Quản lý nhân sự & lương trong Tin học thống kê - Tổng cục thống kê

Tài liệu Quản lý nhân sự & lương trong Tin học thống kê - Tổng cục thống kê: MỤC LỤC MỞ ĐẦU Trong thời đại phát triển hiện nay, công nghệ thông tin đang thực sự đóng một vai trò hết sức quan trọng trong cuộc sống của chúng ta, cũng như trong mọi lĩnh vực sản xuất, dịch vụ, quản lý và đặc biệt là trong quản trị nguồn nhân lực. Trong những năm gần đây, việc ứng dụng công nghệ thông tin đã mang lại những lợi ích đáng kể cho các doanh nghiệp, cụ thể là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao năng suất lao động… Nhân lực là yếu tố quan trọng nhất trong quá trình hoạt... Ebook Quản lý nhân sự & lương trong Tin học thống kê - Tổng cục thống kê

doc54 trang | Chia sẻ: huyen82 | Lượt xem: 1486 | Lượt tải: 1download
Tóm tắt tài liệu Quản lý nhân sự & lương trong Tin học thống kê - Tổng cục thống kê, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
động của bất kỳ một công ty, cơ quan , đơn vị ..  Việc tin học hoá tổ chức quản lý nhân sự mang lại nhiều lợi ích hơn so với quản lý thủ công. Quản lý thông tin về cán bộ, công nhân viên là một bài toán quan trọng và có nhiều ứng dụng trong việc quản lý nguồn nhân lực, chính sách cán bộ... nhằm đưa ra các quyết định trong lĩnh vực xây dựng đội ngũ lao động đủ khả năng và trình độ đáp ứng các nhu cầu trong giai đoạn mới. Phần mềm Quản lý Nhân sự & Tiền lương ra đời với mục đích là công cụ hỗ trợ đắc lực cho công tác tổ chức cán bộ, quản lý nhân lực, giúp nhà quản lý đưa ra những quyết định chính xác trong việc phát triển nguồn lực đủ trình độ, đủ khả năng đáp ứng yêu cầu của sản xuất, kinh doanh trong thời đại ngày nay. Trong chuyên đề này , em muốn giới thiệu bài toán quản lý nhân lực cho Tin học thống kê – Tổng cục thống kê , nơi mình đã thực tập . Bài toán được đưa ra nhằm giúp việc quản lý nhân sự và lương trong Tin học thống kê – Tổng cục thống kê hiệu quả hơn , tiết kiệm thời gian, tránh gây nhầm lẫn cho người quản lý , giải quyết được những yêu cầu tất yếu trong công tác quản lý nhân sự và lương trong trung tâm. CHƯƠNG 1 : KHẢO SÁT THỰC TẾ 1.1.Giới thiệu về bài toán : Ngày nay quản lý tốt nguồn nhân sự là một vấn đề mang tính sống còn với các doanh nghiệp vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh và sự phát triển bền vững của tổ chức. Đó không những là đòi hỏi cho các doanh nghiệp lớn, các tổng công ty hay các công ty đa quốc gia mà còn cho cả các cơ quan , các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang ngày càng bài bản và chuyên nghiệp hơn. Ứng dụng CNTT trong quản lý nhân sự tại Việt Nam không phải là một bài toán mới. Doanh nghiệp , cơ quan có thể lựa chọn một hệ thống chuyên biệt hoặc tích hợp, nổi tiếng hay vô danh, đóng gói sẵn hay tự xây dựng, tuỳ theo ngân sách và yêu cầu đặc thù của họ. Chính vì vậy sẽ không có một giải pháp nào là tối ưu cho mọi doanh nghiệp, mọi cơ quan. Phần mềm của em là phần mềm quản lý nhân sự trong trung tâm tính toán –Tổng cục thống kê , phần mềm được xây dựng dựa trên nền tảng công nghệ Winform 2005, công cụ báo cáo Crystal Report 11, và vận hành trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu nền là Microsoft SQL Server 2005 . Phần mềm sẽ giải quyết được những khó khăn trong quản lý nhân sự và tính lương trong trung tâm .Cụ thể , phần mềm sẽ lưu trữ xử lý lý lịch chi tiết về cán bộ trong trung tâm , phần mềm còn đưa ra những báo cáo cụ thể , chi tiết cho giám đốc , trưởng phòng về lý lịch , trình độ , chức vụ , bảng lương cho một hay nhiều cán bộ . 