Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề môn Thực hành nghề - Đề số 1

Công nghệ ô tô Ngân hàng đề thi Cao đẳng nghề khóa III_thực hành nghề_Năm 2012 1 CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHÓA III (2009-2012) NGHỀ: CÔNG NGHỆ Ô TÔ MÔN THI: THỰC HÀNH NGHỀ Mã đề thi: OTO-TH10 Thời gian: 180 Phút (phần bắt buộc) Họ và tên thí sinh Lớp Nội dung Công việc Cơ khí động cơ C NỘI DUNG CÔNG VIỆC TT Các bước công việc Thang điểm Điểm đạt 1 Chuẩn bị 5.0 2 Tháo các bộ phận 25.0 3 Đo, kiểm t

pdf7 trang | Chia sẻ: huongnhu95 | Lượt xem: 452 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề môn Thực hành nghề - Đề số 1, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ra các bộ phận 10.0 4 Lắp các bộ phận 30.0 Tổng cộng 70.0 Thời gian chuẩn bị Thời gian thi Thời gian tạm nghỉ Bắt đầu Bắt đầu Bắt đầu Kết thúc Kết thúc Kết thúc CHỮ KÝ CỦA GIÁO VIÊN 1 2 3 4 Công nghệ ô tô Ngân hàng đề thi Cao đẳng nghề khóa III_thực hành nghề_Năm 2012 2 Hướng dẫn cho thí sinh - Nghề Công Nghệ Ô tô Họ tên thí sinh Trường Công việc C Thời gian làm quen 15 phút Thời gian thi 3 giờ Thời gian nghỉ 15 phút Yêu cầu đối với thí sinh: - Tuân thủ các yêu cầu về an toàn và bảo đảm sức khỏe của nghề - Chỉ được hỏi tham vấn những câu hỏi cần thiết - Không nói chuyện và thảo luận trong quá trình thi - Tuân thủ theo những yêu cầu và hướng dẫn của giám khảo - Điền đầy đủ tên và địa chỉ Trường vào các báo cáo - Thao tác theo đúng tuần tự và sử dụng đúng các dụng cụ - Hoàn thành toàn bộ theo hướng dẫn trang bên Phần hướng dẫn thí sinh thi 1 Chuẩn bị 2 Tháo các bộ phận 3 Đo, kiểm tra các bộ phận 4 Lắp các bộ phận Công nghệ ô tô Ngân hàng đề thi Cao đẳng nghề khóa III_thực hành nghề_Năm 2012 3 Đáp án (phần chấm điểm của Giáo viên): 1. Chuẩn bị Có Không Thực tế Ghi chú 1.1 Kiểm tra tài liệu hướng dẫn 1.0 0 1.2 Chọn và sử dụng đúng dụng cụ, thiết bị 2.0 0 1.3 Kiểm tra, đặt lại chuẩn của thiết bị, dụng cụ đo 1.0 0 1.4 Làm sạch dụng cụ, thiết bị và khu vực làm việc 1.0 0 Tổng cộng 5.0 0 2. Tháo đai phối khí động cơ Có Không Thực tế Ghi chú 2.1 Tháo puly trục khuỷu 0.5 0 2.2 Tháo các bu-gi đánh lửa 0.5 0 2.3 Tháo nắp đậy đai phối khí 0.5 0 2.4 Tháo đai phối khí 0.5 0 2.5 Tháo vòng tì đai phối khí 0.5 0 2.6 Tháo căng (giảm chấn) đai phối khí 0.5 0 2.7 Tháo bánh đai trục khuỷu 1.0 0 2.8 Tháo bơm nước và puly bơm nước 0.5 0 2.9 Tháo bánh đai trục cam 0.5 0 Tổng 5.0 0 2 Tháo nắp máy Có Không Thực tế Ghi chú 2.10 Tháo các nắp ổ đỡ trục cam và trục cam 1.5 0 2.11 Tháo các bu lông nắp máy đúng yêu cầu kỹ thuật 2.0 0 2.12 Tháo nắp máy, đệm nắp máy 1.0 0 2.13 Tháo con đội cùng các lá căn 1.0 0 2.14 Tháo xupap nạp xilanh __________ 1.0 0 2.15 Tháo xupap xả xilanh __________ 1.0 0 2.16 Tháo lọc dầu và đệm lọc dầu 1.0 0 2.17 Tháo cacte, lưới lọc, cụm bơm dầu 1.0 0 2.18 Tháo tấm giữ phớt dầu đuôi trục khuỷu 0.5 0 Tổng 10.0 0 2 Tháo piston, thanh truyền và trục khuỷu Có Không Thực tế Ghi chú 2.19 Tháo các nắp đầu to thanh truyền 2.0 0 2.20 Tháo các cụm piston - thanh truyền 3.5 0 2.21 Tháo các nắp cổ trục khuỷu 2.0 0 2.22 Tháo trục khuỷu 0.5 0 2.23 Tháo các xec măng của piston số ______ 2.0 0 Tổng 10.0 0 Công nghệ ô tô Ngân hàng đề thi Cao đẳng nghề khóa III_thực hành nghề_Năm 2012 4 3 Đo, kiểm tra chi tiết Có Không Thực tế Ghi chú 3.1 Đo đường kính của xy lanh số .... 