Luận án Đánh giá bò đực giống holstein friesian nuôi tại moncada thông qua số, chất lượng tinh dịch và khả năng sản xuất sữa của con gái

OOO U  U OEEA UOAAUA ƯU AAO U OOO

pdf138 trang | Chia sẻ: huong20 | Ngày: 12/01/2022 | Lượt xem: 240 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Luận án Đánh giá bò đực giống holstein friesian nuôi tại moncada thông qua số, chất lượng tinh dịch và khả năng sản xuất sữa của con gái, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
U  U OEEA UOAAUAƯ UAAO U A AOA aoaoaa o ưaưaoo oư ơoư i Ơ ooa ưoaaưoa aooo oư ơư ơ a o oooo ao oo ơao aươ oaaa ao oo ơ o a e ao o ii aoa ơ a a ƯƠU aoaa aoa a a ƯƠ UA U Ơ OA A ưư ư a ư aaa ư ư ooư ư iii ưa ..........................................................................20 a ưưưa ooư a.............................................................................29 aa aưaao ooư ..................................................................................38 oư oư ao ƯƠ Ư U A OEEAUOAA ........................43 ươ ưaa eooao ươ ươ o ưưa oa aA .........69 iv ưa ...........................................................................70 aa .............................................................75 aeoaa ƯƠ OE EA UA U A AO ươ ưaa eo ươ o ưaaoa ...........................................................................86 ưa ươaaưaoea a ........................................................................97 ưaưaa .................................................................................97 v o eo ư a aa ưaao ...............................99 ƯƠOUU ư ưưaao oaa .......................106 ƯƠU UAU UAO vi A aa A o A oa o ơ aeeeae oeea SLS ưa TLMS a TLPS oea a o aư A o vii A a ưaưa oa aa ưa oa oa a a a ooa a Aa oaa a o aa aeoaa ư a o a ưaoa aaoa oe a ao ưaa o eoưaa o aa viii ƯƠ U aoưaư aa o o a a aưưươ aư aa ưaưoaaaa a a ư ưa o a eo ươư ưooa aoơ ao aaa aaoeea aaưưo aaaae a aơaa ư o ươ ưa oaAaaeeaaoưa aưư 1 oaaaaaưư ưaa ưaa aaoaưaaaưaư aaaeaưa aeaư aaa ưaaoaoư ưa ưaưoo ư ưa ư ưa oưeoa ươưaa aưa a A o ưaưaư aaơ ưaưa aưaoa ưaaoaaơ oư aưa ưaư ư ưa oaưaa 2 eaưaaa ưưa o aưa aoưaư aa ooa oa oaaaư aao oưeoưư a oưeo aaưaao ưaooa a aa aaa aoa aưoaươ aa ưưaa ưaaa aoaoa ơao 3 a aoưoa oơaưo ao aơoưaa a ưaưaưa o oaa aoưao aưo oao a a o ư eo aaưao oaao aaưa ư ư o ơ oaoo A ao ư 4 ƯƠ UAUƠ OAA ưư ưaaoo aư ưươa oao ưư ưo oưaaa ư a o ơư ư o o o o a ư ư ư ư ưa ư a a a oaưaoa aư ưa oaa oưoưao aư 5 ưưaưư ơo ơ ưư o aư o a ư ư ư ơ a ưưeo ooơ oaoo aơư ưoaao aưaaư aoư oao a ưa a ơưư oư oao aưaa eao ơo ao 6 oa ưưoa oaaoư ưaưoao aa ư oơư ưưaoa aoơoươo o ưưaơ ư a ưưoo aoưư aooooo ư ao aư aAoaoe aưư oooa ưao oaưo o ư o ư ư a eoươ 7 o a A a o ư aAơa a aeoo a oưưư oao o ư ư ư ưooa ooo ưưưaoo ooư ưaơưa Ao aưa eoao oee ư ơ ưoaư ưưư aưooa 8 oaa ưooư o ư ư aaa ưưoa aao a a aư aoaoo ưooo aươo aư eo aoaoeo ao ưư ưưaoư ưưo oư eo a o a ư oa aaeAư o ưaeoư aaaaa oaaeoư 9 eo e e ư eaeoưaa oo... ooa aaư ưaưưao aaưưa oưaoư aoaao ưao aa aư oooo a a o ưa aưư oaa aa aoưaaeo aaaa aeo aoơo aaeoa aa oaaaa aoeaao oaaaư 26 ư ư a ư a oooaoa a oaa aaa aooưoo ư a oa oaaưaưaa aaaa aaoaa aaaaươ aaơ ưa ưư ưưaư aa ư a ooee ooưa aoưaưaư oooao ưaao a ư a ưưo o ơ o o ư oaoư 27 oơ oaưo ưa a a oa ươ ooaoa a aoo aeo ưao aaưoeaeaeaưo ưaơaoa aoaoeư aơ ưa oaoa oaa aaưaoơ oooee ư oaa o eeo oư oa Ae A o a ưaaeaa oo ưaao aư oaao eoươeư ưưưo 28 aao aư aoaư ư a e o o oa e o oưưưa aaưa oưaa oư oaa aooaưa ư ao aoưưư ưaaaoươaeo ưaaa ưaaooaao aoaoaoưa aooaaoaoưo ooưa o aưaoưa aư 29 aoaa aaee oao ao a ưưaa aưưư aưaưa ưo aưa aaao ưa ưaoaoư oaao ưưaaoa a a ơ ơ ơ a a ư aaoo aưoaưa o o aưưa oaoa a a o a aa ưaoaaaao a 30 aoưưaa aaooaa oaoư aươ Aươươ oưo ư a ư ươaaa oaoơ aơ aaưo aơ ooo oa aưaoaươ ưo aưo aưoa ưo aưo ươoo aưaaaươư 31 eoaưao aưaae ư a oa o a ưaaơ ư a o oa aoo a ưa ưaoưaưaư ưaaư a ư ươaoa aaeưoaư a a o oa o o aa oaa aaaaư oaa a a ao ơ ươ oaaoơ aaaaoơa Aaaaươa aaa 32 aươ aa ươ o a Aaa oaươ aa o a ao ơ a ơ aaoa ơ ooa oa o aoa a aoea a ưaao a a oea aa aoaa ưưa o oaư a a a o oaưa 33 aưaaeoo o a ưaaea oea aaaeo aeoo aao aa oưa a oa ưa a aaa eo ưoaaaa o a oe ea ee oAeoa oưaươ aoooaa aaaaao ưa ưoeaoeaaa ươooea aoae aoa eươ ư aoaưưư aaaưư aa e ea aa aa Aaa Aaa ea aa A aa 34 AaaeAeeeaa a ee aa aa aeaeoaoeae aoưoo ưea aeaaaeao aươ ưaư aaa oaa o e aoae aoae aoa aaoooa e eeeea ươ aaa ưaa oa aoaa ưaưưaa aaooaư eeeeo aoaưoư ưo o a o ư ưao 35 ưoư oaoaa oaoư aoa ưưaư aơaooa oaaaaư oaưưaưaa ưưưa ư aoaa ưaaưaao oa ưaao aư eeooaa aee ưo aoư aaư ư Âi − Âi: ưa bAP : là hệ số hồi quy của giá trị di truyền cộng gộp của cá thể i theo SLS P: Giá trị kiểu hình của con vật thu đ−ợc số liệu về sản l−ợng sữa. : Giá trị kiểu hình trung bình sản l−ợng sữa của quần thể. a ươ ư aươao aơ 36 oơoưaơoư aaoư ưưư ao ưa aoư aư ư ưaaoao oaưưa aa ư ưoươư o aư aoa ao ao aoưa ao o aưao aưaa aưưa ưaơao ưa aơao 37 oeeoaa ao a ư aaa ao Aaa aư oa ao ư oư oaaưa aaưa ưo oưaưaư