Đồ án Thiết kế và thi công máy cho tôm ăn

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ BỘ MÔN ĐIỆN TỬ-CÔNG NGHIỆP --------------------------------- ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ TRUYỀN THÔNG ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG MÁY CHO TÔM ĂN GVHD: ThS. Nguyễn Thanh Bình SVTH: Võ Trí Hải MSSV: 12141072 SVTH: Nguyễn Xuân Cường MSSV: 12141028 Tp. Hồ Chí Minh - 7/2018 i TRƯỜNG ĐH SPKT TP. HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA ĐIỆN-ĐIỆN TỬ ĐỘC

pdf83 trang | Chia sẻ: huong20 | Ngày: 13/01/2022 | Lượt xem: 423 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Đồ án Thiết kế và thi công máy cho tôm ăn, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC BỘ MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP – Y SINH ----o0o---- Tp.HCM, ngày 16, tháng 7, năm 2018 NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Họ tên sinh viên: Võ Trí Hải MSSV: 12141072 Nguyễn Xuân Cường MSSV: 12141028 Chuyên ngành: Kỹ thuật Điện - Điện tử Mã ngành: 01 Hệ đào tạo: Đại học chính quy Mã hệ: 1 Khóa 2012 Lớp 12141DT1 I. TÊN ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG MÁY CHO TÔM ĂN II. NHIỆM VỤ 1. Các số liệu ban đầu: (ghi những thông số, tập tài liệu tín hiệu, hình ảnh,)................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ 2. Nội dung thực hiện:  NI DRNG 1: T뵠m hiêu căn bản vê cách thc hoạt đông ca hệ thống cho tôm ăn, cách bố trí hoạt động trong thực t.  NI DRNG 2: T뵠m hiu v phưng thc hoạt động cRng như s đ t nối dng rm-Cot MR, modul Ld 7 đoạn, Rotary ncodr, Rlay SSR V và các l쑀 thuyt liên quan.  NI DRNG R: Thit hệ thống điu hin.  NI DRNG 4: Thiêt phần cng và phần c hí cho hệ thống.  NI DRNG : Đánh giá t quả thực hiện. III. NGÀY GIO NHIỆM VỤ: 19/0R/2018 IV. NGÀY HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ: 1/07/2018 V. HỌ VÀ TÊN CÁN B HƯỚNG DẪN: ThS. Nguyễn Thanh B뵠nh CÁN B HƯỚNG DẪN BM. ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP – Y SINH ii TRƯỜNG ĐH SPKT TP. HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT KHOA ĐIỆN-ĐIỆN TỬ NAM BỘ MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP – Y SINH ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC ----o0o---- Tp. HCM, ngày 14 tháng 7 năm 2018 LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Họ tên sinh viên 1: Võ Trí Hải........................................................................................... Lớp:12141DT1B............................................................MSSV:12141072........................ Họ tên sinh viên 2: Nguyễn Xuân Cường........................................................................... Lớp:12141DT1............................................................MSSV:12141028........................ Tên đ tài: Thit và thi công máy cho tôm ăn............................................................... ............................................................................................................................................. Xác nhận Tuần/ngày Nội dung GVHD 12/R – 18/R Tham hảo 1 số đ tài, t뵠m hiu đ tài thit và thi công máy cho tôm ăn. 19/R - 2/R Nhận đ tài: “Thit và thi công máy cho tôm ăn” 26/R – 1/4 T뵠m hiu dng vi điu hin rm-Cot MR. 2/4 – 10/4 T뵠m hiu Phần mm lập tr뵠nh và vẽ mạch thit . 10/4 – 10/ T뵠m hiu các modul và linh iện cho đ tài. 11/ – 2/ T뵠m hiu và thit phần c hí cho đ tài. 26/ – 1/6 Thit mạch cho đ tài. 2/6 – 10/6 Thit phần cng cho đ tài. 11/6 – R0/6 Hoàn thiện phần lập tr뵠nh và phần c hí. 1/7 – 1/7 Kim tra và hoàn thiện sản phẩm GV HƯỚNG DẪN (K쑀 và ghi rõ họ và tên) iii LỜI CAM ĐOAN Đ tài này là do chúng m tự thực hiện dựa vào một số tài liệu trước đó và hông sao chép từ tài liệu hay công tr뵠nh đã có trước đó. Người thực hiện đ tài Võ Trí Hải Nguyễn Xuân Cường iv LỜI CẢM ƠN Chúng m in gửi lời cảm n chân thành đn qu쑀 Thầy Cô hoa Điện – Điện Tử đã giảng dạy, truyn đạt những in thc qu쑀 báu, tạo nn tảng in thc cho chúng m có c sở đ hoàn thành tốt đ tài đ án tốt nghiệp, cRng như định hướng ngh nghiệp tưng lai sau này. Đặc biệt chúng m in gửi lời cảm n chân thành đn Thầy Th.S Nguyễn Thanh Bình, giảng viên trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp.H Chí Minh. Trong thời gian thực hiện đ tài, mặc dù bận rộn với công việc giảng dạy nhưng thầy vẫn dành thời gian và tâm huyt