Tóm tắt Luận án - Các kỹ năng vĩ mô trong ngôn ngữ tiếng Anh đối với sinh viên Việt Nam năm thứ nhất ở một số trường cao đẳng chọn lọc tại tỉnh bắc giang, kết quả thu được nhằm đưa ra các giải pháp nâng cao các kỹ năng ngôn ngữ của sinh viên

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN ĐẠI HỌC TỔNG HỢP BATANGAS Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Cộng hòa Philippin NGÔ THỊ THU HƯƠNG CÁC KỸ NĂNG VĨ MÔ TRONG NGÔN NGỮ TIẾNG ANH ĐỐI VỚI SINH VIÊN VIỆT NAM NĂM THỨ NHẤT Ở MỘT SỐ TRƯỜNG CAO ĐẲNG CHỌN LỌC TẠI TỈNH BẮC GIANG. KẾT QUẢ THU ĐƯỢC NHẰM ĐƯA RA CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CÁC KỸ NĂNG NGÔN NGỮ CỦA SINH VIÊN Chuyên ngành: Ngôn ngữ và văn học Anh TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SỸ NGÔN NGỮ VÀ VĂN HỌC ANH THÁI NGUYÊN, 2014 Công trình được hoàn thành t

pdf24 trang | Chia sẻ: huong20 | Ngày: 17/01/2022 | Lượt xem: 199 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Tóm tắt Luận án - Các kỹ năng vĩ mô trong ngôn ngữ tiếng Anh đối với sinh viên Việt Nam năm thứ nhất ở một số trường cao đẳng chọn lọc tại tỉnh bắc giang, kết quả thu được nhằm đưa ra các giải pháp nâng cao các kỹ năng ngôn ngữ của sinh viên, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
tại: ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Hướng dẫn khoa học: Tiến sĩ. Matilda H. Dimaano Phản biện 1: ............................................. Phản biện 2: ............................................. Phản biện 3: ............................................. Luận án sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Đại học họp tại: .. Vào hồi giờ ngày tháng năm 2014 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Thư viện quốc gia Việt Nam; - Trung tâm học liệu, Đại học Thái Nguyên; - Thư viện Trung tâm Đào tạo và Phát triển quốc tế; - Thư viện trường Đại học Tổng hợp Batangas, Philipin. 1 “Trong bảng tóm tắt này, tất cả các số liệu và bảng được đánh số như trong luận án” Cùng với sự hội nhập ngày càng tăng của Viet Nam với thế giới, Tiếng Anh đã chứng tỏ vai trò quan trọng như là một phương tiện giao tiếp đã mang Việt Nam đến với thế giới và mang lại kiến thức của thế giới đến từng cá nhân biết cách sử dụng nó. Tiếng Anh đã đạt được một vị trí vững chắc đối với người dân Việt Nam khi ngày càng nhiều người học tiếng Anh với mục đích xác định rõ ràng trong tâm trí. Đối với sinh viên, tiếng Anh cho phép họ truy cập vào các tài liệu phục vụ trong học tập và công việc tương lai. Sinh viên học tại các trường cao đẳng hoặc đại học có thể coi như một giai đoạn chuẩn bị cho sinh viên tích lũy đủ kiến thức và kỹ năng cơ bản để sẵn sàng cho công việc sau này của họ. Tại các trường cao đẳng Bắc Giang, Ngôn ngữ Tiếng Anh ngày càng được quan tâm nhiều hơn, đặc biệt chương trình tiếng Anh cơ bản đối với sinh viên năm thứ nhất. Tuy nhiên sinh viên bắt đầu vào trường gặp rất nhiều khó khăn đối với các kỹ năng vĩ mô tiếng Anh bao gồm: kỹ năng nói, kỹ năng nghe, kỹ năng đọc, kỹ năng viết. Đặc biệt, sinh viên gặp khó khăn nhiều nhất trong kỹ năng đánh vần, phát âm, đọc từ đa âm tiết; hạn chế về mặt từ vựng, hạn chế về kỹ năng đọc nắm bắt thông tin và hạn chế về khả năng chuyển dịch nghĩa. Các hành vi thể hiện liên quan đến những yếu kém mà người học có thể dễ dàng nhận thấy bao gồm: Kỹ năng tổ chức kém; Học hoặc tham gia vào các hoạt động trong lớp học một cách miễn cưỡng. Hoạt động chậm hoặc quá nhanh chóng, không chính xác; chứng minh việc thiếu động lực và thiếu tự tin của sinh viên. 2 Đối với giáo viên, nắm vững các yếu tố hoặc các tính năng của một ngôn ngữ rất có ý nghĩa vì nó giúp đánh giá các nhu cầu của học viên về các khía cạnh của kỹ năng giao