Thiết lập chuỗi cung ứng quy mô công ty và xây dựng quy trình truy nguyên

BỘ CÔNG THƯƠNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM THIẾT LẬP CHUỖI CUNG ỨNG QUY MÔ CTY VÀ XÂY DỰNG QUY TRÌNH TRUY NGUYÊN MÔN: QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG & TRUY NGUYÊN NGUỒN GỐC GVHD: NGUYỄN THỊ QUỲNH TRANG NHÓM TH: 11 1. QUY MÔ CÔNG TY Quy mô: 10ha Tổng đàn: 500.000 con 2 khu vực: Nông trại: Chọn lọc con giống : Khả năng sống sót cao, tỉ lệ sinh sản tốt, mỗi con giống có thể cho đến 270 – 300 quả trứng/năm với chất lượng trứng nâu tốt Hệ thống chuồng trại : Hệ thống chuồng trại

pptx17 trang | Chia sẻ: huong20 | Ngày: 12/01/2022 | Lượt xem: 310 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Thiết lập chuỗi cung ứng quy mô công ty và xây dựng quy trình truy nguyên, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
chăn nuôi của công ty được áp dụng theo mô hình chuồng kín. Chuồng chăn nuôi được bố trí hệ thống làm mát tự động tạo ra nhiệt độ thích hợp cho sự phát triển của đàn gà. Phân gà được chuyển sang nhà máy xử lý phân. Bên trong chuồng chăn nuôi, nhiệt độ được khống chế bằng các hệ thống cảm biến nhiệt độ tự động Nhà máy xử lý: Quy mô: 5ha Công suất: 100.000 trứng/giờ với các phân khu: Xử lý trứng Kho mát, kho lạnh  2. CHUỖI CUNG ỨNG_QUẢN LÍ CHUỖI CUNG ỨNG   CTY THỨC ĂN CHĂN NUÔI: ■ Tên mặt hàng và, khi có thể, tên loại ■ Đối tác thương mại/bên mua (GLN) ■ Xác định địa điểm chuyển đi (nghĩa là GLN của địa điểm chuyển hàng) ■ Xác định địa điểm chuyển đến (nghĩa là GLN của địa điểm tiếp nhận/đối tác thương mại) ■ Ngày gửi/chuyến ■ Hồ sơ người trồng chi tiết liên quan đến việc sản xuất (ví dụ: đồng ruộng, hạt giống, chi tiết về đầu vào sản xuất) ■ Thông tin thêm về người thực hiện (ví dụ: đội thu hoạch, ngày thu hoạch) để đối tác thương mại có thể ấn định lô/đợt KHÂU CUNG ỨNG ĐẦU VÀO: Tên: Cty: ngày nhận:07.11.18 Giờ: 8h00 Loại Khối lượng Số lô Tình trạng Nhãn hiệu Ghi chú Thức ăn cho gà 2 tấn 1780 Tốt Gavachick nt 3 tấn 1781 Tốt betaVn Gava 1780 181107 S loại thức ăn Số lô Ngày nhận sáng Tên: Cty: ngày nhận: 07.11.18 Giờ: 9H00 Loại Mô tả Số lượng Số lô Tình trạng Nhãn hiệu Ghi chú Thuốc 10 ống/hộp 100 hộp 220 Tốt Marke Thuốc tiêm Nt 100 gói/hộp 1000 hộp 221 Tốt Chick_DB Uống CÔNG TY PHÂN PHỐI THUỐC THÚ Y : Để đảm bảo rằng liên kết truy tìm nguồn gốc được duy trì, dữ liệu sau đây phải được lưu hồ sơ và chia sẻ, bao gồm: □ Số phân định đơn vị hậu cần (SSCC) □ Nhận biết địa điểm chuyển hàng đến (nghĩa là điểm nhận hàng/đối tác thương mại) □ Bản mô tả thương phẩm □ Số lô/đợt □ Số lượng thương phẩm và đơn vị đo □ Ngày vận chuyển Mar 220 181107 S KHÂU CUNG ỨNG ĐẦU RA: NHÀ MÁY ĐÓNG GÓI: Thông tin về bán thành phẩm (số lô/ đợt bán thành phẩm, ca tiếp nhận bán thành phẩm, người tiếp nhận bán thành phẩm) Ca xử lý bán thành phẩm Thông tin người thực hiện chế biến Số thứ tự Line chế biến Ấn định GTIN cho đơn vị tiêu dùng đóng gói sẵn hoặc sản xuất rời Ấn định GTIN cho tất cả các cấu hình thùng Nhãn sản phẩm sử dụng Vật mang dữ liệu GS1 thích hợp Số lượng lưu kho Công đoạn Mã số Phân loại PL 1 81029 001 S Chuyền nạp CH 181029 001 S 1 CH 181029 002 S 2 In nhãn IN 181029 001 S 1 IN 181029 002 S 1 Đóng