trong việc hướng dẫn, định hướng cho chúng m chọn đ tài và quy tr뵠nh thực hiện phù hợp với hả năng, đng thời cung cấp cho chúng m những in thc và tài liệu bổ ích liên quan đn đ tài. Đng thời chúng m cRng gửi lời cảm n gia đ뵠nh, cha mẹ đã là ngun động viên to lớn v vật chất cRng như tinh thần trong suốt thời gian học tập, đ chúng con có được tưng lai, tự tin tho đuổi ước m và sự nghiệp. Xin chân thành cảm n! Nhóm thực hiện đề tài Võ Trí Hải Nguyễn Xuân Cường v MỤC LỤC TRANG BÌA..................................................................................................................i NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP..........................................................................ii LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP............................................ iii LỜI CAM ĐOAN....................................................................................................... iv LỜI CẢM ƠN.............................................................................................................. v MỤC LỤC................................................................................................................... vi DANH MỤC HÌNH ẢNH........................................................................................viii DANH MỤC BẢNG BIỂU......................................................................................... x TÓM TẮT................................................................................................................... xi Chương 1. TỔNG QUAN........................................................................................... 1 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ.....................................................................................................1 1.2 TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨR.............................................................................. 1 1.R MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨR...............................................................................1 1.4 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨR................................................... 2 1. Ý NGHĨ KHO HỌC VÀ TÍNH THỰC TẾ CỦ ĐỀ TÀI.......................... 2 1.6 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨR.......................................................................2 1.7 BỐ CỤC.............................................................................................................. R 2.1 GIỚI THIỆR VỀ MÁY CHO TÔM ĂN............................................................ 4 2.1.1 Giới thiệu......................................................................................................4 2.1.2 Phần c hí................................................................................................... 2.2 GIỚI THIỆR VỀ VI XỬ LÝ RM CORTX-MR............................................8 2.2.1 Tổng quan.....................................................................................................8 2.2.2 Bộ ử l쑀 RM Cort-MR.........................................................................14 2.2.R V뵠 sao phải dùng Cort-MR trong đ tài nghiên cu...............................1 2.2.4 Kin trúc hệ thống ca RM Cort-MR..................................................16 2.R STMR2F10RC8T6............................................................................................. 28 2.R.1 Các chc năng chính...................................................................................... 29 2.R.2 Ứng dụng....................................................................................................R1 2.R.R L쑀 do chọn STMR2F10RC8T6...................................................................R1 2.4 ROTRY NCODR.......................................................................................R1 2.4.1 Thông số ỹ thuật.......................................................................................R2 2. MODRL HIỂN THỊ 4 LD 7 ĐOẠN (TM16R7)..........................................R4 2.6 RLY RẮN SSR (VDC)..............................................................................R vi 2.7 RTC....................................................................................................................R6 