Giáo trình Hệ thống quản lý chất lượng ISO

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI Chủ biên: Phạm Xuân Hồng Đồng tác giả: Phạm Huy Hoàng, Đỗ Tiến Hùng, Dương Thành Hưng, Nguyễn Thị Vân Anh GIÁO TRÌNH HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO (Lưu hành nội bộ) Hà Nội năm 2012 Tuyên bố bản quyền Tài liệu này là loại giáo trình nội bộ dùng trong nhà trường với mục đích làm tài liệu giảng dạy cho giáo viên và học sinh, sinh viên nên các nguồn thông tin có thể được tham khảo. Tài liệu phải do trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà

pdf72 trang | Chia sẻ: huong20 | Ngày: 19/01/2022 | Lượt xem: 159 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Giáo trình Hệ thống quản lý chất lượng ISO, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Nội in ấn và phát hành. Việc sử dụng tài liệu này với mục đích thương mại hoặc khác với mục đích trên đều bị nghiêm cấm và bị coi là vi phạm bản quyền. Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội xin chân thành cảm ơn các thông tin giúp cho nhà trường bảo vệ bản quyền của mình. Địa chỉ liên hệ: Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội. 131 – Thái Thịnh – Đống Đa – Hà Nội Điện thoại: (84-4) 38532033 Fax: (84-4) 38533523 Website: www.hnivc.edu.vn LỜI GIỚI THIỆU Trong những năm qua, dạy nghề đã có những bước tiến vượt bậc cả về số lượng và chất lượng, nhằm thực hiện nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật trực tiếp đáp ứng nhu cầu xã hội. Cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ trên thế giới, lĩnh vực cơ khí chế tạo nói chung và ngành Hàn ở Việt Nam nói riêng đã có những bước phát triển đáng kể. Chương trình khung quốc gia nghề hàn đã được xây dựng trên cơ sở phân tích nghề, phần kỹ thuật nghề được kết cấu theo các môđun. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở dạy nghề trong quá trình thực hiện, việc biên soạn giáo trình kỹ thuật nghề theo theo các môđun đào tạo nghề là cấp thiết hiện nay. Mô đun 22: Hệ thống quản lý chất lượng ISO là mô đun đào tạo nghề được biên soạn theo hình thức lý thuyết. Trong quá trình thực hiện, nhóm biên soạn đã tham khảo nhiều tài liệu công nghệ hàn trong và ngoài nước, kết hợp với kinh nghiệm trong thực tế sản xuất. Mặc dầu có rất nhiều cố gắng, nhưng không tránh khỏi những khiếm khuyết, rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của độc giả để giáo trình được hoàn thiện hơn. Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày..... tháng....năm .... Tham gia biên soạn giáo trình 1. Phạm Xuân Hồng – Chủ biên 2. Phạm Huy Hoàng 3. Đỗ Tiến Hùng 4. Dương Thành Hưng 5. Nguyễn Thị Vân Anh MÔN HỌC HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO Mã môn học: MH 22 Thời gian môn học: 30 giờ; (lý thuyết: 20 giờ; thực hành: 6 giờ; kiểm tra: 4 giờ) I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:  Vị trí: Là môn học được bố trí cho sinh viên sau khi đã học xong các môn học chung theo quy định của Bộ LĐTB-XH và học xong các môn học bắt buộc của đào tạo chuyên môn nghề.  Tính chất: Là môn học chuyên ngành tự chọn. II. MỤC TIÊU CỦA MÔN HỌC: - Nắm rõ các khái niệm về hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000. - Nằm rõ các vấn đề căn bản về chất lượng và quản trị chất lượng. - Thiết kế cấu trúc hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000. - Hoạch định hệ thống quản lý chất lượng. - Thiết kế sổ tay chất lượng quản lý ISO 9000 trong những công ty khác nhau. - Quản lý nguồn nhân lực cho công ty. - Lập ra quy trình kiểm tra chất lượng theo ISO 9000 - Tuân thủ quy định, quy phạm của quy trình kiểm tra chất lượng. - Rèn luyện tính tự giác, kỷ luật, cẩn thận, tỉ mỷ, chính xác, trung thực của sinh viên. III. NỘI DUNG CỦA MÔN HỌC: 1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: Số TT Tên chương mục Thời gian Tổng số Lý thuyết Thực hành Kiểm tra I Giới thiệu về hệ thống quản lý chất lượng quản lý ISO 9000 8 8  Giới thiệu về hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000. 1 1  Các tiêu chuẩn trong hệ thống ISO 9000. 2 2  Hoạch định hệ thống quản lý chất lượng. 2 2  Các thuật ngữ và chữ viết tắt. 3 3 II Nội dung sổ tay chất lượng 8 6 1 1 Khái niệm sổ tay chất lượng. 1 1 Cơ cấu bộ máy quản lý - trách nhiệm từng thành viên. 1 1 Soát xét của lãnh đạo vế quản lý nguốn lực. 1 1 Quá trình sản xuất sản phẩm. 2 1 1 Quá trình mua hàng. 1 1 Quá trình sản xuất cung ứng dịch vụ. 1 1 Kiểm soát các phương tiện đo lường và giám sát. 0.5 0.5 Đo lường phân tích cải tiến. 0.5 0.5 III Giới thiệu quy trình sản xuất mẫu 6 3 3 Quy trình kiểm tra vật liệu hàn. 2 1 1 Tiếp nhận que hàn, thuốc hàn. 1 1 Bảo quản que hàn, dây hàn, thuốc hàn. 1 1 Vận chuyển tra lại tái cấp que hàn. 1 1 Sấy khô và lưu giữ. 0.5 0.5 Cấp phát vật liệu hàn. 0.5 0.5 IV Các form mẫu kiểm tra 6 3 2 1 Khái niệm. 1 1 Nội dung yêu cầu kiểm tra. 2 1 1 Đánh giá và kết luận. 1 1 Các biểu mẩu kiểm tra chất lượng (QC form). 2 1 1 V Kiểm tra kết thúc 2 2 Cộng 30 20 6 4 2. Nội dung chi tiết: Chương 1: Giới thiệu về hệ thống quản lý ISO 9000 Mục tiêu: - Hiểu ý nghĩa và giá trị ứng dụng của môn học. - Nắm rõ các khái niệm về hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000. - Các loại tiêu chuẩn trong hệ tiêu chuẩn ISO 9000. - Nắm rõ các vấn đề căn bản về chất lượng và quản trị chất lượng. - Nắm rõ cấu trúc của một hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000 - Tuân thủ quy định, quy phạm trong hệ thống quản lý chất lượng ISO 900. - Rèn luyện tính tự giác, kỷ luật, cẩn thận, tỉ mỷ, chính xác. Nội dung: 1. Giới thiệu về hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000. Thời gian: 1 giờ 2. Các tiêu chuẩn trong hệ thống ISO 9000. Thời gian: 2 giờ 3. Hoạch định hệ thống quản lý chất lượng. Thời gian: 2 giờ 4. Các thuật ngữ và chữ viết tắt. Thời gian: 3 giờ Chương 2: Nội dung cửa sổ tay chất lượng Mục tiêu: - Tiếp cận công ty trong công tác quản lý các vấn đề chất lượng. - Hoạch định chất lượng. - Thực hành Lập chính sách chất lượng và mục tiêu chất lượng. - Thực hành chuẩn bị sổ tay chất lượng và nội dung sổ tay chất lượng. - Kiến thức về cơ cấu bộ máy quản lý, trách nhiệm từng thành viên trong bộ máy quản lý và mối quan hệ phối hợp giữa các bộ phận. - Tuân thủ quy định, quy phạm trong hệ thống quản lý chất lượng ISO 900. - Rèn luyện tính tự giác, kỷ luật, cẩn thận, tỉ mỷ, chính xác. Nội dung: 1. Khái niệm sổ tay chất lượng. Thời gian: 1 giờ 2. Cơ cấu bộ máy quản lý - trách nhiệm từng thành viên. Thời gian: 1 giờ 3. Soát xét của lãnh đạo vế quản lý nguốn lực. Thời gian: 1 giờ 4. Quá trình sản xuất sản phẩm. Thời gian: 2 giờ 5. Quá trình mua hàng. Thời gian: 1 giờ 6. Quá trình sản xuất cung ứng dịch vụ. Thời gian: 1 giờ 7. Kiểm soát các phương tiện đo lường và giám sát. Thời gian: 0.5 giờ 8. Đo lường phân tích cải tiến. Thời gian: 0.5 giờ Chương 3: Giới thiệu quy trình sản xuất mẫu Mục tiêu: - Lập quy trình kiểm tra mẫu theo tiêu chẩn quốc tế. - Tiếp nhận và kiểm tra mẫu. - Quản lý và bảo quản mẫu trong kho chứa. - Lập quy trình kiểm tra vật liệu hàn: dây hàn, que hàn, thuốc hàn - Tuân thủ quy định, quy phạm trong hệ thống quản lý chất lượng ISO 900. Rèn luyện tính tự giác, kỷ luật, cẩn thận, tỉ mỷ, chính xác. Nội dung: 1. Quy trình kiểm tra vật liệu hàn. Thời gian: 2 giờ 2. Tiếp nhận que hàn, thuốc hàn. Thời gian: 1 giờ 3. Bảo quản que hàn, dây hàn, thuốc hàn. Thời gian: 1 giờ 4. Vận chuyển tra lại tái cấp que hàn. Thời gian: 1 giờ 5. Sấy khô và lưu giữ. Thời gian: 0.5 giờ 6. Cấp phát vật liệu hàn. Thời gian: 0.5 giờ Chương 4: Các form mẫu kiểm tra Mục tiêu: - Thực hành Lập quy trình kiểm tra mẫu theo tiêu chẩn quốc tế. - Tiếp nhận và kiểm tra mẫu. - Kết luận và đánh giá các form mẫu. - Thiết lập các form mẫu kiểm tra - Tuân thủ quy định, quy phạm trong hệ thống quản lý chất lượng ISO 900. - Rèn luyện tính tự giác, kỷ luật, cẩn thận, tỉ mỷ, chính xác. Nội dung của bài: 1. Khái niệm. Thời gian: 1 giờ 2. Nội dung yêu cầu kiểm tra. Thời gian: 2 giờ 3. Đánh giá và kết luận. Thời gian: 1 giờ 4. Các biểu mẩu kiểm tra chất lượng (QC form). Thời gian: 2 giờ IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH: 1. Vật liệu: - Bút viết, tập, vật liệu hàn: que hàn, dây hàn, thuốc hàn. 2. Dụng cụ và trang thiết bị. - Máy chiếu Projector. - Máy vi tính. 3. Học liệu. - Slide. - Tài liêu quản trị kinh doanh. - Giáo trình đào tạo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000 của Trường Cao Đẳng Nghề LILAMA 2. - Tài liệu tham khảo về quản lý chất lượng. V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: 1. Kiến thức: Bằng phương pháp kiểm tra trắc nghiệm thực hành, tự luận, sinh viên cần đạt các yêu cầu sau:  Quản lý và kiểm tra mẩu vật liệu hàn.  Đọc các tiêu chuẩn quy phạm về hệ thống quản lý chất lượng.  Trình bày đầy đủ nội dung cơ bản của một quy trình kiểm tra chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000. 2. Kỹ năng: Đánh giá kỹ năng của sinh viênthông qua các bài tập thực hành đạt các yêu cầu sau: - Đọc - Viết 3. Thái độ: Đánh giá trong quá trình học tập đạt các yêu cầu sau: Chuẩn bị đầy dụng cụ học tập. Tham gia đầy đủ thời lượng môn học. Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc. VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH: 1. Phạm vi áp dụng chương trình: Môn học hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000 được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề. 2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học: Khi giảng dạy cố gắng sử dụng các học cụ trực quan, máy tính, máy chiếu để mô tả một cách tỉ mĩ, chính xác các phương pháp đọc, viết làm mẫu, giáo viên phải bám sát hỗ trợ sinh viên về kỹ năng tự lập ra quy trình chuẩn. 