Bài giảng Ngân hàng thương mại - Chương 1: Tổng quan về Ngân hàng thương mại - Lê Đình Hạc

Tài liệu Bài giảng Ngân hàng thương mại - Chương 1: Tổng quan về Ngân hàng thương mại - Lê Đình Hạc: ... Ebook Bài giảng Ngân hàng thương mại - Chương 1: Tổng quan về Ngân hàng thương mại - Lê Đình Hạc

ppt24 trang | Chia sẻ: huongnhu95 | Ngày: 06/09/2021 | Lượt xem: 245 | Lượt tải: 0download

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptbai_giang_ngan_hang_thuong_mai_chuong_1_tong_quan_ve_ngan_ha.ppt
Tài liệu liên quan