tiếp. Là một giảng viên cao đẳng giảng dạy tiếng Anh cơ bản học tại trường Cao đẳng Bắc Giang, tôi thực sự quan tâm đến việc điều tra các kỹ năng vĩ mô tiếng Anh của sinh viên năm thứ nhất với mục tiêu đề xuất một biện pháp can thiệp để nâng cao các kỹ năng vĩ mô cho sinh viên năm nhất. 3 CHƯƠNG I GIỚI THIỆU 1.1. BỐI CẢNH NGHIÊN CỨU Trong học tập, có năm kỹ năng vĩ mô rất cần thiết cho người học để giao tiếp thành công. Những kỹ năng này là: Nghe, nói, đọc, viết và quan sát. Trong quá trình giao tiếp, những kỹ năng này rất cần thiết. Những kỹ năng này có thể tiếp cận hoặc giải quyết những vấn đề giao tiếp trong tương lai đặc biệt trong các nhiệm vụ hàng ngày như là trong học tập hoặc thu thập thông tin, Học năm kỹ năng vĩ mô không dễ. Trong giao tiếp, giỏi một trong những kỹ năng này không giảm được những khó khăn. Kiến thức của những kỹ năng có thể tạo ra một sự khác biệt lớn trong giao tiếp và thành tựu riêng của người đó. Tìm kiếm sự tiến bộ của các kỹ năng vĩ mô có thể thích hợp giúp đỡ người học thành công trong viễn cảnh khác nhau. Các kiến thức liên quan đến việc sử dụng của năm kỹ năng vĩ mô có vai trò vô cùng quan trọng. Luôn cố gắng cải tiến các kỹ năng này sẽ đóng góp vào việc phát triển giao tiếp một cách tự nhiên, hiệu quả và thành công trong nhiều môi trường, bối cảnh khác nhau của người học. Khi không có các kỹ năng vĩ mô này, sinh viên sẽ gặp phải những khó khăn suốt đời và không phát triển tốt trong học tập cũng như nghề nghiệp tương lai. Để đạt được những kỹ năng ngôn ngữ tốt, sinh viên cần phải mất nhiều năm để học. Để việc học đạt hiệu quả, giáo viên phải lưu ý những khó khăn của học viên gặp phải trong quá trình học và giải quyết những khó khăn của sinh viên bằng cách cho hoạt động học 4 tập đa dạng chuẩn theo hướng tăng cường nâng cao khả năng ngôn ngữ. Việc vô cùng quan trọng đối với giáo viên là xác định nhu cầu và khó khăn của sinh viên của mình để thiết kế các tài liệu giảng dạy phù hợp cho việc tăng cường khả năng ngôn ngữ của người học. Nhận thức được thực trạng hiện tại, người nghiên cứu được khuyến khích điều tra các kỹ năng vĩ mô tiếng Anh của sinh viên với mục tiêu đề xuất một biện pháp can thiệp để nâng cao các kỹ năng vĩ mô cho sinh viên năm nhất. 1.2. VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Nghiên cứu này tập trung vào kỹ năng tiếng Anh vĩ mô của sinh viên Việt Nam năm thứ nhất tại các trường cao đẳng được lựa chọn trong thành phố Bắc Giang. Cụ thể, cần trả lời được các câu hỏi sau: 1. Các nội dung học tập của một khóa học tiếng Anh cơ bản dành cho sinh viên năm thứ nhất là gì? 2. Trình độ của sinh viên ở các kỹ năng vĩ mô như thế nào? 2.1: Đọc 2.1.1: Kỹ năng nhận dạng từ 2.1.2: Kỹ năng đọc hiểu 2.1.3: Kỹ năng sử dụng 2.2: Viết 2.2.1: Kỹ năng viết đủ câu 5 2.2.2: Chữa lỗi trong câu 2.3: Nói 2.1.1: Phát âm 2.1.2: Hiểu nghĩa 2.1.3: Chính xác về ngữ pháp 2.4: Nghe 2.4.1: Nghe hiểu 2.4.2: Nghe từ đồng âm khác nghĩa 2.4.3: Trọng âm chính xác của từ 2.4.4: Cách sử dụng từ 3. Có mối quan hệ có ý nghĩa giữa các cặp kỹ năng vĩ mô tiếng Anh không? 4. Những khó khăn nào sinh viên gặp phải trong những kỹ năng vĩ mô sau: 4.1. Đọc 4.2. Viết 4.3. Nói 4.4. Nghe 5. Trong số những kỹ năng đó, kỹ năng nào khó khăn nhất? 6. Các biện pháp can thiệp gì có thể được đề xuất để nâng cao kỹ năng vĩ mô của sinh viên? 6 1.3. PHẠM VI VÀ GIỚI HẠN NGHIÊN CỨU Nghiên cứu này tập trung vào các kỹ năng vĩ mô trong ngôn ngữ tiếng Anh của sinh viên năm thứ nhất tại các trường cao đẳng được lựa chọn tại thành phố Bắc Giang.Nó bao gồm các nội dung học của một khóa học tiếng Anh cơ bản dành cho sinh viên năm thứ nhất cũng như mức trình độ thực của sinh viên trong các kỹ năng đọc, viết, nói và