Bài giảng Hệ thống định vị và dẫn hướng

LOGO Nội dung: THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO KHUÔN ÉP NHỰA NỘI DUNG HỆ THỐNG DẪN HƯỚNG1 HỆ THỐNG ĐỊNH VỊ2 3 THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO KHUÔN ÉP PHUN ÁP DỤNG TÍNH TOÁN THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO KHUÔN ÉP NHỰA I. HỆ THỐNG DẪN HƯỚNG -Có rất nhiều phương pháp để định vị hai tấm khuôn. Phương pháp được chọn phụ thuộc vào hình dạng của chi tiết, độ chính xác của sản phẩm, thậm chí cả tuổi thọ dự kiến của khuôn. THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO KHUÔN ÉP NHỰA 1. Chốt dẫn hướng và bạc dẫn hướng I. HỆ THỐNG DẪN HƯỚNG a) Ch

pdf15 trang | Chia sẻ: huongnhu95 | Lượt xem: 584 | Lượt tải: 1download
Tóm tắt tài liệu Bài giảng Hệ thống định vị và dẫn hướng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ốt dẫn hướng: Chốt dẫn hướng nằm ở khuôn trước. Chốt dẫn hướng thẳng có vai Chốt dẫn hướng có bậc Chốt dẫn hướng loại GPLN (Loại có rãnh dầu ) Chốt dẫn hướng có rãnh THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO KHUÔN ÉP NHỰA II. TÍNH TOÁN SỐ LÒNG KHUÔN b) Bạc dẫn hướng: nằm ở khuôn sau Bạc dẫn hướng thẳng có vai Bạc dẫn hướng thẳng không có vai THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO KHUÔN ÉP NHỰA II. TÍNH TOÁN SỐ LÒNG KHUÔN b) Bạc dẫn hướng Bạc dẫn có rãnh tra dầu THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO KHUÔN ÉP NHỰA II. TÍNH TOÁN SỐ LÒNG KHUÔN c) Cách lắp bạc dẫn hướng và chốt dẫn hướng Khi chốt được cài đặt trên tấm hỗ trợ, ổ đỡ có thể được gỡ bỏ từ khuôn mà không gỡ bỏ tấm đẩy. Điều này cho phép dễ dàng bảo dưỡng hệ thống đẩy. Chốt được cài đặt trên ổ đỡ nhanh chóng, khi ổ đỡ gỡ bỏ từ khuôn chuẩn. Lắp ráp hoàn chỉnh bị loại bỏ. THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO KHUÔN ÉP NHỰA II. TÍNH TOÁN SỐ LÒNG KHUÔN c) Cách lắp bạc dẫn hướng và chốt dẫn hướng THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO KHUÔN ÉP NHỰA II. TÍNH TOÁN SỐ LÒNG KHUÔN c) Bảng tra các kích thước trục dẫn hướng THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO KHUÔN ÉP NHỰA 4. Cơ cấu định vị II. TÍNH TOÁN SỐ LÒNG KHUÔN a) Cơ cấu định vị mặt côn: khuôn rộng và sâu với sản phẩm có thành mỏng. III.ỨNG DỤNG THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO KHUÔN ÉP NHỰA 1&6: vít, 2&9: bạc định vị chính xác mặt côn, 3: tấm khuôn cố định, 4: chốt định vị chính xác mặt côn, 5: tấm di động, 7&8: vòng đệm. a và b là bạc định vị mặt côn chuẩn THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO KHUÔN ÉP NHỰA b) Cơ cấu định vị chính xác bằng mặt vát: II. TÍNH TOÁN SỐ LÒNG KHUÔN 1. Tấm khuôn cố định 2. Nêm định vị mặt bên, 3. Tấm khuôn di động 1. Tấm khuôn cố định, 2. Nêm hai mặt vát bên, 3. Tấm khuôn di động 1. Nêm mặt bên, 2. Tấm chống ăn mòn Mặt vát đơn định vị chính xác Mặt vát đôi định vị chính xác Mặt vát định vị có tấm chống ăn mòn THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO KHUÔN ÉP NHỰA 5. Vị trí của chốt và bạc dẫn hướng II. TÍNH TOÁN SỐ LÒNG KHUÔN - Việc đặt các chốt dẫn hướng trong khuôn cũng rất quan trọng. Một khuôn bình thường có 4 chốt dẫn hướng, tuy nhiên với loại khuôn đơn giản 2 hoặc 3 chốt dẫn là đủ.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_he_thong_dinh_vi_va_dan_huong.pdf