1.2.Khảo sát , phân tích về Trung Tâm Tin Học Thống Kê: 1.2.1.Giới thiệu: Trung tâm Tin học thống kê là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Tổng cục Thống kê, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng và Kho bạc Nhà nước. Tên giao dịch quốc tế: Center for Statistical Information Technology - viết tắt là CSIT. Trụ sở đặt tại: 54 Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa, Hà Nội. Trung tâm Tin học thống kê là đầu mối, chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong ngành giúp Tổng cục: nghiên cứu, lựa chọn công nghệ; xây dựng, quản lý, vận hành, bảo trì hệ thống; phát triển các phần mềm ứng dụng; xử lý thông tin; đào tạo nhân lực về công nghệ thông tin và truyền thông cho ngành Thống kê theo sự phân công của Tổng cục và thực hiện các dịch vụ tin học cho các đơn vị trong, ngoài ngành Thống kê. Tên : Trung Tâm Tin Học Thống Kê – Tổng cục thống kê Địa chỉ: Số 48A Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, Hà Nội Điện thoại: 8356101 Logo trung tâm: +Giám đốc trung tâm: Phạm Huy Tú Lĩnh vực phụ trách:Phụ trách chung, tổ chức,hành chính và kế hoạch,tài vụ +Phó giám đốc:Phạm Thị Thanh Lĩnh vực phụ trách:Lập trình và đào tạo +Phó giám đốc:Thiều Văn Tiến Lĩnh vực phụ trách:Kỹ thuật và cơ sở dữ liệu +Trung tâm có tổng số cán bộ , công chức 47 người , trong đó có 16 nam và 31 nữ +Cơ cấu tổ chức gồm: 4 chuyên viên chính , 5 chuyên viên, 20 kỹ sư,15 kỹ thuật viên,3 nhân viên dịch vụ +Trình độ: 1 tiến sĩ, 0 thạc sĩ, 30 đại học, 4 cao đẳng, trung học,trình độ khác là 12 +Sơ đồ tổ chức của trung tâm: Hình 1.1. Sơ đồ tổ chức của trung tâm - Phòng tổ chức - hành chính : + Cơ cấu nhân sự : gồm 6 người : 1 trưởng phòng , 1 phó trưởng phòng , 4 nhân viên . + Chức năng : Tham mưu cho giám đốc về công tác tổ chức và cán bộ, công tác thi đua và hành chính tổng hợp ; Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ viên chức; công tác thống kê - tổng hợp; Thực hiện các hoạt động hành chính, văn thư, lưu trữ ; Chăm sóc sức khỏe đối với cán bộ, viên chức trong trung tâm ; Thực hiện công tác bảo vệ an ninh nội bộ và bảo vệ an toàn, trật tự, tài sản chung của trung tâm. - Phòng kế hoạch – tài vụ : + Cơ cấu nhân sự : gồm 6 người : 1 trưởng phòng , 1 phó trưởng phòng , 4 nhân viên . + Chức năng : Tham mưu giúp việc giám đốc thực hiện xây dựng kế hoạch tài chính; quản lý tài chính, kế toán, thanh quyết toán; công tác báo cáo tài chính. - Phòng kỹ thuật : + Cơ cấu nhân sự : gồm 4 nguời : 1 trưởng phòng , 3 nhân viên . + Chức năng : Xử lý, vận hành trang thiết bị trong trung tâm .Quản lý và hướng dẫn, đôn đốc các phòng, ban trong toàn trung tâm thực hiện qui trình vận hành và bảo quản các máy móc, trang thiết bị kỹ thuật. Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Tổng cục, các Cục Thống kê sử dụng và bảo dưỡng thiết bị tin học do các đơn vị quản lý; thực hiện bảo trì, bảo dưỡng thiết bị tin học của ngành Thống kê. - Phòng cơ sở dữ liệu và quản lý hệ thống : + Cơ cấu nhân sự : gồm 5 người : 1 trưởng phòng ,1 phó phòng , 3 nhân viên . +Chức năng : Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu ; vận hành, khai thác, phát triển hệ thống thông tin trong trung tâm, bảo đảm kết nối thông suốt mạng máy tính của Tổng cục với các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành, các đơn vị trong ngành Thống kê và với Internet; Lựa chọn giải pháp, xây dựng, phát triển các cơ sở dữ liệu thống kê. - Phòng lập trình và đào tạo : + Cơ cấu nhân sự :gồm 7 người : 1 trưởng phòng , 1 phó phòng , 5 nhân viên . + Chức năng : Nghiên cứu, thử nghiệm, lựa chọn công nghệ, giải pháp kỹ thuật để phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong ngành Thống kê; Thực hiện công tác đào tạo về công nghệ thông tin và truyền thông cho cán bộ, công chức, viên chức của ngành theo kế hoạch của Tổng cục. - Phòng chuẩn bị số liệu : + Cơ cấu nhân sự : gồm 6 người : 1 trưởng phòng , 1 phó phòng , 4 nhân viên . + Chức năng : Khai thác và chuẩn bị các số liệu cho các cuộc điều tra , các dự án . - Phòng xử lý thông tin : + Cơ cấu tổ chức :gồm 7 người : 1 trưởng phòng , 1 phó phòng , 5 nhân viên . + Chức năng : Xử lý số liệu