gói ĐG 181029 001 S 1 ĐG 181029 002 S 2 893987654 001 8 893987654 002 5 Thành phẩm TRUNG TÂM PHÂN PHỐI: Số phân định thương phẩm (GTIN) Mô tả thương phẩm Số lô/đợt Số lượng thương phẩm và đơn vị đo Nhận biết địa điểm xuất hàng đi (nghĩa là địa điểm vận chuyển) Số lượng lưu kho Ngày tiếp nhận Ngày vận chuyển SIÊU THỊ, CHUỖI CỬA HÀNG BÁN LẺ, KHÁCH SẠN, NHÀ HÀNG, BẾP ĂN Lưu giữ GTIN và số lô/đợt tương ứng Đơn vị hậu cần với số SSCC (theo sêri) Số lượng thương phẩm và đơn vị đo Thông tin lưu kho Nhận biết địa điểm xuất hàng đi (nghĩa là địa điểm vận chuyển) Ngày xuất hàng * NGƯỜI TIÊU DÙNG CẦN LƯU TRỮ CÁC THÔNG TIN SAU : Số phân định thương phẩm (GTIN) Địa điểm giao dịch Thời gian giao dịch Số lượng thương phẩm và đơn vị đo 3. THỦ TỤC TRUY XUẤT _QUY TRÌNH THU HỒI THIẾT LẬP THỦ TỤC THU HỒI SẢN PHẨM: Trong thời gian tối đa 24 giờ, kể từ thời điểm phát hiện hoặc nhận được thông tin phản ánh về sản phẩm không bảo đảm an toàn nếu xác định sản phẩm thuộc trường hợp phải thu hồi, chủ sản phẩm có trách nhiệm sau đây: a ) Thông báo bằng điện thoại, email hoặc các hình thức thông báo phù hợp khác, sau đó thông báo bằng văn bản tới toàn hệ thống sản xuất, kinh doanh (cơ sở sản xuất, các kênh phân phối, đại lý, cửa hàng) để dừng việc sản xuất, kinh doanh và thực hiện thu hồi sản phẩm; Kênh phân phối Đại diện Điện thoại Email Siêu thị TL N.T.T 0909118991 TL.corp@market.vn Nhà hàng TT H.V.H 0908881990 Đơn vị Đại diện Điện thoại Fax/ Email Cục vệ sinh an toàn thực phẩm H.V.B 04. 22205022; 04.22205003. Sở y tế TP.X Ủy ban nhân dân tỉnh X Uỷ ban nhân dân TP. P b) Thông báo bằng văn bản tới các cơ quan thông tin đại chúng cấp tỉnh, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan khác theo quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Trường hợp việc thu hồi được tiến hành trên địa bàn từ hai tỉnh trở lên thì phải thông báo bằng văn bản tới các cơ quan thông tin đại chúng cấp trung ương để thông tin cho người tiêu dùng về sản phẩm phải thu hồi; c) Thông báo bằng văn bản tới cơ quan có thẩm quyền về an toàn thực phẩm về việc thu hồi sản phẩm; d) Khi thông báo bằng văn bản về việc thu hồi sản phẩm, chủ sản phẩm phải nêu rõ: tên, địa chỉ của chủ sản phẩm và nhà sản xuất, tên sản phẩm, quy cách bao gói, số lô sản xuất, ngày sản xuất và hạn dùng, số lượng, lý do thu hồi sản phẩm, danh sách địa điểm tập kết, tiếp nhận sản phẩm bị thu hồi, thời gian thu hồi sản phẩm. TRÌNH TỰ THỦ TỤC THU HỒI VÀ XỬ LÝ SẢN PHẨM: Tiếp nhận yêu cầu thu hồi và xử lý; Đánh giá sự cần thiết phải thực hiện việc thu hồi và xử lý; Lập kế hoạch thu hồi (dựa trên kế hoạch mẫu đã được phê duyệt hiệu lực) trình lãnh đạo phê duyệt; Tổ chức thực hiện việc thu hồi theo kế hoạch đã được phê duyệt. Áp dụng biện pháp xử lý theo yêu cầu của cơ quan kiểm tra giám sát. Lập báo cáo về kết quả thu hồi, biện pháp xử lý đối với lô hàng giao bị thu hồi và lưu trữ hồ sơ. Trong trường hợp lô hàng bị thu hồi ảnh hưởng đến các cơ sở trong chuỗi sản xuất kinh doanh sản phẩm, cơ sở có báo cáo gửi cơ quan kiểm tra, giám sát THANKS FOR WATCHING

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptxthiet_lap_chuoi_cung_ung_quy_mo_cong_ty_va_xay_dung_quy_trin.pptx
Tài liệu liên quan