3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý: Khi thực hiện môđun giáo viên phải sử dụng tài liệu xuất bản mới nhất hàng năm để phù hợp với các tiêu chuẩn kỹ thuật đang sửa đổi theo hướng hội nhập của tiêu chuẩn quốc tế. Tuỳ theo lưu lượng sinh viên, năng lực thiết bị và đội ngũ giáo viên mà có thể bố trí cho phù hợp người dạy theo từng nội dung bài khác nhau. 4. Tài liệu tham khảo: Hệ thống quản lý chất lượng ISO-9000 – Trường Cao đẳng nghề LILAMA 2 Baøi 1 GIÔÙI THIEÄU VEÀ HTQL CHAÁT LÖÔÏNG ISO 9000 Maõ baøi 22.1 § 1 - 1 BAØI MÔÛ ÑAÀU 1. Khaùi nieäm ISO 9000 laø boä tieâu chuaån quoác teá veà Quaûn lyù chaát löôïng. ISO – vieát taét cuûa International Standards Organization (Toå chöùc tieâu chuaån hoùa quoác teá). Nhö moïi tieâu chuaån khaùc, ISO 9000 ñöôïc ñònh kyø soaùt xeùt vaø ban haønh thaønh phieân baûn môùi. Cho ñeán nay ñaõ coù 3 phieân baûn ISO 9000 laàn löôït ra ñôøi: ISO 9000: 1987 ISO 9000: 1994 ISO 9000: 2000 (ñöôïc ban haønh thaùng 12 naêm 2000). * CAÙC LOAÏI TIEÂU CHUAÅN TRONG HEÄ TIEÂU CHUAÅN ISO 9000 Heä thoáng ISO 9000 bao goàm 5 tieâu chuaån: SO 9000 - 1, ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003 vaø ISO 9004 – 1. * Caùc tieâu chuaån qui phaïm ISO 9001, ISO 9002 vaø ISO 9003 laø nhöõng tieâu chuaån qui phaïm, ñöôïc söû duïng cho muïc ñích ñaûm baûo chaát löôïng beân ngoaøi, nhaèm taïo nieàm tin cho khaùch haøng raèng heä thoáng chaát löôïng coù theå cung öùng saûn phaåm hoaëc dòch vuï ñaùp öùng yeâu caàu. Ba boä tieâu chuaån naøy khoâng phaûi laø ba möùc ñoä chaát löôïng khaùc nhau. Chuùng chæ khaùc nhau veà phaïm vi töông öùng vôùi nhöõng loaïi hình toå chöùc khaùc nhau. Chaúng haïn, ISO 9002 khoâng xem xeùt vieäc kieåm tra thieát keá nhö moät yeáu toá cuûa heä thoáng chaát löôïng. ISO 9001 ISO 9001, “Caùc heä thoáng chaát löôïng – Moâ hình ñaûm baûo chaát löôïng trong thieát keá/ trieån khai, saûn xuaát laép ñaët vaø dòch vuï”. Noù bao goàm taát caû nhöõng yeáu toá lieät keâ trong ISO 9002 vaø ISO 9003. Ngoaøi ra, noù coøn ñeà caäp ñeán nhöõng vaán ñeà thieát keá, trieån khai vaø dòch vuï khoâng neâu trong nhöõng moâ hình khaùc. ISO 9001 thöôøng ñöôïc aùp duïng cho caùc nghaønh cheá taïo hoaëc cheá bieán: tuy nhieân cuõng coù theå vaän duïng cho caùc hoaït ñoäng dòch vuï nhö xaây döïng, thieát keá, kyõ ngheä, ISO 9002 ISO 9002, “Caùc heä thoáng chaát löôïng – Moâ hình ñaûm baûo chaát löôïng trong saûn xuaát laép ñaët vaø dòch vuï” ñeà caäp ñeán caùc quaù trình saûn xuaát vaø laép ñaët. Noù ñöôïc öùng duïng cho caùc hoaït ñoäng ñöôïc tieán haønh treân cô sôû thieát keá kó thuaät vaø nhöõng tieâu chuaån kó thuaät do khaùch haøng ñöa ra ISO 9003 ISO 9003, “ Caùc heä thoáng chaát löôïng – caùc moâ hình ñaûm baûo chaát löôïng trong giai ñoaïn giaùm ñònh vaø thöû nghieäm cuoái cuøng”, laø boä tieâu chuaån coù phaïm vi haïn cheá hôn caû. Noù chæ ñeà caäp nhöõng yeâu caàu phaùt hieän vaø kieåm soaùt caùc vaán ñeà phaùt sinh trong giai ñoaïn thöû nghieäm vaø thöû nghieäm cuoái cuøng. Noùi chung, noù ñöôïc duøng cho nhöõng saûn phaåm vaø dòch vuï khoâng phöùc taïp laém. ISO 9000-1 ISO 9000 -1, “ Caùc tieâu chuaån quaûn lyù chaát löôïng vaø ñaûm baûo chaát löôïng – Höôùng daãn löïa choïn vaø söû duïng” giôùi thieäu heä tieâu chuaån ISO 9000 vaø giaûi thích nhöõng khaùi nieäm cô baûn veà chaát löôïng . ÔÛ Vieät Nam, caùc toå chöùc vaø doanh nghieäp baét ñaàu aùp duïng ISO 9000: 1994 (ñöôïc chuyeån dòch thaønh TCVN ISO 9000 : 1996). Naêm 1999, Nhaø xuaát baûn Xaây döïng ñaõ cho in vaø phaùt haønh toaøn boä caùc tieâu chuaån TCVN ISO 9000: 1996. Theo thoaû thuaän cuûa ISO vaø IAF (International Aeronautic Federation – Lieân ñoaøn haøng khoâng quoác teá), trong 3 naêm töø thaùng 12 naêm 2000 tôùi thaùng 12 naêm 2003 ñaõõ aùp duïng song song caû hai phieân baûn: ISO 9000: 1994 vaø ISO 9000: 2000. Laø phieân baûn môùi, ISO 9000: 2000 keá thöøa vaø naâng cao toaøn boä nhöõng yeâu caàu veà ñaûm baûo chaát löôïng neâu trong ISO 9000: 1994 ñoàng thôøi coù nhieàu caûi tieán ñoái vôùi yeâu caàu veà vaên baûn hoaù heä chaát löôïng cuõng nhö veà caáu truùc thuaät ngöõ. Boä ISO 9000 : 2000 goàm 4 tieâu chuaån chính nhö sau :  ISO 9000 : 2000 , thay theá ISO 8402 : 1994  ISO 9001 : 2000 , thay theá ISO 9001, ISO 9003: 1994.  ISO 9004 : 2000 , thay theá ISO 9004-1 : 1994.  ISO 19011 thay theá ISO 10011-1, ISO 10011-2 vaø hai tieâu chuaån cuûa boä ISO 14000 laø ISO 14010 vaø ISO 14011. Nhöõng tieâu chuaån khoâng bò thay theá cuûa boä ISO 9000: 1994 vaãn ñöôïc aùp duïng laøm caùc höôùng daãn, boå sung cho boä ISO 9000: 2000. 2. Nhöõng vaán ñeà caên baûn veà Chaát löôïng vaø Quaûn lyù chaát löôïng 1.1. Noäi dung nghieân cöùu moân hoïc.  Caùc khaùi nieäm cô baûn lieân quan ñeán chaát löôïng, quaûn trò chaát löôïng vaø taàm quan troïng cuûa chuùng trong quaù trình hoäi nhaäp quoác teá cuûa neàn kinh teá Vieät Nam.  Caùc phöông phaùp ñaùnh giaù chaát löôïng; caùc coâng cuï quan troïng nhaèm kieåm soaùt chaát löôïng, ñaûm baûo chaát löôïng vaø caûi tieán chaát löôïng.  Nghieân cöùu nhöõng vaán ñeà cô baûn nhaát veà quaûn trò chaát löôïng toaøn dieän TQM – TOTAL QUALITY MANAGEMENT/ CONTROL  Giôùi thieäu boä tieâu chuaån ISO 9000 vaø höôùng daãn aùp duïng vaøo caùc toå chöùc, doanh nghieäp. 1.2. Ñoái töôïng moân hoïc. Ñoái töôïng cuûa moân hoïc laø quaù trình taïo ra saûn phaåm. Ñieàu caàn löu yù laø moân hoïc khoâng chæ nghieân cöùu vaø chuù troïng vaøo saûn phaåm cuoái cuøng maø laø toaøn boä quaù trình hình thaønh neân saûn phaåm ñoù. Quaûn lyù doanh nghieäp phaûi laø chuoãi caùc quaù trình höôùng veà chaát löôïng. Khaùi nieäm saûn phaåm ñöôïc môû roäng theo quan ñieåm kinh teá meàm, ñoù laø keát quaû cuûa baát kyø hoaït ñoäng naøo cuûa taát caû caùc nghaønh saûn xuaát vaät chaát vaø dòch vuï trong toaøn boä neàn kinh teá quoác daân. Ví duï: Trong xí nghieäp may maëc, boä phaän kieåm tra chaát löôïng saûn phaåm (KCS) goàm töø 5 ñeán 7 ngöôøi, nhöng phaûi kieåm tra haøng traêm ngaøn ñôn vò saûn phaåm. Do ñoù hoï raát deã bò sai soùt, boû queân nhöõng thoâng soá, tieâu chuaån chaát löôïng thaønh phaåm. Hoï khoâng ñöôïc tham gia vaøo quaù trình saûn xuaát neân cuõng khoù naém baét ñöôïc heát sai loãi vaø neáu coù yù kieán hay bieän phaùp ñeà xuaát thì chöa haún caùn boä coù traùch nhieäm hay ngöôøi coâng nhaân nghe theo. Nhö vaäy, neáu KCS cho raèng saûn phaåm ñaït yeâu caàu thì cho xuaát xöôûng, neáu phaùt hieän hö hoûng thì phaûi söûa chöõa hoaëc laøm laïi. Vì theá neáu chæ kieåm tra chaát löôïng ôû thaønh phaåm khoâng thoâi, seõ daãn ñeán söï khoâng hoaøn thaønh keá hoaïch saûn löôïng, laõng phí vaät lieäu, tieàn cuûa vaø thôøi gian, khaùch haøng than phieàn,. Do vaäy, kieåm soaùt toaøn boä quaù trình töø khaâu tìm hieåu nhu caàu khaùch haøng ñeán khaâu thieát keá saûn phaåm, kieåm soaùt nguyeân vaät lieäu ñaàu vaøo, quaù trình saûn xuaát, tieâu thuï vaø dòch vuï sau baùn haøng, .laø phöông phaùp toát nhaát ñeå taêng naêng suaát, ñaûm baûo chaát löôïng saûn phaåm. 1.3. Khaùi nieäm saûn phaåm.  Theo TCVN ISO 8402, saûn phaåm laø keát quaû cuûa caùc hoaït ñoäng, caùc quaù trình (taäp hôïp caùc nguoàn löïc vaø hoaït ñoäng coù lieân quan vôùi nhau ñeå bieán ñaàu vaøo thaønh ñaàu ra). Nguoàn löïc ôû ñaây laø nguoàn nhaân löïc, trang thieát bò, vaät lieäu, thoâng tin vaø phöông phaùp.  Saûn phaåm trong quaûn trò chaát löôïng ñöôïc quan nieäm theo nghóa roäng, bao goàm saûn phaåm vaät chaát cuï theå ( phaàn cöùng – hard ware) vaø caû dòch vuï (phaàn meàm – soft ware) nhö taøi chính, du lòch, phaùt trieån ñaøo taïo, coâng ngheä, thoâng tin, caùc quaù trình, Caû hai phaàn treân laøm cho saûn phaåm thoûa maõn nhu caàu cuûa khaùch haøng. Muïc tieâu  Giuùp ngöôøi hoïc hieåu ñöôïc yù nghóa, giaù trò öùng duïng cuûa moân hoïc.  Cung caáp kieán thöùc cuï theå veà chaát löôïng vaø quaûn trò chaát löôïng trong caùc toå chöùc vaø doanh nghieäp.  Naém baét caùc khaùi nieäm, thuaät ngöõ, caùc yeáu toá cuûa chaát löôïng.  Thöïc haønh caùc vaán ñeà lieân quan ñeán quaûn lyù chaát löôïng. HEÄ THOÁNG CAÙC ÑIEÀU KHOAÛN TRONG HEÄ THOÁNG 4 . H e ä th o á n g q u a û n ly ù ch a á t lö ô ïn g 4.1 YEÂU CAÀU CHUNG 4.2 YEÂU CAÀU VEÀ HEÄ THOÁNG TAØI LIEÄU 4.2.1 Khaùi quaùt 4.2.2 Soå tay chaát löôïng 4.2.3 Kieåm soaùt taøi lieäu 4.2.4 Kieåm soaùt hoà sô 5 . T ra ù c h n h ie ä m c u û a la õ n h ñ a ïo 5.1 CAM KEÁT CUÛA LAÕNH ÑAÏO 5.2 HÖÔÙNG VAØO KHAÙCH HAØNG 5.3 CHÍNH SAÙCH CHAÁT LÖÔÏNG 5.4 HOAÏCH ÑÒNH 5.4.1 Muïc tieâu chaát löôïng 5.4.2 Hoaïch ñònh heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng 5.5 TRAÙCH NHIEÄM, QUYEÀN HAÏN VAØ TRAO ÑOÅI THOÂNG TIN 5.5.1 traùch nhieäm vaø quyeàn haïn 5.5.2 Ñaïi dieän laõnh ñaïo 5.5.3 Trao ñoåi thoâng tin noäi boä 5.6 XEM XEÙT CUÛA LAÕNH ÑAÏO 5.6.1 Khaùi quaùt 5.6.2 Ñaàu vaøo cuûa vieäc xem xeùt 5.6.3 Ñaàu ra cuûa vieäc xem xeùt 6 . Q u a û n ly ù n g u o à n lö ïc 6.1 CUNG CAÙP NGUOÀN LÖÏC 6.2 NGUOÀN NHAÂN LÖÏC 6.2.1 Khaùi quaùt 6.2.2 Naêng löïc nhaän thöùc vaø ñaøo taïo 6.3 CÔ SÔÛ HAÏ TAÀNG 6.4 MOÂI TRÖÔØNG LAØM VIEÄC 7 . Q u a ù t rì n h s a û n x u a á t 7.1 HOAÏCH ÑÒNH VIEÄC TAÏO SAÛN PHAÅM 7.2 CAÙC QUAÙ TRÌNH LIEÂN QUAN ÑEÁN KHAÙC HAØNG 7.2.1 Xaùc ñònh caùc yeâu caàu lieân quan ñeán saûn phaåm 7.2.2 Xem xeùt caùc yeâu caàu lieân quan ñeán saûn phaåm 7.2.3 Trao ñoåi thoâng tin vôùi khaùch haøng 7.3 THIEÁT KEÁ 7.3.1 Hoaïch ñònh thieát keá vaø phaùt trieån 7.3.2 Ñaàu vaøo cuûa thieát keá vaø phaùt trieån 7.3.3 Ñaàu ra cuûa thieát keá vaø phaùt trieån 7.3.4 Xem xeùt thieát keá vaø phaùt trieån 7.3.5 Kieåm tra xaùc nhaän thieát keá vaø phaùt trieån 7.3.6 Kieåm soaùt thay ñoåi thieát keá vaø phaùt trieån 7.4 MUA HAØNG 7.4.1 Quaù trình mua haøng 7.4.2 Thoâng tin mua haøng 7.4.3 Kieåm tra xaùc nhaän saûn phaåm mua vaøo 7.5 SAÛN XUAÁT VAØ CUNG CAÁP DÒCH VUÏ 7.5.1 Kieåm soaùt saûn xuaát vaø cung caáp dòch vuï 7.5.3 nhaän bieát vaø xaùc ñònh nguoàn goác 7.5.4 Taøi saûn cuûa khaùch haøng 7.5.5 Baûo toaøn saûn phaåm 7.6 KIEÅM SOAÙT THIEÁT BÒ ÑO LÖÔØNG 8 . Ñ o lö ô ø n g p h a â n t íc h va ø c a û i t ie á n 8.1 KHAÙI QUAÙT 8.2 THEO DOÕI VAØ ÑO LÖÔØNG 8.2.1 Söï thoûa maõn cuûa khaùch haøng 8.2.2 Ñaùnh giaù noäi boä 8.2.3 Theo doõi vaø ño löôøng caùc quaù trình 8.2.4 Theo doõi vaø ño löôøng saûn phaåm 8.3 KIEÅM XOAÙT SAÛN PHAÅM KHOÂNG PHUØ HÔÏP 8.4 PHAÂN TÍCH DÖÕ LIEÄU 8.5 CAÛI TIEÁN 8.5.1 Caûi tieán thöôøng xuyeân 8.5.2 Haønh ñoäng khaéc phuïc 8.5.3 Haønh ñoäng phoøng ngöøa MOÂ HÌNH VEÀ HEÄ THOÁNG QUAÛN LYÙ CHAÁT LÖÔÏNG § 1_2 CAÁU TRUÙC HTQLCL ISO 9000 2.1. Soå tay chaát löôïng (Quality Manual) Soå tay chaát löôïng (STCL) laø taøi lieäu quan troïng nhaát (möùc A) giaûi thích phöông caùch maø toå chöùc theå hieän yù ñònh theo ISO 9000. Caùc möùc taøi lieäu cuûa HTQLCL a. Muïc ñích cuûa Soå tay chaát löôïng Soå tay chaát löôïng moâ taû ñaày ñuû Heä thoáng Quaûn lyù Chaát löôïng cuûa toå chöùc vaø ñöôïc xem nhö laø taøi lieäu höôùng daãn duy trì hoaït ñoäng cuûa heä thoáng ñoù sau naøy. b. Caùc böôùc chuaån bò Soå tay chaát löôïng.  Lieät keâ caùc taøi lieäu veà chaát löôïng ñang coù.  Nghieân cöùu caùc quaù trình vaø veõ löu ñoà caùc hoaït ñoäng.  Phaân bieät giöõa caùc quaù trình.  Kieåm chöùng caùc trình baøy caùc yeáu toá chaát löôïng aùp duïng cho heä thoáng hieän haønh vaø boå sung söûa chöõa.  Phaân coâng traùch nhieäm nhöõng ngöôøi lieân quan vieát caùc phaàn cuûa baûn thaûo.  Chuyeån baûn thaûo cho nhöõng ngöôøi coù traùch nhieäm ñeå laáy yù kieán.  Xöû lyù thoâng tin, chænh lyù vaø vieát tay baûn chính thöùc.  Theo doõi quaù trình aùp duïng soå tay ñeå kòp thôøi tìm nguyeân nhaân vaø coù bieän phaùp khaéc phuïc. In aán vaø phaùt haønh taøi lieäu cho caùc boä phaän lieân quan. STCL QUANLITY MANUAL CAÙC QUY TRÌNH THUÛ TUÏC & HÖÔÙNG DAÃN COÂNG VIEÄC PROCEDURES & WORK INSTRUCTION HOÀ SÔ CHAÁT LÖÔÏNG QC FORM & QUALITY RECORDS MÖÙC A MÖÙC B MÖÙC C 2.2. Quy trình thöïc hieän quaûn lyù chaát löôïng vaø caùc höôùng daãn coâng vieäc Quy trình thöïc hieän HTQLCL ISO 9000, ñöôïc xaây döïng theo sô ñoà sau: Giai ñoaïn 1: Cam keát cuûa laõnh ñaïo. Khaúng ñònh raèng caùc nhaø quaûn lyù ôû moïi caáp, ñaëc bieät nhaø quaûn lyù ôû caáp cao coi vieäc aùp duïng heä thoáng chaát löôïng ISO – 9000 laø coù yù nghóa voâ cuøng quan troïng ñeå ñaûm baûo ñaàu tö caùc nguoàn löïc caàn thieát trong quaù trình thöïc hieän döï aùn. CAM KEÁT CUÛA BAN LAÕNH ÑAÏO Cam keát cuûa ban laõnh ñaïo caáp cao laø yeáu toá quan troïng nhaát cuûa quaù trình thöïc hieän ISO – 9000. Neáu khoâng coù cam keát hôïp lyù, caùc noã löïc sau ñoù seõ bò taùc ñoäng vaø coù theå bò thaát baïi. 1. Quyeát ñònh cuûa laõnh đạo 2. Toå chöùc nguoàn löïc vaø Xaây döïng keá hoạch 3. Phaân tích thöïc traïng hoaït ñoäng Doanh nghieäp 4. Xem xeùt vaø xaây döïng caùc yeâu caàu 7. Xaây döïng taøi lieäu cuûa heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng 5. Löïa choïn caùc toå chöùc ñaùnh giaù 6. Ñaøo taïo vaø toå chöùc ñaùnh giaù noäi boä. 8. Trieån khai vaän haønh heä thoáng 9. Ñaùnh giaù söï phuø hôïp 10. Chöùng nhaän söï phuø hôïp theo ISO 9000 Coâng vieäc Ngöôøi thöïc hieän  Nhaän ñònh roõ caùc vaán ñeà caàn öu tieân  Chæ ñònh caùn boä chuyeân traùch  Khaúng ñònh quyeát taâm  Giaùo duïc quaûn lyù  Ban laõnh ñaïo caáp cao  Ban laõnh ñaïo caáp cao  Ban laõnh ñaïo caáp cao vaø caùn boä chuyeân traùch.  Ban laõnh ñaïo caáp cao vaø ISO – 9000 CAÙC BÖÔÙC THÖÏC HIEÄN CAM KEÁT CUÛA LAÕNH ÑAÏO  Toå chöùc vaø duy trì quaù trình thöïc hieän heä thoáng chaát löôïng nhö moät trong soá ít coâng vieäc öu tieân haøng ñaàu.  Tuyeân truyeàn veà töông lai cuûa Coâng ty vaø mieâu taû bieän phaùp thöïc hieän heä thoáng chaát löôïng ñoùng goùp vaøo töông lai cuûa coâng ty.  Thaønh laäp ban ñieàu haønh.  Hoaøn thaønh caùc nhieäm vuï cuûa ban laõnh ñaïo do boä tieâu chuaån yeâu caàu :  Xaây döïng vaø thoâng tin chính saùch chaát löôïng.  Xaây döïng vaø thoâng tin muïc tieâu chaát löôïng.  Xaùc ñònh nhieäm vuï vaø quyeàn haïn ñoái vôùi chaát löôïng cho moïi coâng vieäc  Phaân boá nguoàn löïc hoã trôï cho heä thoáng chaát löôïng  Chæ ñònh ngöôøi ñaïi dieän quaûn lyù chaát löôïng Quality Management Representative  Tieán haønh giaùm saùt thöôøng xuyeân hoaït ñoäng, keát quaû cuûa heä thoáng chaát löôïng  Ñaët vieäc thöïc hieän leân haøng ñaàu.  Phaân boá caùc nguoàn löïc (nhö nhaân löïc, ñaøo taïo) ñeå trieån khai, thöïc hieän vaø duy trì heä thoáng chaát löôïng vaø ñieàu chænh chuùng döïa vaøo vieäc giaùm saùt caùc tieán boä ñoàng thôøi phaûi ñaûm baûo söï tieán trieån cuûa coâng vieäc kinh doanh.  Xaùc ñònh vaø loaïi boû caùc haøng raøo trôû ngaïi nhö thoâng tin lieân laïc phoøng ban.  Ñaåy maïnh caùc hoaït ñoäng kieåm tra vaø caûi tieán heä thoáng chaát löôïng baèng caùch laäp caùc nhoùm coâng taùc (keå caû ôû quy moâ quaûn lyù caáp cao), chuù yù laéng nghe caùc giaûi phaùp thuùc ñaåy quaù trình thöïc hieän.  Giaùm saùt ñònh kyø hieän traïng vaø keát quaû coâng vieäc thöïc hieän heä thoáng chaát löôïng vaø coâng boá caùc tieán boä ñaït ñöôïc.  Loaïi boû caùc coâng vieäc khoâng hoã trôï cho vieäc thöïc hieän vaø duy trì heä thoáng chaát löôïng. Ví duï: GIAÙM ÑOÁC MOÄT COÂNG TY LAÉP MAÙY VAØ XAÂY DÖÏNG CAM KEÁT: - Xaây döïng chính saùch chaát löôïng vaø muïc tieâu chaát löôïng cho hoaït ñoäng saûn xuaát, kinh doanh cuûa Coâng ty. - Truyeàn ñaït chính saùch chaát löôïng, muïc tieâu chaát löôïng vaø taàm quan troïng cuûa vieäc ñaùp öùng caùc yeâu caàu cuûa khaùch haøng trong toaøn boä Coâng ty ñeå moïi ngöôøi thoâng hieåu vaø thöïc hieän. - Ñaûm baûo caùc quaù trình thích hôïp ñöôïc xaây döïng vaø thöïc hieän ñeå coù ñuû khaû naêng ñaùp öùng caùc yeâu caàu cuûa khaùch haøng vaø ñaït ñöôïc muïc tieâu chaát löôïng. - Xaùc laäp vaø duy trì moät heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng coù hieäu löïc vaø hieäu quaû ñeå ñaït ñöôïc muïc tieâu chaát löôïng. - Ñaûm baûo coù saün caùc nguoàn löïc caàn thieát. - Ñònh kyø 6 thaùng moät laàn thöïc hieän vieäc soaùt xeùt cuûa laõnh ñaïo ñeå xem xeùt coâng vieäc quaûn lyù, söï phuø hôïp vaø hieäu quaû cuûa HTQLCL, vieäc thöïc hieän caùc chính saùch chaát löôïng vaø muïc tieâu chaát löôïng ñaõ ñeà ra. Qua ñoù quyeát ñònh caùc haønh ñoäng ñoái vôùi chính saùch chaát löôïng, muïc tieâu chaát löôïng vaø caûi tieán HTQLCL. Giai ñoaïn 2: Laäp keá hoaïch chaát löôïng. Cuõng nhö chaát löôïng cuûa saûn phaåm ñöa ra thò tröôøng phaûn aùnh söï noã löïc trong khi thieát keá saûn phaåm ñoù, tính hieäu quaû cuûa heä thoáng chaát löôïng trong doanh nghieäp phaûn aùnh nhöõng coá gaéng cuûa coâng ty trong khi laäp keá hoaïch vaø toå chöùc quaù trình thöïc hieän. Muïc ñích cuûa giai ñoaïn 2 laø: Thieát laäp cô caáu, höôùng daãn vaø caùc chæ ñaïo quaù trình thöïc hieän heä thoáng chaát löôïng ISO 9000 hieäu quaû. Coâng vieäc Ngöôøi thöïc hieän  Ñaùnh giaù hieän traïng  Nhaän ñònh roõ caùc vaán ñeà caàn öu tieân cô caáu döï aùn  Ñaøo taïo caùc thaønh vieân tham gia döï aùn  Phaùt trieån döï aùn. Quaûn lyù vaø hoã trôï döï aùn.  Xaây döïng höôùng daãn thieát keá heä thoáng chaát löôïng - Chæ ñònh caùn boä chuyeân traùch. - Thoûa thuaän caùc nguyeân taéc chung veà chæ ñònh caùn boä chuyeân traùch vaø hoà sô nhaân vieân. - Chuaån bò taøi lieäu  Baét ñaàu thieát keá, nhaän ñònh roõ caùc vaán ñeà caàn öu tieân taøi lieäu vaø thöïc hieän cô baûn cuûa HTCL  Baét ñaàu choïn cô quan ñaêng kyù.  Laõnh ñaïo vaø ban chuyeân traùch caùn boä döï aùn  Laõnh ñaïo vaø ban chuyeân traùch caùn boä döï aùn  Laõnh ñaïo döï aùn  Nhoùm döï aùn  Nhoùm döï aùn  Nhoùm döï aùn  Nhoùm döï aùn vaø caùn boä ban chuyeân traùch döï aùn. Ví duï: MUÏC TIEÂU CHAÁT LÖÔÏNG CUÛA MOÄT COÂNG TY LAÉP MAÙY & XAÂY DÖÏNG Coâng ty phaán ñaáu trôû thaønh nhaø cung caáp chuû yeáu cuûa thò tröôøng xaây laép baèng nhöõng hoaït ñoäng vaø muïc tieâu sau: 1. Saûn xuaát vaø cung caáp caùc saûn phaåm: keát caáu theùp, beå chöùa, thieát bò cô khí, thieát bò loø hôi, boàn aùp löïc, heä thoáng oáng cao aùp ñaït tieâu chuaån quoác teá. 2. Giao haøng ñuùng soá löôïng, chuûng loaïi vaø ñaûm baûo chaát löôïng theo yeâu caàu cuûa khaùch haøng. 3. Phaán ñaáu trôû thaønh nhaø thaàu chính (EPC), xaây laép troïn goùi caùc coâng trình, ñaûm baûo chaát löôïng vaø tieán ñoä thi coâng theo ñuùng yeâu caàu cuûa khaùch haøng. 4. Phaán ñaáu giaûm ñeán möùc thaáp nhaát khieáu naïi cuûa khaùch haøng. 5. Nguyeân vaät lieäu vaø phuï kieän chính ñöôïc mua töø caùc nhaø saûn xuaát coù chaát löôïng cao, öu tieân nhöõng nhaø saûn xuaát ñaõ ñöôïc chöùng nhaän ISO 9000. 6. Duy trì vaø töøng böôùc caûi tieán heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng. Phaán ñaáu thöïc hieän xong vieäc chuyeån ñoåi heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng theo phieân baûn ISO 9001: 2000 7. Phaán ñaáu ñöôïc caáp chöùng chæ API (American Petroleum Institute) 8. Muïc tieâu Kinh Teá & Thöông Maïi. Muïc tieâu chaát löôïng cuûa Coâng ty ñöôïc xaùc ñònh theo töøng giai ñoaïn, ñoù cuõng laø noäi dung cuûa caùc chöông trình caûi tieán vaø naâng cao chaát löôïng cuûa Coâng ty. Muïc tieâu chaát löôïng cuûa töøng ñôn vò chöùc naêng ñöôïc xaùc ñònh trong töøng giai ñoaïn ñeå phuø hôïp vôùi yeâu caàu nhieäm vuï cuûa töøng ñôn vò. Ngaøy . thaùng . naêm 200. COÂNG TY LAÉP MAÙY VAØ XAÂY DÖÏNG GIAÙM ÑOÁC (Ñaõ kyù) HOAÏCH ÑÒNH HEÄ THOÁNG QLCL Giaùm ñoác Coâng ty Laép maùy &ø Xaây döïng ñaûm baûo raèng heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng cuûa Coâng ty seõ ñöôïc hoaïch ñònh ñeå ñaùp öùng caùc yeâu caàu cuûa ISO 9000: 2000 vaø thöïc hieän muïc tieâu chaát löôïng ñaõ ñeà ra. Bao goàm caùc loaïi taøi lieäu sau:  Ñaûm baûo caùc quaù trình cuûa heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng ñöôïc xaùc laäp.  Ñaûm baûo cung caáp ñuû caùc nguoàn löïc caàn thieát ñeå thöïc hieän caùc quaù trình cuûa heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng.  Töøng böôùc caûi tieán heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng vaø ñaûm baûo raèng moïi söï thay ñoåi ñöôïc kieåm soaùt.  Keá hoaïch kieåm soaùt chaát löôïng ñöôïc xaây döïng vaø thöïc hieän, nhaèm baûo ñaûm caùc yeâu caàu veà chaát löôïng saûn phaåm ñöôïc thöïc hieän ñaày ñuû. Noäi dung cuûa Soå tay chaát löôïng thöôøng bao goàm caùc muïc sau: 1. Teân Coâng ty . 2. Muïc luïc. 3. Phaïm vi vaø lónh vöïc aùp duïng. 4. Giôùi thieäu veà Coâng ty. 5. Soá vaø ngaøy phaùt haønh. 6. Phaàn chính vaø baûng ñính chính. 7. Ngöôøi ñöôïc pheùp phaùt haønh baûn sao vaø caùc thay ñoåi sau naøy 8. Chính saùch vaø muïc tieâu chaát löôïng cuûa coâng ty: Chính saùch chaát löôïng laø neàn taûng cuûa Heä thoáng Quaûn lyù Chaát löôïng (HTQLCL),...haùt hieän khi ñaùnh giaù – Audit Findings Keát quaû cuûa vieäc xem xeùt ñaùnh giaù, caùc baèng chöùng ñaùnh giaù thu thaäp ñöôïc so vôùi chuaån möïc ñaùnh giaù. Chuù thích: Phaùt hieän khi ñaùnh giaù coù theå chæ ra söï phuø hôïp hoaëc khoâng phuø hôïp vôùi chuaån cöù ñaùnh giaù, hoaëc cô hoäi caûi tieán Keát luaän ñaùnh giaù – Audit Conclusions Ñaàu ra cuûa moät cuoäc ñaùnh giaù do ñoaøn ñaùnh giaù cung caáp sau khi xem xeùt moïi phaùt hieän khi ñaùnh giaù. Khaùch haøng ñaùnh giaù – Audit Client Toå chöùc hay ngöôøi yeâu caàu ñaùnh giaù Beân ñöôïc ñaùnh giaù – Audited Toå chöùc ñöôïc ñaùnh giaù Chuyeân gia ñaùnh giaù – Auditor Ngöôøi coù naêng löïc ñeå tieán haønh moät cuoäc ñaùnh giaù. Ñoaøn ñaùnh giaù – Audit Team Moät hay nhieàu chuyeân gia ñaùnh giaù tieán haønh cuoäc ñaùnh giaù. Chuù thích 1: Moät ngöôøi cuûa ñoaøn ñaùnh giaù ñöôïc chæ ñònh laøm tröôûng ñoaøn ñaùnh giaù Chuù thích 2: Ñoaøn ñaùnh giaù coù theå bao goàm caùc chuyeân gia ñaùnh giaù taäp söï vaø khi caàn thieát, coù caùc chuyeân gia kyõ thuaät – Technical Experts Chuù thích 3: Caùc quan saùt vieân coù theå ñi theo ñoaøn ñaùnh giaù nhöng khoâng haønh ñoäng nhö laø boä phaän cuûa ñoaøn. Chuyeân gia kyõ thuaät – Technical Expert Ngöôøi ñaùnh giaù cung caáp caùc kieán thöùc hay kinh nghieäm chuyeân moân cuï theå veà ñoái töôïng ñöôïc ñaùnh giaù. Chuù thích 1: Kieán thöùc vaø kinh nghieäm cuï theå bao goàm kieán thöùc vaø kinh nghieäm veà toå chöùc, quaù trình hoaëc hoaït ñoäng ñöôïc ñaùnh giaù cuõng nhö ngoân ngöõ vaø höôùng daãn veà vaên hoùa. Chuù thích 2: Moät chuyeân gia kyõ thuaät khoâng haønh ñoäng nhö moät chuyeân gia ñaùnh giaù trong ñoaøn ñaùnh giaù. Naêng löïc – Competence Khaû naêng ñöôïc theå hieän ñeå öùng duïng söï hieåu bieát veà kyõ naêng. 