Bài giảng Kinh tế xây dựng - Chương 7: Quản lý kinh tế ngành xây dựng thủy lợi - Phạm Văn Giang

Chương 7:QUẢN LÝ KINH TẾ NGÀNH XÂY DỰNG THỦY LỢITrình bày: Phạm Văn Giang7.1. Vai trò, nhiệm vụ của nhà nước trong nền kinh tế thị trường7.1.1. Vai trò của nhà nước trong nền kinh tế thị trườngNhà nước là một nền kinh tế chủ yếu:Về mặt sản xuấtCung, cầu, vốn trên thị trường vốnPhân phối thu nhậpNhà nước là chính quyền tạo môi trường thể chếNhà nước chịu trách nhiệm về tình hình kinh tế vĩ mô và bảo vệ quyền lợi chung và dài hạnNhà nước bảo trợ 7.1. Vai trò, nhiệm vụ của nhà nước trong nền kinh t

ppt10 trang | Chia sẻ: huongnhu95 | Ngày: 06/09/2021 | Lượt xem: 108 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Bài giảng Kinh tế xây dựng - Chương 7: Quản lý kinh tế ngành xây dựng thủy lợi - Phạm Văn Giang, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ế thị trường7.1.2. Nhiệm vụ quản lý kinh tế của Nhà nước trong ngành xây dựngNhà nước xây dựng các chiến lược định hướng phát triểnNhà nước ban hành các luật lệ, các qui chế, các chính sách để quản lýNhà nước tạo môi trường kinh tế thuận lợi và khuôn khổ pháp lý cho việc sản xuất và kinh doanhNhà nước điều hoà thu nhập giữa các bên tham gia xây dựng 7.1. Vai trò, nhiệm vụ của nhà nước trong nền kinh tế thị trường7.1.2. Nhiệm vụ quản lý kinh tế của Nhà nước trong ngành xây dựngNhà nước đưa ra các biện pháp để chống thất thoát vốnNhà nước ban hành các qui trình, qui phạm, các qui chuẩn xây dựngNhà nước thành lập các doanh nghiệp quốc doanh để xây dựng các công trình quan trọng Nhà nước đề ra các chính sách hợp tác xây dựng với nước ngoài, chuẩn bị lực lượng để đấu thầu quốc tế 7.1. Vai trò, nhiệm vụ của nhà nước trong nền kinh tế thị trường7.1.3. Vai trò của Nhà nước đối với quản lý giá xây dựng trong điều kiện kinh tế thị trường ở Việt NamVốn đầu tư cho ngành Xây dựng chiếm một tỷ trọng khá lớn Nếu Nhà nước buông lỏng việc quản lý giáThị trường xây dựng nước ta ít nhiều tồn tại dưới nhiều hình thái khác nhauNhà nước ta là xây dựng và phát triển nền kinh tế nhiều thành phần Kinh tế nước ta sẽ giao lưu ngày càng mạnh mẽ với nền kinh tế thế giới 7.2. Hệ thống tổ chức xây dựng cơ bản và xây dựng thuỷ lợi ở Việt Nam 7.1.3. Vai trò của Nhà nước đối với quản lý giá xây dựng trong điều kiện kinh tế thị trường ở Việt Nam Giáo trình7.3. Các luật liên quan đến quản lý ngành xây dựng7.3.1. Luật xây dựngLuật xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003Nghị định số 12/2009/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 10 tháng 02 năm 2009Thông tư số 03/2009/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 26 tháng 3 năm 20097.3. Các luật liên quan đến quản lý ngành xây dựng7.3.2. Luật đất đaiLuật đất đai số 12/2003/QH11 ngày 25/12/2001Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/22047.3. Các luật liên quan đến quản lý ngành xây dựng7.3.3. Luật đầu tưLuật đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/20067.3. Các luật liên quan đến quản lý ngành xây dựng7.3.4. Luật đấu thầuLuật đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptbai_giang_kinh_te_xay_dung_chuong_7_quan_ly_kinh_te_nganh_xa.ppt
Tài liệu liên quan