng tổng tâm của các tiết diện đơn giản : tọa độ tâm tiết diện phức tạp : tọa độ tâm của từng tiết diện đơn giản Bài giảng môn học: Sức bền vật liệu TS. Đường Công Truyền VD2: Tìm tâm của tiết diện phức tạp 16 5/10/2021 9 Bài giảng môn học: Sức bền vật liệu TS. Đường Công Truyền VD2: Tìm tâm của tiết diện phức tạp 17  Tiết diện phức tạp đã cho = tiết diện 1 + tiết diện 2 – tiết diện 3 Bài giảng môn học: Sức bền vật liệu TS. Đường Công Truyền VD2: Tìm tâm của tiết diện phức tạp 18 5/10/2021 10 Bài giảng môn học: Sức bền vật liệu TS. Đường Công Truyền Bài tập 1: Tìm tâm của tiết diện phức tạp 19 Bài giảng môn học: Sức bền vật liệu TS. Đường Công Truyền Bài tập 2: Tìm tâm của tiết diện phức tạp 20 5/10/2021 11 Bài giảng môn học: Sức bền vật liệu TS. Đường Công Truyền Bài tập 3: Tìm tâm của tiết diện phức tạp 21 Bài giảng môn học: Sức bền vật liệu TS. Đường Công Truyền Bài tập 4: Tìm tâm của tiết diện phức tạp 22 5/10/2021 12 Bài giảng môn học: Sức bền vật liệu TS. Đường Công Truyền Bài tập 5: Tìm tâm của tiết diện phức tạp 23 Bài giảng môn học: Sức bền vật liệu TS. Đường Công Truyền Bài tập 6: Tìm tâm của tiết diện phức tạp 24 5/10/2021 13 Bài giảng môn học: Sức bền vật liệu TS. Đường Công Truyền Bài tập 7: Tìm tâm của tiết diện phức tạp 25 Bài giảng môn học: Sức bền vật liệu TS. Đường Công Truyền Bài tập 8: Tìm tâm của tiết diện phức tạp 26 5/10/2021 14 Bài giảng môn học: Sức bền vật liệu TS. Đường Công Truyền Bài tập 9: Tìm tâm của tiết diện phức tạp 27 Bài giảng môn học: Sức bền vật liệu TS. Đường Công Truyền Bài tập 10: Tìm tâm của tiết diện phức tạp 28 5/10/2021 15 Bài giảng môn học: Sức bền vật liệu TS. Đường Công Truyền Thank you! 29

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_co_ly_thuyet_tinh_hoc_chuong_6_trong_tam_va_momen.pdf
Tài liệu liên quan