aaưaưa ooư Aaaaưoaa aa ưaư a oư aa eoaeoAeưaeoư oa ưaa aưưao eooooao 38 ao a ưưaơư ư o ư a o o aaư ưoưa ưưa oưa aưoư oưaoa ư o aư oaooaaa oa ưao aaa oa ao aưaaư ưa a aưoeưo aa o ư aoaa oaaaư ưo ư oooo o 39 aaaaa aaooaaoaaaa ưaưưa oo a ao oa aaao aưaoa a aaa o ư ư ưaưư ơ aaaaa ưaơaư aưa eo ưa ơa a a aưo eo o oưeooa aoo o a o ưưưaoa ưoư ư ưa ưao ưưao 40 aa a a aaeoa eooao ưư aao e o o aeoo e o ư oooa ưưao ao a a oaaeoư aư ưaaao ơ ư o aoơa ư oaưưa...o ooa oaưa oư ư 107 ưoao aư aaoa aoơa ao aaaoư aưaưa ư aoa ưa ao o a ao oa a o ư o a aoaoư aoaa aoao 108 ƯƠ U a ư oe ea oaaoưa ưa ưoaao ooaaao a aaaoưao aoưaaaaư oa a ooeeaư aoa aeea ư aươ ưaoaaoa 109 UAU ư a oe eea oaaoa aưaaooe eea a oa a 110 UAO Aoaa Aoaa A oo aeaoao ooaoaoaeaaa ooaaao ư a ưa a a oa a ea aoeaeeae aa eea a ao a oa 111 e aa a oa ươaaAaa ươoa a aa ưaư aaư a aoeea oooa aaoe eaaưa oa oaưa a aoo ưao 112 ư ưưa a oaoaươo oaoaơ a ư a a a ooao ươ a a a oe eaa ưaa aoa ưaaoeeeaa aoo aoo aoaa ưa oeeaaaoa 113 aa ưaơa aaoeeaoaa oa a ư a a oe ea ư aư ưaaoeeaa aa ư o ee a aaaa a aa o oeea ơa ưaa Yơa ưư 114 ươ ưaaoeeaao aaoơa aaaoư ươoaaa ưao oa ươoưao oao ưa . ươoaaư aaao ươoao oơ ơươ aaAaaa a ea ưao aa oooa oaoa 115 oưa aaoeeao ee ưaa oeea oa oao a oưaư ooao ư a oe ea oa oaa aoo ao ươươaư aưaư ưưoưaaa aoaoa 116 ưaa oa aaa oaaoa o o a eaaoe aơo oao aaoaư a aơao a a a docview&gid=201&Itemid=146 o aaoaoa aaa a oa 117 a oeeaaơa aươo ao o ơ ơ ươ a a oa aoooa o ưaa ee a ư AeaAAeooeoaaeooae aeaeoeeaaeoeoa oaoAoeo AeaeeeeeAaaeeaaeo Aeo a aoe oe a ea ao e o eao oe o o o oeae eaooaaeeeooeoeaaeao eooeoo Arthur da silva Mariante. 1992. Semen and cryoconservation The training course on gene preservation in Asia. Nanjing-China. aaAeeooaAaoaa o A eao eee eao o eao a ee oeoeaeaaa 217-222 118 a a ooaa ee aao o a ae aaa oaoe o a A oe ea eae A ae e o eoea ao ae aeoe o eoooeeaoaoaA aAaeooee aaaaoaooaaeeeoeeeoeoa oeeeeeeoeoe Canwest DHI. 2006. Ontario progress report . 10, Pp 56-82. aeaAooeoeeaeoa Aeeeoa Chen H.Y, Zhang Q, Yin C.C, Wang C.K, Gong W.J. and Mei G. 2006. Detection of Quantitative Trait Loci Affecting Milk Production Traits on Bovine Chromosome 6 in a Chinesse Holstein Population by the Daughter Desing. Journal of Dairy Science, 89 (2): Pp, 782-790. eeAeeoeeeoaAoeaa aAae eaaeaeaoaaaeoe eeaaoooeoaoaeeo o eo o eaooa ee aa eao o aeAoaooeoeoo ae oo A Ae aea a ae oaooeaaoeaeaaa aeeeoeoo a oae a oo eo a e aaaa ooeaeoeeeoaaeo 119 eae oo o oe ee