nghe. Điều này cũng đã xác định sự khác biệt đáng kể giữa các kỹ năng vĩ mô trong ngôn ngữ tiếng Anh và các biện pháp can thiệp được đề xuất để nâng cao các kỹ năng vĩ mô của sinh viên năm thứ nhất trong số các trường cao đẳng được lựa chọn tại tỉnh Bắc Giang Nghiên cứu bao gồm ba (3) trường cao đẳng ở thành phố Bắc Giang là: Trường cao đẳng nghề, trường Cao đẳng kỹ thuật và công nghiệp, trường cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang. Nghiên cứu này được giới hạn trên các kết quả của các dữ liệu thu thập được. Năm mươi mốt (51) giảng viên hiện đang giảng dạy chương trình tiếng Anh cơ bản và 299 sinh viên đến từ ba (3) trường đại học đã trở thành một phần của nghiên cứu này. Kết quả của nghiên cứu này được giới hạn dựa trên những thông tin từ những người khảo sát trong năm học 2013-2014. 1.4. Ý NGHĨA CỦA NGHIÊN CỨU Đối với lãnh đạo của trường cao đẳng: Nghiên cứu này có thể dung làm tài liệu tham khảo trong việc phát triển chương trình giảng dạy thông qua việc đánh giá các hoạt động tăng cường năng lực tiếng Anh khác nhau của sinh viên năm thứ nhất. 7 Đối với khoa tiếng Anh cơ bản: Nghiên cứu này giúp các giảng viên khoa tiếng Anh cơ bản có thể nhận thức được các cấp độ hiện tại của sinh viên trong các kỹ năng ngôn ngữ, đưa ra các hoạt động học tập thích hợp nâng cao trình độ tiếng Anh của sinh viên. Đối với sinh viên năm thứ nhất: nhận thức được khả năng ngôn ngữ thực của họ và tìm cách cải thiện những điểm yếu trong chương trình tiếng Anh cơ bản. Đối với cha mẹ: Qua nghiên cứu này, phụ huynh của cácsinh viên năm đầu tiên sẽ nhận thức được trình độ tiếng Anh của con em mình để từ đó họ sẽ hỗ trợ và hợp tác trong các hoạt động học, nâng cao các kỹ năng sử dụng tiếng Anh của con cái họ. Các nhà nghiên cứu tương lai: Nghiên cứu này sẽ là tài liệu tham khảo cho lĩnh vực của họ. 8 CHƯƠNG II TÀI LIỆU VÀ NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN 2.1. CÁC TÀI LIỆU VÀ NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN. Phần này trình bày một số tài liệu và nghiên cứu có liên quan đến chủ đề nghiên cứu.. 2.2. SƠ ĐỒ NGHIÊN CỨU ĐẦU VÀO QUÁ TRÌNH ĐẦU RA Hình 1: Sơ đồ nghiên cứu Sơ đồ nghiên cứu giải thích mối quan hệ giữa đầu vào- đầu ra và quá trình nghiên cứu. Đầu vào bao gồm nội dung khóa học tiếng Anh cơ bản, trình độ của sinh viên trong các kỹ năng vĩ mô: nói, nghe, đọc và viết, những khó khăn của sinh viên trong các kỹ năng vĩ mô. Quá trình đánh giá được thong qua phân tích tài liệu lien quan và giáo viên kiểm tra thực tế trình độ sinh viên của mình. Đầu ra là các biện pháp can thiệp được đề xuất để nâng cao kỹ năng vĩ mô cho sinh viên năm thứ nhất tại các trường cao đẳng ở Bắc Giang. Đề xuất ra biên pháp can thiệp Đánh giá thông qua: Tài liệu nghiên cứu Giáo viên làm kiểm tra A. Nội dung khóa học tiếng Anh cơ bản B. Trình độ của sinh viên trong các kỹ năng vĩ mô  Đọc  Viết  nói  nghe C. Những khó khăn của sinh viên trong các kỹ năng vĩ mô. 9 CHƯƠNG III PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1. THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU Nghiên cứu này sử dụng phương pháp thống kê mô tả. Nó sẽ được coi là thích hợp cho nghiên cứu này trong việc xác định các thông tin cần thiết thông qua phân tích và giải thích các thông tin sẽ được thu thập. Để thực hiện các mục tiêu của nghiên cứu này, các thông tin được thu thập phù hợp với cam kết hiện tại thông qua việc giáo viên đưa bài kiểm tra cho các sinh viên làm. 3. 2. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU Đối tượng của nghiên cứu gồm 299 sinh viên cao năm đầu tiên từ ba trường cao đẳng ở Bắc Giang là cao đẳng Ngô Gia Tự, cao đẳng kỹ thuật và công nghiệp và cao đẳng nghề. Table 1 Bảng phân bố số sinh viên được hỏi trong ba trường cao đẳng Name of Colleges Tổng số học sinh(N) Tổng số lớp Số sinh viên được chọn (n) Trường cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang 476 10 120 Trường cao đẳng kỹ thuật và công nghiệp Bắc Giang 384 8 97 Trường cao đẳng nghề Bắc Giang 328 7 82 Tổng số 1188 25 299 10 Trong số 299 sinh viên được lựa chọn để trả lời, có 01 sinh viên không hoàn thành phần trả lời đó. Do vậy 288 bài trả lời hợp lệ được dùng trong phân tích này. 3.3 CÁC CÔNG CỤ NGHIÊN CỨU Nghiên cứu này được sử dụng các công cụ nghiên cứu sau: Phân tích dữ liệu. Điều này đã được sử dụng để thu thập thông tin liên quan đến các nội dung học tập khóa học tiếng Anh I. Tại các trường cao đẳng ở Bác Giang, dữ liệu này được sử dụng thông qua chương trình chi tiết tiếng Anh cơ bản I cho chương trình đào tạo cử nhân do Bộ Giáo dục và Đào tạo của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam cấp.. Giáo viên đưa ra bài kiểm tra. Dụng cụ này được thiết kế để xác định trình độ ngôn ngữ tiếng Anh của sinh viên sinh viên năm nhất. Đối với kỹ năng viết bao gồm năm tiểu kỹ năng chính như: lỗi chính tả, sử dụng từ ngữ một cách hiệu quả, từ chuyển tiếp, câu, đoạn văn, tin nhắn, cụm cấu trúc câu, mệnh đề và chữa lỗi đúng trong câu. Kỹ năng nghe bao gồm: nghe hiểu, nghe từ đồng âm, trọng âm từ và cách sử dụng từ. Kỹ năng nói bao gồm: phát âm, hiểu nội dung nói, độ chính xác về ngữ pháp. Tổng số 32 câu kiểm tra dành kỹ năng đọc, viết và nghe: Các thang điểm được đánh giá như sau: Thang điểm số Miêu tả 5 - Không lỗi: Rất chuyên nghiệp 11 4 - Một vài lỗi (1-3 lỗi): Chuyên nghiệp 3 - Lỗi vừa phải (4-6 lỗi): Hơi chuyên nghiệp; 2 - Một vài lỗi (7-10 lỗi): Kém chuyên nghiệp; 1 - Nhiều lỗi (>10 lỗi): không chuyên nghiệp. 3.4. QUY TRÌNH THU THẬP DỮ LIỆU Bài kiểm tra cho sinh viên đã được xây dựng và trình các cố vấn để xem xét và chỉnh sửa. Thông qua sự giúp đỡ của các chuyên gia tư vấn, dự thảo lần cuối đã được phê duyệt. Các giáo viên đã làm thử nghiệm cho sinh viên đại học của Đại học bang Batangas để kiểm tra điểm mạnh và điểm yếu của các bài kiểm tra. Trong việc chứng thực cụ, thư yêu cầu này sau đó được gửi đến các thành viên của Hội đồng và chuyên gia về lĩnh vực này để duyệt, tham gia ý kiến và đưa ra những gợi ý của họ cho việc hoàn thiện các câu hỏi. Sau khi kết hợp tất cả những gợi ý, bản chỉnh sửa cuối cùng của bài kiểm tra được đưa ra. Các thư yêu cầu được viết cho hiệu trưởng các trường cao đẳng Bắc Giang xin phép được điều tra những sinh viên đã được chọn ngẫu nhiên thông qua việc làm bài kiểm tra. Với sự chấp thuận của hiệu trưởng các trường, 299 sinh viên đã được lựa chon để tham gia làm bài kiểm tra.Kết quả thu được đã được kiểm tra, đếm và phân tích. Bài kiểm tra nói được tiến hành cuối cùng với từng thành viên được đưa tới các phòng riêng biệt. Việc tiến hành hỏi và đáp của từng thành viên được thu băng và được chấm điểm theo thang điểm trên. 12 3.5. XỬ LÝ THỐNG KÊ DỮ LIỆU Nghiên cứu áp dụng xử lý thống kê dữ liệu như sau: Cronbach alpha. Được sử dụng để đo lường thống nhất nội bộ của các điểm số của người trả lời. Phân bố tần số và phần trăm. Được sử dụng để cung cấp mô tả ý nghĩa của những người trả lời trong kỹ năng vĩ mô: đọc, viết, nói và nghe. Weighted Mean. Điều này đã được sử dụng để định lượng hiệu quả hoạt động của học sinh trong các kỹ năng vĩ mô đọc, viết, nói và nghe. Độ lệch chuẩn. Được sử dụng để xác định mức độ hoạt động của sinh viên trong các kỹ năng vĩ mô đọc, viết, nói và nghe. T- test. Được dung để tìm ra sự khác biệt có ý nghĩa quan trong của phương pháp sử lý được so sánh. 13 CHƯƠNG IV KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN Chương này