Bài giảng Ngân hàng thương mại - Chương 3: Nghiệp vụ nguồn vốn - Lê Đình Hạc

CHƯƠNG 3 – NGHIỆP VỤ NGUỒN VỐNVốn chủ sở hữu.Vốn huy động.Vốn vay.. Bảng tổng kết tài sản của NHTài sảnNợVốn chủ sở hữu- Ngân quỹ.- Cho vay.- Đầu tư. - Tài sản cố định- Tài sản khác - Tiền gửi giao dịch - Tiền gửi phi giao dịch - PH các công cụ nợ - Vay - Cổ phần - Thặng dư vốn - Thu nhập giữ lại - Dự trữ - Cho thuê.Khái niệm.Nguồn hình thành.Đối với NHTM Nhà nướcĐối với NHTM Cổ phầnĐối với NH Liên doanhVai trò vốn CSH. Vốn chủ sở hữu.Là cơ sở để thành lập NH.Là cơ sở quan trọng trong giai đoạn

ppt17 trang | Chia sẻ: huongnhu95 | Ngày: 06/09/2021 | Lượt xem: 193 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Bài giảng Ngân hàng thương mại - Chương 3: Nghiệp vụ nguồn vốn - Lê Đình Hạc, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
đầu hoạt động NH. Điều chỉnh qui mụ hoạt động NH.Chống đỡ rủi ro.Nõng cao vị thế của NH..Vai trũ vốn chủ sở hữuKhỏi niệmCỏc loại nguồn vốn huy độngTiền gửi giao dịchTiền gửi phi giao dịchPhỏt hành cụng cụ nợ. .2. Vốn huy động.Đặc điểmNH cú trỏch nhiệm chi trả theo yờu cầu (Lệnh) của chủ TK.KH gửi chủ yếu nhằm mục đớch giao dịch.KH được sử dụng cỏc cụng cụ thanh toỏn.Là nguồn vốn chiếm tỉ trọng lớn .Là nguồn vốn chi phớ thấp..Tiền gửi giao dịchMở tài khoản.Giấy đề nghị mở TK.Hồ sơ tư cỏch phỏp lý.Mẫu chữ ký.Uỷ quyền (nếu cú)..Tiền gửi giao dịchCỏc loại tài khoản.Điều hành tài khoản.Cỏc phương tiện thanh toỏn.SộcUỷ nhiệm ThuUỷ nhiệm chi . . . .Tiền gửi giao dịchĐúng tài khoảnĐúng bắt buộcChủ TK chếtChủ TK mất tớchChủ TK phỏ sảnLệnh của cơ quan nhà nướcĐúng thụng thườngĐịnh kỳTheo yờu cầu chủ TKChủ TK vi phạm HĐHết hạn sử dụng TK.Tiền gửi giao dịchKhỏi niệmĐặc điểm:KH gửi vào chủ yếu để an toàn, để dành, hưởng lói.Gồm 2 loại:Tiền gửi tiết kiệm.Tiền gửi kỳ hạn.Nếu là tiền gửi kỳ hạn chỉ được rỳt ra khi đến hạn.Khụng được sử dụng cỏc cụng cụ thanh toỏn..Tiền gửi phi giao dịchChứng chỉ tiền gửiTrỏi phiếu.Phỏt hành cỏc cụng cụ nợĐiều 6: Hỡnh thức và cỏc yếu tố giấy tờ cú giỏTờn TCTD phỏt hànhTờn gọi giấy tờ cú giỏ (Tớn phiếu, kỳ phiếu, Chứng chỉ tiền gửi ngắn hạn, Chứng chỉ tiền gửi dài hạn, Trỏi phiếu).Mệnh giỏ.Ngày phỏt hành; ngày đến hạn thanh toỏn.Lói suất, phương thức trả lói, địa điểm trả lói, trả gốc.Nờu rừ vụ danh hay ghi danh.Chữ ký Tổng giỏm đốc hay người được giỏm đốc ủy quyền Ký hiệu, số Sờ-ry phỏt hành.Cỏc điều khoản chuyển nhượng chiết khấu giấy tờ cú giỏ.Quyết định số 02/2004/QĐ-NHNN ngày 4/1/2004 (về PH giấy tờ cú giỏ của cỏc TCTD để huy động vốn trong nước) Điều 18: Tổ chức phỏt hành giấy tờ cú giỏ ngắn hạnTổ chức tớn dụng chủ động tổ chức cỏc đợt phỏt hành giấy tờ cú giỏ ngắn hạn trong nămTrước thời điểm phỏt hành từng đợt ớt nhất là 20 ngày làm việc, Tổ chức tớn dụng phải gửi thụng bỏo của đợt phỏt hành dự kiến về Ngõn hàng Nhà nước Điều 21: Điều kiện phỏt hành giấy tờ cú giỏ dài hạn.Tuõn thủ cỏc hạn chế đảm bảo an toàn trong hoạt động theo qui định của luật cỏc TCTD, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật TCTD và hướng dẫn của NHNN.Cú tỡnh hỡnh tài chớnh lành mạnh theo đỏnh giỏ của Thanh tra NHNN.Quyết định số 02/2004/QĐ-NHNN ngày 4/1/2004 (về PH giấy tờ cú giỏ của cỏc TCTD để huy động vốn trong nước)Sau thỏng/NămPhỏp nhõnThể nhõn12/200670065012/200790080012/2008Đối xử quốc gia90012/2009100012/2010Đối xử quốc giaLộ trỡnh dỡ bỏ hạn chế quyền nhận tiền gửi của cỏc NH Hoa KỳĐơn vị: % so vốn phỏp địnhĐiều 1. Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài của các nước thuộc liên minh Châu Âu (EU) hoạt động tại Việt Nam được phép nhận tiền gửi bằng đồng Việt Nam từ các pháp nhân Việt Nam mà ngân hàng không có quan hệ tín dụng tối đa bằng 400% vốn được cấp, từ các thể nhân Việt Nam mà ngân hàng không có quan hệ tín dụng tối đa bằng 350% vốn được cấp.QĐ số 210/2005/QĐ-NHNN ngày 28/02/2005 của Thống đốc NHNN VN Lói suất.Đa dạng hoỏ dịch vụ.Tạo tiện ớch.Đa dạng cụng cụ thanh toỏn, tiền gửi.Rỳt ngắn thời gian giao dịch.Đa dang phương thức giao dịch.Cơ sở vật chất.Nhõn sự, Giao tiếp.Địa điểm..Cỏc biện phỏp nõng cao khả năng huy động vốn.Vay cỏc định chế tài chớnh.Vay NHTW..3. Vốn vay.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptbai_giang_ngan_hang_thuong_mai_chuong_3_nghiep_vu_nguon_von.ppt
Tài liệu liên quan