2.7.1 Giới thiệu v RTC...................................................................................... R6 R.1 GIỚI THIỆR......................................................................................................R8 R.2TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG.......................................................R8 R.2.1Thit s đ hối hệ thống.......................................................................R8 R.2.2Tính toán và thit mạch..........................................................................R8 R.R. THIẾT KẾ TỪNG KHỐI.................................................................................40 R.R.1 Khối điu hin trung tâm:........................................................................ 41 R.R.2 Khối rlay:..................................................................................................42 R.R.R Khối hin thị và hối chc năng................................................................42 R.R.4 Khối thời gian thực.....................................................................................4R R.R. Khối ngun:....................................................................................................44 Chương 4. THI CÔNG HỆ THỐNG.......................................................................45 4.1 GIỚI THIỆR......................................................................................................4 4.2 THI CÔNG HỆ THỐNG.................................................................................. 4 4.2.1 Thi công bo mạch.......................................................................................4 4.2.2 Lắp ráp và im tra.....................................................................................48 4.R ĐÓNG GÓI VÀ THI CÔNG MÔ HÌNH..........................................................0 4.R.1 Đóng gói bộ điu hin..............................................................................0 4.4 LẬP TRÌNH HỆ THỐNG.................................................................................1 4.4.1 Lưu đ giải thuật........................................................................................ 1 4.4.2 Phần mm lập tr뵠nh cho vi điu hin....................................................... 4 4.4.R Phần mm thit mạch ltiums dsign 2016......................................... 7 4.4.4 Môi trường vẽ và thit trong ltium dsignr......................................8 Chương 5. KẾT QUẢ, NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ..................................................62 .1 Kt quả bộ c hí.............................................................................................. 6R .2 Kt quả bộ điu hin........................................................................................64 .2.1 Hộp điu hin........................................................................................... 64 .2.2 Cài đặt hộp điu hin................................................................................6 Chương 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN........................................... 70 6.1 KẾT LRẬN....................................................................................................... 70 6.2 HƯỚNG PHÁT TRIỂN....................................................................................70 TÀI LIỆU THAM KHẢO........................................................................................ 71 PHỤ LỤC................................................................................................................... 72 vii DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình Trang H뵠nh 2.1 : Máy cho tôm ăn.................................................................................... H뵠nh 2.2 : Khung chính.........................................................................................6 H뵠nh 2.R : Động c................................................................................................ 7 H뵠nh 2.4 : Hệ thống mâm, bánh ma sát và trục oắn........................................... 7 H뵠nh 2. : Khung hoàn chỉnh................................................................................ 