10. Thuaät ngöõ lieân quan ñeán ñaûm baûo chaát löôïng caùc quaù trình ño löôøng Chuù thích: Caùc thuaät ngöõ vaø ñònh nghóa ôû ñaây ñöôïc xaây döïng khi ban haønh ISO 10012. Chuùng coù theå thay ñoåi trong tieâu chuaån ñöôïc ban haønh ñoù. Heä thoáng kieåm soaùt ño löôøng – Measurement Control System Taäp hôïp caùc yeáu toá coù lieân quan laãn nhau vaø töông taùc caàn thieát ñeå ñaït ñöôïc söï xaùc nhaän veà ño löôøng vaø kieåm soaùt lieân tuïc caùc quaù trình ño. Quaù trình ño – Measurement Process Taäp hôïp caùc thao taùc ñeå xaùc ñònh giaù trò cuûa moät ñaïi löôïng. Xaùc nhaän veà ño löôøng – Metrological Confirmation Taäp hôïp caùc thao taùc caàn thieát ñeå ñaûm baûo raèng thieát bò ño phuø hôïp vôùi caùc yeâu caàu ñoái vôùi muïc ñích söû duïng ñaõ ñònh. Chuù thích 1: Xaùc nhaän veà ño löôøng thöôøng bao goàm hieäu chuaån hay kieåm tra xaùc nhaän, kieåm ñònh vieäc hieäu chænh hay söûa chöõa caàn thieát baát kyø, vaø vieäc hieäu chuaån laïi sau ñoù, vieäc so saùnh vôùi caùc yeâu caàu ño löôøng theo muïc ñích söû duïng ñaõ ñònh cuûa thieát bò, cuõng nhö vieäc gaén si vaø ghi nhaõn caàn thieát. Chuù thích 2: Xaùc nhaän veà ño löôøng khoâng ñaït ñöôïc neáu chöa chöùng minh vaø laäp taøi lieäu veà söï thích hôïp cuûa thieát bò ño ñoái vôùi vieäc söû duïng ñaõ ñònh. Chuù thích 3: Caùc yeâu caàu cho muïc ñích söû duïng ñaõ ñònh coù theå bao goàm caû nhöõng vaán ñeà nhö xem xeùt phaïm vi, ñoä phaân giaûi, sai soá cho pheùp lôùn nhaát, Chuù thích 4: Caùc yeâu caàu xaùc nhaän veà ño löôøng thöôøng khaùc vôùi vaø khoâng ñöôïc quy ñònh trong caùc yeâu caàu ñoái vôùi saûn phaåm. Thieát bò ño – Measuring Equipment Phöông tieän ño, phaàn meàm, chuaån ño löôøng, maãu chuaån hay caùc thieát bò phuï hay toå hôïp caùc yeáu toá treân caàn thieát ñeå thöïc hieän moät quaù trình ño. Ñaëc tính ño löôøng – Metrological Characteristic Ñaëc tröng ñeå phaân bieät, coù theå aûnh höôûng ñeán caùc keát quaû ño. Chuù thích 1: Thieát bò ño thöôøng coù moät soá ñaëc tính ño löôøng. Chuù thích 2: Caùc ñaëc tính ño löôøng coù theå laø ñoái töôïng cuûa hieäu chuaån Chöùc naêng ño löôøng – Metrological Function Chöùc naêng cuøng vôùi traùch nhieäm veà maët toå chöùc ñeå xaùc ñònh vaø aùp duïng heä thoáng kieåm soaùt ño löôøng. II. CAÙC CHÖÕ VIEÁT TAÉT: (DUØNG CHO NGHAØNH LAÉP MAÙY) LILAMA : Toång coâng ty Laép maùy Vieät Nam ECC : Coâng ty Laép maùy vaø Xaây döïng Erection Construction Company HTQLCL : Heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng. STCL : Soå tay chaát löôïng QT : Quy trình chaát löôïng KHCL : Keá hoaïch chaát löôïng HDCV : Höôùng daãn coâng vieäc QMR : Ñaïi dieän quaûn lyù chaát löôïng Quality Management Representative QLCL : Quaûn lyù chaát löôïng PGÑ : Phoù giaùm ñoác TP : Tröôûng phoøng TB : Tröôûng ban ÑT : Ñoäi tröôûng KsTC : Kyõ sö thi coâng TTSX : Toå tröôûng saûn xuaát QLDA : Quaûn lyù döï aùn TDTC : Theo doõi thi coâng NDT : Thöû nghieäm khoâng phaù huûy Non – Destructive Test TKT : Trung taâm kieåm soaùt taøi lieäu ATLÑ : An toaøn lao ñoäng Boä LÑTBXH : Boä Lao Ñoäng Thöông Binh Xaõ Hoäi ASME : American Society of Mechanical Engineers EPC : Engineering Procurement Construction Baøi 2 NOÄI DUNG SOÅ TAY CHAÁT LÖÔÏNG Maõ baøi 22.2 § 2_1 KHAÙI NIEÄM SOÅ TAY CHAÁT LÖÔÏNG I. KHAÙI NIEÄM 1.Ñònh nghóa Soå tay chaát löôïng laø taøi lieäu theå hieän Chính saùch chaát löôïng cuûa moät toå chöùc. Soå Tay Chaát Löôïng laø taøi lieäu quan troïng nhaát moâ taû ñaày ñuû Heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng cuûa toå chöùc vaø luoân luoân ñöôïc xem laø taøi lieäu höôùng daãn duy trì hoaït ñoäng cuûa heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng sau naøy. Nhieàu toå chöùc söû duïng soå tay chaát löôïng cuûa mình nhö laø moät coâng cuï laøm vieäc, soå tay chaát löôïng ñöôïc bieân soaïn vaø ñöôïc in aán vôùi bìa ñeïp, coù loâ – goâ, hình aûnh saûn phaåm vaø con ngöôøi, 2. Muïc tieâu chaát löôïng Soå tay chaát löôïng thöôøng laø caên cöù chính thöùc ñaàu tieân ñeå khaùch haøng bieát ñöôïc caùch tieáp caän cuûa coâng ty ñoái vôùi vieäc quaûn lyù caùc vaán ñeà chaát löôïng, soå tay chaát löôïng seõ minh hoïa möùc ñoä cam keát cuûa coâng ty vôùi vaán ñeà chaát löôïng. Thoâng thöôøng, Soå tay chaát löôïng chöùa tuyeân boá veà chính saùch chaát löôïng vaø muïc tieâu chaát löôïng, noù ñöôïc boå sung baèng thoâng baùo, söù meänh hoaëc taàm nhìn cuûa coâng ty. Ví duï: Muïc tieâu chaát löôïng cuûa moät Coâng ty Laép Maùy & Xaây Döïng: COÂNG TY LAÉP MAÙY VAØ XAÂY DÖÏNG SOÅ TAY CHAÁT LÖÔÏNG Phaàn 5: TRAÙCH NHIEÄM CUÛA LAÕNH ÑAÏO Soá ban haønh: 03 5.4. HOAÏCH ÑÒNH CHAÁT LÖÔÏNG Soá taøi lieäu: STCL: 2001 Soá söûa ñoåi: 02/30.09.2001 5.4.1. MUÏC TIEÂU CHAÁT LÖÔÏNG Ngaøy ban haønh: 30.09.2001 MUÏC TIEÂU CHAÁT LÖÔÏNG CUÛA COÂNG TY LAÉP MAÙY & XAÂY DÖÏNG Coâng ty phaán ñaáu trôû thaønh nhaø cung caáp chuû yeáu cuûa thò tröôøng xaây laép baèng nhöõng hoaït ñoäng vaø muïc tieâu sau: Saûn xuaát vaø cung caáp caùc saûn phaåm: keát caáu theùp, beå chöùa, thieát bò cô khí, thieát bò loø hôi, boàn aùp löïc, heä thoáng oáng cao aùp ñaït tieâu chuaån quoác teá. 1. Giao haøng ñuùng soá löôïng, chuûng loaïi vaø ñaûm baûo chaát löôïng theo yeâu caàu cuûa khaùch haøng. 2. Phaán ñaáu trôû thaønh nhaø thaàu chính (EPC), xaây laép troïn goùi caùc coâng trình, ñaûm baûo chaát löôïng vaø tieán ñoä thi coâng theo ñuùng yeâu caàu cuûa khaùch haøng. 3. Phaán ñaáu giaûm ñeán möùc thaáp nhaát khieáu naïi cuûa khaùch haøng. 4. Nguyeân vaät lieäu vaø phuï kieän chính ñöôïc mua töø caùc nhaø saûn xuaát coù chaát löôïng cao, öu tieân nhöõng nhaø saûn xuaát ñaõ ñöôïc chöùng nhaän ISO 9000. 5. Duy trì vaø töøng böôùc caûi tieán heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng. Phaán ñaáu trong naêm 2001, thöïc hieän xong vieäc chuyeån ñoåi heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng theo phieân baûn ISO 9001: 2000. 6. Phaán ñaáu trong naêm 2001 ñöôïc caáp chöùng chæ API (American Petroleum Institute) 7. Muïc tieâu Kinh Teá & Thöông Maïi. Muïc tieâu chaát löôïng cuûa Coâng ty ñöôïc xaùc ñònh theo töøng giai ñoaïn, ñoù cuõng laø noäi dung cuûa caùc chöông trình caûi tieán vaø naâng cao chaát löôïng cuûa Coâng ty. Muïc tieâu chaát löôïng cuûa töøng ñôn vò chöùc naêng ñöôïc xaùc ñònh trong töøng giai ñoaïn ñeå phuø hôïp vôùi yeâu caàu nhieäm vuï cuûa töøng ñôn vò. Ngaøy thaùng .. naêm 200 COÂNG TY LAÉP MAÙY VAØ XAÂY DÖÏNG GIAÙM ÑOÁC ( Ñaõ kyù) II. CAÙC BÖÔÙC CHUAÅN BÒ SOÅ TAY CHAÁT LÖÔÏNG 1. Lieät keâ caùc taøi lieäu veà chaát löôïng ñang coù. 2. Nghieân cöùu caùc quaù trình vaø veõ löu ñoà caùc hoaït ñoäng. 3. Phaân bieät giöõa caùc quaù trình. 4. Kieåm chöùng vieäc trình baøy caùc yeáu toá chaát löôïng aùp duïng cho heä thoáng hieän haønh vaø boå sung söûa chöõa. 5. Phaân coâng traùch nhieäm nhöõng ngöôøi lieân quan vieát caùc phaàn cuûa baûn thaûo. 6. Chuyeån baûn thaûo cho nhöõng ngöôøi coù traùch nhieäm ñeå laáy yù kieán. 7. Xöû lyù thoâng tin, chænh lyù vaø vieát tay baûn chính thöùc. 8. Theo doõi quaù trình aùp duïng soå tay ñeå kòp thôøi tìm nguyeân nhaân vaø coù bieän phaùp khaéc phuïc. 9. In aán vaø phaùt haønh taøi lieäu cho caùc boä phaän lieân quan. Ghi chuù: Noäi dung Soå tay chaát löôïng thöôøng bao goàm caùc muïc sau : 1. Teân Coâng ty . 2. Muïc luïc. 3. Phaïm vi vaø lónh vöïc aùp duïng. 4. Giôùi thieäu veà Coâng ty 5. Soá vaø ngaøy phaùt haønh. 6. Phaàn chính vaø baûng ñính chính. 7. Ngöôøi ñöôïc pheùp phaùt haønh baûn sao vaø caùc thay ñoåi sau naøy 8. Chính saùch vaø muïc tieâu chaát löôïng cuûa coâng ty. Chính saùch chaát löôïng laø neàn taûng cuûa Heä thoáng Quaûn lyù Chaát löôïng - HTQLCL, ñoù laø nhöõng tuyeân boá cuûa laõnh ñaïo veà muïc tieâu, söï quaûn lyù veà chaát löôïng moät caùch ngaén goïn vaø thaät roõ raøng phuø hôïp vôùi toå chöùc vaø hoaït ñoäng cuûa coâng ty, ñöôïc toaøn boä toå chöùc hieåu bieát vaø thöïc hieän thoáng nhaát. 9. Cô caáu toå chöùc cuûa coâng ty, baûng phaân coâng traùch nhieäm vaø quyeàn haïn, moái quan heä phoái hôïp giöõa caùc boä phaän. 10. Caùc yeáu toá cô baûn cuûa heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng nhö moâ taû coâng vieäc saûn xuaát kinh doanh, moâ taû HTQLCL, heä thoáng ñaùnh giaù ñeàu ñaën cuûa HTQLCL. 11. Baûng phuï luïc caùc döõ lieäu hoã trôï thích hôïp. § 2_2 CÔ CAÁU BOÄ MAÙY QUAÛN LYÙ-TRAÙCH NHIEÄM TÖØNG THAØNH VIEÂN TRONG BOÄ MAÙY QUAÛN LYÙ I. CÔ CAÁU BOÄ MAÙY QUAÛN LYÙ HEÄ THOÁNG CHAÁT LÖÔÏNG Laõnh ñaïo caáp cao phaûi chæ ñònh ra moät thaønh vieân trong ban quaûn lyù laøm Ñaïi dieän Quaûn lyù Chaát löôïng vaø phaûi ñöôïc xaùc ñònh roõ traùch nhieäm vaø quyeàn haïn, Mr. QMR – Quality Management Representative Sô ñoà Boä maùy quaûn lyù (xem sô ñoà) II. TRAÙCH NHIEÄM TÖØNG THAØNH VIEÂN TRONG BOÄ MAÙY QUAÛN LYÙ - Quyeát ñònh chính saùch chaát löôïng vaø muïc tieâu chaát löôïng cuûa Coâng ty. - Cam keát ñaûm baûo chaát löôïng vôùi khaùch haøng. - Xaùc ñònh cô caáu toå chöùc, traùch nhieäm vaø quyeàn haïn cho caùc caáp quaûn lyù cuûa Coâng ty. - Xeùt duyeät noäi dung caùc yeáu toá cuûa Heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng theo yeâu caàu cuûa tieâu chuaån quoác teá ISO 9000: 2000. - Huy ñoäng nguoàn löïc caàn thieát ñeå thöïc hieän HTQLCL ñaõ ñöôïc xaây döïng. - Ñònh kyø 6 thaùng moät laàn chuû trì cuoäc hoïp soaùt xeùt cuûa laõnh ñaïo. 1. PHOÙ GIAÙM ÑOÁC COÂNG TY (PHUÏ TRAÙCH SAÛN XUAÁT): - Toå chöùc thöïc hieän keá hoaïch saûn xuaát cuûa Coâng ty. - Toå chöùc ñaùnh giaù naêng löïc kyõ thuaät vaø naêng löïc saûn xuaát cuûa Coâng ty, ñeà xuaát keá hoaïch ñaàu tö vaø môû roäng saûn xuaát. - Pheâ duyeät keá hoaïch ñieàu ñoäng thieát bò saûn xuaát trong Coâng ty. - Pheâ duyeät caùc bieän phaùp veà an toaøn lao ñoäng vaø veä sinh moâi tröôøng. - Baùo caùo vôùi Giaùm ñoác Coâng ty veà vieäc thöïc hieän keá hoaïch saûn xuaát vaø caùc vaán ñeà coù lieân quan ñeán chaát löôïng saûn phaåm. - Vaø nhöõng traùch nhieäm khaùc ñöôïc Giaùm ñoác Coâng ty uyû quyeàn. 2. PHOÙ GIAÙM ÑOÁC COÂNG TY (PHUÏ TRAÙCH KINH TEÁ): - Toå chöùc thöïc hieän vieäc thu hoài voán cuûa Coâng ty. - Chòu traùch nhieäm veà keá hoaïch ñaàu tö cuûa Coâng ty. - Chuû trì vieäc ñaáu thaàu hoaëc chaøo haøng caïnh tranh vaø ñaùnh giaù nhaø cung öùng. - Chuû trì vieäc soaùt xeùt hôïp ñoàng vaø nhöõng vaán ñeà coù lieân quan tôùi khaùch haøng. - Pheâ duyeät caùc hôïp ñoàng baùn haøng khi Giaùm ñoác Coâng ty uyû quyeàn. - Baùo caùo vôùi Giaùm ñoác Coâng ty veà vieäc thu hoài voán, vieäc thöïc hieän keá hoaïch giaù trò vaø caùc vaán ñeà coù lieân quan ñeán Kinh teá, Taøi chính vaø hieäu quaû cuûa caùc hoaït ñoäng saûn xuaát, kinh doanh cuûa Coâng ty. - Vaø nhöõng traùch nhieäm khaùc ñöôïc Giaùm ñoác Coâng ty uyû quyeàn. 3. TRÖÔÛNG PHOØNG QUAÛN LYÙ MAÙY: - Quaûn lyù thieát bò cuûa Coâng ty (bao goàm nhöng khoâng giôùi haïn: thieát bò saûn xuaát, thieát bò phuïc vuï saûn xuaát, thieát bò ño löôøng vaø giaùm saùt, xe maùy vaø duïng cuï thi coâng .v.v.). - Laäp keá hoaïch ñieàu ñoäng thieát bò saûn xuaát, duïng cuï thi coâng ñeå phuïc vuï caùc coâng trÌNH trong Coâng ty. - Laäp vaø theo doõi vieäc thöïc hieän keá hoaïch ñònh kyø baûo döôõng vaø söûa chöõa thieát bò saûn xuaát cuûa Coâng ty. - Laäp vaø theo doõi vieäc thöïc hieän keá hoaïch ñònh kyø kieåm ñònh vaø hieäu chuaån caùc thieát bò ño löôøng vaø giaùm saùt cuûa Coâng ty. - Laäp vaø theo doõi vieäc thöïc hieän keá hoaïch ñònh kyø kieåm ñònh veà an toaøn cho caùc thieát bò cuûa Coâng ty (ñoái vôùi caùc thieát bò, xe maùy phaûi kieåm ñònh theo luaät ñònh). - Tieáp nhaän, baûo quaûn vaø caáp phaùt thieát bò vaø phuï tuøng thay theá cho caùc thieát bò cuûa Coâng ty. - Xaây döïng caùc quy trình vaän haønh, baûo quaûn thieát bò vaø toå chöùc höôùng daãn cho coâng nhaân hoïc taäp vaø thöïc hieän. - Thöôøng xuyeân kieåm tra söï vaän haønh cuûa caùc thieát bò, ñaëc bieät laø nhöõng thieát bò coù yeâu caàu cao veà an toaøn. - Toå chöùc thöïc hieän keá hoaïch mua thieát bò vaø duïng cuï thi coâng cuûa Coâng ty. - Thöïc hieän keá hoaïch kieåm keâ thieát bò cuûa Coâng ty theo ñònh kyø (theo yeâu caàu cuûa Toång coâng ty). - Baùo caùo vôùi Giaùm ñoác Coâng ty veà caùc coâng vieäc quaûn lyù thieát bò cuûa Coâng ty. 4. TRÖÔÛNG BAN AN TOAØN LAO ÑOÄNG: - Caên cöù vaøo luaät lao ñoäng vaø caùc heä thoáng tieâu chuaån veà an toaøn lao ñoäng, xaây döïng caùc quy ñònh veà an toaøn lao ñoäng cuûa Coâng ty. - Laäp keá hoaïch trang bò baûo hoä lao ñoäng vaø toå chöùc caáp phaùt ñuùng thôøi haïn. - Toå chöùc huaán luyeän veà ATLÑ cho coâng nhaân trong caùc ñôn vò thuoäc Coâng ty. - Thöôøng xuyeân kieåm tra vieäc thöïc hieän caùc quy phaïm veà ATLÑ trong khi vaän haønh thieát bò. Ñaëc bieät laø nhöõng thieát bò coù yeâu caàu cao veà an toaøn nhö caùc maùy naâng, maùy vaän chuyeån, caùc thieát bò chòu aùp suaát cao vaø moâi tröôøng coù caùc yeáu toá ñoäc haïi.v.v. - Kieåm tra caùc bieän phaùp an toaøn lao ñoäng taïi caùc Ñoäi coâng trình. - Phoái hôïp vôùi boä phaän Y teá kieåm tra vieäc thöïc hieän nhöõng yeâu caàu veà veä sinh lao ñoäng, veä sinh moâi tröôøng theo quy ñònh. - Thöïc hieän caùc quy ñònh veà khai baùo, ñieàu tra tai naïn lao ñoäng. - Baùo caùo vôùi Giaùm ñoác Coâng ty veà coâng taùc ATLÑ vaø vieäc tuaân thuû caùc quy phaïm ATLÑ taïi caùc ñôn vò saûn xuaát. Kieán nghò caùc bieän phaùp an toaøn caàn thöïc hieän. 