điều tra, tổng điều tra theo kế hoạch của Tổng cục. 1.2.2.Hiện trạng hoạt động của trung tâm Mỗi một cán bộ khi được nhận vào làm việc ở trung tâm cần phải khai rõ lý lịch của mình: họ tên, giới tính, ngày sinh, quê quán (Huyện và Tỉnh), nơi sinh (Huyện và Tỉnh), trình độ văn hoá, sắc tộc, tôn giáo. Trong lý lịch cũng đòi hỏi kê khai quá trình tham gia các công tác (từ tháng năm nào đến tháng năm nào diễn giải công việc đã làm, ở đâu); ngoài ra cần khai rõ có là Đoàn viên, Đảng viên, Công Đoàn viên hay không. Ngay sau khi được nhận vào làm việc, cán bộ đó sẽ được bố trí công tác tại một đơn vị trong trung tâm và được xếp hưởng một hệ số lương tuỳ thuộc vào ngạch, bậc lương nào đó. Trong lý lịch cũng đòi hỏi kê khai lý lịch những người gần gũi trong gia đình như cha, mẹ; vợ/chồng và các con (nếu có). Phần cha mẹ chỉ khai họ tên, tuổi và nghề nghiệp của cha,mẹ; riêng về việc kê khai đối với vợ/chồng ngoài những yếu tố trên cũng cần chú ý là trong thực tế một cán bộ có thể có nhiều vợ/chồng tại những khoảng thời gian khác nhau. Đối với con cái cũng vậy, cũng phải biết được con của cán bộ với vợ/chồng nào? Trong quá trình công tác mỗi người có thể đảm trách nhiều chức vụ khác nhau. Người ta cũng cần biết những chức vụ mà cán bộ đó đã và đang đảm nhận. Việc đang đảm nhận các chưc vụ thường ảnh hưởng đến các khoảng phụ cấp ngoài lương. Mỗi một chức vụ có một hệ số phụ cấp tương ứng. Để sắp xếp, bố trí cán bộ hợp lý, trung tâm yêu cầu mỗi cán bộ cho biết các chuyên môn với trình độ tương ứng. Đối với ngoại ngữ cũng vậy, người ta cần biết mỗi cán bộ biết những ngoại ngữ gì với trình độ nào. Do yêu cầu công tác mỗi cán bộ có thể được chuyển từ đơn vị này sang đơn vị khác theo sự đề nghị của phòng tổ chức. Việc bố trí hay thuyên chuyển cán bộ về đơn vị phải theo một quyết định của trung tâm có thẩm quyền (thường là cấp bộ hay cấp sở) mà người ta quan tâm đến số của quyết định, do ai, chức vụ gì ký điều người nào về đơn vị nào. Quá trình lương cũng vậy, khi có quyết định về chế độ lương là thời điểm bắt đầu được hưởng ngạch, bậc lương đó cho tới khi có quyết định mới. Ngạch và bậc xác định được hệ số lương. Hàng tháng bộ phận theo dõi ngày công cho biết số ngày nghỉ BHXH, số ngày nghỉ không lý do trong tháng có thể xác định số ngày làm vịêc của từng cán bộ. Căn cứ vào số lương hiện tại, số ngày làm việc và các hệ số phụ cấp chức vụ hiện tại (nếu có) mà người ta xác định lương cho từng cán bộ. Những cán bộ có nghỉ BHXH sẽ được quỹ BHXH trả tiền bảo hiểm. Hàng tháng các bảng lương chi tiết cho từng người theo từng đơn vị hay bảng lương tổng hợp từng đơn vị được in ra để phân phát cho từng đơn vị mà đại diện mỗi đơn vị đến nhận rồi phân phát cho từng cán bộ thuộc đơn vị mình. Bất kỳ lúc nào khi có biến động về mặt nhân sự như tuyển dụng hay thuyên chuyển cán bộ, tăng lương, các thay đổi trong lý lịch như lập gia đình,... thì người ta phải cập nhật để có thông tin mới nhất. Khi cần thiết, trung tâm cần lấy lý lịch trích ngang của từng cán bộ. Nhiều khi lãnh đạo cần thống kê theo từng chỉ tiêu hay kết hợp nhiều chỉ tiêu trên phạm vi toàn diện hay một bộ phận nào đó để phục vụ một mục đích nào đó. 1.3.Sự cấp thiết của bài toán: Hiện tại trung tâm tính toán quản lý nhân sự và lương trên giấy tờ là chủ yếu, việc quản lý như vậy rất phức tạp, tốn nhiều thời gian , gây lãng phí và rất dễ gây nhầm lẫn . Ngoài ra việc quản lý như vậy còn gây khó khăn cho lãnh đạo , phòng ban có thể quản lý các thông tin của cán bộ mình đang quản lý ; việc đưa ra các báo cáo thống kê hoàn toàn không thể làm được vì các dữ liệu trên giấy tờ rất nhiều và chồng chéo chưa được xử lý . Phần mềm quản lý nhân sự và lương của em sẽ giúp trung tâm giải quyết được các vấn đề đó , các dữ liệu của cán bộ đưa vào được xử lý và đưa ra những báo cáo , thống kê theo các tiêu chí mà lãnh đạo cần. Ngoài ra phần mềm còn giúp lãnh đạo tính lương của cán bộ dựa vào : bậc lương, ngạch lương, các quyết định lương , bố trí chức vụ ,sau đó đưa ra các báo cáo . 