8 H뵠nh 2.6 : Kin trúc vi ử l쑀 RM Cort-MR....................................................9 H뵠nh 2.7 : Bản đ bộ nhớ tuyn tính 4GByt ca bộ ử l쑀 Cort-MR.............11 H뵠nh 2.8 : Đặc đim ca 4 nhánh trong họ STMR2............................................14 H뵠nh 2.9 : So sánh RM7TDMI-S và Cort-MR............................................. 16 H뵠nh 2.10 : So sánh hiệu suất giữa RM7TDMI-S(RM) và Cort-MR (Thumb-2)....................................................................................................16 H뵠nh 2.11 : Cấu trúc Bus.....................................................................................17 H뵠nh 2.12 : Vùng nhớ Plash trên STMR2........................................................... 18 H뵠nh 2.1R : STMR2 bao gm 2 bộ tạo ung nhịp nội và 2 bộ tạo ung nhịp ngoại thêm vào đó là 2 bộ hóa pha (Phas Loc Loop-PLL)...................19 H뵠nh 2.14 : Vng hóa phas..............................................................................20 H뵠nh 2.1 : STMR2 sử dụng dao động PLL....................................................... 21 H뵠nh 2.16 Mỗi thao tác bộ nhớ DM................................................................22 H뵠nh 2.17 : Bộ DM được thit cho truyn dữ liệu tốc độ và ích thước nhỏ2R H뵠nh 2.18 : Giai đoạn Bus ccss CPR............................................................. 2R H뵠nh 2.19 : Hệ thống tho vt ca Cort-MR................................................... 26 H뵠nh 2.20 : Chip STMRF10RC8T6..................................................................... 28 H뵠nh 2.21 : Dng STMR2F10R....................................................................... 29 H뵠nh 2.22 : Rotary ncodr................................................................................ R1 H뵠nh 2.2R : S đ chân Rotary ncodr............................................................. R2 H뵠nh 2.24 : Nguyên l쑀 hoạt động ca ncodr...................................................RR H뵠nh 2.2 Modul hin thị 4 ld 7 đoạn............................................................ R4 H뵠nh 2.26 : Rlay rắn SSR.................................................................................. R H뵠nh 2.27 : RTC lấy sung nhịp từ LSI, LS, HS.............................................R7 H뵠nh R.1 : S đ hối hệ thống........................................................................... R8 H뵠nh R.2 : S đ nguyên l쑀 toàn hệ thống.......................................................... 40 H뵠nh R.R : S đ nguyên l쑀 hối ử l쑀 trung tâm............................................... 41 H뵠nh R.4 : S đ nguyên l쑀 hối Rlay...............................................................42 H뵠nh R. : S đ nguyên l쑀 hối hin thị và hối chc năng.............................4R H뵠nh R.6 : RTC với STMR2F10RC8T6...............................................................4R H뵠nh R.7 : S đ nguyên l쑀 hối ngun..............................................................44 H뵠nh 4.1 : S đ mạch in lớp trên hối điu hin trung tâm............................4 H뵠nh 4.2 : S đ mạch in lớp dưới hối ử l쑀 trung tâm................................... 46 H뵠nh 4.R : S đ bố trí linh iện mạch điu hin trung tâm.............................46 H뵠nh 4.4 : S đ mạch in lớp trên mạch hin thị................................................47 H뵠nh 4. : S đ mạch in lớp dưới mạch hin thị...............................................47 H뵠nh 4.6 : S đ bố trí linh iện mạch hin thị.................................................. 47 H뵠nh 4.7 : Ảnh mạch điu hin trung tâm.........................................................49 H뵠nh 4.8 : Ảnh mạch hin thị..............................................................................49 viii H뵠nh 4.9 : Ảnh t nối 2 board............................................................................0 H뵠nh 4.10 : Hộp điu hin.................................................................................1 H뵠nh 4.11 : Lưu đ giải thuật board 1.................................................................2 H뵠nh 4.12 : Lưu đ giải thuật board 2.................................................................R H뵠nh 4.1R : Phần mm Kil C............................................................................. 4 H뵠nh 4.14 : ltium dsignr................................................................................8 H뵠nh 4.1 : Môi trường thit ca ltium dsignr........................................ 