5. TRÖÔÛNG PHOØNG QUAÛN LYÙ CHAÁT LÖÔÏNG: - Tham gia soaùt xeùt cuûa laõnh ñaïo ñeå xem xeùt vieäc thöïc hieän chính saùch chaát löôïng, muïc tieâu chaát löôïng vaø caùc yeáu toá cuûa HTQLCL. - Tham gia toå chöùc ñaùnh giaù chaát löôïng noäi boä, baùo caùo keát quaû ñaùnh giaù, giaùm saùt vaø kieåm tra vieäc thöïc hieän caùc haønh ñoäng khaéc phuïc taïi caùc ñôn vò - Tham gia caùc hoaït ñoäng ñaùnh giaù cuûa beân thöù 3, ñeå giaùm saùt vieäc thöïc hieän caùc haønh ñoäng khaéc phuïc taïi caùc ñôn vò trong Coâng ty. - Giaùm saùt caùc hoaït ñoäng cuûa HTQLCL, baùo caùo vôùi Giaùm ñoác Coâng ty vaø Ñaïi dieän quaûn lyù chaát löôïng veà caùc hoaït ñoäng vaø hieäu quaû cuûa HTQLCL. Ñeà xuaát caùc yeâu caàu caûi tieán HTQLCL. - Kieåm tra xaùc nhaän chaát löôïng nguyeân vaät lieäu ñaàu vaøo tröôùc khi nhaäp kho (nguyeân vaät lieäu mua vaøo vaø do khaùch haøng cung caáp). - Kieåm tra, xem xeùt caùc coâng vieäc coù lieân quan ñeán chaát löôïng saûn phaåm trong quaù trình saûn xuaát. Laäp baùo caùo Giaùm ñoác Coâng ty veà chaát löôïng saûn phaåm vaø chaát löôïng coâng vieäc trong caùc hoaït ñoäng coù lieân quan ñeán chaát löôïng. - Tham gia nghieäm thu saûn phaåm. - Tham gia giaûi quyeát caùc saûn phaåm khoâng phuø hôïp vaø ñaùnh giaù keát quaû söûa chöõa. - Cuøng caùc boä phaän coù lieân quan phaân tích caùc nguyeân nhaân gaây ra saûn phaåm khoâng phuø hôïp trong cheá taïo vaø laép ñaët ñeå ñeà xuaát caùc bieän phaùp phoøng ngöøa coù hieäu quaû. - Giaùm saùt vieäc thöïc hieän keá hoaïch kieåm ñònh, hieäu chuaån vaø keá hoaïch baûo döôõng caùc phöông tieän ño löôøng. - Tham gia xaây döïng keá hoaïch chaát löôïng cho moät soá saûn phaåm chuû yeáu khi coù yeâu caàu cuûa khaùch haøng. - Quaûn lyù Trung taâm kieåm soaùt taøi lieäu (hoaëc thö vieän) vaø löu tröõ hoà sô. 6. TRÖÔÛNG PHOØNG KINH TEÁ - KYÕ THUAÄT: - Tieáp thò. - Xaùc ñònh caùc yeâu caàu lieân quan ñeán saûn phaåm. - Xem xeùt caùc yeâu caàu lieân quan ñeán saûn phaåm. - Thöïc hieän caùc thuû tuïc, hoà sô ñeå tham gia ñaáu thaàu. - Ñaøm phaùn vôùi khaùch haøng ñeå xaùc ñònh caùc yeâu caàu cuûa khaùch haøng. - Toå chöùc soaùt xeùt hôïp ñoàng. - Toå chöùc ñaùnh gía naêng löïc kyõ thuaät vaø naêng löïc saûn xuaát cuûa Coâng ty. - Xaùc ñònh caùc yeâu caàu vaø muïc tieâu chaát löôïng cho töøng döï aùn. - Toå chöùc thieát keá theo yeâu caàu cuûa töøng döï aùn. - Toå chöùc soaùt xeùt vaø xaùc nhaän thieát keá. - Toå chöùc xaùc nhaän giaù trò söû duïng cuûa thieát keá. - Kieåm soaùt caùc thay ñoåi thieát keá vaø trieån khai. - Toå chöùc laäp caùc quy trình (bao goàm nhöng khoâng xaùc ñònh: quy trình coâng ngheä, laép gheùp, laép ñaët, kieåm tra vaø thöû nghieäm, chaïy thöû .v.v.) theo yeâu caàu cuûa töøng döï aùn. - Quyeát ñònh veà vieäc tieáp nhaän vaø söû duïng caùc saûn phaåm do khaùch haøng cung caáp. - Laäp yeâu caàu cung caáp nguyeân vaät lieäu cho töøng döï aùn. - Tham gia ñaøm phaùn vôùi nhaø cung öùng trong vieäc mua haøng - Toå chöùc laäp döï toaùn thi coâng. - Toå chöùc xaây döïng ñònh möùc vaät tö, nhaân coâng, maùy thi coâng (aùp duïng trong noäi boä Coâng ty). - Kieåm tra, soaùt xeùt phöông aùn toå chöùc thi coâng cuûa caùc ñoäi coâng trình. - Theo doõi vieäc thöïc hieän tieán ñoä thi coâng. - Thaåm ñònh vaø soaùt xeùt caùc hôïp ñoàng khoaùn goïn nhaân coâng, vaät tö, maùy thi coâng cho töøng coâng trình. - Tham gia giaûi quyeát caùc khieáu naïi cuûa khaùch haøng. - Taäp hôïp, hoã trôï vaø phaùt huy saùng kieán caûi tieán kyõ thuaät trong Coâng ty. - Tham gia thöïc hieän caùc chöông trình ñaøo taïo naâng cao cho caùn boä coâng nhaân vieân trong Coâng ty. - Baùo caùo vôùi Giaùm ñoác Coâng ty veà coâng taùc tieáp thò, ñaáu thaàu, tieán ñoä thi coâng caùc döï aùn vaø coâng vieäc thieát keá. 7. TRÖÔÛNG PHOØNG HAØNH CHÍNH QUAÛN TRÒ: - Quaûn lyù caùc trang thieát bò vaên phoøng vaø caùc taøi saûn coá ñònh cuûa Coâng ty. - Xaây döïng caùc quy ñònh, noäi quy baûo veä traät töï, an ninh, phoøng chaùy chöõa chaùy, baûo veä moâi tröôøng trong caùc ñôn vò cuûa Coâng ty. - Toå chöùc baûo veä trong caùc ñôn vò cuûa Coâng ty. - Thöïc hieän vieäc kieåm soaùt caùc vaên baûn, taøi lieäu, döõ lieäu cuûa Coâng ty. - Toå chöùc hoäi nghò, thöïc hieän caùc coâng vieäc phuïc vuï leã taân vaø chaêm soùc ñôøi soáng cuûa caùn boä coâng nhaân vieân trong toaøn Coâng ty. 8. TRÖÔÛNG PHOØNG KEÁ TOAÙN TAØI VUÏ: - Thöïc hieän coâng taùc quaûn lyù Taøi chính trong caùc hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa Coâng ty theo luaät ñònh. - Thöïc hieän vieäc thu hoài voán. - Laäp keá hoaïch chi kinh phí ñeå phuïc vuï caùc hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa Coâng ty. - Laäp keá hoaïch chi tieàn löông. - Tham gia ñaøm phaùn vôùi khaùch haøng vaø ñaøm phaùn vôùi nhaø cung öùng. - AÙp duïng HTQLCL thoâng qua caùc taøi lieäu, vaên baûn, chöùng töø, qui trình, baûng bieåu trong phaïm vi quaûn lyù. - Cuøng vôùi Tröôûng phoøng Quaûn lyù chaát löôïng giaûi quyeát caùc khieáu naïi cuûa khaùch haøng vaø ñeàn buø khi caàn. - Baùo caùo vôùi Giaùm ñoác Coâng ty veà coâng taùc thu, chi vaø vieäc thöïc hieän keá hoaïch giaù trò cuûa Coâng ty. 9. TRÖÔÛNG PHOØNG TOÅ CHÖÙC: - Giuùp Giaùm ñoác Coâng ty xaây döïng cô caáu toå chöùc cuûa Coâng ty. - Xaùc ñònh chöùc naêng, nhieäm vuï, traùch nhieäm vaø quyeàn haïn cho caùc phoøng ban vaø caùn boä quaûn lyù caùc caáp trong Coâng ty. - Tuyeån duïng, quaûn lyù vaø ñieàu phoái nhaân söï theo nhu caàu saûn xuaát kinh doanh cuûa Coâng ty. - Laäp keá hoaïch ñaøo taïo vaø toå chöùc thöïc hieän caùc chöông trình ñaøo taïo. - Theo doõi vaø thöïc hieän caùc cheá ñoä, chính saùch, tieàn löông ñoái vôùi ngöôøi lao ñoäng theo luaät ñònh. - Laäp vaø löu giöõ hoà sô caù nhaân cho moãi caùn boä coâng nhaân vieân theo quy ñònh. - Baùo caùo vôùi Giaùm ñoác Coâng ty veà caùc coâng taùc toå chöùc, nhaân söï vaø tieàn löông.v.v. 10. TRÖÔÛNG BAN XUAÁT NHAÄP KHAÅU: - Phoái hôïp vôùi phoøng Cung öùng vaät tö toå chöùc mua nguyeân vaät lieäu taïi nöôùc ngoaøi. - Toå chöùc thöïc hieän keá hoaïch nhaäp khaåu nguyeân vaät lieäu, thieát bò do Coâng ty mua hoaëc cuûa khaùch haøng cung caáp, ñeå phuïc vuï cho saûn xuaát. - Toå chöùc thöïc hieän keá hoaïch xuaát khaåu haøng hoaù cuûa Coâng ty. - Tham gia ñaùnh giaù nhaø cung öùng. - Thöïc hieän caùc yeâu caàu veà chöùng töø thanh toaùn theo luaät ñònh. - Baùo caùo vôùi Giaùm ñoác Coâng ty veà coâng taùc xuaát - nhaäp khaåu. 11. TRÖÔÛNG PHOØNG CUNG ÖÙNG VAÄT TÖ: - Laäp keá hoaïch mua nguyeân vaät lieäu cho töøng döï aùn. - Toå chöùc ñaùnh gía vaø löïa choïn nhaø cung öùng. - Quyeát ñònh caùc bieän phaùp xöû lyù nguyeân vaät lieäu khoâng phuø hôïp. - Quyeát toaùn vaät tö cho töøng döï aùn. - Kieåm soaùt nguyeân vaät lieäu (bao goàm nguyeân vaät lieäu mua vaøo vaø nguyeân vaät lieäu do khaùch haøng cung caáp) theo caùc quy ñònh veà tieáp nhaän, baûo quaûn vaø caáp phaùt. - Thöïc hieän caùc yeâu caàu veà chöùng töø thanh toaùn theo luaät ñònh. - Baùo caùo vôùi Giaùm ñoác Coâng ty veà coâng taùc vaät tö. 12. TRÖÔÛNG PHOØNG PHAÙP CHEÁ: - Toå chöùc phoå bieán vaø thöïc hieän caùc vaên baûn phaùp luaät cuûa Nhaø nöôùc coù lieân quan ñeán saûn xuaát kinh doanh cuûa Coâng ty trong caùc phoøng ban, boä phaän, ñôn vò thuoäc Coâng ty. - Xaây döïng caùc ñieàu leä, quy cheá toå chöùc saûn xuaát kinh doanh cuûa Coâng ty - Theo doõi vieäc thöïc hieän ñieàu leä, quy cheá toå chöùc saûn xuaát kinh doanh cuûa Coâng ty. Tham gia xöû lyù caùc vi phaïm ñieàu leä, quy cheá ñoái vôùi caùc thaønh vieân trong Coâng ty. Ñeà xuaát caùc bieän phaùp khaéc phuïc vaø phoøng ngöøa. - Tham gia (veà maët phaùp lyù) caùc döï thaûo vaên baûn do caùc phoøng ban khaùc thuoäc Coâng ty soaïn thaûo tröôùc khi trình Giaùm ñoác Coâng ty pheâ duyeät. 13. 14. GIAÙM ÑOÁC NHAØ MAÙY (HOAËC XÍ NGHIEÄP HOAËC ÑOÄI TRÖÔÛNG ÑOÄI COÂNG TRÌNH): - Xaùc ñònh muïc tieâu chaát löôïng cuûa Nhaø maùy (hoaëc cuûa döï aùn). - Nhaän keá hoaïch saûn xuaát cuûa Coâng ty (theo giaáy giao nhieäm vuï). - Laäp keá hoaïch saûn xuaát cho Nhaø maùy (Xí nghieäp hoaëc Ñoäi coâng trình). - Toå chöùc thöïc hieän caùc hoaït ñoäng saûn xuaát vaø dòch vuï kyõ thuaät cuûa Nhaø maùy (Xí nghieäp hoaëc Ñoäi coâng trình) theo keá hoaïch. - Toå chöùc laäp vaø thöïc hieän keá hoaïch chaát löôïng cho moät soá saûn phaåm neáu coù yeâu caàu cuûa khaùch haøng. - Quyeát ñònh xuaát xöôûng saûn phaåm. - Ñeà xuaát trang bò thieát bò môùi ñeå ñaùp öùng caùc yeâu caàu cuûa saûn xuaát. - Toå chöùc thöïc hieän caùc quy ñònh trong vaän haønh, baûo döôõng, söõa chöõa, kieåm ñònh thieát bò cuûa Nhaø maùy (Xí nghieäp hoaëc Ñoäi coâng trình) theo keá hoaïch. - Thöôøng xuyeân kieåm tra vieäc thöïc hieän caùc quy ñònh veà vaän haønh thieát bò, ñaëc bieät laø nhöõng thieát bò ñoøi hoûi cao veà an toaøn nhö maùy naâng, caàn caåu, xe maùy, caùc thieát bò chòu aùp suaát cao vaø moâi tröôøng coù caùc yeáu toá ñoäc haïi.v.v. - Phaân tích caùc thieáu soùt coøn toàn taïi trong coâng ngheä, trong quaûn lyù, ñeà xuaát caùc bieän phaùp khaéc phuïc vaø phoøng ngöøa. - Baùo caùo vôùi Giaùm ñoác Coâng ty veà vieäc thöïc hieän keá hoaïch saûn xuaát cuûa ñôn vò. 15. TRÖÔÛNG BAN KYÕ THUAÄT (TAÏI NHAØ MAÙY, XÍ NGHIEÄP HOAËC ÑOÄI COÂNG TRÌNH): - Phaân coâng Kyõ sö chòu traùch nhieäm giaùm saùt kyõ thuaät thi coâng cho töøng saûn phaåm, haïng muïc trong töøng döï aùn. - Kieåm soaùt caùc taøi lieäu kyõ thuaät tröôùc khi chuyeån giao cho saûn xuaát (baûn veõ kyõ thuaät, caùc quy trình, höôùng daãn coâng vieäc .v.v.) - Toå chöùc xaùc laäp caùc höôùng daãn coâng vieäc caàn thieát cho caùc quaù trình saûn xuaát. - Kieåm soaùt caùc quaù trình saûn xuaát vaø ñaûm baûo raèng caùc quaù trình naøy ñöôïc thöïc hieän ñaày ñuû vaø nghieâm tuùc. - Tham gia nghieäm thu saûn phaåm (kieåm tra laàn cuoái). - Tham gia xaây döïng vaø thöïc hieän keá hoaïch chaát löôïng cho moät soá saûn phaåm neáu coù yeâu caàu cuûa khaùch haøng. - Toå chöùc thöïc hieän vaø kieåm tra keát quaû caùc haønh ñoäng khaéc phuïc vaø truy tìm nguoàn goác saûn phaåm khoâng phuø hôïp. - Phoái hôïp vôùi caùc phoøng, ban coù lieân quan giaûi quyeát khieáu naïi cuûa khaùch haøng. - Toå chöùc laäp hoà sô hoaøn coâng (baûn veõ hoaøn coâng vaø hoà sô chaát löôïng) cuûa töøng döï aùn. - Giaùm saùt vieäc söû duïng vaät tö (vaät tö chính + vaät tö phuï), nhaân coâng vaø maùy thi coâng trong vieäc cheá taïo saûn phaåm cuûa caùc döï aùn.. - Toå chöùc laäp quyeát toaùn vaät tö cho töøng döï aùn. - Haøng tuaàn, baùo caùo tieán ñoä thi coâng cuûa ñôn vò vôùi Tröôûng phoøng Kinh teá – Kyõ thuaät ñeå coù bieän phaùp ñieàu chænh vaø xöû lyù kòp thôøi khi khoâng ñaûm baûo tieán ñoä maø Coâng ty ñaõ kyù keát vôùi khaùch haøng. 16. TRÖÔÛNG BAN QLCL (TAÏI NHAØ MAÙY, XÍ NGHIEÄP HOAËC ÑOÄI COÂNG TRÌNH): - Giaùm saùt caùc hoaït ñoäng cuûa HTQLCL taïi Ñôn vò. Baùo caùo vôùi caáp treân veà caùc hoaït ñoäng vaø hieäu quaû cuûa HTQLCL vaø ñeà xuaát caùc yeâu caàu caûi tieán HTQLCL. - Tham gia caùc hoaït ñoäng ñaùnh giaù noäi boä, ñaùnh giaù cuûa beân thöù 3, ñeå giaùm saùt vieäc thöïc hieän caùc haønh ñoäng khaéc phuïc taïi Ñôn vò. - Phaân coâng caùn boä QLCL chòu traùch nhieäm kieåm soaùt chaát löôïng (bao goàm caû vieäc kieåm tra vaø thöû nghieäm) cho caùc saûn phaåm cuûa töøng döï aùn. - Giaùm saùt vieäc thöïc hieän caùc qui ñònh lieân quan ñeán caùc hoaït ñoäng ño löôøng vaø kieåm tra chaát löôïng saûn phaåm trong quaù trình saûn xuaát. - Toå chöùc nghieäm thu saûn phaåm (kieåm tra laàn cuoái), tröôùc khi xuaát xöôûng. - Toå chöùc xaây döïng vaø thöïc hieän keá hoaïch chaát löôïng cho moät soá saûn phaåm neáu coù yeâu caàu cuûa hôïp ñoàng. - Giaùm saùt vieäc thöïc hieän haønh ñoäng khaéc phuïc caùc saûn phaåm khoâng phuø hôïp. Kieåm tra xaùc nhaän keát quaû haønh ñoäng khaéc phuïc. - Ñeà xuaát caùc bieän phaùp phoøng ngöøa söï khoâng phuø hôïp trong quaù trình saûn xuaát. - Giaùm saùt vieäc thöïc hieän hoà sô chaát löôïng. - Thöïc hieän keá hoaïch kieåm ñònh, hieäu chuaån vaø baûo döôõng caùc thieát bò kieåm tra ño löôøng vaø thöû nghieäm. Ñeà xuaát yeâu caàu mua duïng cuï, thieát bò ño löôøng vaø giaùm saùt. - Toå chöùc ghi cheùp soá lieäu chaát löôïng, aùp duïng caùc coâng cuï thoáng keâ ñeå xöû lyù soá lieäu veà chaát löôïng giuùp cho vieäc kieåm soaùt vaø phoøng ngöøa caùc saûn phaåm xaáu phaùt sinh trong saûn xuaát (aùp duïng ñoái vôùi coâng vieäc haøn). - Giaùm saùt vieäc thöïc hieän hoà sô hoaøn coâng cuûa töøng döï aùn. Löu giöõ caùc hoà sô hoaøn coâng khi saûn phaåm ñaõ xuaát xöôûng. - Giaùm saùt vieäc söû duïng vaät tö, nhaân coâng vaø maùy thi coâng trong vieäc cheá taïo saûn phaåm cuûa caùc döï aùn. Haøng tuaàn, thu thaäp thoâng tin, dieãn bieán veà chaát löôïng ñeå baùo caùo vôùi Giaùm ñoác Nhaø maùy vaø Tröôûng phoøng Quaûn lyù chaát löôïng Coâng ty ñeå coù bieän phaùp xöû lyù kòp thôøi 17. KYÕ SÖ THI COÂNG (TAÏI NHAØ MAÙY, XÍ NGHIEÄP HOAËC ÑOÄI COÂNG TRÌNH): - Chòu traùch nhieäm giaùm saùt kyõ thuaät caùc haïng muïc coâng trình ñöôïc giao (höôùng daãn kyõ thuaät, giaùm saùt chaát löôïng, ñoân ñoác thöïc hieän tieán ñoä thi coâng). - Laäp döï truø vaät tö, nhaân coâng, thieát bò vaø caùc duïng cuï caàn thieát cho quaù trình thi coâng. - Thöïc hieän vieäc kieåm tra xaùc nhaän chaát löôïng khi nhaän nguyeân vaät lieäu, thieát bò ñöa vaøo saûn xuaát vaø laép ñaït. - Thöïc hieän vieäc giaùm saùt vaø ño löôøng trong caùc quaù trình saûn xuaát (cheá taïo hoaëc laép ñaët) cho ñeán khi hoaøn thaønh saûn phaåm vaø giao haøng. - Thöïc hieän vieäc nhaän daïng ñeå truy tìm nguoàn goác saûn phaåm trong quaù trình saûn xuaát. - Tham gia nghieäm thu saûn phaåm, nghieäm thu töøng coâng ñoaïn (saûn phaåm ñöôïc giao). - Chòu traùch nhieäm veà saûn phaåm khoâng phuø hôïp (do mình giaùm saùt thi coâng). Thöïc hieän haønh ñoäng khaéc phuïc ñoái vôùi caùc saûn phaåm khoâng phuø hôïp naøy. - Tham gia laäp hoà sô hoaøn coâng caùc saûn phaåm ñöôïc giao. - Laäp quyeát toaùn vaät tö cho caùc saûn phaåm ñöôïc giao. III. TRAÙCH NHIEÄM VAØ QUYEÀN HAÏN CUÛA ÑAÏI DIEÄN QUAÛN LYÙ CHAÁT LÖÔÏNG: Giaùm ñoác Coâng ty Laép maùy vaø Xaây döïng chæ ñònh moät thaønh vieân cuûa ban laõnh ñaïo laøm Ñaïi dieän quaûn lyù chaát löôïng vôùi traùch nhieäm vaø quyeàn haïn sau: QMR : Ñaïi dieän quaûn lyù chaát löôïng – Quality Management Representative - Toå chöùc xaùc laäp, thöïc hieän vaø duy trì h... môùi ñöôïc chaáp nhaän. 3.2. Baûo quaûn, löu kho: - Taøi saûn cuûa khaùch haøng cuõng ñöôïc baûo quaûn vaø kieåm soaùt nhö caùc nguyeân vaät lieäu cuûa Coâng ty. Chuùng phaûi ñöôïc baûo quaûn theo caùc caùch thöùc phuø hôïp ñeå ñaûm baûo caùc ñaëc tính cuûa nguyeân vaät lieäu töø khi tieáp nhaän ñeán khi söû duïng hoaëc ñöa vaøo saûn xuaát vaø laép ñaët khoâng thay ñoåi. 3.3. Saûn phaåm khoâng phuø hôïp: - Taøi saûn cuûa khaùch haøng bò maát maùt, hö hoûng hoaëc baát cöù söï khoâng phuø hôïp naøo cuõng phaûi ñöôïc nhaän daïng, ñeå rieâng vaø laäp baùo caùo. Sau ñoù phaûi thoâng baùo vôùi khaùch haøng veà nhöõng saûn phaåm khoâng phuø hôïp naøy ñeå coù bieän phaùp xöû lyù. 3.4. Ghi cheùp vaø löu giöõ hoà sô: Caùc hoà sô coù lieân quan ñeán taøi saûn cuûa khaùch haøng phaûi ñöôïc löu giöõ theo quy ñònh taïi quy trình kieåm soaùt hoà sô, ñeå phuïc vuï cho vieäc truy tìm nguoàn goác vaø ñeå laøm chöùng cöù khi caàn giaûi quyeát caùc tranh chaáp veà chaát löôïng. IV. BAÛO QUAÛN SAÛN PHAÅM 1. CHÍNH SAÙCH: Coâng ty xaùc laäp vaø duy trì vieäc kieåm soaùt quaù trình xeáp dôõ, löu kho, bao goùi, baûo quaûn vaø giao haøng ñeå baûo ñaûm chaát löôïng cuûa saûn phaåm khoâng bò suy giaûm chaát löôïng trong caùc quaù trình ñoù. 2. PHAÏM VI AÙP DUÏNG: Chính saùch naøy bao goàm caùc quy ñònh veà xeáp dôõ, löu kho, bao goùi, baûo quaûn vaø giao haøng ñeå phoøng ngöøa hö hoûng, ñoå vôõ, maát maùt trong caùc quùa trình ñoù cho ñeán khi hoaøn thaønh saûn phaåm vaø baøn giao cho khaùch haøng. 3. NOÄI DUNG THÖÏC HIEÄN: - Kieåm soaùt khaâu xeáp dôõ saûn phaåm. - Kieåm soaùt khaâu löu kho. - Kieåm soaùt khaâu bao goùi. - Kieåm soaùt khaâu baûo quaûn. - Löu giöõ caùc bieân baûn. § 2_ 7 KIEÅM SOAÙT CAÙC PHÖÔNG TIEÄN ÑO LÖÔØNG VAØ GIAÙM SAÙT 1. CHÍNH SAÙCH: Coâng ty xaùc laäp vaø duy trì vieäc kieåm soaùt caùc phöông tieän giaùm saùt vaø ño löôøng, nhaèm ñaûm baûo raèng moïi phöông tieän giaùm saùt vaø ño löôøng phaûi coù khaû naêng cho keát quaû coù ñoä chính xaùc caàn thieát, thoûa maõn caùc yeâu caàu chaát löôïng cuûa saûn phaåm. 2. PHAÏM VI AÙP DUÏNG: Chính saùch naøy aùp duïng cho taát caû caùc thieát bòï giaùm saùt vaø ño löôøng ñang ñöôïc söû duïng trong Coâng ty, keå caû nhöõng thieát bò giaùm saùt vaø ño löôøng cuûa caùc nhaø cung öùng ñang söû duïng ñeå giaùm saùt vaø ño löôøng cho caùc saûn phaåm cuûa Coâng ty. 3. NOÄI DUÏNG THÖÏC HIEÄN: 3.1. Töø yeâu caàu cuûa saûn phaåm, xaùc ñònh caùc pheùp ño caàn tieán haønh. Qua ñoù choïn caùc thieát bò giaùm saùt vaø ño löôøng coù ñoä chính xaùc thích hôïp. 3.2. Ñaùnh giaù tình traïng thieát bò giaùm saùt vaø ño löôøng ñang ñöôïc söû duïng cuûa Coâng ty. Ñeà xuaát mua thieát bò môùi ñeå ñaùp öùng yeâu caàu cuûa vieäc giaùm saùt vaø ño löôøng trong saûn xuaát. 3.3. Laäp keá hoaïch kieåm ñònh vaø hieäu chuaån thieát bò giaùm saùt vaø ño löôøng. 3.4. Nhöõng thieát bò ñaõ kieåm ñònh, hieäu chuaån seõ ñöôùc daùn tem ñeå nhaän daïng vaø coù vaên baûn xaùc nhaän cuûa cô quan kieåm ñònh. 3.5. Nhöõng thieát bò giaùm saùt vaø ño löôøng coù ñoä chính xaùc khoâng cao, Coâng ty seõ thöïc hieän vieäc hieäu chuaån vôùi chuaån laø thieát bò ñaõ ñöôïc kieåm ñònh. 3.6. Kieåm soaùt moâi tröôøng laøm vieäc, quaù trình xeáp dôõ, vaän chuyeån, löu kho vaø baûo quaûn caùc thieát bò giaùm saùt vaø ño löôøng ñeå khoâng aûnh höôûng ñeán ñoä chính xaùc cuûa chuùng. 3.7. Löu giöõ hoà sô kieåm ñònh, hieäu chuaån. 3.8. Tröôøng hôïp Coâng ty khoâng coù nhöõng thieát bò coù khaû naêng giaùm saùt vaø ño löôøng theo yeâu caàu. Caùc thieát bò giaùm saùt vaø ño löôøng cuûa nhaø cung öùng duøng ñeå kieåm tra vaø thöû nghieäm caùc saûn phaåm cuûa Coâng ty cuõng phaûi ñöôïc kieåm soaùt. § 2_ 8 ÑO LÖÔØNG – PHAÂN TÍCH VAØ CAÛI TIEÁN I. LAÄP KEÁ HOAÏCH. 1. CHÍNH SAÙCH: Coâng ty xaùc laäp vaø duy trì caùc hoaït ñoäng giaùm saùt vaø ño löôøng caàn thieát, nhaèm ñaûm baûo söï phuø hôïp vaø ñaït ñöôïc caùc keát quaû caûi tieán, thoûa maõn caùc yeâu caàu chaát löôïng cuûa saûn phaåm. 2. PHAÏM VI AÙP DUÏNG: - Chính saùch naøy ñöôïc thöïc hieän ñoái vôùi caùc saûn phaåm trong quaù trình saûn xuaát taïi Nhaø maùy, Xí nghieäp hoaëc caùc Ñoäi coâng trình thuoäc Coâng ty. - Keá hoaïch chaát löôïng ñöôïc xaùc laäp vaø thöïc hieän ñoái vôùi caùc saûn phaåm ñaëc bieät hoaëc khi khaùch haøng yeâu caàu. 3. NOÄI DUNG THÖÏC HIEÄN: Coâng ty thöïc hieän vieäc thu thaäp caùc thoâng tin veà söï thoûa maõn hoaëc khoâng thoûa maõn cuûa khaùch haøng ñeå coù caùc bieän phaùp khaéc phuïc kòp thôøi vaø hieäu quaû. Nhaèm ñaùp öùng muïc tieâu chaát löôïng laø: giaûm thieåu nhöõng khieáu naïi cuûa khaùch haøng. II. GIAÙM SAÙT VAØ ÑO LÖÔØNG. 1. SÖÏ THOÛA MAÕN CUÛA KHAÙCH HAØNG Coâng ty thöïc hieän vieäc thu thaäp caùc thoâng tin veà söï thoûa maõn hoaëc khoâng thoûa maõn cuûa khaùch haøng ñeå coù caùc bieän phaùp khaéc phuïc kòp thôøi vaø hieäu quaû. Nhaèm ñaùp öùng muïc tieâu chaát löôïng laø: giaûm thieåu nhöõng khieáu naïi cuûa khaùch haøng. 2. ÑAÙNH GÍA NOÄI BOÄ a) CHÍNH SAÙCH: Coâng ty xaùc laäp vaø duy trì vieäc ñaùnh gía chaát löôïng noäi boä trong heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng theo ñònh kyø nhaèm muïc ñích ñaûm baûo heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng luoân phuø hôïp vôùi saûn xuaát vaø vieäc thöïc hieän heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng mang laïi hieäu quaû thieát thöïc cho Coâng ty. b) PHAÏM VI AÙP DUÏNG: Ñaùnh gía taát caû caùc khía caïnh coù lieân quan ñeán heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng trong caùc boä phaän thuoäc HTQLCL cuûa Coâng ty. c) NOÄI DUNG THÖÏC HIEÄN: c.1. Laäp keá hoaïch ñaùnh gía: - Ñaïi dieän quaûn lyù chaát löôïng coù traùch nhieäm laäp keá hoaïch ñaùnh giaù noäi boä. Vieäc ñaùnh gía phaûi ñöôïc caân nhaéc kyõ caùc yeáu toá trong quaù trình thöïc hieän, xaùc ñònh roõ raøng muïc tieâu ñaùnh gía, hieäu quaû hoaït ñoäng vaø traùch nhieäm ñöông söï moät caùch chính xaùc. - Ñònh kyø ñaùnh gía chaát löôïng noäi boä 6 thaùng moät laàn. c.2. Choïn caùn boä ñaùnh gía: Ñaïi dieän quaûn lyù chaát löôïng coù traùch nhieäm choïn caùn boä ñaùnh gía. Caùn boä ñaùnh giaù phaûi ñöôïc ñaøo taïo, coù naêng löïc vaø coù tính ñoäc laäp vôùi ñôn vò ñöôïc ñaùnh giaù. c.3. Nghieân cöùu caùc vaên baûn caàn thieát: - Soå tay chaát löôïng, caùc quy trình chaát löôïng vaø caùc quaù trình coù lieân quan. - Caùc tieâu chuaån kyõ thuaät. - Caùc chæ thò vaø yeâu caàu cheá taïo. - Caùc baùo caùo hay bieân baûn veà söï khoâng phuø hôïp. - Caùc baùo caùo, bieân baûn kieåm tra chaát löôïng trong quaù trình saûn xuaát. - Nhöõng khieáu naïi cuûa khaùch haøng. - Caùc baùo caùo ñaùnh gía chaát löôïng noäi boä tröôùc ñoù vaø baùo caùo ñaùnh gía cuûa toå chöùc beân ngoøai tröôùc ñoù (neáu coù). c.4. Chuaån bò caùc caâu hoûi kieåm tra: Caùn boä ñaùnh gía chaát löôïng noäi boä chuaån bò caùc caâu hoûi kieåm tra. c.5. Tieán haønh ñaùnh gía: - Cô sôû ñeå ñaùnh gía. - Toå chöùc phieân hoïp môû ñaàu. - Tieán haønh ñaùnh gía: - Phieân hoïp keát thuùc: - Kieåm tra vieäc thöïc hieän haønh ñoäng khaéc phuïc. - Löu giöõ hoà sô ñaùnh giaù noäi boä. III. ÑO LÖÔØNG VAØ GIAÙM SAÙT CAÙC QUAÙ TRÌNH . 