Luận văn Quản lý thư viện trên web - Trần Đình Khang

6/18/2011 1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ SẢN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN GVHD : TRẦN ĐÌNH KHANG SVTH : NGUYỄN VĂN NAM LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI QUẢN LÝ THƯ VIỆN TRÊN WEB NHA TRANG THÁNG 10 - 2003 6/18/2011 2 NỘI DUNG BÁO CÁO  Phác hoạ vấn đề  Khảo sát  Phân tích các chức năng của hệ thống  Thiết kế hệ thống  Hướng phát triển trong tương lai 6/18/2011 3 Phác họa vấn đề  Hệ thống thư viện hiện nay * Mượn sách băng tay * Lưu trữ số liệu bằng giấy tờ

pdf23 trang | Chia sẻ: huongnhu95 | Ngày: 31/08/2021 | Lượt xem: 287 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Luận văn Quản lý thư viện trên web - Trần Đình Khang, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Nhược điểm * Xử lý số liệu chậm,không chính xác * Tra cứu sách mất nhiều thời gian * Lưu trữ khó khăn, không kịp thời 6/18/2011 4 Phác họa vấn đề  Cần thiết phải có một hệ thống quản lý thư viện * Nhằm giúp cho quá trình mượn được nhanh chóng, dễ dàng * Xử lý, lưu trữ các thông tin nhanh chóng và hiệu quả 6/18/2011 5 Những kết quả mong đợi  Lưu trữ, cập nhật sách nhanh chóng, Với khối lượng lớn  Hộ trợ độc giả trong việc tra cứu và mượn sách nhanh chóng, dẽ dàng. 6/18/2011 6 Khảo sát hiện trạng tại thư viện Trường Đại Học Nông Nghiệp I • Bổ xung sách • Sách nhập về được chuyển tới phòng phân loại. * Kiểm tra nội dung sách * Phân loại sách * Ghi mã số cho sách. 6/18/2011 7  Phục vụ bạn đọc; Cấp thẻ cho độc giả. Quản lý quá trình mượn sách, trả sách của độc giả. 6/18/2011 8 Xác định các chức năng của hệ thống Cập nhật Cập nhật sách Cập nhập độc giả Cập nhật Nhà XB Chức năng cập nhật 6/18/2011 9 Chức năng mượn / trả Mượn / trả Mượn sách Trả sách 6/18/2011 10 Chức năng tra cứu Tra cứu Theo mã sách Theo lĩnh vực Theo nhà xuất bản Theo tên sách Theo tác giả 6/18/2011 11 Chức năng thống kê Thống kê Thống kê độc giả Thống kê sách Thống kê mượn/trả 6/18/2011 12 Thiết kế hệ thống BLD mức 0 Độc giả Hệ thống quản lý thư viện Thủ thư Đăng nhập Thông tin phản hồi Thông tin phản hồi Đăng nhập 6/18/2011 13 BLD Mức đỉnh Đăng nhập Độc giảThủ thư Thống kê SÁCH Tra cứu sách Tra cứu độc giả Mượn / trả Cập nhật Đăng nhập Thông báo TT sáchYC Mượn DL sách YC Tra cứu DS Sách DL sách YC Thống kê Bảng Thống kê YC Tra cứu DS Sách ĐỘC GIẢ DL Độc giả YC Tra cứu TT Độc giả YC cập nhật TB Cập nhật DL Mới Đăng nhập Thông báo Admin Cập nhật DL sách YC_CN TB_ CN NHA_X_B DL nxb DL_ĐG MUONTRA 6/18/2011 14 Mượn sách Độc giả Kiểm tra thẻ Thông tin về độc giả Cập nhật thông tin cho sách và độc giả Thông tin về sách Sách mượn Yêu cầu mượn Trả lại yêu cầu 6/18/2011 15 Trả sách Độc giả Đối chiếu Xử lý phạt Nhận sách & ghi nhận các thông tin về sách & độc giả Thông tin về sách Thông tin độc giả Phiếu phạt Phiếu mượn Trả quá hạn Trả đúng hạn 6/18/2011 16 Cập nhật TB CN/Lỗi TT thủ thư TTin độc giả DL Cu DL moi DL cu [du lieu moi] TB CN/ Lỗi ADMIN Sách Cập nhật sách Cập nhật thủ thư Thủ thư Cập nhật độc giả Độc giả [du lieu moi] DL Cu TTin sách T B cập nhật / lỗi 6/18/2011 17 Tra cứu Tên sách YC TC theo ten TGia TTin Sach YC tra cuu theo ma so TTin sach du lieu TGia TTin sach YC tra cuu theo ma so du lieu sach [Du Lieu Sach] [TTin Sach] [DS Sach] YC TC theo ten tac gia TTin Sach Doc Gia Thu Thu Sach TC Theo Ten TC theo ma so TC theo ten tac gia Linhvuc TC theo linh vuc TC theo NXB TacGia NXB YC TC theo NXB TTin Sach TTin Sach YC TC theo NXB YC TC theo LV TTin Sach YC TC theo LV TTin Sach Tên sách 6/18/2011 18 Thống kê DS Sach Doc DL DGia DS sach doc YC Tke Doc sach YC TKe DGia DS DGia [Bang Thong Ke Sach] [Du Lieu Sach] Thu Thu SachTKe sach TKe DGia TKe Muon / Tra DocGia Muontra 6/18/2011 19 Xác định các yêu cầu  Lưu trữ * Độc giả * Lĩnh vực * Sách * Loại sách * Nhà xuất bàn * Ngôn ngữ * Đăng ký * Phạt * Mượn trả * Thủ thu * Gia hạn * Người quản trị * Tác Giả * Viết sách 6/18/2011 20 Xác định yêu cầu  Tra cứu sách * Theo tên sách * Theo mã sách * Theo lĩnh vực * Theo ngôn ngữ  Tra cứu độc giả * Theo Tên * Theo Ngày sinh * Theo địa chỉ 6/18/2011 21 Sơ đồ thực thể liên kết DOC_GIA MADG TENDG NGAYSINH GIOITINH DIACHI DIENTHOAI MAIL UID PAWD SACH MASACH TENSACH SOTRANG GIATIEN NAMXB SOSACH MANN MALV MALS MANXB MUON_TRA MADG MASACH NGAYMUON NGAYTRA PHAT MADG MASACH NGAYMUON NGAYTRA LYDOPHAT NOIDUNG GIAHAN MADG NGAYGH LOAI_SACH MALS TENLS NHA_X_B MANXB TENNXB DIACHI DIENTHOAI MAIL LINH_VUC MALV TENLV TAC_GIA MATG TENTG MADG=MADG MASACH=MASACH MALV = MALV MATG = MATG MANXB=MANXB MASACH=MASACH MALS=MALS MADG=MADG VIET_SACH MATG MASACH MASACH = MASACH DANGKY MADG MASACH NGAYDK STATUS MADG=MADG MASACH=MASACH MADG=MADG NGONNGU MANN TENNN MANN=MANN 6/18/2011 22 Hướng phát triển trong tương lai  Phát triển thành thư viện điện tử  Mở rộng với nhiều loại sách bao gồm cả các file âm thanh và hình ảnh 6/18/2011 23 Lời cảm ơn Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô trong khoa công nghệ thông tin của trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội, các thầy cô trong khoa công nghệ thông tin của trường Đại Học Thuỷ Sản và thầy Trần Đình Khang đã giúp đỡ tận tình em trong suốt thời gian qua.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_van_quan_ly_thu_vien_tren_web_tran_dinh_khang.pdf
Tài liệu liên quan