8 H뵠nh 4.16 : Môi trường vẽ và thit nguyên l쑀 (Schmatic ditor)................9 H뵠nh 4.17 : Môi trường vẽ và thit mạch in (PCB ditor)............................60 H뵠nh 4.18 : Mỗi trường vẽ và thit thư viện linh iện nguyên l쑀 (SCH Library ditor).............................................................................................60 H뵠nh 4.19 : Môi trường vẽ và thit chân linh iện.........................................61 H뵠nh 0.1 .............................................................................................................. 6R H뵠nh 0.2 .............................................................................................................. 64 H뵠nh 0.R .............................................................................................................. 64 H뵠nh 0.4 .............................................................................................................. 6 H뵠nh 0. .............................................................................................................. 6 H뵠nh 0.6 .............................................................................................................. 66 H뵠nh 0.7 .............................................................................................................. 66 H뵠nh 0.8 .............................................................................................................. 67 H뵠nh 0.9 .............................................................................................................. 67 H뵠nh 0.10 ............................................................................................................ 68 H뵠nh 0.11 ............................................................................................................ 69 ix DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng Trang Bảng 2.1 : Mô tả chân Modul ld 7 đoạn..........................................................R Bảng 4.1 : Danh sách linh iện........................................................................... 48 x TÓM TẮT Ngh nuôi tôm trên th giới đã uất hiện cách đây hàng th ỷ nhưng ngh nuôi tôm hiện đại mới bắt đầu từ những năm R0 ca th ỷ XX. Năm 1964 hi quy tr뵠nh sản uất tôm giống nhân tạo được hoàn chỉnh th뵠 đn những năm 80, ngh nuôi tôm trên th giới mới thực sự phát trin mạnh. Do nhu cấu thị trường ca mặt hàng thy sản ngày càng cao cho nên ngh nuôi tôm ngày càng được cải tin. Các h뵠nh thc nuôi tôm hiện đại, tin tin hông ngừng được áp dụng. Gần đây, nuôi tôm công nghiệp cn được sự hổ trợ ca công nghệ sinh học, nên sản lượng tăng đáng qua các năm. Tuy sản lượng tăng mạnh với những t quả đạt được rất ấn tượng nhưng vấn đ v dịch bệnh nổi lên ngày càng gay gắt, ảnh hưởng đn sản lượng ca hầu ht các nước. Một trong những nguyên nhân ch yu có th đn đó là ch độ, phưng thc cho ăn hông hợp l쑀 dẫn đn suy thoái môi trường, ô nhiễm ngun nước. Nu việc cho ăn có th tin hành một cách bán tự động, tự động thay th phưng pháp rải bằng tay như hiện nay th뵠 những hó hăn trên có th giải quyt một cách triệt đ với hiệu quả đm lại rất cao. Nắm bắt yêu cầu cấp thit này và được sự phân công ca Khoa C hí, Trường Đại học Thy Sản, tôi in thực hiện đ tài: “Thiết kế và thi công máy cho tôm ăn”. V뵠 bước đầu làm qun giải quyt một vấn đ cụ th từ thực tiễn sản uất, thời gian thực hiện đ tài hông nhiu, và tr뵠nh độ có hạn cho nên đ tài hông tránh hỏi những thiu sót. Tôi mong nhận được nhiu 쑀 in đóng góp ca các thầycô cRng như các bạn đ đ tài hoàn thiện hn. xi CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN Chương 1. TỔNG QUAN 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ Hiện nay, máy cho tôm ăn tự động đã được phổ bin rộng rãi tại các quốc gia hu vực Đông Nam Á trong đó có Việt Nam. Chúng được lắp đặt ở các h, trang trại nuôi tôm máy cho tôm ăn đã trở thành công cụ hữu ích đ hổ trợ và giúp đ nông dân trong công việc một cách hiệu quả, đảm bảo tính chính ác trong công việc tạo ra quy tr뵠nh hiệu quả mà nông dân mong muốn. Từ các ng dụng ca máy cho tôm ăn và quan sát thực tiễn ở các trang trại. hầu ht các thit bị được điu hin một cách th công cho mỗi lần máy hoạt động làm cho quy tr뵠nh cho tôm ăn bị chậm trễ chưa tích hợp bộ hẹn giờ đ tắt mở hoạt động tho 쑀 muốn ca người ch, bộ điu hin cn chưa được nhỏ gọn, chưa tích hợp được bộ điu hin hông