1. CHÍNH SAÙCH: Coâng ty xaùc laäp vaø duy trì vieäc ño löôøng vaø giaùm saùt caùc quaù trình, nhaèm baûo ñaûm thöïc hieän ñuùng caùc yeâu caàu kyõ thuaät ñaõ ñònh cuûa saûn phaåm vaø tuaân thuû caùc quy ñònh trong quaù trình saûn xuaát. Caùc phöông phaùp ño löôøng ñöôïc thöïc hieän theo Tieâu chuaån Vieät nam hoaëc theo Tieâu chuaån khaùch haøng yeâu caàu, bôûi nhöõng caùn boä ñaõ ñöôïc ñaøo taïo vaø coù naêng löïc. Trong nhöõng tröôøng hôïp ñaëc bieät, Coâng ty seõ hôïp ñoàng vôùi cô quan kieåm nghieäm thöù ba ñeå kieåm nghieäm saûn phaåm, nhaèm thoûa maõn caùc yeâu caàu chaát löôïng cuûa khaùch haøng. 2. PHAÏM VI AÙP DUÏNG: Chính saùch naøy bao goàm vieäc giaùm saùt vaø ño löôøng nguyeân vaät lieäu, thieát bò mua vaøo, saûn phaåm do khaùch haøng cung caáp, baùn thaønh phaåm vaø thaønh phaåm trong quaù trình saûn xuaát (cheá taïo vaø laép ñaët) taïi Nhaø maùy, Xí nghieäp hoaëc caùc Ñoäi coâng trình tröôùc khi baøn giao cho khaùch haøng. 3. NOÄI DUNG THÖÏC HIEÄN: 3.1. Giaùm saùt vaø ño löôøng nguyeân vaät lieäu, thieát bò ñaàu vaøo: Taát caû nguyeân vaät lieäu, thieát bò mua vaøo vaø nguyeân vaät lieäu, thieát bò do khaùch haøng cung caáp tröôùc khi nhaäp kho phaûi ñöôïc kieåm tra ñeå xaùc nhaän chaát löôïng phuø hôïp vôùi yeâu caàu. 3.2. Giaùm saùt vaø ño löôøng nguyeân vaät lieäu khi nhaän ñeå ñöa vaøo saûn xuaát: - Khi nhaän nguyeân vaät lieäu ñeå ñöa vaøo saûn xuaát, phaûi kieåm tra ñeå xaùc nhaän söï phuø hôïp caùc yeâu caàu chaát löôïng ñaõ ñònh. - Khoâng chaáp nhaän ñöa vaøo saûn xuaát nhöõng nguyeân vaät lieäu khoâng phuø hôïp vôùi yeâu caàu. 3.3. Giaùm saùt vaø ño löôøng trong quaù trình cheá taïo: Saûn phaåm phaûi ñöôïc kieåm tra, ño löôøng vaø thöû nghieäm trong quaù trình cheá taïo. Caùc coâng ñoaïn sau ñaây phaûi ñöôïc ñaëc bieät quan taâm: - Kieåm tra kích thöôùc, hình daùng hình hoïc, caùc vò trí töông quan. - Kieåm tra vaø thöû nghieäm moái haøn theo caùc phöông phaùp NDT. - Kieåm tra vaø thöû nghieäm quaù trình laøm saïch vaø sôn phuû. 3.4. Giaùm saùt vaø ño löôøng laàn cuoái tröôùc khi xuaát xöôûng saûn phaåm: - Moïi saûn phaåm phaûi ñöôïc kieåm tra vaø thöû nghieäm laàn cuoái tröôùc khi xuaát xöôûng. Chæ nhöõng saûn phaåm ñaït yeâu caàu chaát löôïng vaø hoaøn taát hoà sô chaát löôïng môùi ñöôïc xuaát xöôûng. - Baát cöù saûn phaåm naøo ñöôïc xuaát xöôûng tröôùc khi kieåm tra laàn cuoái do yeâu caàu khaån caáp cuûa saûn xuaát phaûi ñöôïc nhaän daïng, ghi cheùp hoà sô ñeå truy tìm nguoàn goác vaø tieán haønh thay theá, thu hoài kòp thôøi hoaëc ngöøng ngay vieäc giao haøng khi phaùt hieän söï khoâng phuø hôïp. 3.5. Giaùm saùt vaø ño löôøng khi nhaän caùc thieát bò ñeå ñöa vaøo laép ñaët: - Tröôøng hôïp thieát bò do Coâng ty cung caáp, khi tieáp nhaän thieát bò ñeå ñöa vaøo laép ñaët ñeàu phaûi ñöôïc kieåm tra ñeå xaùc nhaän söï phuø hôïp vaø thoûa maõn caùc yeâu caàu chaát löôïng ñaõ ñònh. - Tröôøng hôïp thieát bò do khaùch haøng cung caáp cuõng phaûi ñöôïc kieåm tra xaùc nhaän söï phuø hôïp vaø thoûa maõn caùc yeâu caàu chaát löôïng ñaõ ñònh. Neáu phaùt hieän söï khoâng phuø hôïp, baèng vaên baûn thoâng baùo ngay cho khaùch haøng bieát vaø yeâu caàu caùc bieän phaùp xöû lyù kòp thôøi. 3.6. Giaùm saùt vaø ño löôøng trong quaù trình laép ñaët taïi coâng tröôøng: - Sau moãi coâng ñoaïn cuûa quaù trình laép ñaët phaûi ñöôïc kieåm tra vaø thöû nghieäm, neáu ñaït yeâu caàu chaát löôïng môùi ñöôïc thöïc hieän coâng ñoaïn tieáp theo, cho ñeán khi hoaøn thaønh coâng trình, chaïy thöû vaø baøn giao cho khaùch haøng. 3.7. Laäp hoà sô chaát löôïng:  Tröôøng hôïp coâng trình do Coâng ty bao thaàu troïn goùi: Hoà sô chaát löôïng ñöôïc thöïc hieän töø khi hôïp ñoàng ñöôïc kyù keát, mua nguyeân vaät lieäu, thieát bò, trong quaù trình cheá taïo vaø laép ñaët cho ñeán khi coâng trình hoaøn thaønh, chaïy thöû vaø baøn giao. Bao goàm caùc taøi lieäu chính sau: - Chöùng chæ nguoàn goác vaät lieäu, thieát bò. - Chöùng chæ thöû nghieäm vaät lieäu, thieát bò. - Caùc bieân baûn, baùo caùo kieåm tra vaø thöû nghieäm trong suoát quaù trình cheá taïo. - Caùc baùo caùo saûn phaåm khoâng phuø hôïp. - Caùc baùo caùo veà bieän phaùp khaéc phuïc. - Bieân baûn kieåm tra laàn cuoái tröôùc khi xuaát xöôûng. - Bieân baûn kieåm ñònh cuûa cô quan coù thaåm quyeàn (vôùi nhöõng saûn phaåm coù yeâu caàu ñaëc bieät nhö: noài hôi, boàn chòu aùp löïc, thieát bò naâng, caåu. v.v.) - Caùc bieân baûn, baùo caùo, phieáu kieåm tra vaø thöû nghieäm trong suoát quaù trình laép ñaët, cho ñeán khi coâng trình hoaøn thaønh, chaïy thöû. - Bieân baûn nghieäm thu vaø baøn giao cho khaùch haøng.  Tröôøng hôïp Coâng ty thöïc hieän moät phaàn coâng vieäc cuûa coâng trình: Hoà sô chaát löôïng cuõng bao goàm caùc taøi lieäu chính nhö treân, nhöng chæ ñöôïc thöïc hieän cho nhöõng phaàn coâng vieäc theo hôïp ñoàng Coâng ty ñaõ kyù vôùi khaùch haøng. 3.8. Löu giöõ hoà sô chaát löôïng: Hoà sô chaát löôïng ñöôïc löu giöõ ñeå laøm chöùng cöù khaùch quan ñaûm baûo raèng saûn phaåm, coâng trình ñöôïc cheá taïo vaø laép ñaët ñaõ tuaân thuû caùc quy ñònh trong quaù trình saûn xuaát vaø thoûa maõn caùc yeâu caàu chaát löôïng cuûa khaùch haøng, phuïc vuï cho vieäc truy tìm nguoàn goác vaø laøm baèng chöùng ñeå giaûi thích nhöõng thoâng tin khi caàn thieát. IV. KIEÅM SOAÙT SAÛN PHAÅM KHOÂNG PHUØ HÔÏP 1. CHÍNH SAÙCH: Coâng ty xaùc laäp vaø duy trì quy trình kieåm soaùt saûn phaåm khoâng phuø hôïp nhaèm ñaûm baûo raèng caùc saûn phaåm naøy phaûi ñöôïc xaùc ñònh, loaïi ra ngay ñeå phoøng ngöøa vieäc voâ tình ñöa vaøo söû duïng trong caùc coâng ñoaïn tieáp theo cuûa quaù trình saûn xuaát. 2. PHAÏM VI AÙP DUÏNG: Chính saùch naøy ñöôïc aùp duïng cho taát caû caùc coâng ñoaïn trong quaù trình saûn xuaát, töø nguyeân vaät lieäu, baùn thaønh phaåm, thaønh phaåm; caùc coâng ñoaïn trong quaù trình laép ñaët cho ñeán khi hoaøn thaønh coâng trình, baøn giao cho khaùch haøng vaø sau khi giao haøng. 3. NOÄI DUNG THÖÏC HIEÄN: 3.1.1. Quy ñònh caùc kyù hieäu ñeå nhaän daïng saûn phaåm khoâng phuø hôïp. 3.1.2. Ghi cheùp vaø ñaùnh gía möùc ñoä khoâng phuø hôïp. 3.1.3. Phaân loaïi saûn phaåm khoâng phuø hôïp. 3.1.4. Xöû lyù saûn phaåm khoâng phuø hôïp: Saûn phaåm khoâng phuø hôïp seõ ñöôïc xöû lyù theo moät trong caùc caùch sau: - Laøm laïi cho phuø hôïp vôùi caùc yeâu caàu quy ñònh. - Söûa chöõa saûn phaåm (sau khi ñaõ thoûa thuaän vaø nhaân nhöôïng vôùi khaùch haøng) - Phaân caáp laïi ñeå söû duïng vaøo vieäc khaùc. - Loaïi boû saûn phaåm, xeáp thaønh pheá lieäu. 3.1.5. Löu giöõ bieân baûn Thoáng keâ toaøn boä caùc bieân baûn veà saûn phaåm keùm chaát löôïng, laäp baùo caùo trình Giaùm ñoác Coâng ty vaø laäp baùo caùo toång keát ñeå phuïc vuï cho cuoäc hoïp Soaùt xeùt cuûa laõnh ñaïo vaø Ñaùnh gía chaát löôïng noäi boä. V. PHAÂN TÍCH DÖÕ LIEÄU VI. CAÛI TIEÁN. 1. CAÛI TIEÁN THÖÔØNG XUYEÂN Coâng ty thöôøng xuyeân xem xeùt ñeå naâng cao tính hieäu löïc cuûa heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng baèng caùc thoâng tin: - Chính saùch chaát löôïng. - Muïc tieâu chaát löôïng - Keát quaû ñaùnh giaù noäi boä - Phaân tích döõ lieäu - Haønh ñoäng khaéc phuïc - Haønh ñoäng phoøng ngöøa. 2. HAØNH ÑOÄNG KHAÉC PHUÏC 1. CHÍNH SAÙCH: Coâng ty xaùc laäp vaø duy trì quy trình ñeå thöïc hieän bieän phaùp khaéc phuïc ñoái vôùi söï khoâng phuø hôïp vôùi nhöõng yeâu caàu ñaõ ñònh, nhaèm khaéc phuïc söï khoâng phuø hôïp hieän coù ñeå ñaûm baûo chaát löôïng cuûa saûn phaåm cuoái cuøng. 2. PHAÏM VI AÙP DUÏNG: Chính saùch naøy ñöôïc aùp duïng trong taát caû caùc lónh vöïc hoaït ñoäng cuûa HTQLCL, vôùi nhöõng söï vieäc khoâng phuø hôïp, saûn phaåm khoâng phuø hôïp vôùi nhöõng yeâu caàu cuûa tieâu chuaån ñaõ ñöôïc coâng nhaän trong phaïm vi heä thoáng chaát löôïng cuûa Coâng ty. 3. NOÄI DUNG THÖÏC HIEÄN: 3.1. Nghieân cöùu vaø phaân tích keát quaû kieåm tra vaø thöû nghieäm, caùc bieân baûn, baù caùo veà tình traïng chaát löôïng trong taát caû caùc lónh vöïc hoaït ñoäng cuûa HTQLCL, nhaát laø nhöõng khoâng phuø hôïp phaùt sinh trong quaù trình saûn xuaát, sau khi baùn haøng, khi ñaùnh gía noäi boä vaø nhöõng khieáu naïi cuûa khaùch haøng. 3.2. Tieán haønh ñieàu tra vaø xaùc ñònh nguyeân nhaân. 3.3. Xaùc ñònh caùc bieän phaùp khaéc phuïc vaø thöïc hieän bieän phaùp khaéc phuïc moät caùch coù hieäu quûa. 3.4. Laäp caùc baùo caùo veà keát quaû haønh ñoäng khaéc phuïc ñeå trình leân Giaùm ñoác coâng ty vaø cuoäc hoïp soaùt xeùt cuûa laõnh ñaïo. 3.5. Löu giöõ hoà sô. 3. HAØNH ÑOÄNG PHOØNG NGÖØA 1. CHÍNH SAÙCH: Coâng ty xaùc laäp vaø duy trì caùc bieän phaùp ñeå thöïc hieän haønh ñoäng phoøng ngöøa nhaèm haïn cheá caùc nguyeân nhaân cuûa söï khoâng phuø hôïp, nhaèm loaïi boû hoaëc ngaên chaën chuùng xuaát hieän laøm aûnh höôûng ñeán chaát löôïng cuûa saûn phaåm cuoái cuøng. 2. PHAÏM VI AÙP DUÏNG: Chính saùch naøy ñöôïc aùp duïng trong caùc lónh vöïc hoaït ñoäng cuûa heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng cuûa Coâng ty. 3. NOÄI DUNG THÖÏC HIEÄN: 3.1. Haønh ñoäng phoøng ngöøa: a. Nghieân cöùu vaø phaân tích nhöõng khoâng phuø hôïp phaùt sinh, nhöõng khieáu naïi cuûa khaùch haøng vaø caùc baùo caùo veà tình traïng chaát löôïng trong caùc lónh vöïc cuûa HTQLCL, nhaát laø nhöõng khoâng phuø hôïp phaùt sinh trong quaù trình saûn xuaát, cuûa boä phaän dòch vuï sau baùn haøng, sau laép ñaët vaø caùc thoâng tin coù lieân quan khaùc ñeå coù nhöõng phoøng ngöøa höõu hieäu. b. Xaùc ñònh caàn coù bieän phaùp phoøng ngöøa khi coù khoâng phuø hôïp môùi phaùt sinh hay laëp laïi ôû moät hoaëc nhieàu choã khaùc nhau, ôû moät hay nhieàu saûn phaåm. c. Tieán haønh ñieàu tra ñeå xaùc ñònh nguyeân nhaân goác reã. Nghieân cöùu, phaân tích keát quaû ñieàu tra vaø nhöõng nguyeân nhaân goác reã, ñeå ñeà ra bieän phaùp phoøng ngöøa vaø thöïc hieän bieän phaùp phoøng ngöøa höõu hieäu, ñeå nhöõng sai hoûng khoâng taùi dieãn laïi. d. Ñaùnh giaù keát quûa thöïc hieän haønh ñoäng phoøng ngöøa vaø laäp baùo caùo trình leân Giaùm ñoác coâng ty vaø cuoäc hoïp soaùt xeùt cuûa laõnh ñaïo. 3.2. Giaûi quyeát caùc khieáu naïi cuûa khaùch haøng: - Thu thaäp nhöõng ñôn thö khieáu naïi cuûa khaùch haøng, ghi cheùp vaøo soå theo doõi, ñoàng thôøi tieáp xuùc vôùi khaùch haøng ñeå sô boä xaùc minh söï vieäc vaø laøm yeân loøng khaùch haøng. - Cöû ngöôøi ñieàu tra ñeå xaùc ñònh nguyeân nhaân, thoâng baùo keát quaû nghieân cöùu vaø ñieàu tra cho khaùch haøng bieát. Neáu nhöõng khieáu naïi ñôn giaûn, coù theå giaûi quyeát, söûa chöõa hoaëc ñeàn buø ngay cho khaùch haøng. - Ñoái vôùi nhöõng sai hoûng lôùn, keát quaû ñieàu tra cho thaáy nguyeân nhaân do phía Coâng ty gaây ra, tieán haønh ñaøm phaùn ñeå thoûa thuaän vôùi khaùch haøng, thu hoài saûn phaåm ñeå söûa chöõa hoaëc cheá taïo saûn phaåm khaùc ñeàn buø cho khaùch haøng. - Laäp baùo caùo chi tieát veà keát quaû giaûi quyeát vôùi khaùch haøng ñeå trình leân Giaùm ñoác Coâng ty vaø hoäi nghò soaùt xeùt cuûa laõnh ñaïo. 3.3. Löu giöõ hoà sô: Taát caû caùc haønh ñoäng phoøng ngöøa vaø giaûi quyeát khieáu naïi cuûa khaùch haøng ñeàu phaûi laäp thaønh vaên baûn, ñöa vaøo hoà sô vaø löu giöõ ñeå laøm chöùng cöù cho cuoäc hoïp soaùt xeùt cuûa laõnh ñaïo vaø giaûi trình khi caàn thieát. CAÛI TIEÁN LIEÂN TUÏC HEÄ THOÁNG QUAÛN LYÙ CHAÁT LÖÔÏNG TRAÙCH NHIEÂM LAÛNH ÑAÏO KHAÙCH HAØNG YEÂU CAÀU KHAÙCH HAØNG THOAÛ MAÕN ÑO LÖÔØNG VAØ CAÛI TIEÁN SAÛN PHAÅM TAÏO SAÛN PHAÅ M QUAÛN LYÙ NGUOÀN LÖÏC ÑAÀU RA ÑAÀU VAØO ÑAÀU VAØO Baøi 3 GIÔÙI THIEÄU TOÅNG QUAÙT QUY TRÌNH SAÛN XUAÁT MAÃU Maõ baøi 22.3 § 3_ 1 QUY TRÌNH KIEÅM TRA VAÄT LIEÄU HAØN 1. PHAÏM VI Quy trình kieåm tra bao goàm caùc yeâu caàu cuûa Toå chöùc doanh nghieäp veà tieáp nhaän, baûo quaûn vaø caáp toaøn boä vaät lieäu haøn duøng cho coâng trình hay döï aùn theo caùc quy phaïm vaø quy ñònh coù lieân quan. 2. TIEÂU CHUAÅN VAØ QUY ÑÒNH KYÕ THUAÄT  ASME Code Section II Part C ( 1995)  ASME Code Section VIII Division 1 ( 1995)  ASME Code Section IX ( 1995) 3. TRAÙCH NHIEÄM 3.1. Tröôûng phoøng QA coù traùch nhieäm ñaûm baûo toaøn boä nhaân vieân döôùi quyeàn cuûa mình tuaân thuû toaøn boä caùc quy ñònh cuûa quy trình naøy. 3.2. Nhaân vieân kieåm tra QC coù traùch nhieäm chuaån bò vaø hoaøn chænh taát caû caùc taøi lieäu, chöùng töø lieân quan ñeán quy trình naøy vaø theo doõi taát caû caùc hoaït ñoäng taïi coâng tröôøng coù lieân quan ñeán quy trình ñeå ñaûm baûo söï tuaân thuû. 3.3. Nhaân vieân quaûn lyù phuï kieän coù traùch nhieäm ñaûm baûo vieäc tieáp nhaän, baûo quaûn vaø caáp phaùt phaûi tuaân thuû toaøn boä caùc yeâu caàu cuûa quy trình naøy. 4. TIEÁP NHAÄN QUE HAØN, DAÂY HAØN & THUOÁC HAØN. 4.1. Toaøn boä vaät lieäu haøn nhaän taïi kho phaûi ñöôïc kieåm tra so vôùi hoùa ñôn veà tính thoáng nhaát vaø ghi cheùp vaøo nhaät kyù ( xem ñính keøm ). 