1.4.Mục đích xây dựng bài toán , đối tượng sử dụng ,phạm vi sử dụng: 1.4.1.Mục đích xây dựng bài toán : Bài toán được xây dựng giúp cho việc quản lý cán bộ và lương cán bộ trong trung tâm trở nên dễ dàng và khoa học hơn, tránh sự nhầm lẫn , chồng chéo nhau như trước kia ,từ đó sẽ giúp việc hoạt động của trung tâm tốt hơn . 1.4.2.Đối tượng sử dụng : Lãnh đạo trung tâm và các trưởng phòng các phòng trong trung tâm. 1.4.3.Phạm vi sử dụng: Bài toán được áp dụng trực tiếp vào Trung tâm tính toán của Tổng cục thống kê. 1.5.Mô tả nghiệp vụ: 1.5.1.Quản lý sơ yếu lý lịch Chức năng: Quản lý sơ yếu lý lịch cán bộ với các thông tin sau: Mã số cán bộ, Họ Tên, Ngày sinh, Nơi sinh, Giới tính, Dân tộc, Trình độ văn hóa, Chuyên môn, Ngoại ngữ, Tôn giáo, Đoàn thể... - Lý lịch cán bộ theo thông tin lựa chọn (bao gồm cả quan hệ của người thân trong gia đình như : cha, mẹ, anh, chị, em, vợ chồng hoặc con cái,...). 1.5..2.Quá trình công tác: Chức năng: - Quản lý quá trình làm việc tại trung tâm. - Quản lý những thay đổi về phòng ban, chức vụ. Các báo cáo chính: - Quyết định công tác; - Báo cáo quá trình công tác của cán bộ (chọn cán bộ hay chọn phòng ban cần in); 1.5.3.Quản lý mức lương: Chức năng: - Quản lý mức lương cán bộ (Quyết đinh lương theo hệ số Nhà nước ). - Quản lý các loại phụ cấp (Phụ cấp chức vụ). - Bảng chấm công trong từng tháng. - Danh sách cán bộ vắng mặt trong ngày. 1.5..4.Lập bảng lương Chức năng: - In ra bảng lương tháng cho từng cán bộ hoặc cán bộ trong cùng một phòng ban . BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG Tháng:…….Năm:………. Cán bộ Lương cơ bản Phụ cấp Số ngày nghỉ Số ngày nghỉ Mã số Tên Mã ngạch Hệ số Số tiền Chức vụ Không lý do BHXH Hệ số Số tiền Số ngày Số tiền Số ngày Số tiền 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Phòng ban………………. - Các báo cáo theo các tiêu chí : lý lịch ( tên cán bộ , quan hệ , chức vụ , phòng ban...) . CHƯƠNG 2 : PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG 2.1.Sơ đồ phân cấp chức năng : Hình 2.1 . Sơ đồ phân cấp chức năng Trong chương trình quản lý nhân sự và lương có các chức năng : - Quản lý lý lịch - Quản lý bố trí và quyết định - Quản lý lương Trong các chức năng trên có các chức năng con : - Quản lý lý lịch : + Nhập , sửa , xoá lý lịch + In báo cáo - Quản lý bố trí và quyết định : + Quyết định + Bố trí + In báo cáo - Quản lý lương : + Tính lương + In báo cáo 2.2. Sơ đồ luồng dữ liệu: 2.2.1. Một số ký hiệu : Tác nhân ngoài: Chức năng : Luồng dữ liệu : Kho dữ liệu : 2.2.2.Sơ đồ mức khung cảnh: Hình 2.2. Sơ đồ mức khung cảnh Hệ thống tương tác với các đối tượng ( cán bộ , phòng ban, lãnh đạo) theo 2 luồng dữ liệu như sau : - Đầu vào : + Từ cán bộ: lý lịch ( họ tên , năm sinh , các quan hệ ....), trình độ ( chuyên môn , ngoại ngữ ). + Từ lãnh đạo : các quyết định , bố trí ( lương, phòng ban , chức vụ). + Từ phòng ban : bảng chấm công của cán bộ trong tháng ( số ngày nghỉ có phép , không phép ). - Đầu ra : + Đến cán bộ: các quyết định , bố trí ( lương, phòng ban , chức vụ). + Đến lãnh đạo : mọi thông tin mà lãnh đạo cần . + Phòng ban : mọi thông tin về cán bộ đang làm việc trong phòng ban . 