dây, một số ni việc sử dụng máy cn chưa được phổ bin Đ hắc phục t뵠nh trạng đó, một giải pháp được đưa ra là thit bị phải tích hợp được ch độ thời gian thực đ giúp hẹn giờ đóng ngắt thit bị, bộ điu hin phải được thit nhỏ gọn, dễ dàng sử dụng và thẩm mỹ cao. 1.2 TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU Hiện nay, máy cho tôm ăn tự động đã trở nên há phổ bin, nhưng chưa tích hợp được ch độ hẹn giờ tho thời gian thực RTC, bộ điu hin chưa được tối ưu hóa với ích thước lớn. 1.3 MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Mục đích nghiên cu ca đ tài là tạo ra máy cho tôm ăn, đ giúp cho người nuôi tôm giảm chi phí lao động cRng như thc ăn dư thừa và tự động hóa các hâu. V mục đích học tập là nghiên cu và thit bộ điu hin nhỏ gọn, dễ dàng sử dụng, tích hợp các chc năng hẹ giờ, có độ bn và giá thành hợp l쑀. BỘ MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP – Y SINH 1 CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN 1.4 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU Đôi tượng nghiên cu là máy cho tôm ăn sử dụng chip stmR2l11c8t6 tit iệm năng lượng, rotary ncodr, tm1R67, Rlay Rắn SSR (VDC), modul blutooth hc0, phần mm il c v, phần mm thit mạch ltiums dsign 2016. Phạm vi nghiên cu là thit bộ điu hin hẹn giờ cho động c hoạt động tho yêu cầu ca người sử dụng có tích hợp thời gian thực, với đặt đim bộ điu hin phải nhỏ gọn có tính thẩm mỹ cao và dễ dàng sử dụng. 1.5 Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ TÍNH THỰC TẾ CỦA ĐỀ TÀI Ý nghKa hoa học là tip cân nn công nghệ mới, in thc mới v việc sử dụng máy cho tôm ăn với chi phí thấp, tạo cảm hng nghiên cu cho các đ tài hác trong lKnh vực nông nghiệp truyn thống vốn đang phát trin mạnh. Ý nghKa thực tiên là hô trợ công viêc cho tôm ăn một cách hiệu quả giảm thiu thời gian và công sc, tit iệm được chi phí hn. 1.6 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Phưng pháp t뵠m hiu tài liệu:  T뵠m hiu t뵠nh h뵠nh nuôi tôm hiện nay ở trong và ngoài nước: đặc đim ca ao nuôi tôm, đặc tính ca tôm, cách thc cho tôm ăn.  T뵠m hiêu căn bản vê cấu tạo, nguyên l쑀 hoạt động ca máy cho tôm ăn.  T뵠m tài liệu v các máy cho tôm ăn hiện có trên thị trường (ưu đim, nhược đim) đ đưa ra phưng án tối ưu nhất cho máy cho tôm ăn.  T뵠m hiu v phưng thc hoạt động cRng như s đ t nối ca linh iện, thit bị, động c và các l쑀 thuyt liên quan.  T뵠m hiu các phần mm thit c hí, phần mm vẽ mạch cRng như phần mm vit chưng tr뵠nh cho hệ thống. Phưng pháp thực nghiệm:  Mua thit bị, linh iện và tin hành nối dây trên it, tboard. BỘ MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP – Y SINH 2 CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN  Vit chưng tr뵠nh và nạp vào it đ chạy thử nghiệm mạch điu hin.  Kt nối mạch điu hin với phần c hí, cho thc ăn vào bn và chạy thử nghiệm toàn bộ hệ thống. Phưng tiên nghiên cu: Máy tính, phân mêm lâp tr뵠nh Kil C V, phần mm thit mạch ltiums dsign 2016, phần mm thit c hí uto Cad và các tài liêu liên quan. 1.7 BỐ CỤC  Chương 1: Tổng Quan Chưng này tr뵠nh bày đặt vấn đ dẫn nhập l쑀 do chọn đ tài, mục tiêu, nội dung nghiên cu, các giới hạn thông số và bố cục đ án.  Chương 2: C Sở L쑀 Thuyt. Chưng này là các l쑀 thuyt có liên quan đn các vấn đ mà đ tài sẽ dùng đ thực hiện thit , thi công cho đ tài.  Chương 3: Thit K và Tính Toán. Chưng này giới thiệu tổng quan v các yêu cầu ca đ tài mà m뵠nh thit và các tính toán, thit .  Chương 4: Kt Quả, Nhận Xét và Đánh Giá Phần này gm có 2 phần là t quả thi công phần cng và những t quả h뵠nh ảnh trên màn h뵠nh hay mô phỏng tín hiệu, t quả thống ê.  Chương 5: Kt Luận và Hướng Phát Trin Phần này tr뵠nh bày t quả ca cả quá tr뵠nh nghiên cu làm đ tài trong thời gian bao nhiêu tuần, nghiên cu được cái g뵠.  