trình bày các kết quả của quá trình thu thập dữ liệu bao gồm: Các nội dung học tập của một khóa học tiếng Anh cơ bản dành cho sinh viên năm thứ nhất. Trình độ của sinh viên ở các kỹ năng vĩ mô thông qua thể hiện của sinh viên trong lĩnh vực khác nhau của kỹ năng đọc, viết, nghe và nói. Sự khác biệt đáng kể về sự thể hện của sinh viên trong các Kỹ năng vĩ mô ngôn ngữ tiếng Anh thông qua so sánh điếm số trung bình cho mỗi bài kiểm tra được chỉ ra trong giá trị P. Những khó khăn sinh viên gặp phải trong kỹ năng vĩ mô trong tiếng Anh của sinh viên trong các bài kiểm tra do giáo viên đưa ra về ngôn ngữ tiếng Anh. Cấp độ 1- Khó nhất (MD), Điểm số % < 50% - Khó (D), Điểm số % > 50% - Không khó (ND) Những khó khăn sinh viên coi là khó khăn nghiêm trọng nhất khi làm bài kiểm tra về các kỹ năng vĩ mô trong ngôn ngữ tiếng Anh. Cuối cùng, các biện pháp can thiệp được đề xuất để giúp nâng cao các kỹ năng vĩ mô trong tiếng Anh. 14 CHƯƠNG V TÓM TẮT, KẾT QUẢ, KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1. TÓM TẮT Nghiên cứu này nhằm đánh giá kỹ năng tiếng Anh vĩ mô sinh viên Việt Nam trong chọn trường cao đẳng chọn lọc ở thành phố Bắc Giang. Nghiên cứu này đã tìm ra các nội dung học tập của một khóa học tiếng Anh cơ bản dành cho sinh viên năm thứ nhất, trình độ thực của họ đối với các kỹ năng này, những khó khănmà họ gặp phải trong ngôn ngữ tiếng Anh, những khó khăn đặc biệt có và những biện pháp can thiệp để giúp họ nâng cao khả năng ngôn ngữ. Nghiên cứu đã sử dụng phương pháp thống kê mô tả để xác định được các kỹ năng vĩ mô trong ngôn ngữ tiếng Anh của sinh viên Việt Nam năm thứ nhất trong các trường cao đẳng chon lọc tại bắc Giang. 299 sinh viên và 51 giáo viên được lựa chọn để tham gia vào điều tra trong nghiên cứu này. 5.2. NHỮNG PHÁT HIỆN Dựa trên các mục tiêu của nghiên cứu, luận án phát hiện được những nội dung sau: 1. Các nội dung học tập của một khóa học tiếng Anh cơ bản dành cho sinh viên năm thứ nhất Khóa học tiếng Anh cơ bản bao gồm kỹ năng nói, nghe, đọc và viết cũng như vốn từ vựng cần thiết, thành ngữ và ngôn ngữ thông thường. Khóa học được thiết kế để cung cấp cho sinh viên sự tự tin để giao tiếp hiệu quả trong thực tế đời sống 15 và cung cấp cho họ chương trình đào tạo tiếng Anh hiệu quả cho công việc, học tập và du lịch. Trong Cao đẳng Bắc Giang, các khóa học tiếng Anh cơ bản yêu cầu sinh viên tham gia vào tất cả các hoạt động trên lớp và làm bài tập về nhà và điều này cho phép họ đạt yêu cầu 10% trong khóa học.Sinh viên cũng được yêu cầu để có kiểm tra sự tiến bộ trong ngữ pháp, từ vựng, đọc và viết và cũng đạt mười phần trăm. Bài kiểm tra giữa kỳ được tính hai mươi phần trăm số điểm đạt. Khóa học tiếng Anh cơ bản I bao gồm năm bài học với 60 tiết học dành cho sinh viên năm thứ nhất. Tiếng Anh I có các mục tiêu học tập là cung cấp hướng dẫn sinh viên học bảng chữ cái tiếng Anh, nguyên âm, phụ âm, trọng âm, ngữ điệu và các cấu trúc cơ bản trong tiếng Anh; phát triển khả năng của họ để sử dụng các cấu trúc trong các ngữ cảnh khác nhau; làm phong phú thêm kiến thức của họ trong vốn từ vựng và ngữ pháp và nâng cao khả năng giao tiếp hiệu quả bằng cách cung cấp nhiều hoạt động lặp lại trong bốn vĩ mô kỹ năng ngôn ngữ tiếng Anh. Theo khóa học này, học sinh được dự kiến sẽ phát triển năng lực trong các kỹ năng như nghe, đó là mong rằng sinh viên có thể nghe và hiểu được những từ hoặc cụm từ cơ bản và trả lời các câu hỏi đơn giản cho chính mình trong khi nói. Trong nói, học sinh có thểi giao tiếp, hỏi và trả lời các câu hỏi. Trong đọc, sinh viên có thể sử dụng kỹ năng đọc lướt, và đọc chi tiết tìm kiếm những ý chính hoặc chi tiết trong các bài đọc khác nhau. Trong kỹ năng viết, thể hiện