2.2.3.Sơ đồ mức đỉnh: Hình 2.3. Sơ đồ mức đỉnh Biểu đồ đã mô ta cụ thể cơ cấu hoạt động của toàn bộ hệ thống . Chức năng xử lý lý lịch : Đầu ra : - Kho lý lịch : mọi thông tin về lý lịch của cán bộ - Lãnh đạo : tất cả các báo cáo mà lãnh đạo yêu cầu. Đầu vào : cán bộ : thông tin về lý lịch của cán bộ. Chức năng quyết định bố trí : Đầu ra : - Kho quyết định lương : Các văn bản chứa thông tin về các quyết định lương cho cán bộ - Kho quyết định bố trí : Các văn bản chứa thông tin về các quyết định bố trí chức vụ và phòng ban cho cán bộ. - Cán bộ : Các quyết định bố trí về lương , chức vụ , phòng ban cho cán bộ đó. - Phòng ban : Các văn bản chứa thông tin về các quyết định bố trí chức vụ và phòng ban và lương của cán bộ thuộc phòng ban . Đầu vào : - Lãnh đạo : Các quyết định bố trí về lương , chức vụ , phòng ban cho cán bộ thuộc trung tâm. Chức năng xử lý lương : Đầu ra : - Cán bộ : các báo cáo về lương cho chính cán bộ . - Phòng ban : các báo cáo về lương của các cán bộ thuộc phòng ban. - Lãnh đạo : các báo cáo về lương của các cán bộ thuộc trung tâm . Đầu vào : - Phòng ban : bảng chấm công của cán bộ thuộc phòng ban . - Kho quyết định : các quyết định liên quan đến tính lương cho cán bộ. 2.2.4. Sơ đồ mức dưới đỉnh : A . Xử lý lý lịch: Hình 2.4. Sơ đồ mức dưới đỉnh ( xử lý lý lịch) Ở phần xử lý tính lương được chia ra 2 chức năng chính là :chức năng nhập , sửa, xoá lý lịch và chức năng in báo cáo. -Chức năng nhập , sửa , xoá : + Đầu vào : thông tin về lý lịch , trình độ của cán bộ cung cấp. + Đầu ra : mọi dữ liệu sau khi xử lý đưa đến kho lý lịch. -Chức năng in báo cáo : + Đầu vào : các yêu cầu về báo cáo của lãnh đạo và kết quả từ kho lý lịch + Đầu ra : các truy vấn về dữ liệu đến kho lý lịch và báo cáo đến lãnh đạo , phòng ban. B . Bố trí và quyết định: Hình 2.5. Sơ đồ mức dưới đỉnh ( bố trí và quyết định) Ở chức năng bố trí , quyết định được chia ra 3 chức năng con : chức năng bố trí và chức năng quyết định, chức năng in báo cáo . - Chức năng bố trí : + Đầu vào : văn bản bố trí phòng ban , chức vụ của lãnh đạo. + Đầu ra : dữ liệu sau khi xử lý nhập vào kho bố trí ; các thông tin cán bộ đựoc bố trí đến phòng ban ; các thông tin về phòng ban , chức vụ đến cán bộ được bố trí . - Chức năng quyết định : + Đầu vào : văn bản quyết định về lương của lãnh đạo. + Đầu ra :dữ liệu sau khi xử lý nhập vào kho quyết định ; các quyết định lương đến cán bộ được ký quyết định. - Chức năng in báo cáo : + Đầu vào : các dữ liệu từ kho quyết định và kho bố trí . + Đầu ra : các báo cáo về bố trí và quyết định đến lãnh đạo. C . Xử lý lương: Hình 2.6. Sơ đồ mức dưới đỉnh ( xử lý lương) Ở chức năng xử lý lương được chia ra 2 chức năng con : chức năng tính lương và chức năng in báo cáo . - Chức năng tính lương : + Đầu vào : các dữ liệu từ kho quyết định và kho bố trí ; bảng chấm công từ phòng ban có cán bộ đang xét . + Đầu ra : bảng chấm lương của cán bộ sau khi xử lý đến kho bảng chấm lương. - Chức năng in báo cáo : + Đầu vào : bảng chấm lương từ kho bảng chấm lương . + Đầu ra : báo cáo về lương đến phòng ban và lãnh đạo. Cách tính lương : lương chính hàng tháng của cán bộ = mức lương tối thiểu ( 540.000) x hệ số lương ( chiếu theo mã ngạch, mã bậc). Số tiền lương bị khấu trừ = (lương chính hàng tháng của cán bộ /30) x số ngày nghỉ không có phép. Phụ cấp chức vụ (nếu có) = mức lương tối thiểu ( 540.000) x hệ số chức vụ. Tổng số lương mà cán bộ được hưởng trong tháng = lương chính hàng tháng của cán bộ - (lương chính hàng tháng của cán bộ /30) x số ngày nghỉ không có phép + Phụ cấp chức vụ (nếu có). CHƯƠNG 3 : PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU 3.1. Mô hình thực thể liên kết : Hình 3.1 . Mô hình thực thể liên kết Trong mô hình thực thể liên kết này , thực thể canbo liên kết với các thực thể khác bằng nhiêu mối quan hệ . Thực thể canbo liên kết với thực thể Quan hệ với quan hệ n-n : một cán bộ có nhiều mối quan hệ và ngược lại một mối quan hệ có nhiều cán bộ .Ví dụ : một cán bộ có nhiều mối quan hệ như : quan hệ với cha mẹ ; quan hệ với vợ hoặc chồng ; quan hệ với con . Một mối quan hệ như quan hệ vợ chồng được dùng cho nhiều cán bộ. Thực thể canbo liên kết với thực thể Quyết định bằng mối quan hệ 1-n : một cán bộ có nhiều quyết định , một quyết định chỉ cho một cán bộ. Ví dụ : một cán bộ trong quá trình công tác sẽ nhận được nhiều quyết định về lương , còn một quyết định về lương chỉ dành cho một cán bộ . Thực thể canbo liên kết với thực thể Bố trí bằng mối quan hệ 1-n : một cán bộ có nhiều Bố trí, một Bố trí chỉ cho một cán bộ. Ví dụ : một cán bộ trong quá trình công tác sẽ nhận được nhiều Bố trí về chức vụ , phòng ban , còn một quyết định về chức vụ , phòng ban chỉ dành cho một cán bộ . Thực thể canbo liên kết với thực thể Bảng Lương với quan hệ n-n : một cán bộ có nhiều Bảng Lương và ngược lại một Bảng Lương cho nhiều cán bộ .Ví dụ : một cán bộ có nhiều bảng lương vì mỗi một tháng họ sẽ nhận một bảng lưong , trong một bảng lương sẽ chứa thông tin về lương cho nhiều cán bộ. 3.2. Sơ đồ liên kết các bảng dữ liệu: Hình 3.2 . Sơ đồ liên kết các bảng dữ liệu 3.2.Chi tiết các bảng : A .Bảng canbo: Chức năng:chứa các thuộc tính liên quan trực tiếp đến cán bộ cần quản lý. Tên trường Kiểu dữ liệu Độ lớn Ghi chú macb Varchar 50 Mã cán bộ tencb Varchar 100 Tên cán bộ gioitinh Varchar 50 Giới tính Ngaysinhcb Datime 8 Ngày sinh cán bộ Noisinhcb Varchar 200 Nơi sinh cán bộ Quequancb Varchar 200 Quê quán cán bộ Trinhdocb Varchar 50 Trình độ cán bộ Dantoccb Varchar 50 Dân tộc cán bộ Tongiaocb Varchar 100 Tôn giáo cán bộ Diachicb Varchar 200 Địa chỉ cán bộ B .Bảng chame: Chức năng: chứa các thuộc tính liên quan đến cha mẹ của cán bộ Tên trường Kiểu dữ liệu Độ lớn Ghi chú Cmtcm Varchar 50 Số chứng minh thư cha mẹ Hotencm Varchar 100 Họ tên cha mẹ Nghecm Varchar 100 Nghề cha mẹ Gioitinhcm Varchar 50 Giới tính cha mẹ Ngaysinhcm Datetime 8 Ngày sinh cha mẹ C . Bảng vochong: Chức năng: Chứa các thuộc tính liên quan đến vợ/chồng của cán bộ. Tên trường Kiểu dữ liệu Độ lớn Ghi chú Sttvc Int 4 Số thứ tự vợ/chồng Tenvc Varchar 50 Tên vợ/chồng Gioitinhvc Varchar 50 Giới tính vợ/chồng Ngaysinhvc Datetime 8 Ngày sinh vợ/chồng Nghevc Varchar 100 Nghề vợ/chồng D .Bảng con: Chức năng: chứa các thuộc tính liên quan đến con của cán bộ. Tên trường Kiểu dữ liệu Độ lớn Ghi chú Sttcon Int 4 Số thứ tự con Tencon Varchar 50 Tên con Gioitinhcon Varchar 50 Giới tính con Ngaysinhcon Datetime 8 Ngày sinh con Nghecon Varchar 100 Nghề của con Macb Varchar 50 Mã cán bộ Sttvc Int 4 Số thứ tự vợ/chồng E .Bảng chamcong: Chức năng: chứa các thuộc tính để tính lương cho cán bộ. Tên trường Kiểu dữ liệu Độ lớn Ghi chú Macb Varchar 50 Mã cán bộ Thangnam Varchar 50 Tháng năm Ngaynghicolydo Int 4 Số ngày nghỉ có lý do Ngaynghikolydo Int 4 Số ngày nghỉ không có lý do Ngaynghiqd Int 4 Số ngày nghỉ trong quy định F .Bảng doanthe: Chức năng: chứa các thuộc tính liên quan đến đoàn thể của cán bộ. Tên trường Kiểu dữ liệu Độ lớn Ghi chú Madt Varchar 50 Mã cán bộ Tendt Varchar 50 Tên cán bộ G .Bảng quyetdinh: Chức năng : chứa các thuộc tính liên quan đến quyết định cho cán bộ. Tên trường Kiểu dữ liệu Độ lớn Ghi chú Soqd Varchar 50 Số quyết định Ngaykyqd Datetime 8 Ngày ký quyết định Ngayhl Datetime 8 Ngày có hiệu lực tenqd Varchar 100 Tên quyết định Macb Varchar 50 Mã cán bộ Mank Varchar 50 Mã người ký H .Bảng nguoiky: Chức năng: chứa các thuộc tính liên quan đến người ký quyết định cho cán bộ. Tên trường Kiểu dữ liệu Độ lớn Ghi chú Mank Varchar 50 Mã người ký Tennk Varchar 50 Tên người ký Chucnk Varchar 50 Chức vụ người ký H .Bảng trinhdochm: Chức năng: chứa các thuộc tính liên quan đến trình độ chuyên môn của cán bộ Tên trường Kiểu dữ liệu Độ lớn Ghi chú Machm Varchar 50 Mã chuyên môn Tenchm Varchar 50 Tên chuyên môn Ngaycapchm Datetime 8 Ngày cấp bằng chuyên môn I .Bảng trinhdongoaingu: Chức năng: chứa các thuộc tính liên quan đến trình độ ngoại ngữ của cán bộ Tên trường Kiểu dữ liệu Độ lớn Ghi chú Mangng Varchar 50 Mã ngoại ngữ Tenngngn Varchar 50 Tên ngoại ngữ Ngaycapngng Datetime 8 Ngày cấp bằng ngoại ngữ Loai Varchar 50 Loại bằng K .Bảng cochuyenmon: Chức năng: chứa các thuộc tính kết nối giữa 2 bảng canbo và trinhdochuyenmon Tên trường Kiểu dữ liệu Độ lớn Ghi chú Macb Varchar 50 