6.0 0 Giám khảo yêu cầu 3.2 Đo đường kính piston số ...... 2.0 0 Nt 3.3 Đo độ ô-van của xy lanh số .... 1.0 0 Nt 3.4 Đo độ côn của xy lanh số .... 1.0 0 Nt 3.5 10.0 0 4 Lắp piston, thanh truyền và trục khuỷu Có Không Thực tế Ghi chú 4.1 Bôi dầu bôi trơn tất cả các chi tiết trước khi lắp đặt 1.0 0 4.2 Lắp trục khuỷu 0.5 0 4.3 Lắp các nắp ổ đỡ trục khuỷu theo đúng thứ tự và đúng lực 3.0 0 4.4 Lắp các xéc măng theo đúng vị trí 2.5 0 4.5 Lắp cụm piston – thanh truyền 4.0 0 4.6 Lắp các nắp đầu to thanh truyền theo đúng thứ tự và đúng lực 2.5 0 4.7 Lắp tấm giữ phớt dầu đuôi trục khuỷu 0.5 0 4.8 Lắp cụm bơm dầu 1.0 0 4.9 Lắp ống dầu và lọc dầu thô 0.5 0 4.10 Lắp cac-te 0.5 0 Tổng 16.0 0 4 Lắp nắp máy Có Không Thực tế Ghi chú 4.11 Lắp lọc dầu 1.0 0 4.12 Lắp xupap nạp, xả xilanh _______ 2.0 0 4.13 Lắp tất cả các con đội 0.5 0 4.14 Lắp gioăng nắp máy, nắp máy và siết bulông đúng yêu cầu kỹ thuật 3.0 0 4.15 Lắp trục cam, các ổ đỡ trục cam 2.0 0 4.16 Lắp bánh đai trục cam 0.5 0 Tổng 9.0 0 Công nghệ ô tô Ngân hàng đề thi Cao đẳng nghề khóa III_thực hành nghề_Năm 2012 5 4 Lắp đai phối khí Có Không Thực tế Ghi chú 4.17 Lắp bơm nước và puly bơm nước 0.5 0 4.18 Lắp bánh đai trục khuỷu 0.5 0 4.19 Đặt đúng dấu phối khí 1.0 0 4.20 Lắp vòng tì đai phối khí, căng đai 0.5 0 4.21 Lắp đai phối khí 0.5 0 4.22 Lắp nắp đậy đai phối khí 0.5 0 4.23 Lắp nắp đậy nắp máy 0.5 0 4.24 Lắp bu-gi đánh lửa 0.5 0 4.25 Lắp puly trục khuỷu 0.5 0 Tổng 5.0 0 Công nghệ ô tô Ngân hàng đề thi Cao đẳng nghề khóa III_thực hành nghề_Năm 2012 6 Bản báo cáo của thí sinh - nghề công nghệ ô tô 1. Piston Thông số đo Thông số chuẩn Thực tế Đường kính của piston No. _____ 2. Xilanh Kích thước cần đo Tiêu chuẩn Thực tế Khả năng sửa chữa Hỏng, không thể sửa chữa Đường kính xylanh số ...... A1: B1: C1: A2: B2: C2: Độ ô van xilanh số ... Độ côn xilanh số ..... ................Ngày .............tháng............năm 2012 DUYỆT HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP TIỂU BAN RA ĐỀ Công nghệ ô tô Ngân hàng đề thi Cao đẳng nghề khóa III_thực hành nghề_Năm 2012 7 * Những dụng cụ, thiết bị cần thiết phục vụ thi (Chú ý: Các thiết bị, dụng cụ phục vụ thi phụ thuộc vào điều kiện cơ sở vật chất của từng trường) 1. Động cơ đặt trên giá quay (Toyota Camry 2.0/3S-FE) Hoặc tương đương 2. Tủ dụng cụ 3. Vam ép xupap 4. Clê lực 5. Vòng ép xéc măng 6. Xéc măng 7. Bạc biên 8. Bộ gioăng đệm 9. Dầu Diesel 10. Dầu bôi trơn 11. Bàn để chi tiết 12. Giẻ lau 13. Bộ dụng cụ đo - kiểm tra động cơ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfde_thi_tot_nghiep_cao_dang_nghe_mon_thuc_hanh_nghe_de_so_1.pdf