trong các chủ đề ngôn ngữ viết như hoàn thành một dạng thông tin, thư tín thông thường, vv. 16 Khóa học tiếng Anh cơ bản I được chia ra năm bài học trong đó mỗi bài có sáu thành phần cụ thể là: ngữ pháp, từ vựng, đọc, viết, nói và nghe. Mỗi bài học còn bao gồm các mục tiêu tổng thể. Đối với bài I, mục tiêu tổng thể là để cho học sinh làm quen với nhau và giới thiệu bản thân và người khác. Mỗi đơn vị có nội dung học tập tương ứng của nó bao gồm bốn kỹ năng đọc, viết, nghe và nói. Trong bài II, mục tiêu tổng thể là dành cho các sinh viên có thể hỏi đáp các thông tin cá nhân. Tập trung là ngữ pháp và từ vựng. Mục tiêu của bài III là giúp cho sinh viên sử dụng được thì hiện tại đơn với các đại từ nhân xưng tân ngữ. Trong bài IV, mục tiêu tổng thể là giúp cho sinh viên sử dụng hiện tại đơn, để nói và viết về mua sắm, về sở thích và không thích, về thời gian rảnh và về các hoạt động giải trí. Cho sinh viên làm quen với các tình huống trong một lớp học tiếng Anh. Đối với bài V, mục tiêu tổng thể là sinh viên có thể mô tả nơi sinh sống, hỏi và chỉ đường. Các nội dung học tập của đơn vị này bao gồm ngữ pháp, đọc hiểu để nắm bắt thông tin cụ thể; trong kỹ năng viết có thể viết mô tả một kỳ nghỉ, đối với kỹ năng nói sinh viên có thể nói về các câu chuyên, thực hành phỏng vấn tình huống của một cảnh sát và kỹ năng nghe tập trung vào nghe để nắm thông tin cụ thể. 2. Trình độ của sinh viên ở các kỹ năng vĩ mô Trình độ của sinh viên trong kỹ năng vĩ mô đã được kiểm tra và phân tích như sau: Trong kỹ năng đọc, 17 câu hỏi được phân 17 nhóm theo ba kỹ năng chính bao gồm: kỹ năng nhận dạng chữ gồm sáu câu hỏi, kỹ năng hiểu bao gồm các hạng mục 7-12 và kỹ năng sử dụng bao gồm các câu từ 13-17. Giá trị trung bình của điểm số% chính xác của các sinh viên trong tất cả các câu có giá trị khác nhau, từ 4% đến 96%. Điều này có nghĩa rằng các kỹ năng vĩ mô của sinh viên năm thứ nhất trong kỹ năng đọc được phân phối rộng rãi và phân tán cao. Điểm số tính theo % là 61,8% có cấp bậc tương đương với phần trăm của 50%. Như vậy, khả năng ngôn ngữ ở môn đọc này của sinh viên ở mức trung bình. Đối với môn viết, một loạt các điểm số thu được qua các câu trả lời của sinh viên theo % với số điểm chính xác là 15% đến 86% với xếp hạng tương đương từ trung bình thấp đến trung bình cao. Đa số các kỹ năng đạt được mức trung bình là sáu trong mười phần làm đúng. Điều này được khẳng định bằng tổng số điểm mà điểm trung bình là 49,5% và một thứ hạng bách phân 49%, tương đương trung bình có nghĩa là hiệu suất của học sinh bằng văn bản là trên mức trung bình trong số sinh viên được khảo sát. Khi kỹ năng viết được nhóm theo hai kỹ năng quan trọng , có thể được quan sát thấy rằng kỹ năng hoàn thiện câu có mục điểm trung bình cao hơn hơn phần sửa chữa lỗi trong câu. Điều này có nghĩa rằng các sinh viên được thực hiện phần kỹ năng này tốt hơn. Như đối với nghe,có thể được quan sát thấy rằng 4 trong 5 câu có điểm % số điểm lớn hơn 50%. Điều này cho thấy rằng các sinh viên thực hiện tốt hơn trong kỹ năng này và được khẳng định thêm bởi các trung bình tổng số điểm là 66,2%% rằng có thứ hạng bách phân 18 50% với giá tương đương với trung bình. Dường như các học sinh đã quen với một số từ và khái niệm trong câu hỏi này. Trong kỹ năng nói, có thể nhận thấy rằng trong tất cả câu timhs theo % là có trên 50% cho thấy kỹ năng này thực hiện tốt. Điều này được khẳng định thêm bởi các trung bình tổng số điểm là 58,1%% trong đó có một thứ hạng bách phân 50% và giá tương đương với trung bình. Vì vậy, những sinh viên có kỹ năng nói trung bình dựa trên đánh giákhả năng diễn ngôn của họ. Các kỹ năng có giá trị trung bình điểm số thấp nhất tính theo giá trị % là vào mục