Mã cán bộ Machm Varchar 50 Mã chuyên môn L .Bảng congoaingu: Chức năng: chứa các thuộc tính kết nối giữa 2 bảng canbo và trinhdongoaingu Tên trường Kiểu dữ liệu Độ lớn Ghi chú Macb Varchar 50 Mã cán bộ Mangng Varchar 50 Mã ngoại ngữ M . Bảng phongban : Chức năng: chứa các thuộc tính liên quan đến phòng ban của cán bộ. Tên trường Kiểu dữ liệu Độ lớn Ghi chú Mapb Varchar 50 Mã phòng ban Tenpb Varchar 50 Tên phòng ban N .Bảng luong: Chức năng: chứa các thuộc tính liên quan đến quyết định về lương: Tên trường Kiểu dữ liệu Độ lớn Ghi chú Soqd Varchar 50 Số quyết định Mangach Varchar 50 Mã nghạch Mabac Varchar 50 Mã bậc O .Bảng coheso: Chức năng: chứa các thuộc tính liên quan đến hệ số tính lương của cán bộ. Tên trường Kiểu dữ liệu Độ lớn Ghi chú Mangach Varchar 50 Mã nghạch Mabac Varchar 50 Mã bậc Heso Float 8 Hệ số P .Bảng ngach: Chức năng: chứa các thuộc tính liên quan đến nghạch lương của cán bộ. Tên trường Kiểu dữ liệu Độ lớn Ghi chú Mangach Varchar 50 Mã nghạch Tenngach Varchar 50 Tên nghạch Q .Bảng bac Chức năng: chứa thuộc tính liên quan đến bậc lương của cán bộ: Tên trường Kiểu dữ liệu Độ lớn Ghi chú Mabac Varchar 50 Mã bậc R .Bảng botri: Chức năng: chứa các thuộc tính liên quan đến sự bố trí các công tác cho cán bộ Tên trường Kiểu dữ liệu Độ lớn Ghi chú Soqd Varchar 50 Số quyết định Macvu Varchar 50 Mã chức vụ Mapb Varchar 50 Mã phòng ban T .Bảng chucvu: Chức năng : Chứa các thuộc tính liên quan tới chức vụ của cán bộ Tên trường Kiểu dữ liệu Độ lớn Ghi chú Macvu Varchar 50 Mã chức vụ tencvu Varchar 100 Tên chức vụ Hscv Float 8 Hệ số chức vụ U .Bảng cochame: Chức năng: chứa các thuộc tính kết nối giữa 2 bảng canbo và chame . Tên trường Kiểu dữ liệu Độ lớn Ghi chú Macb Varchar 50 Mã cán bộ Cmtcm Varchar 50 Chứng minh thư cha mẹ V .Bảng thuocdoanthe: Chức năng : chứa các thuộc tính kết nối giữa 2 bảng canbo và doanthe. Tên trường Kiểu dữ liệu Độ lớn Ghi chú Macb Varchar 50 Mã cán bộ madt Varchar 50 Mã đoàn thể X . Bảng covochong: Chức năng: chứa các thuộc tính kết nối giữa 2 bảng canbo , vochong và con. Tên trường Kiểu dữ liệu Độ lớn Ghi chú Sttvc Int 4 Số thứ tự vợ/chồng Macb Varchar 50 Mã cán bộ Ngaycuoi Datetime 8 Ngày cưới Y .Bảng thangnam: Chức năng: chứa thuộc tính tháng năm. Tên trường Kiểu dữ liệu Độ lớn Ghi chú Thangnam Varchar 50 Tháng năm CHƯƠNG 4 : MÔI TRƯỜNG CÀI ĐẶT VÀ THIẾT KẾ GIAO DIỆN Chương trình là một bài toán quản lý về nhân sự , nên Windows Form giúp nhà phát triển có được một giao diện thật bắt mắt nhưng lại chẳng tốn nhiều thời gian, công sức rất phù hợp với các bài toán về quản lý . Ngoài ra Windows Form viết cho client nên có tính bảo mật cao , chương trình sẽ chạy nhanh hơn khi viết chương trình bằng Web Form , chính vì vậy mà chương trình viết bằng Windows Form khi hoạt động không cần kết nối internet .Trong bài toán quản lý nhân sự , việc thao tác với hệ thống liên tục và có khối lượng lớn , chương trình viết bằng Windows form rất thích ứng với hệ thống lớn . Những chương trình viết bằng công cụ Windows form rất dễ nâng cấp và bảo trì . Lưu trữ cơ sở dữ liệu hiện nay cho các bài toán vừa và nhỏ hiện nay như bài toán quản lý nhân sự và lương thì SQL SEVER được coi là tối ưu và thông dụng nhất vì SQL SEVER rất dễ sử dụng , rất thích hợp để viết trên .NET vì cùng là sản phẩm của Microsoft . Ngoài ra có tính bảo mật rất cao so với các phần mềm lưu trữ cơ sở dữ liệu khác như Access. Các chương trình lưu trữ cơ sở dữ liệu bằng SQL SEVER đạt hiệu quả cao trong kinh tế vì chi phí cho cài đặt chương trình rẻ hơn so với sử dụng Oracle rất nhiều do vậy giá cả phần mềm bán ra rẻ hơn , tính cạnh tranh cao . Qua hai các ưu điểm của Windows Form và SQL SEVER mà em quyết định sử dụng hai công cụ này để xây dựng bài toán quản lý nhân sự và lương . Giới thiệu sơ lược về Microsoft Visual Studio 2005 : Sự ra đời của bộ công cụ Visual