Chương 6: Kt Luận và Hướng Phát Trin Phần này tr뵠nh bày t quả ca cả quá tr뵠nh nghiên cu làm đ tài trong thời gian bao nhiêu tuần, nghiên cu được cái g뵠. BỘ MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP – Y SINH 3 CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT Chương 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1 GIỚI THIỆU VỀ MÁY CHO TÔM ĂN 2.1.1 Giới thiệu Với việc công nghệ ngày càng phát trin th뵠 công nghệ cho ăn tự động đã được ng dụng rộng rãi trong công tác nuôi trng thy hải sản đặc biệt là ngh nuôi tôm. Việc sử dụng máy cho tôm ăn mang lại rất nhiu lợi ích cho người tôm so với phưng pháp cho ăn truyn thống, sử dụng tay đ rải thc ăn, hông im soát được lượng thc ăn dư thừa, gây ô nhiễm ngun nước và đáy ao. Ngược lại, việc sử dụng máy cho tôm ăn tự động sẽ giúp chia nhỏ lượng thc ăn trong ngày thành nhiu lần, và phạm vi rải thc ăn được căn c vào đặt tính ca loại thc ăn sử dụng và vị trí đặt máy Cách cho ăn liên tục nhiu lần trong ngày như vậy giúp tôm "bắt" được viên thc ăn trước hi viên thc ăn ch뵠m uống đáy ao, nhờ đó làm giảm ô nhiễm ngun nước. Hn nữa, với máy cho tôm ăn tự động, tất cả các ích c tôm đu nhận được thc ăn. Hiện nay trên thị trường có rất nhiu loại máy cho tôm ăn hác nhau đa phần sử dụng các bộ điu hin có ích thước lớn, các thông số điu chỉnh được cài đặt trên nút nhấn, chưa tích hợp được ch độ hẹn giờ bật tắt tho thời gian thực mà đa số phải điu chỉnh bằng tay. Đ cải thiện những huyêt đim trên th뵠 một bộ điu hin nhỏ gọn mang tính thẩm mỹ cao, an toàn cho người sử dụng và tích hợp đầy đ các chc năng hẹn giờ bật tắt tho yêu cầu người sử dụng được h뵠nh thành. Mọi th trên bộ điu hin được thit một cách tối giản nhất có th. BỘ MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP – Y SINH 4 CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT H뵠nh 2.1: Máy cho tôm ăn 2.1.2 Phần cơ khí Phần c hí máy cho tôm ăn được thit ch yu trên phần mm uto cad Máy cho tôm ăn bao gm các phần chính  Khung chính: sử dụng vật liệu im loại, được thit đ giúp máy có th chịu lực và đng vững hi động c hoạt động. Động c, hệ thống mâm, bánh ma sát, trục oắn được lắp trên hung chính BỘ MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP – Y SINH 5 CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT H뵠nh 2.2: Khung chính  Động c: - Sử dụng động c máy may 220VC, có công suất nhỏ, hông cần hởi động từ, dễ dàng điu hin On/Off bằng Rlay. - Động c máy may có độ bn cao, phù hợp cho ch độ On/Off nhiu lần ca máy cho tôm ăn. Thit nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt, đảm bảo sự an toàn cho BỘ MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP – Y SINH 6 CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT H뵠nh 2.R: Động c  Hệ thống mâm, bánh ma sát và trục oắn H뵠nh 2.4: Hệ thống mâm, bánh ma sát và trục oắn  Hệ thống hoàn chỉnh BỘ MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP – Y SINH 7 CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT H뵠nh 2.: Khung hoàn chỉnh 2.2 GIỚI THIỆU VỀ VI XỬ LÝ ARM CORTEX-M3 2.2.1 Tổng quan Dng RM Cort bao gm R cấu h뵠nh hác nhau ca in trúc RMv7.  Cấu h뵠nh cho các ng dụng tinh vi, yêu cầu cao chạy trên các hệ điu hành mở và phc tạp như Linu, ndroid...vvvv.  Cấu h뵠nh R dành cho các hệ thống thời gian thực.  Cấu h뵠nh M được tối ưu cho các ng dụng vi điu hin, cần tit iệm chi phí. Bộ vi ử l쑀 Cort-MR là bộ vi ử l쑀 RM đầu tiên dựa trên in trúc RMv7-M và được thit đặc biệt đ đạt được hiệu suất cao trong các ng dụng nhúng cần tit iệm năng lượng và chi phí. Đẩy tần số hoạt động cao hn có th làm tăng hiệu suất nhưng cRng đi èm với việc tiêu thụ năng lượng nhiu hn và việc thit cRng phc tạp hn. Nói cách hác, cùng thực hiện những tác vụ đó nhưng bằng cách nâng cao hiệu quả tính toán trong hi vẫn hoạt động ở tần số thấp sẽ dẫn đn sự đn giản hóa trong việc thit và ít tốn năng lượng hn. Trung tâm ca bộ vi ử l쑀 Cort-MR là một lõi có cấu trúc đường ống tiên tin R tầng, dựa trên in trúc Harvard. BỘ MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP – Y SINH 8 CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.2.1.1 Lõi Cortex-M3  Lõi trung tâm Cort-MR dựa trên in trúc Harvard, được đặc trưng bằng sự tách biệt giữa vùng nhớ cha dữ liệu và chưng tr뵠nh do đó có các bus riêng đ truy cập. V뵠 có th đọc cùng lúc lệnh và dữ liệu từ bộ nhớ, bộ vi ử l쑀 Cort-MR có th thực hiện nhiu hoạt động song song, tăng tốc thực thi ng dụng. H뵠nh 2.6: Kin trúc vi ử l쑀 RM Cort-MR  Lõi Cort có cấu trúc đường ống gm R tầng: Instruction Ftch, Instruction Dcod và Instruction cut. Khi gặp một lệnh nhánh, tầng dcod cha một chỉ thị nạp lệnh suy đoán có th dẫn đn việc thực thi nhanh hn. Bộ ử l쑀 nạp lệnh dự định rẽ nhánh trong giai đoạn giải mã. Sau đó, trong giai đoạn thực thi, việc rẽ nhánh được giải quyt và bộ vi ử l쑀 sẽ phân tích m đâu là lệnh thực thi tip. Nu việc rẽ nhánh hông đư

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfdo_an_thiet_ke_va_thi_cong_may_cho_tom_an.pdf