Chương trình quản lí tài sản

Tài liệu Chương trình quản lí tài sản: PHẦN I : GIỚI THIỆU Nhịp độ phát triển của Công Nghệ Thông Tin đang là một vấn đề rất được các ngành Khoa Học, Giáo Dục, Kinh Tế… quan tâm. Nó hiện hữu với một tầm vóc hết sức mạnh mẽ, to lớn và ngày đang một lớn mạnh thêm. Việc ứng dụng Công Nghệ Thông Tin vào các lĩnh vực làm sao để đạt đuợc một cách có hiệu quả. Sự lựa chọn và vận dụng những phần mềm sao cho phù hợp và đạt được kết quả tốt. Để lựa chọn một phần mềm phù hợp bao giờ cũng quan trọng đối với các doanh nghiệp. Ngày nay các p... Ebook Chương trình quản lí tài sản

doc12 trang | Chia sẻ: huyen82 | Lượt xem: 2353 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Chương trình quản lí tài sản, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hần mềm cơ bản đã được ứng dụng và phát triển rộng rãi trong hầu hết mọi doanh nghiệp. Thế nhưng yêu cầu của người sử dụng phần mềm ngày càng đa dạng và nhiều tính năng hơn. Do đó yêu cầu người làm phần mềm phải đáp ứng được yêu cầu trên. Cũng nhằm mục đích nói trên, mà đề tài “ Quản Lý Tài Sản” được ra đời. Phần mềm Quản Lý Tài Sản là một trong những phần mềm phổ biến nhất hiện nay mà hầu như doanh nghiệp nào cũng cần. Nhóm 7_06b2 được tham gia phân tích và tìm hiểu về đề tài Quản Lý Tài Sản. Về cơ bản đạt được một số yêu cầu: Quản lí tài sản. Quản lí nhóm tài sản. Tính khấu hao giá trị tài sản. Thêm xóa sửa. Tra cứu, tìm kiếm, cập nhật … Trong quá trình học tập, nghiên cứu cũng như trong quá trình làm bài tập nhóm , chúng em đã gặp không ít khó khăn, song dưới sự chỉ bảo tận tình của Thầy đã giúp chúng em hoàn thành được một chương trình nhỏ này. Tuy nhiên trong một khoảng thời gian có hạn chúng em đã cố gắng hết sức nhưng không trách hết được những lỗi sơ đẳng. Mong Thầy góp ý để chương trình sẽ hoàn thiện hơn. Chúng em xin chân thành cảm ơn Thầy !. PHẦN II : BÁO CÁO CHƯƠNG TRÌNH SƠ ĐỒ LIÊN KẾT DỮ LIỆU. Sơ Đồ. Chi Tiết. Bảng 01 gồm trường MaTS (Mã Tài Sản), NamKH ( Năm Khấu Hao), ThangKH (Tháng Khấu Hao), SotienKH (Số Tiền Khấu Hao), Chiso (Chỉ số). Bảng 02 gồm trường MaTS (Mã Tài Sản), TenTS (Tên tài sản), MaNhom (Mã Nhóm), NgayTang (Ngày Tăng), NgayGiam (Ngày Giảm), SoTien (Số Tiền), SoThangKH (Số Tháng Khấu Hao), MucKH(Mức Khấu Hao) , NguoiSD (Người Sử Dụng ) , SoTiendaKH ( Số Tiền đã Khấu Hao). Bảng 03 gồm trường MaNhom (Mã Nhóm), TenNhom (Tên Nhóm) , ThuocNhom (Thuộc Nhóm). II. MÀN HÌNH CHÍNH CỦA CHƯƠNG TRÌNH. Khi bắt đầu chạy chương trình, giao diện của chương trình như trên sẽ được hiện ra.Giao diện khá thân thiện với người sử dụng. Tiếp theo đó bạn nhấn vào menu hệ thống hoặc sử dụng fím tắt Ctrl + K để kết nối database tới chương trình. Cửa sổ sẽ hiện ra khi bạn nhấn Kết Nối : Bạn nhấn Đăng Nhập để bắt đầu vào chương trình Toàn bộ chương trình được chia thành 4 phần : 1.Hệ thống. 2. Qủan lý tài sản. 3.Báo cáo. 4.Thông tin Trong phần “Hệ Thống” gồm các phần : 1. Kết Nối ( Sử dụng phím tắt Ctrl + K). 2.Thoát (Sử dụng phím tắt Ctrl + E). Trong phần “Quản lý tài sản” gồm các phần : Tài sản (Phím tắt Ctrl+T). Một số tính năng như “Tìm kiếm” theo yêu cầu cũng được bổ xung vào trong phần “Tài sản”. Ngoài ra nó còn có một số tính năng khác như : “Thêm, Sửa, & Xoá” dữ liệu, giúp cho người dùng có thể quản lí được csdl dễ dàng hơn !. Nhóm tài sản (Phím tắt Ctrl+N). Giao diện của nhóm tài sản : Sửa lại thuộc tính của nhóm : Khấu hao tài sản (Phím tắt Ctrl +H). Tính khấu hao theo tháng ta áp dụng công thức sau : KH tháng = a +(x/y * z). Trong đó : a : ∑ Mức KH từ khi bắt đầu tới ngày tháng tính. x : Mức KH của một tháng. y : Số ngày trong một tháng. z : Số ngày kể từ khi bắt đầu KH trong tháng cho đến hết ngày tính KH tháng đó. Trong phần “Báo Cáo” gồm các phần : Báo cáo “Danh sách tài sản” (Phím tắt F1). Chọn ngày tháng để xem danh sách tài sản một cách chính xác,bấm nút xem để xem danh sách của ngày tháng vừa chọn. Bấm nút xem hết để xem tất cả danh sách tài sản. Báo cáo “Danh sách nhóm tài sản” (Phím tắt F2). Lựa chọn trong danh sách để xem thông tin của nhóm TS bấm để xem thông tin Báo cáo “Chi tiết khấu hao” (Phím tắt F3). Lựa chọn tháng rồi bấm xem để xem thông tin KH của từng tháng,chọn ALL rồi bấm xem để xem hết ._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc10317.doc