phát âm. Điều này chỉ ra rằng trong số các kỹ năng nói, phát âm chuẩn là điểm yếu nhất của sinh viên. 3. Có mối quan hệ có ý nghĩa giữa các cặp kỹ năng vĩ mô trong tiếng Anh Để xác định liệu một sự khác biệt trong diễn ngôn tiếng Anh của sinh viên trong các kỹnăng vĩ mô này, % số điểm trung bình của sinh viên trong bốn vĩ mô kỹ năng của ngôn ngữ tiếng Anh là: đọc, viết, nghe và nói được đem ra so sánh. Có thể được quan sát thấy rằng nói chung, các giá trị p là dưới 0,05, cho thấy % số điểm trung bình được đưa ra so sánh khác nhau đáng kể. Điều này chỉ ra rằng trong đa số các macro-kỹ năng, sự khác biệt có ý nghĩa tồn tại và do đó các kỹ năng đó không liên quan đến nhau. Chỉ trong một trường hợp mà một p-giá trị có thể được xem như là trên 0,05, xảy ra ở kỹ năng đọc hiểu và nghe hiểu.. Trong hai so sánh kết hợp này, các giá trị p là 0.734796 có nghĩa là không có sự khác nhau đáng kể. Điều này chỉ ra rằng hai vĩ mô kỹ năng liên quan đến nhau và hỗ trợ cho nhau. 19 4. Những khó khăn sinh viên gặp phải trong những kỹ năng vĩ mô Những khó khăn mà các sinh viên gặp phải trong các kỹ năng của ngôn ngữ tiếng Anh được xác định dựa trên% số điểm trung bình mà họ thu được cho mỗi mục kiểm tra trong bốn vĩ mô kỹ năng: đọc, viết, nghe và nói. % số điểm trung bình dưới 50% được coi là gặp khó khăn. Hơn nữa,% số điểm trung bình đã được xếp hạng từ thấp nhất đến cao nhất và những người có giới hạn 1 được coi là gặp nhiều khó khăn nhất. Có thể nhận thấy sáu trên 17 câu trong phần đọc có số điểm ít hơn 50%. Những phần này có thể được coi là phần khó khăn đối với sinh viên. Điều này chỉ ra rằng các học sinh có khó khăn trong việc đọc chủ yếu trong kỹ năng đọc hiểu, tiếp theo kỹ năng nhận dạng từ và cuối cùng là kỹ năng áp dụng. Đối với kỹ năng viết, có ba phần trong số 10 câu có số điểm ít hơn 50% và có thể được coi là khó khăn. Hai câu thuộc kỹ năng viết hoàn chỉnh, trong khi một câu thuộc về kỹ năng sửa chữa câu. Điều này chỉ ra rằng các học sinh có khó khăn trong kỹ năng viết của họ chủ yếu là trong kỹ năng hoàn thiện câu và theo sau bởi các kỹ năng sửa chữa câu. Trong kỹ năng nghe, một trong 5 câu có số điểm <50%. Mục này là nghe hiểu 2 mà thuộc về loại câu tương tự như mục 1. Hiểu Điểm số thấp thu được cho các mục 30 có thể là do sinh viên không quen về các khái niệm, do đó họ thất bại trong việc đưa ra các câu trả lời đúng. Đối với kỹ năng nói không có phần nào sinh viên đạt số điểm dưới 50%. Thay vào đó là một mục mà có một cấp bậc 1, và nó có 20 nghĩa là% số điểm thấp nhất trong ba mục. Khi so sánh với các câu khó khác, phần này có thể được coi là tương đối khó khăn. Nó chỉ ra rằng trong số ba mục trong lời nói, mục khó khăn nhất cho các sinh viên là có liên quan đến cách phát âm. Nói tóm lại có những mục khó đối với sinh viên trong kỹ năng đọc mà bao gồm sáu mục trong tổng số 17 mục đã kiểm tra, chiếm 35%. Tiếp theo 3 hạng mục trong số 10 hạng mục trong kỹ năng viết, chiếm 30%, và cuối cùng trong kỹ năng nghe có một hạng mục trong số năm, chiếm 20% và kỹ năng nói chiếm nói bao gồm một phần phát âm trong ba phần được hỏi gặp khó khăn, chiếm 33.3%;.. 5. Trong số những kỹ năng đó, kỹ năng xuất hiện đặc biệt khó khó khăn nhất với sinh viên. Trong các kỹ năng đã kiểm tra, kỹ năng được tính trên tỉ lệ % điểm trung bình ít hơn 50, một vài kỹ năng được coi là đặc biệt khó với sinh viên dựa vào tỉ lệ % thì chỉ có ít hơn 25% trong số sinh viên làm được những kỹ năng đặc biệt khó này. Điều này có nghĩa rằng chỉ có ít hơn 25 phần trăm của các học sinh có thể trả lời những kỹ năng khó một cách chính xác. Có thể được quan sát thấy rằng trong số 11 mục khó thì bảy mục có % điểm số dưới 25% và do đó được coi là tương đối