Studio 2005 đã đánh dấu sự phát triển mới về kỹ thuật lập trình và thiết kế ứng dụng. Nếu Visual Studio.NET 2003 thành công với sự ổn định thì Visual Studio 2005 hoàn hảo hơn: công việc của các nhà phát triển ứng dụng trở nên dễ dàng từ khâu thiết kế đến viết mã lệnh và kết thúc ở khâu cài đặt, triển khai ứng dụng. Visual Studio 2005 còn cho phép phát triển các ứng dụng chạy trên hệ điều hành Windows 64 bit và cho thiết bị di động. Bộ sản phẩm Visual Studio 2005 bao gồm: Visual Web Developer 2005 Express Edition Visual Basic 2005 Express Edition Visual C# 2005 Express Edition Visual C++ 2005 Express Edition Visual J# 2005 Express Edition Với các ứng dụng Windows Forms, có nhiều sự bổ sung về xử lý giao diện. Các trình điều khiển nhiều tính năng hơn gồm MaskedTextBox, WebBrowser hay các bổ sung về Menu và Toolbar như ToolStripContainer. Ngoài ra, bộ Visual Studio 2005 còn được kèm theo sản phẩm quản trị cơ sở dữ liệ rất hữu ích Microsoft SQL Server 2005. 4.2. Giới thiệu sơ qua về Windows Form : Windows Form là một phần của Microsoft .NET Framework, nó sử dụng các công nghệ mới như: tích hợp tính bảo mật, hướng đối tượng, tốt độ thực thi… Ngoài ra, Windows Forms hỗ trợ hoàn toàn việc kết nối với dữ liệu XML, hỗ trợ các điều khiển để dễ dàng kết nối dữ liệu thông qua ADO.NET… Mặc dù C# và .NET được thiết kế để phát triển web, nhưng chúng vẫn hỗ trợ mạnh mẽ cho cái gọi là ứng dụng "fat client", các ứng dụng có thể được cài đặt trên một máy người dùng cuối. Với môi trường phát triển ứng dụng Visual Studio .NET, nhà phát triển có thể sử dụng bất kỳ ngôn ngữ nào mà .NET platform hỗ trợ để tạo các ứng dụng bằng Windows Forms, kể cả VB.NET và C#.NET Một Windows Form là câu trả lời của .NET cho VB 6 Form. Dùng để thiết kế một giao diên window sinh động, bạn chỉ đơn giản kéo các control từ vào trên Windows Form. Để xác định cách xử của window, bạn viết các thủ tục quản lí sự kiện cho form controls. Một đề án Windows Form được dịch thành một EXE phải được cài đặt trong một môi trường ở máy tính người dùng cuối. Giống như các kiểu đề án .NET khác, đề án Windows Form được hỗ trợ cho cả VB.NET và C#. Visual Studio.NET (VS.NET) là phần mềm dùng để phát triển các ứng dụng trên nền .NET, nó có các đặt tính nỗi bật như sau: - Có thể sử dụng bất kỳ ngôn ngữ nào mà .NET flatform hỗ trợ - Quản lý các thành phần bên trong theo cửa sổ - Cung cấp môi trường thiết kế trực quan giúp người dùng có thể thiết kế giao diện rất dễ dàng - Hỗ trợ các công cụ mạnh có thể thao tác với database thông qua ADO.NET… VS.NET quản lý ứng dụng theo kiểu các giải pháp (Solution) và dự án (Project). Project là một ứng dụng xử lý một hệ thống, solution là tổng hợp của các project tạo nên một ứng dụng có thể giải quyết mọi công việc trong hệ thống. 4.3.Giới thiệu sơ lược về SQL server: SQL Server 2000 là một hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu (Relational Database Management System (RDBMS) ) sử dụng Transact-SQL để trao đổi dữ liệu giữa Client computer và SQL Server computer. Một RDBMS bao gồm databases, database engine và các ứng dụng dùng để quản lý dữ liệu và các bộ phận khác nhau trong RDBMS. SQL Server 2000 được tối ưu để có thể chạy trên môi trường cơ sở dữ liệu rất lớn (Very Large Database Environment) lên đến Tera-Byte và có thể phục vụ cùng lúc cho hàng ngàn user. SQL Server 2000 có thể kết hợp "ăn ý" với các server khác như Microsoft Internet Information Server (IIS), E-Commerce Server, Proxy Server.... SQL Server có 7 editions: Enterprise : Chứa đầy đủ các đặc trưng của SQL Server và có thể chạy tốt trên hệ thống lên đến 32 CPUs và 64 GB RAM. Thêm vào đó nó có các dịch vụ giúp cho việc phân tích dữ liệu rất hiệu quả (Analysis Services) Standard : Rất thích hợp cho các công ty vừa v._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc11186.doc
Tài liệu liên quan