Đề thi học kỳ hè - Môn thi: Vẽ kỹ thuật

TRƯỜNG CĐKT CAO THẮNG BỘ MÔN KỸ THUẬT CƠ SỞ TUẦN THI: 50 Ngày thi: 11/08/2015 THI HỌC KỲ HÈ - NĂM HỌC 2014-2015 MÔN THI: VẼ KỸ THUẬT HỆ TRUNG CẤP Thời gian: 90 phút ĐỀ SỐ: 01 GV ra đề (ký tên): ............................. Nguyễn Tấn Phùng Bộ môn KTCS:................................ Giám thị 1: ................................ Giám thị 2: ................................ A A C C B B A-A 2 5 30 24 3 0 58 2 0 1 2 1 0 99 GV chấm 1GV chấm 2 ĐỀ 1 Người vẽ Kiểm

pdf1 trang | Chia sẻ: huong20 | Ngày: 21/01/2022 | Lượt xem: 512 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Đề thi học kỳ hè - Môn thi: Vẽ kỹ thuật, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
tra Trường CĐKT Cao Thắng Lớp:................. MSSV:................. THI HỌC KỲ 1 Ø20 Câu 1. Cho 2 hình chiếu của vật thể, hãy: a) Vẽ hình chiếu cạnh (4 điểm) b) Sửa hình chiếu đứng thành hình cắt đứng (2 điểm) c) Ghi đầy đủ kích thước theo TCVN (1 điểm) Câu 2. Vẽ mặt cắt tại vết cắt A-A (3 điểm) Lưu ý: 1. HS-SV không được sử dụng tài liệu 2. Kích thước hình vẽ: học sinh đo trực tiếp trên hình, được làm tròn số 3. Vẽ hình theo tỉ lệ 1:1 4. Giám thị không giải thích gì thêm Câu 1. Câu 2.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfde_thi_hoc_ky_he_mon_thi_ve_ky_thuat.pdf