eeoe oaoeoaaeaooaaeea a o a aoa Aa eao eeoea o aa eoo o o ae eo a ee oo Aa eo o ae Aoao o eo eooooaa oaoeaooAaeeaaea oaooeaoeaeaoeea eoeoo oa a e oe ae a ae oe aea e oeae a a oo A ea o eoe o o e a ea eeoeoo oeaaaeoeeeooea o A eaao a aaaaeee Aaeee oeeaoa International Farm Comparison Network aeo aooAoaaeeeeaoaea aoaoaAoeeeA aa oe aae eo oa a ae e ae oa ao o oe Aoo aAoaaaeeae eeaaeeaaoaoo eo oa AA aa a aaoeo e o oeo eo o ee aae o e a oea e aeeoeoeoo 120 o o oeoo o eoo o ae e o aaaaa aoaaoaaeoeoaaeaoe aoeeeooeaeeaoa aaaaaoeo ee ae a ee aaee aa oe o ooaaaoaoooaeeo Matsumoto Shigeo. 1992. Genetics and Breeding in dairy Cattle. Livestock Improvement Association Japan. 285-349 aeae aeaaeoeeeoe eaoaaaoaaeoeaoaoeoaa eooaAaeoa aeaeeeaeeoeeAe o e ea eeoe o aa e A oa eoeoo o aao ao aea A eao o e oao ee o aae eaae o oe e o oeeao a eee aaoAaAaeooee eaoeaoaeoeo aee aao a e o eae o oe eo eeeooeeaaoaoaeo ae AAAAaee Pp 268- 277. e eee o a ae ee ee o ao e eee o a ae ee ee o ao Ojango J.M. and Pollott G.E. 2001. Genetics of milk yield and fertility traits 121 in Holstein Friesian cattle on large-scale Kenyan farms. Journal Dari Science, Vol. 79: Pp. 1742-1750. aaaaaYaaaaaaYao eaeeeaeaaaoeao aa o eoooeeoe oe a oa aao o oe aoaooaoaeeo oeaoaAaoeeaaoo eooeoaoaeeo oeaeAoaaoaeee oeao o eaoa eaao o e a oa o aee oAeoeaeeeaaaae e ee o oo ooee ea o eoae a o eaooa a ee a oea aa eoeoo aeeoeeaaeooeeao a aa o Aa eao A aa oa o ooaee aaaeooooo ooeoeaeaooaaaoaoa eeeoeoa aeaeeoeaaeeoee o aoaaoaa aeeooooa Cornell University, New York, United States. e A ee oe o a e a o e oeeeeaaeaoaae e 122 eaeaoeeaeeaaA eaae eAaaaeeoe o a e a o e oe ee e ae aa eao aae o eo eea o a eeoeo aeoAeeeaaooaaa aa eeo A o o oa eeoeaooooaeoeeeoeo aaeoeoo Zang S.L, Shi W.H, Zheng W.T and Cao F.C. 2000. Comparison of Animal model BLUP in genetic evatuation of dairy cattle in Beijing China. Assoc, Amin Sci , Vet Beijing China pp 72-75. aeee eaoaoeeoAaeoAeo eoo aaeAaeeoaeae eeaea eaoaoeeoAaeoAeo eoo aaeAaaaeeoaea eeeaea eaoaoeeoAaeoAeo eoo aaeeeaaaeeo eaeeeaea eaoaoeeoAaeoAeo eoo 123 aaeaaeeoeae eeaea eaoaoeeoAaeoAeo eoo aaeeeaeeoeea eeeaea aoaaaaeeo 124 o oaa ưo HF-285 HF-277 HF- 286 HF-284 125 a a ư ao a ư aa eo ư ư e ư a A a U U a 126 ưa oy eo ư ư a e a a a oaaa eo a ưa e a a a aaa eo ưa e a a a a 127 128

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfdanh_gia_bo_duc_giong_holstein_friesian_nuoi_tai_moncada_tho.pdf
Tài liệu liên quan