nghiêm trọng. Những mục đã được xếp hạng 1-7 theo mức độ trung bình điểm số% thấp nhất của họ. Bốn trong số mục nghiêm trọng thuộc về các kỹ năng đọc, tiếp theo là hai mục từ kỹ năng viết và cuối cùng là kỹ năng nghe. Nghiêm trọng nhất của các mục này liên quan đến kỹ năng đọc hiểu và nghe hiểu. Ba mặt nghiêm trọng khác có liên quan đến việc sử dụng các kỹ năng về đọc, và các kỹ viết lại câu trong viết. 21 Đọc và nghe hiểu là một khó khăn nghiêm trọng đòi hỏi một số kỹ năng thành phần và thời gian để phát triển các kỹ năng này. Để làm tốt phần này, đòi hỏi kiến thức tích lũy trong từ vựng và sử dụng từ. Hiểu là mức cao nhất của kỹ năng mà sinh viên phải phát triển. Nếu không hiểu, các ý tưởng được truyền đạt không hiểu được sẽ xảy ra. Kỹ năng viết có thêm quy ước đó là đặt đúng các từ ngữ để cung cấp một ý tưởng thông suốt, và rõ ràng. Vì vậy, kỹ năng viết đòi hỏi phải quen với các quy tắc ngữ pháp và sử dụng chính xác ngữ cảnh. Trong thực tế, kỹ năng viết đi song song với các kỹ năng hiểu, và điều này đã được xác nhận và đưa ra trong những kết quả của nghiên cứu này. 6. Các biện pháp can thiệp có thể được đề xuất để nâng cao kỹ năng vĩ mô của sinh viên Các tiêu chí được xem xét để thiết kế cácbiện pháp can thiệp thích hợp để giải quyết những khó khăn của sinh viên trong các kỹ năng khó của ngôn ngữ tiếng Anh gồm các mục nơi mà các sinh viên diễn ngôn kém dưới 25 phần trăm; mục hiển thị thứ hạng cao nhất trong số các mục khó khăn nhất; và các mục chỉ ra mối quan hệ có ý nghĩa. Chúng bao gồm ba kỹ năng, cụ thể là: đọc, viết, và nghe. Kỹ năng đọc gồm các kỹ năng đọc hiểu, đặc biệt là sắp xếp thứ tự câu, tìm kiếm thông tin chi tiết và tìm ý chính; và kỹ năng sử dụng đặc biệt là đưa dàn ý. Trong kỹ năng viết bao gồm sửa chữa câu đặc biệt là mối quan hệ ngữ pháp viết đầy đủ câu và đặc biệt là sử dụng từ ngữ một cách hiệu quả. Kỹ năng nghe bao gồm các kỹ năng nghe hiểu. Điều này được dựa trên% câu trả lời đúng (<25%), các bảng xếp hạng theo mức độ khó khăn, và p-giá trị cho thấy mối quan hệ của các tổ hợp trung bình là p-value> 0,05. 22 5.3. KẾT LUẬN Dựa trên các kết quả tìm thấy, các kết luận sau đây được đưa ra: 1. Luận án đã chỉ ra các nôi dung học tập trong khóa học tiếng Anh cơ bản bao gồm các kỹ năng vĩ mô: nói, nghe, đọc, viết được thiết kế để cung cấp cho sinh viên sự tự tin để giao tiếp hiệu quả. 2. Luận án xác định được trình độ và khả năng diễn ngôn các kỹ năng vĩ mô trong ngôn ngữ tiếng Anh của sinh viên tại một số trường cao đẳng tại tỉnh Bắc Giang đều ở cấp độ trung bình. 3. Luận án chỉ ra sự tồn tại mối quan hệ có ý nghĩa trong khả năng diễn đạt bốn kỹ năng ngôn ngữ tiếng Anh của sinh viên năm thứ nhất và tìm thấy các kỹ năng đó không liên quan chặt chẽ với nhau. 4. Luận án chỉ ra rằng sinh viên gặp phải những khó khăn trong việc lĩnh hội các tiểu kỹ năng trong bốn kỹ năng vĩ mô đó. 5. Luận án cũng tìm ra những khó khăn nghiêm trọng nhất trong bốn kỹ năng vĩ mô là khả năng diễn đạt trong đọc hiểu và nghe hiểu. 6. Luận án đề xuất các biện pháp can thiệp để cải thiện kỹ năng mà học sinh thực hiện kém. 5.4. KHUYẾN NGHỊ Dựa trên những phát hiện và kết luận, sau đây là các khuyến nghị: 1. Giáo viên tiếng Anh được khuyến đưa ra nhiều các bài tập về ngôn ngữ để bù đắp sự yếu kém của sinh viên 2. Nghiên cứu các biện pháp can thiệp để đánh giá tính hữu ích của bài tập ngôn ngữ cho sinh viên. 3. Các nghiên cứu tương tự về các kỹ năng vĩ mô trong ngôn ngữ tiếng Anh được tiến hành ở các trường cao đẳng và đại học để xác định được khả năng ngôn ngữ thực của sinh viên.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftom_tat_luan_an_cac_ky_nang_vi_mo_trong_ngon_ngu_tieng_anh_d.pdf
Tài liệu liên quan