4.2. Nhaân vieân quaûn lyù vaät lieäu haøn phaûi kieåm tra toaøn boä vaät lieäu haøn veà tình traïng cuûa vaät lieäu haøn, baát kyø chi tieát naøo thaáy bò hö hay keùm chaát löôïng ñeàu phaûi baùo cho nhaân vieân kieåm tra QC. 4.3. Toaøn boä vaät lieäu haøn phaûi keøm theo giaáy chöùng nhaän yeâu caàu. 4.4. Giaáy chöùng nhaän vaät tö phaûi ñöôïc giöõ taïi kho döôùi daïng baûn goác hoaëc baûn sao, theo heä thoáng cuûa ñôn vò thöïc hieän ISO. 4.5. Chæ ñöôïc caáp vaät lieäu haøn khi nhaân vieân kieåm tra QC ra leänh (yeâu caàu xuaát vaät tö ), cho toaøn boä vaät lieäu haøn môùi trong kho. 5. BAÛO QUAÛN QUE HAØN, DAÂY HAØN & THUOÁC HAØN. 5.1. Phöông tieän baûo quaûn phaûi luoân luoân giöõ ñöôïc saïch seõ vaø ngaên naép. Keøm theo soå saùch phaûi caäp nhaät chính xaùc toaøn boä caùc muïc. 5.2. Ñieàu kieän khoâng khí trong khu vöïc baûo quaûn phaûi phuø hôïp vôùi vieäc baûo quaûn vaät tö trong kho. Soå saùch ghi cheùp nhieät ñoä vaø ñoä aåm bao goàm caùc ñieàu kieän naøy phaûi ñöôïc giöõ ñeå xaùc nhaän bôûi nhaân vieân quaûn lyù vaät lieäu haøn. 5.3. Vaät lieäu haøn phaûi ñöôïc baûo quaûn ngaên naép theo chuûng loaïi vaø kích thöôùc vôùi kyù hieäu nhaän daïng roõ raøng. 5.4. Vieäc xöû lyù vaät lieäu haøn phaûi ñöôïc xaùc ñònh roõ raøng vôùi taát caû nhöõng ngöôøi coù lieân quan ñeán caùc haïng muïc naøy vaø caùc phieáu thoâng tin do nhaø saûn xuaát hay coâng ty cung caáp phaûi coù trong phaïm vi kho ñeå tham khaûo. 6. SAÁY KHOÂ & SAÁY LÖU GIÖÕ. 6.1. Saáy vaø löu giöõ phaûi ñöôïc thöïc hieän söû duïng caùc ñeà nghò ñöôïc quy ñònh bôûi quy phaïm hay nhaø saûn xuaát vaø phaûi coù ñaày ñuû chöùng töø cho moãi chu kyø/voøng (xem ñính keøm). 6.2. Saáy phaûi ñöôïc thöïc hieän trong caùc loø ñöôïc thieát keá ñeå thöïc hieän chöùc naêng vaø phuø hôïp coâng vieäc. 6.3. Caùc loø phaûi trong tình traïng toát vaø hieäu chænh theo quy trình hieäu chænh ñaû ñöôïc duyeät. Nhaõn phaûi ñöôïc gaén treân loø, laøm noåi baät ngaøy hieäu chænh, ngaøy heát haïn ñöôïc kyù bôûi nhaân vieân QC. 6.4. Vieäc saáy vaät lieäu haøn phaûi ñöôïc thöïc hieän moät caùch ngaên naép vôùi caùc que haøn phaân loaïi theo kích thöôùc vaø soá loâ, vôùi vieäc xöû lyù ñöôïc ghi cheùp cho moãi chu kyø saáy vaø tuaân thuû theo caùc yeâu caàu cuûa nhaø saûn xuaát vaø quy phaïm (xem ñính keøm ). 6.5. Khi hoaøn thaønh chu kyø saáy, vaät lieäu haøn phaûi ñöôïc chuyeån tröïc tieáp tôùi loø giöõ vaø ñöôïc giöõ ngaên naép, coù phaân loaïi cho ñeán khi ñöôïc caáp ñeå söû duïng. Taát caû caùc hoaït ñoäng phaûi ñöôïc ghi cheùp chính xaùc vaø ñaày ñuû. 6.6. Baát kyø vaät lieäu haøn naøo bò hö hoûng trong caùc chu kyø xöû lyù naøy phaûi ñöôïc loaïi boû. 7. CAÁP PHAÙT VAÄT LIEÄU HAØN. 7.1. Vaät lieäu haøn seõ khoâng ñöôïc caáp phaùt cho baát kyø ngöôøi naøo neáu khoâng coù giaáy yeâu caàu, ñöôïc caáp bôûi giaùm saùt vieân taïi coâng tröôøng chòu traùch nhieäm phaïm vi coâng vieäc nôi vaät lieäu haøn ñöôïc söû duïng. 7.2. Caùc que haøn Hydro thaáp chæ ñöôïc caáp vaøo caùc loø saáy xaùch tay ñöôïc gia nhieät cho nhöõng ngöôøi thöïc hieän vieäc haøn hay ñaïi dieän ñöôïc chæ ñònh cuûa hoï, khi xuaát trình giaáy yeâu caàu vaät lieäu haøn. 7.3. Nhöõng ngöôøi thöïc hieän hoaëc ñaïi dieän ñöôïc chæ ñònh cuûa hoï seõ ñöôïc caáp caùc vaät lieäu tieâu thuï khaùc khi xuaát trình giaáy yeâu caàu vaät lieäu. 8. VIEÄC CHUYEÅN TRAÛ LAÏI & TAÙI CAÁP QUE HAØN ( SMAW ) 8.1. Khi hoaøn thaønh coâng vieäc hoaëc vaøo cuoái ca (kíp) laøm vieäc, taát caû caùc vaät lieäu haøn seõ phaûi ñöôïc chuyeån traû veà kho chöùa bôûi caùc thôï haøn hoaëc ñaïi dieän cuûa hoï vaø baùo caùo cho nhaân vieân quaûn lyù vaät lieäu haøn. 8.2. Caùc que haøn Hydro thaáp maø ñöôïc chuyeån traû laïi vaøo kho chöùa seõ ñöôïc phaân loaïi, kieåm tra hö hoûng roài sôn maøu xanh laù caây leân ñaàu que haøn ñeå baùo cho bieát raèng que haøn ñaõ qua moät chu kyø saáy ñaàu tieân. 8.3. Baát cöù que haøn naøo ñaõ qua moät chu kyø saáy ñaàu tieân seõ ñöôïc giöõ trong nhöõng thuøng chöùa ñaõ ñöôïc ñaùnh daáu ñeå baùo cho bieát “Saáy laàn hai” cho ñeán moät thôøi ñieåm maø vieäc xöû lyù naøy coù theå thöïc hieän. 8.4. Chu kyø thöù hai seõ dieãn ra vaø vaät lieäu haøn seõ ñöôïc caáp theo phöông phaùp cuûa quy trình. 8.5. Caùc que haøn seõ ñöôïc caáp cho moät chu kyø keá tieáp, ñaàu que haøn sôn maøu vaøng ñeå baùo cho bieát “Saáy laàn ba” theo phöông phaùp töông töï. 8.6. Tieáp theo laàn saáy sau cuøng, thì baát cöù que haøn naøo ñöôïc traû laïi kho seõ bò loaïi boû. § 3_2 CHEÁ TAÏO BOÀN CHÖÙA – QUY TRÌNH KIEÅM TRA KÍCH THÖÔÙC Laøm quen vôùi QUI TRÌNH CHEÁ TAÏO BOÀN GAS : Theå tích: V = 422M3, Chieàu daøy: T = 35 mm, Ñöôøng kính: D = 4270 mm, theo tieâu chuaån ASME A – QUI TRÌNH CHEÁ TAÏO I – CAÙC VAÄT LIEÄU CHEÁ TAÏO BOÀN -Vaät lieäu cheá taïo thaân boàn : SA516 - Gr70 -Vaät lieäu cheá taïo choûm : SA516-Gr70 ( Phaàn choûm ñöôïc nhaäp ngoaïi veà) -Vaät lieäu oáng (NOZZLE) : SA 333-Gr 6 -Vaät lieäu laøm gaân taêng cöùng trong boàn : SA516- Gr70 -Vaät lieäu caùc phuï kieän khaùc nhö caùc thanh choáng NOZZLE, caàu thang, - Hoäp ñaäy cöûa chui (Manhole) : SA36 hoaëc töông ñöông II – CAÁU TAÏO BOÀN - Thaân boàn T = 35 mm, Ñöôøng kính = 4.270 mm - Chieàu daøi = 36.200 mm - Gaân taêng cöùng : Hình chöõ T - Cöûa chui Þ 450 mm - Caùc thanh choáng - Caàu thang vaø hoäp ñaäy cöûa chui - Caùc ñaàu oáng ra vaøo khi laøm vieäc III - LYÙ LÒCH BOÀN VAØ YEÂU CAÀU KYÕ THUAÄT -Aùp löïc laøm vieäc cuûa boàn : 8.0 Kg/cm2 -Nhieät ñoä laøm vieäc cuûa boàn : 360c -Aùp löïc thieát keá : 17.6 Kg/cm2 -Nhieät ñoä thieát keá : - 45/100 0c -Aùp löïc kieåm tra : 26.4 Kg/cm2 -Dung tích : 422 m3 -Kieåm tra moái haøn ñoái ñaàu cuûa phaàn thaân : 100% chuïp phim Xray -Xöû lyù nhieät sau khi haøn : chæ coù phaàn choûm ( nhaäp ngoaïi veà ) -Thöû va ñaäp : coù -Söï aên moøn cho pheùp : 3 mm -Troïng löôïng rieâng cuûa boàn : 550.7 Kg/m3 -Phaàn voû ngoaøi : ñöôïc bao phuû baèng sôn -Söï kieåm tra vaø duyeät : LLOYDS REGISTER OF SHIPPING -Toác ñoä laøm vieäc cuûa boàn : 250 m3/ hr -Khoái löôïng roãng : 157 taán -Khoái löôïng luùc laøm vieäc : 397 taán -Khoái löôïng luùc thöû : 648 taán IV - CHOÏN VAÄT LIEÄU HAØN Sau khi xem xeùt baûn veõ, luùc ñoù xaùc nhaän ñöôïc vaät lieäu cuûa boàn, lyù lòch cuûa boàn ta choïn ñöôïc vaät lieäu haøn coù cöôøng ñoä töông ñöông ñoù laø : -Que haøn tay E7018-1 Þ 2.5, Þ 3.2, Þ 4.0, Þ 5.0 do haõng LINCOLN cung caáp -Que haøn TIG ER80Ni-1 Þ 2.4 do haõng LINCOLN cung caáp -Daây haøn töï ñoäng F7A6EG-G Þ 4.0 ( LNS 133U ) do haõng LINCOLN cung caáp -Thuoác haøn töï ñoäng F7A6 ( P240 ) do haõng LINCOLN cung caáp V – DÖÏ TRUØ PHÖÔNG TIEÄN, NHAÂN LÖÏC VAØ VAÄT TÖ Vôùi ñieàu kieän haøn ñoøi hoûi chaát löôïng phaûi cao. Neân phöông tieän ñi theo phaûi ñaùp öùng ñaày ñuû . Goàm coù : - Maùy haøn töï ñoäng : 2 caùi - Maùy haøn tay 6 moû : 4 caùi - Tuû saáy thuoác haøn : 1caùi - Tuû saáy que haøn tay loaïi 200 kg : 2 caùi - Tuû saáy xaùch tay : 10 caùi - Maùy neùn khí duøng thoåi cöïc than : 1 caùi - Maùy ghi nhieät ñoä töï ñoäng : coù - Moû thoåi cöïc than : 2 boä - Maùy maøi Þ 180 : 4 caùi - Maùy maøi Þ 125 : 4 caùi - Daây haøn ñieän 1x35 cm2 : 360 m - Daây ñieän 2 pha : 240 m - Daây daãn gas : coù - Buùa goõ xæ: coù - Baøn chaûi saét : coù - Giaù quay vaø giaù haøn töï ñoäng : coù - Boùng ñieän 500V : coù - Boùng ñieän 36 V : coù - Kính baûo hoä : coù - Thöôùc kieåm tra caùc kích thöôùc cuûa moái haøn : coù - Ñoàng hoà cuûa maùy haøn töï ñoäng, maùy haøn tay, tuû saáy caùc loaïi ñeàu phaûi qua kieåm ñònh. - Veà thôï haøn töï ñoäng : 6 thôï ñaõ coù chöùng chæ 1G cuûa LLOYDS caáp - Veà thôï haøn tay : 12 thôï ñaõ coù chöùng chæ 2G ÷ 6G cuûa LLOYDS caáp - Boä gia nhieät duøng ñeå gia nhieät ñöôøng sinh vaø ñöôøng troøn : coù - Khí gas : coù ( tính theo ñònh möùc nhaø nöôùc ) - Que haøn E7018-1 : coù ( tính theo ñònh möùc nhaø nöôùc ) - Daây haøn töï ñoäng LNS 133U : coù ( tính theo ñònh möùc nhaø nöôùc ) - Thuoác haøn P240 : coù ( tính theo ñònh möùc nhaø nöôùc ) - Daây haøn TIG ER80Ni-1 : coù ( tính theo ñònh möùc nhaø nöôùc ) - Phaán ño nhieät ñoä töø 94 ÷ 2500c : coù - Baït che möa : coù - Ñaù maøi vaø ñaù caét caùc loaïi : coù - Kính haøn caùc loaïi : coù - Gaêng tay da : coù - Khaåu trang : coù - Que thoåi cöïc than Þ8 hoaëc Þ9 : coù - Vaø moät soá linh kieän nhö choåi than maùy maøi, ñoàng hoà ño ñoä aåm ... : coù VI – CAÙC BÖÔÙC TIEÁN HAØNH COÂNG VIEÄC Vôùi chieàu daøi cuûa boàn laø 36200 mm vaø troïng löôïng naëng. Vì theá phaàn gia coâng cheá taïo phaûi chia laøm hai giai ñoaïn. Giai ñoaïn 1 : Chia boàn ra 4 phaàn gia coâng taïi nhaø maùy . Phaàn vieäc ôû ñaây böôùc ñaàu laø haøn toaøn boä ñöôøng sinh cuûa 14 khoanh cho moät boàn. Sau ñoù haøn ñöôøng troøn moãi ñoaïn ,Vaø taát caû laø 12 ñöôøng troøn haøn taïi Nhaø maùy. Giai ñoaïn naøy haøn baèng maùy haøn töï ñoäng. Khi caùc coâng vieäc haøn töï ñoäng ñöôøng sinh vaø ñöôøng troøn ñaõ xong ta tieán haønh haøn tay nhöõng coâng vieäc tieáp theo laø haøn taêng cöùng – haøn coå chui - haøn taám oáp - vaø caùc ñaàu oáng bích chôø. Giai ñoaïn 2 : Haøn toå hôïp hoaøn thieän taïi coâng tröôøng. Coâng vieäc ôû ñaây haøn hoaøn toaøn baèng tay vaø haøn Tig. Coù 3 moái haøn ñöôøng troøn vaø caùc phuï kieän khaùc, nhö phaàn taêng cöùng coøn laïi caùc thanh choáng vaø caùc oáng laøm vieäc cuûa boàn vv. B – KIEÅM TRA KÍCH THÖÔÙC – CAÙC FORM MAÃU MH35.4 : CAÙC BIEÅU MAÃU KIEÅM TRA CHAÁT LÖÔÏNG 1. Khaùi nieäm 2. Noäi dung yeâu caàu 3. YÙ nghóa 4. Caùc bieåu maãu kieåm tra chaát löôïng ( QC FORM ) – Tham khaûo.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfgiao_trinh_he_thong_quan_ly_chat_luong_iso.pdf